DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06/08/2008

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Avand in vedere:
 • Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1.610/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul Comisiei CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006,
  in temeiul art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

  presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Schema de ajutor de minimis "Ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.


  Anexa - SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS "Ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale"


  I. Prevederi generale

  Art. 1
  Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis, denumita "Ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale".

  Art. 2
  (1) Sub incidenta prezentei scheme de ajutor de minimis intra masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta la art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, constind in subventionarea cheltuielilor cu forta de munca, efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale, in conditiile in care aceasta masura de stimulare se acorda angajatorilor, inclusiv societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local sau judetean.
  (2) Sub incidenta prezentei scheme de ajutor de minimis nu intra masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, constind in subventionarea cheltuielilor cu forta de munca, efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale, in conditiile in care aceasta masura de stimulare se acorda autoritatilor administratiei publice locale in calitate de angajatori.

  Art. 3
  (1) Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.
  (2) Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

  Art. 4
  Schema se aplica pe intreg teritoriul Rominiei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  II. Scopul schemei

  Art. 5
  Scopul schemei este de a stimula ocuparea temporara a persoanelor din rindul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de somaj.

  III. Baza legala

  Art. 6
  Prezenta schema este elaborata in conformitate cu:
  a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 377/2002, publicata in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  e) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

  IV. Domeniul de aplicare

  Art. 7
  Prezenta schema se aplica ajutoarelor acordate beneficiarilor prevazuti la pct. VI, care activeaza in toate sectoarele economiei, cu exceptia:
  a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;
  b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul CE;
  c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul CE, in urmatoarele cazuri:
  - atunci cind valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
  - atunci cind acordarea ajutorului este conditionata de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
  d) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  e) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor nationale in locul celor importate;
  f) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;
  g) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
  h) ajutoarelor acordate intreprinderilor considerate in dificultate, in conformitate cu prevederile Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societatilor comerciale aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

  V. Definitii

  Art. 8
  In sensul prezentei scheme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul in Rominia ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Rominia a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii. In sensul prezentei scheme, autoritatile admnistratiei publice locale nu sunt considerate angajatori;
  b) autoritati ale administratiei publice locale - autoritatile administratiei publice locale astfel cum sunt reglementate prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: consiliile locale, comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, ca autoritati publice deliberative, respectiv primarul sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executiva, precum si presedintele consiliului judetean;
  c) societati comerciale si regii autonome de interes local sau judetean - societati comerciale si regii autonome infiintate sau reorganizate prin hotariri ale autoritatilor deliberative, definite in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) produse agricole - produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu exceptia produselor pescaresti;
  e) transformarea produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol, in urma careia rezulta de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitatilor agricole necesare prepararii unui produs animal sau vegetal pentru prima vinzare;
  f) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea in vederea vinzarii, oferirea spre vinzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vinzari de catre un producator primar catre revinzatori sau operatori si a oricarei activitati constind in prepararea unui produs in vederea primei vinzari; o vinzare de catre un producator primar catre consumatorii finali este considerata comercializare in cazul in care se desfasoara in localuri distincte, rezervate acestei activitati.

  VI. Beneficiari ai ajutorului de minimis:

  Art. 9
  Beneficiari ai ajutorului de minimis sunt angajatorii, inclusiv societatile comerciale si regiile autonome de interes local sau judetean care au calitatea de angajatori, care deruleaza activitati/lucrari pentru dezvoltarea comunitatilor locale si incadreaza in munca cu contract individual de munca pe durata determinata de cel mult 12 luni someri inregistrati in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a muncipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de somaj, cu exceptia autoritatilor administratiei publice locale.

  VII. Conditii de eligibilitate pentru solicitantii ajutorului de minimis

  Art. 10
  Pot beneficia de masura de sprijin care intra sub incidenta prezentei scheme reprezentind ajutor de minimis beneficiarii prevazuti la art. 9 care indeplinesc urmatoarele conditii:
  a) solicitantul nu a beneficiat in ultimii doi ani fiscali si in anul fiscal in curs de ajutor de minimis care, cumulat cu suma pe care o solicita in baza prezentei scheme, sa depaseasca 200.000 de euro. In cazul operatorilor economici din domeniul transportului rutier, cuantumul maxim al ajutorului de minimis care poate fi acordat unui astfel de operator economic pe o perioada de 3 ani fiscali este de 100.000 de euro. Aceste plafoane se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este finantat din surse nationale sau comunitare;
  b) solicitantul nu se afla in situatie de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, activitatile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege;
  c) solicitantul nu se afla in dificultate, in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societatilor comerciale aflate in dificultate;
  d) solicitantul nu are ca domeniu principal de activitate unul dintre sectoarele excluse, mentionate la art. 7;
  e) ajutorul nu constituie un ajutor exclus, din categoria celor prevazute la art. 7;
  f) solicitantul nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care o asemenea decizie a fost emisa impotriva sa, aceasta a fost deja executata, ajutorul, inclusiv dobinzile de recuperare aferente, fiind integral recuperate;
  g) solicitantul presteaza lucrari/activitati pentru dezvoltarea comunitatii locale. In situatia angajatorilor, cu exceptia unitatilor infiintate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, activitatile care au ca scop dezvoltarea comunitatilor locale sunt desfasurate in baza contractelor incheiate cu autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice;
  h) solicitantul nu a beneficiat si nu va beneficia pe perioada de acordare a masurii de sprijin de ajutoare de stat care se acorda in legatura cu aceleasi cheltuieli cu forta de munca, efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale;
  i) solicitantul indeplineste si alte conditii reglementate prin Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotarirea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarirea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 11
  (1) Verificarea conditiilor prevazute la art. 10 se realizeaza de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inainte de acordarea masurii de sprijin reprezentind ajutor de minimis.
  (2) In situatia in care conditiile prevazute la art. 10 nu sunt indeplinite, masura de sprijin reprezentind ajutor de minimis nu se acorda.

  VIII. Rezultate asteptate

  Art. 12
  In perioada de aplicare a schemei se estimeaza ca vor fi acordate subventii in vederea ocuparii unui numar estimativ de 63.000 de persoane din rindul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu de indemnizatie de somaj.

  IX. Durata de aplicare a schemei

  Art. 13
  Durata schemei este de 2 ani, respectiv 20082009. Pentru masurile de sprijin contractate in aceasta perioada se pot face plati, in conditiile dispozitiilor legale, si dupa expirarea perioadei.

  X. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

  Art. 14
  (1) Modalitatea de acordare a masurii de sprijin care intra sub incidenta prezentei scheme si reprezinta ajutor de minimis consta in subventionarea din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale a cheltuielilor cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.
  (2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia de a informa in scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului de minimis acordat in baza prezentei scheme si la caracterul de minimis al acestuia, astfel cum prevede art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.
  (3) Pentru a beneficia de masura de sprijin reprezentind ajutor de minimis, beneficiarul, prin reprezentantul legal, are obligatia de a da o declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis primite in anul fiscal curent si ajutoarele de minimis primite in ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor publice locale, fie din surse comunitare. In situatia in care beneficiarul a primit in ultimii 3 ani fiscali ajutoare de minimis, pentru fiecare ajutor primit se vor preciza cel putin urmatoarele: data acordarii ajutorului (ziua/luna/anul), forma ajutorului, actul normativ in baza caruia ajutorul s-a acordat si cuantumul ajutorului acordat.
  (4) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor acorda masura de sprijin care intra sub incidenta prezentei scheme reprezentind ajutor de minimis numai dupa ce verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a beneficiarului, data prin reprezentantul legal, faptul ca valoarea totala a alocarii financiare care se acorda beneficiarului, impreuna cu suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 euro, respectiv pragul de 100.000 euro pentru operatorii economici care activeaza in domeniul transporturilor.
  (5) Echivalentul in euro al ajutorului de stat, potrivit art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este stabilit in functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Rominiei la data acordarii.
  (6) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal in curs, unui operator economic solicitant al masurii de sprijin, cumulata cu valoarea totala a alocarii financiare care se acorda acestuia in conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste pragul de 200.000 euro, respectiv pragul de 100.000 euro pentru operatorii economici care activeaza in domeniul transporturilor, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste acest plafon.
  (7) Acordarea masurii de sprijin reprezentind ajutor de minimis este conditionata de verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza declaratiilor pe propria raspundere ale beneficiarului, date prin reprezentantul legal, a urmatoarelor situatii:
  a) solicitantul nu se afla in situatie de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora, activitatile sale nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii, nu se afla in alte situatii similare reglementate de lege;
  b) solicitantul nu se afla in dificultate, in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea societatilor comerciale aflate in dificultate;
  c) solicitantul nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care o asemenea decizie a fost emisa impotriva sa, aceasta a fost deja executata, ajutorul, inclusiv dobinzile de recuperare aferente, fiind integral recuperate;
  d) solicitantul nu a beneficiat si nu va beneficia pe perioada de acordare a masurii de sprijin de ajutoare de stat care se acorda in legatura cu aceleasi cheltuieli cu forta de munca, efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rindul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

  Art. 15
  (1) Pentru acordarea masurii de sprijin reprezentind ajutor de minimis, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor incheia, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, conventii, conform modelului prevazut in anexa nr. 14 la normele metodologice aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu angajatorii persoanelor incadrate in munca din rindul somerilor, pentru executarea de activitati in scopul dezvoltarii comunitatilor locale, carora li s-au atribuit contracte, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice.
  (2) In situatia in care activitatile care au ca scop dezvoltarea comunitatilor locale sunt prestate de unitatile infiintate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, in temeiul raportului de subordonare fata de acestea, fara incheierea unui contract de prestari de servicii, conventiile prevazute la alin. (1) se vor incheia cu aceste unitati, care au calitatea de angajatori si, totodata, de beneficiari ai subventiilor.

  Art. 16
  (1) Angajatorii sunt obligati sa incheie cu persoanele incadrate in munca din rindul somerilor contracte individuale de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.
  (2) Contractele individuale de munca ale persoanelor incadrate in munca din rindul somerilor si, dupa caz, contractul de achizitie publica, in copie, se anexeaza la conventia prevazuta la art. 15 alin. (1).
  (3) In situatia in care in rindul persoanelor incadrate in munca, pentru care a fost incheiata conventia prevazuta la art. 15 alin. (1), exista persoane ale caror raporturi de munca inceteaza, in conditiile legii, inainte de expirarea duratei pentru care au fost incadrate in munca, angajatorul poate incadra in munca alte persoane din rindul somerilor inregistrati in evidentele agentiei pentru ocuparea fortei de munca, cu conditia ca durata pentru care sunt incheiate contractele individuale de munca ale acestora sa nu fie mai mare decit perioada cuprinsa intre data incetarii raporturilor de munca si data expirarii duratei pentru care au fost incadrate in munca persoanele ale caror raporturi de munca au incetat.
  (4) Contractele individuale de munca pe durata determinata ale persoanelor incadrate in munca in conditiile alin. (3), in copie, se anexeaza la actul aditional incheiat la conventia prevazuta la art. 15 alin. (1).

  Art. 17
  (1) Subventiile se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din rindul somerilor si proportional cu timpul efectiv lucrat.
  (2) Cuantumul lunar maxim al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din rindul somerilor este cel prevazut la art. 79 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 18
  Masura de sprijin care intra sub incidenta prezentei scheme si reprezinta ajutor de minimis se acorda cu respectarea prevederilor prezentei scheme, precum si a dispozitiilor si conditiilor prevazute de:
  a) Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006.

  XI. Bugetul schemei

  Art. 19
  Bugetul estimat prevazut a fi alocat schemei este de 169.830 lei, fonduri alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 2 ani, defalcat astfel:
  - anul 2008 - 61.545 lei;
  - anul 2009 - 108.285 lei.

  XII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor

  Art. 20
  Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la adresa http://www. anofm. ro

  Art. 21
  Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

  Art. 22
  Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti implicate in acordarea ajutorului de minimis si beneficiarii de alocari financiare acordate potrivit schemei pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate datele, informatiile si documentele necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia nationala si legislatia comunitara aplicabila in situatia acordarii acestui ajutor.

  Art. 23
  (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti implicate in acordarea ajutorului de minimis au obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau comunitara aplicabila la momentul respectiv.
  (2) Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia:
  a) de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national;
  b) de a transmite Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in formatul si periodicitatea solicitate, toate datele si informatiile cu privire la alocarile financiare acordate potrivit acestei scheme, precum si toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, inclusiv pentru intocmirea rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Rominiei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.
  (3) In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
  (4) In cazul in care agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti nu detin date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acestea vor transmite valori estimative.
  (5) Erorile constatate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti si corectiile legale, anularile, recalcularile, recuperarile, rambursarile se raporteaza in termenul prevazut de art. 5 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, respectiv pina la data de 31 martie a anului urmator anului de raportare, astfel cum dispune art. 6 din acelasi regulament.
  (6) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema, in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 24
  Pe baza unei cereri scrise, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

  Art. 25
  Beneficiarii de alocari financiare acordate potrivit schemei au obligatia de a pune la dispozitia agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti si Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul solicitat de catre acestea, toate datele, informatiile si documentele solicitate, inclusiv cele necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare a ajutoarelor.  Poate fi de interes si:
  OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
  Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
  Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
  HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
  Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
  Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
  HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
  OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
  Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
  Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
  HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
  Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
  Contractul individual de munca
  Carmen Nenu,Carmen Nenu

  Pret: 44.9 lei
  38.17 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: