DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2008

In baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, cu modificarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Garzii Financiare, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul Autoritatii Nationale de Control pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii Financiare.

Art. 2
(1) Garda Financiara va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
Regulament de organizare si functionare a Garzii Financiare, 2008


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Art. 2
(1) Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
a) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
d) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale.
(2) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale care constituie mijloace de proba, potrivit legii.
(3) Garda Financiara este in drept sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit competentelor prevazute de lege.
(4) Garda Financiara efectueaza controale tematice in baza ordinelor date de conducerea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de comisarul general.
(5) Persoana care dispune controlul tematic stabileste obiectivele de verificat, entitatile supuse controlului, perioada asupra careia se efectueaza verificarea, durata si momentul declansarii controlului.
(6) La orice actiune de control participa minimum 2 comisari.
(7) Constatarile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneaza in acte de control, in care se descriu faptele, se mentioneaza prevederile legale incalcate, se aplica sanctiuni si se dispun masurile prevazute de lege.
(8) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi insotite de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei.
(9) Personalul Garzii Financiare nu va fi antrenat in actiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare.
(10) In exercitarea atributiilor de serviciu, comisarii sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, beneficiind de protectie, potrivit legii.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Garzii Financiare


Art. 3
(1) Garda Financiara are urmatoarea organizare teritoriala:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.
(2) Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare, organizata in divizii, servicii, birouri si compartimente.
(3) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, cu personalitate juridica, si sunt organizate in divizii, servicii, birouri si compartimente.
(4) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General.
(5) Numarul posturilor de conducere din cadrul diviziilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura Garzii Financiare este aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 4
(1) Garda Financiara este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, si dispune de un aparat central, Comisariatul General, abilitat sa actioneze pe intregul teritoriu al Romaniei, si de un aparat teritorial, constituit in sectii judetene si Sectia Municipiului Bucuresti, care au competente de control pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea.
(2) Din dispozitia comisarului general sau cu aprobarea scrisa a acestuia, la cererea comisarilor sefi de sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, la anumite operatiuni de control pot participa comisari din oricare dintre sectiile judetene si/sau din Sectia Municipiului Bucuresti. In situatiile operative care nu suporta amanare, aprobarea scrisa poate fi obtinuta ulterior inceperii controlului.
(3) Comisarul general este ajutat in activitate de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor. In absenta comisarului general, Garda Financiara este reprezentata de comisarul general prim-adjunct. In absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiara este reprezentata de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza imputernicirii comisarului general, cu instiintarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse de un comisar sef de sectie. In activitatea de conducere, comisarii sefi de sectie sunt ajutati de comisari sefi adjuncti.


Capitolul III - Atributii si obligatii


Sectiunea 1 - Comisariatul General


Comisarul general

Art. 5
(1) Comisariatul General este subordonat direct, in mod ierarhic, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si are in subordine intregul aparat al Garzii Financiare.
(2) Comisarul general are urmatoarele atributii:
1. reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii;
2. este ordonator tertiar de credite, exercitand atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare, si poate delega aceasta calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii;
3. conduce structura centrala a Garzii Financiare - Comisariatul General, care asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic;
4. asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare;
5. asigura conducerea unitara a activitatii de control desfasurate de comisarii Garzii Financiare;
6. asigura controlul propriu, coordoneaza si indruma activitatea Comisariatului General si a tuturor structurilor teritoriale din subordine;
7. dispune efectuarea de controale tematice, stabilind obiectivele, durata si momentul declansarii controlului;
8. asigura corelarea si coordonarea planurilor de control anuale, pe domenii de activitate, pentru structurile din subordine;
9. elaboreaza strategia si obiectivele activitatii Garzii Financiare pe termen scurt si mediu, in stransa corelare cu strategia si cu obiectivele Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
10. monitorizeaza realizarea programului de actiuni si prezinta presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor si informeaza asupra rezultatelor deosebite obtinute din activitatea de control;
11. urmareste, coordoneaza si monitorizeaza realizarea obiectivelor de control si a programului de activitate, in vederea asigurarii operativitatii si eficientei in domeniile specifice in care actioneaza;
12. emite norme de lucru, metode si proceduri privind executarea controlului de catre comisarii Garzii Financiare, raportarea rezultatelor, executarea serviciului de permanenta, utilizarea mijloacelor tehnice din dotare, folosirea echipamentului, pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a comisarilor, precum si alte dispozitii necesare indeplinirii atributiilor functiei;
13. numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din structura Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, a comisarilor generali adjuncti si a comisarilor sefi de sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti;
14. organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea de propuneri pentru bugetul Garzii Financiare si raspunde de buna executie a acestuia potrivit dispozitiilor legale si metodologiei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor;
15. aproba repartizarea de credite bugetare pentru sectiile judetene, Sectia Municipiului Bucuresti si aparatul propriu al Comisariatului General, cu respectarea limitelor stabilite prin bugetul aprobat de ordonatorul secundar de credite;
16. aproba programul de investitii pentru Comisariatul General si defalcarea acestuia pe structurile teritoriale ale Garzii Financiare, in limitele stabilite prin bugetul aprobat;
17. organizeaza controlul financiar-preventiv propriu si activitatea de audit public intern;
18. propune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala statul de functii pentru Comisariatul General si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;
19. organizeaza tinerea evidentei tuturor imobilelor din proprietatea sau administrarea Garzii Financiare, precum si a celorlalte bunuri aflate in patrimoniul acesteia;
20. urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, potrivit legii;
21. organizeaza si raspunde de activitatea contabila, precum si de intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, in conditiile legii;
23. raspunde de organizarea efectuarii platilor integrale si la timp ale drepturilor banesti cuvenite personalului Garzii Financiare;
24. aproba, cu avizul conducerii Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, imputernicirea comisarilor din aparatul central sau teritorial al Garzii Financiare de a exercita, pe perioada determinata, atributiile functiilor publice de conducere;
25. propune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala constituirea de servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, altele decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, cu modificarile ulterioare, in cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General si, respectiv, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti, concomitent cu aprobarea posturilor de conducere, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
26. analizeaza si aproba fisele posturilor pentru personalul de conducere si de executie din Comisariatul General, pentru comisarii sefi si comisarii sefi adjuncti din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, stabilind totodata atributiile, sarcinile si limitele de competenta ale acestora;
27. coordoneaza activitatea de intocmire a raportului privind bilantul activitatii anuale a Garzii Financiare, pe care il prezinta Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
28. participa la prezentarea raportului anual de activitate al structurilor Garzii Financiare;
29. organizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul Garzii Financiare, in conditiile legii;
30. aproba stimulentele pentru comisarii sefi adjuncti ai sectiilor judetene si ai Sectiei Municipiului Bucuresti, pentru comisarii sefi de divizie, sefii de serviciu, sefii de birou, precum si pentru personalul de executie din aparatul Comisariatului General al Garzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora;
31. propune spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala stimulentele pentru comisarul general prim-adjunct, comisarii generali adjuncti si comisarii sefi ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti;
32. dispune, in conditiile legii, verificarea sesizarilor si reclamatiilor privitoare la personalul cu functii de conducere si cel cu functii de executie din cadrul Comisariatului General si din structurile teritoriale;
33. emite decizie de imputare in vederea recuperarii pagubelor aduse institutiei de personalul cu functii de conducere, personalul de executie si contractual din cadrul Comisariatului General si al structurilor teritoriale, in conditiile legii;
34. emite decizie de imputare a contravalorii contraventiei personalului care se face vinovat de netransmiterea titlurilor executorii in termenul si in conditiile prevazute de lege;
35. aproba programarea anuala a efectuarii concediilor de odihna pentru intregul personal al Comisariatului General si pentru cel cu functii de conducere din structurile teritoriale;
36. aproba prin decizie regulamentul privind dotarea, pastrarea si utilizarea armamentului din dotare, conform legii;
37. aproba acreditarea ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa la nivelul Comisariatului General;
38. furnizeaza presei, prompt si complet, orice informatie de interes public care priveste activitatea Garzii Financiare, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare;
39. incheie si semneaza protocoale sau conventii de colaborare intre Garda Financiara si organe cu atributii similare din tara si din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in cauzele de interes comun;
40. desemneaza, cu acordul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, persoanele competente in vederea perfectionarii personalului Garzii Financiare sau pentru sustinerea tematica la diferite actiuni organizate de Garda Financiara sau la invitatia organismelor similare din alte state;
41. desemneaza, cu acordul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, persoane din cadrul Garzii Financiare ca reprezentanti ai acestei institutii in diverse colective, comisii sau organisme interministeriale;
42. convoaca conducerea structurilor teritoriale pentru prezentarea raportului privind bilantul anual de activitate sau ori de cate ori se impune;
43. exercita orice alte atributii de serviciu care ii revin, potrivit legii.

Sectiunea 2 - Comisarul general prim-adjunct

Art. 6
(1) Comisarul general prim-adjunct este subordonat comisarului general si are in coordonare sectiile teritoriale ale Garzii Financiare.
(2) Comisarul general prim-adjunct indeplineste urmatoarele atributii:
1. reprezinta Garda Financiara in absenta comisarului general, pe baza imputernicirii acestuia si a informarii presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
2. coordoneaza sectiile teritoriale ale Garzii Financiare in limita competentelor delegate de comisarul general si raspunde de indeplinirea sarcinilor stabilite de catre acesta;
3. coordoneaza activitatea de control operativ si inopinat desfasurata de sectiile teritoriale ale Garzii Financiare, sub forma controlului curent sau tematic, privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala;
4. organizeaza si conduce actiuni de control tematic la ordinul comisarului general;
5. asigura corelarea si coordonarea planurilor de control pe domenii de activitate ale sectiilor teritoriale ale Garzii Financiare;
6. coreleaza si sistematizeaza propunerile de masuri rezultate in urma controalelor efectuate, in scopul asigurarii imbunatatirii activitatii;
7. coordoneaza actiunile de control desfasurate impreuna cu celelalte structuri de control din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
8. prezinta comisarului general rapoarte de activitate cu privire la activitatea desfasurata de sectiile teritoriale ale Garzii Financiare pe care le coordoneaza;
9. elaboreaza programe de colaborare cu alte institutii ale administratiei publice, pe care le propune spre aprobare comisarului general, nominalizand persoanele de contact, modul de colaborare si actiune;
10. asigura schimbul de informatii si stabileste de comun acord cu reprezentantii institutiilor centrale si deconcentrate strategii de actiune, valorificarea bazelor de date si finalizarea actiunilor;
11. organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de protectie a muncii, precum si pe cele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;
12. raspunde de organizarea serviciului de permanenta si a modului de interventie rapida a Garzii Financiare;
13. indeplineste orice alte atributii stabilite de comisarul general.

Sectiunea 3 - Comisarii generali adjuncti

Art. 7
(1) Comisarii generali adjuncti sunt subordonati comisarului general si conduc si coordoneaza structurile aflate in subordine.
(2) Comisarii generali adjuncti indeplinesc urmatoarele atributii:
1. reprezinta Garda Financiara in absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, pe baza imputernicirii comisarului general;
2. conduc si coordoneaza structurile din subordine si raspund de indeplinirea sarcinilor stabilite de catre comisarul general;
3. organizeaza si conduc actiuni de control tematic la ordinul comisarului general;
4. verifica legalitatea si temeinicia masurilor dispuse in cadrul actiunilor de control de catre comisarii Garzii Financiare;
5. verifica, sub aspect metodologic, actele de control incheiate de catre comisarii din diviziile pe care le conduc si coordoneaza;
6. asigura corelarea si coordonarea planurilor de control pe domenii de activitate ale fiecarei structuri din subordine;
7. coreleaza si sistematizeaza propunerile de masuri rezultate in urma controalelor efectuate, in scopul asigurarii imbunatatirii activitatii;
8. conduc si coordoneaza controlul operativ si inopinat pe domeniul lor de competenta, inclusiv modul de realizare a sarcinilor stabilite prin actele de control;
9. organizeaza actiuni de control inopinat la structurile aflate in subordine, avand drept scop urmarirea starii disciplinare si instituirea unei conduite corecte si morale a comisarului Garzii Financiare;
10. coopereaza, in actiunile de control desfasurate, cu celelalte structuri de control din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
11. verifica periodic modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul aflat in subordine, calitatea rapoartelor, a notelor, a evaluarilor si a sintezelor privind rezultatele controalelor efectuate, in vederea informarii operative a comisarului general;
12. prezinta comisarului general rapoartele de activitate ale structurilor subordonate;
13. organizeaza si controleaza modul in care se executa serviciul de permanenta la Comisariatul General, urmarind mentinerea starii operative si interventia imediata;
14. asigura si coordoneaza activitatea de dotare, pastrare si utilizare a armamentului si a altor mijloace de autoaparare;
15. asigura desfasurarea si realizarea programelor saptamanale de perfectionare profesionala si de pregatire fizica a comisarilor din subordine;
16. asigura realizarea planului de pregatire militara prin organizarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare pentru comisarii din subordine;
17. raspund de organizarea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul Garzii Financiare;
18. coordoneaza activitatea financiara a Comisariatului General si a sectiilor teritoriale, precum si administrarea sediilor acestora, luand masuri pentru asigurarea conditiilor materiale corespunzatoare;
19. indeplinesc orice alte sarcini de serviciu stabilite de comisarul general sau de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Sectiunea 4 - Diviziile care exercita activitatile de control operativ-inopinat

Art. 8
(1) Diviziile din structura Comisariatului General care exercita activitati de control operativ-inopinat sunt:
a) Divizia 1 Control operativ-inopinat in domeniul productiei, distributiei si transportului produselor energetice;
b) Divizia 2 Control operativ-inopinat in domeniul productiei, distributiei si transportului alcoolului si bauturilor alcoolice;
c) Divizia 3 Interventie rapida si control operativ-inopinat; control operativ-inopinat in domeniul jocurilor de noroc;
d) Divizia 4 Control operativ-inopinat in domeniul productiei, distributiei si transportului altor produse accizate; operatiuni de import-export;
e) Divizia 5 Control operativ-inopinat; documentare si colaborare interinstitutionala; combaterea fraudelor comunitare;
f) Divizia 6 Interventie rapida si control operativ-inopinat; tranzactii comerciale intracomunitare.
(2) Comisarii din cadrul diviziilor 1-6 au urmatoarele atributii:
1. efectueaza controale in spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri ori se desfasoara activitati ce cad sub incidenta actelor normative in vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de acestea;
2. verifica respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, in porturi, pe caile ferate si fluviale, in aeroporturi, in vecinatatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum si in alte locuri in care se desfasoara o asemenea activitate;
3. verifica legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor;
4. opresc, in conditiile legii, mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si persoanelor transportate;
5. dispun masuri cu privire la confiscarea in conditiile legii a bunurilor a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si confiscarea veniturilor realizate din activitati comerciale sau prestari de servicii nelegale si ridica bunuri si documente financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor;
6. sigileaza, in conditiile legii, spatiile sau bunurile care fac obiectul verificarii si iau masuri care sa asigure conservarea si pastrarea in conditii de siguranta a corpurilor delicte, daca din motive obiective acestea nu pot fi ridicate, pana la solutionarea cauzei;
7. indisponibilizeaza, in conditiile legii, pana la solutionarea cazului ori pana la primirea raspunsului de autenticitate de la institutiile autorizate, bunurile care fac obiectul verificarii si pentru care exista suspiciuni referitoare la producerea, aprovizionarea, depozitarea si comercializarea acestora;
8. solicita, in conditiile si potrivit Codului de procedura penala, efectuarea de catre organele abilitate de lege a perchezitiilor in localuri publice sau particulare - case, curti, dependinte si gradini, daca exista indicii ca in aceste locuri sunt ascunse documente, marfuri sau se desfasoara activitati care au ca efect evaziunea sau frauda fiscala;
9. constata si comunica organelor de cercetare penala acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscala, solicita organelor fiscale stabilirea obligatiilor fiscale datorate in intregime, cer organelor fiscale competente, potrivit Codului de procedura fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
10. comunica datele necesare completarii cazierului fiscal la organele fiscale competente;
11. transmit actele de control sau alte documente ori inscrisuri la organele fiscale competente care gestioneaza dosarul fiscal al contribuabilului verificat;
12. transmit la organul de executare silita titlurile executorii, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala;
13. solicita administratorilor unitatilor controlate si persoanelor implicate copii certificate de pe documentele originale, explicatii, lamuriri, precizari verbale si/sau in scris, dupa caz, cu privire la faptele constatate;
14. ridica sau solicita organelor de specialitate prelevarea de probe, esantioane, mostre etc., necesare finalizarii actiunii de control;
15. intocmesc acte de control privind rezultatele verificarilor, aplica masurile prevazute de normele legale si sesizeaza organele competente in vederea valorificarii constatarilor. Actele de control vor fi intocmite cu respectarea normelor de lucru, a metodologiei si a procedurilor de control elaborate de Comisariatul General;
16. participa si coordoneaza actiuni de control pe intregul teritoriu al tarii, urmarind aplicarea in mod unitar si coerent a normelor de lucru si programelor stabilite de Comisariatul General;
17. intocmesc si predau la compartimentul de informatica fisa privind rezultatele controlului, in scopul evidentierii si centralizarii actiunilor si a actelor de control intocmite in baza proprie de date, fiind raspunzatori de informatiile comunicate; fisa privind rezultatele controlului impreuna cu toate documentele de control intocmite de comisari vor fi predate operativ persoanei desemnate pentru desfasurarea activitatii de arhivare, care vor fi luate in evidenta in ordine cronologica;
18. solicita institutiilor financiar-bancare, de asigurari si reasigurari, in conditiile legii, date sau, dupa caz, documente, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte ce contravin legislatiei in vigoare;
19. poarta uniforma, pastreaza, folosesc si fac uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;
20. utilizeaza mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile legii;
21. organizeaza baza proprie de date care este destinata sa asigure cunoasterea faptelor din domeniul de activitate, programarea si desfasurarea actiunilor, precum si aplicarea masurilor de prevenire si combatere a faptelor ilicite;
22. indeplinesc orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ierarhica.
(3) Diviziile de control operativ-inopinat sunt conduse de un comisar sef de divizie, subordonat direct unui comisar general adjunct. Comisarul sef de divizie indeplineste urmatoarele atributii:
1. organizeaza activitatea diviziei pentru realizarea obiectivelor din cadrul programului de activitate aprobat de comisarul general si a celor din programul de activitate propriu;
2. asigura conducerea unitara a activitatilor de control desfasurate de comisarii din cadrul diviziei aflate in subordine;
3. organizeaza si conduce actiuni de control tematic la ordinul sau cu aprobarea comisarului general adjunct;
4. verifica legalitatea si temeinicia masurilor dispuse in cadrul actiunilor de control de catre comisarii din subordine si analizeaza modul in care se duc la indeplinire masurile stabilite prin actele de control, consemnand neregulile in note observatorii;
5. dispune efectuarea controlului operativ si inopinat, conduce si coordoneaza controlul operativ si inopinat pe domeniul sau de competenta cu privire la modul de realizare a sarcinilor stabilite prin programele de control;
6. verifica periodic modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul aflat in subordine, calitatea rapoartelor, a notelor, a evaluarilor si a sintezelor privind rezultatele controalelor efectuate, in vederea informarii operative a comisarului general adjunct si/sau a comisarului general;
7. dispune masuri in vederea asigurarii starii de disciplina si instituirii unei conduite corecte si morale a comisarilor din subordine;
8. organizeaza si efectueaza verificari cu privire la modul de aplicare si respectare de catre comisari a Normelor de lucru pentru personalul Garzii Financiare si a Codului de conduita a personalului cu atributii de control;
9. verifica modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, luand masurile ce se impun pentru cresterea gradului de eficienta in utilizare, precum si pentru prevenirea distrugerilor si pierderilor acestora;
10. controleaza trimestrial modul de folosire si pastrare a uniformei, a sigiliilor, a ordinului de serviciu, a legitimatiilor, a insignelor de imputernicire, a insemnelor si a modului de pastrare si utilizare a formularelor cu regim special de catre comisarii din cadrul diviziei;
11. participa impreuna cu reprezentanti ai institutiilor abilitate la desfasurarea sedintelor de verificare a cunoasterii si utilizarii armamentului din dotare, de formare a deprinderilor de tragatori si de executare a tragerilor;
12. verifica respectarea programului stabilit pentru perfectionarea pregatirii profesionale si fizice;
13. programeaza concediile de odihna pentru comisarii din subordine si urmareste efectuarea concediilor de odihna conform programarii;
14. asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea normelor de disciplina de catre salariatii din subordine, face propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni persoanelor care au savarsit abateri;
15. propune stimulente pentru personalul din subordine in conditiile legii;
16. asigura efectuarea de catre comisari, conform programarii, a serviciului de permanenta la sediul Garzii Financiare, perioada in care comisarii poarta raspunderea asupra bunurilor, armamentului si munitiei din dotarea Garzii Financiare, cu drept de recuperare si odihna, in conditiile legii;
17. indeplineste si sarcinile prevazute la art. 18.

Sectiunea 5 - Divizia 7 Analize, sinteze, metodologii, proceduri, norme, relatii mass-media, tehnologia informatiei, control operativ-inopinat

Art. 9
(1) Divizia 7 Analize, sinteze, metodologii, proceduri, norme, relatii mass-media, tehnologia informatiei, control operativ-inopinat este condusa de un sef de divizie subordonat direct unui comisar general adjunct.
(2) Comisarii din cadrul Diviziei 7 au urmatoarele atributii:
1. efectueaza controale operativ-inopinate conform atributiilor prevazute la art. 8 alin. (2);
2. elaboreaza programul de activitate anual al Comisariatului General;
3. propun obiectivele de control pe termen scurt, mediu si lung, etape, zone si arii de actiune;
4. elaboreaza proiecte de planuri tematice si metodologia aferenta, in vederea punerii in aplicare a masurilor necesare atingerii obiectivelor stabilite;
5. elaboreaza proiecte de norme de lucru si proceduri de control pentru personalul Garzii Financiare;
6. emit propuneri de norme in vederea aplicarii si instrumentarii unitare a prevederilor unor acte normative, la solicitarea diviziilor operative de control din cadrul Comisariatului General si a structurilor teritoriale;
7. elaboreaza rapoarte, note si informari cu privire la activitatea desfasurata, gradul de realizare a obiectivelor, conditiile subiective/obiective determinante, propuneri de eficientizare, pe care le prezinta conducerii Garzii Financiare;
8. pregatesc si organizeaza convocarile periodice cu conducerile structurilor teritoriale;
9. asigura furnizarea de date si informatii compartimentului de audit public intern;
10. prezinta comisarului general solicitarile care se refera la informatiile exceptate de la accesul liber;
11. organizeaza in cadrul punctului de informare-documentare al Garzii Financiare accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu;
12. urmaresc incadrarea in termenele stabilite de lege pentru solutionarea cererilor de informatii de interes public;
13. colecteaza si prelucreaza periodic (zilnic, lunar, trimestrial si anual) datele privind rezultatele obtinute din activitatea de control a comisarilor din cadrul Comisariatului General, sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti;
14. elaboreaza lucrari statistice centralizatoare periodice privind rezultatele obtinute din activitatea de control desfasurata la nivelul Garzii Financiare si, respectiv, la nivelul unitatilor din subordine;
15. organizeaza activitatea de colectare, actualizare, stocare si prelucrare a informatiilor aflate in banca proprie de date.
(3) Comisarul sef de divizie asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile prevazute la art. 8 alin. (3) si la art. 18.

Sectiunea 6 - Divizia 8 Control si indrumare a activitatii structurilor teritoriale; control operativ-inopinat

Art. 10
(1) Divizia 8 Control si indrumare a activitatii structurilor teritoriale; control operativ-inopinat este condusa de un sef de divizie subordonat direct unui comisar general adjunct.
(2) Comisarii din cadrul Diviziei 8 au urmatoarele atributii:
1. efectueaza controale operativ-inopinate conform atributiilor prevazute la art. 8 alin. (2);
2. efectueaza din dispozitia conducerii actiuni de control si indrumare a activitatii desfasurate de sectiile judetene si de Sectia Municipiului Bucuresti;
3. verifica aplicarea prevederilor Codului de conduita a personalului cu atributii de control si a masurilor pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie stabilite prin legislatia in vigoare si prin deciziile comisarului general emise in domeniu;
4. verifica sesizarile primite cu privire la existenta/savarsirea unor abateri de la legalitate de catre personalul din cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti in legatura cu exercitarea atributiilor si obligatiilor ce ii revin in calitatea pe care o detine.
(3) Comisarul sef de divizie asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile prevazute la art. 8 alin. (3) si la art. 18.

Sectiunea 7 - Divizia 9 Financiar-contabilitate, executie bugetara; investitii si logistica; administrativ-protocol

Art. 11
(1) Divizia 9 Financiar-contabilitate, executie bugetara; investitii si logistica; administrativ-protocol este condusa de un sef de divizie subordonat direct unui comisar general adjunct.
(2) Personalul din cadrul Diviziei 9 are urmatoarele atributii:
1. elaboreaza proiectul de buget de venituri si cheltuieli si face propuneri de repartizare a acestuia pe ordonatorii tertiari de credite;
2. repartizeaza anual, trimestrial si lunar, pe ordonatorii tertiari de credite, indicatorii financiari aprobati prin bugetul Garzii Financiare si propune spre aprobare comisarului general proiectele de buget ale ordonatorilor tertiari; dupa aprobare le comunica acestora;
3. intocmeste si inainteaza cererile de deschidere de credite, efectueaza documentatia necesara repartizarii creditelor bugetare pentru Comisariatul General si pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;
4. efectueaza repartizari si retrageri de credite, precum si virari de credite intre articole bugetare, incepand cu trimestrul III;
5. organizeaza si exercita controlul financiar-preventiv propriu;
6. urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite;
7. urmareste modul de executare a bugetului de cheltuieli la nivelul Comisariatului General, la nivelul sectiilor judetene si la nivelul Sectiei Municipiului Bucuresti, intocmind lunar situatia centralizata a "Executiei bugetare" si "Monitorizarea cheltuielilor de personal";
8. elaboreaza si supune aprobarii conducerii ANAF Programul anual de achizitii si Lista de investitii pentru Comisariatul General, care stau la baza fundamentarii bugetului;
9. realizeaza documentatia de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului Garzii Financiare;
10. indruma activitatea financiar-contabila la nivelul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti;
11. propune spre aprobare angajamentele de plati si ordonantarea platilor, in conditiile legii, in limita creditelor aprobate prin buget;
12. centralizeaza situatiile financiare ale ordonatorilor tertiari si intocmeste situatiile financiare centralizatoare trimestriale si anuale si transmite organelor in drept datele statistice privind activitatea de investitii;
13. asigura furnizarea de date si informatii compartimentului de audit intern;
14. fundamenteaza necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile cu salariile si monitorizeaza incadrarea in cheltuielile de personal alocate;
15. asigura controlul si plata drepturilor banesti cuvenite personalului angajat si tine evidenta contabila a acestora (salarii, sporuri, indemnizatii, stimulente etc.);
16. asigura intocmirea documentelor necesare alimentarii cardurilor individuale cu drepturile banesti cuvenite fiecarui angajat al Comisariatului General;
17. stabileste si vireaza la buget obligatiile ce revin Comisariatului General privind contributia la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributiile de asigurari sociale;
18. intocmeste si transmite la termen la administratiile finantelor publice fisele fiscale privind veniturile realizate de salariati pentru anul fiscal anterior, in vederea determinarii impozitului pe venitul global;
19. asigura aplicarea prevederilor legale referitoare la constituirea, repartizarea si plata stimulentelor la nivelul Comisariatului General, la sectiile judetene si la Sectia Municipiului Bucuresti;
20. asigura aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii si urmareste reflectarea in evidenta contabila a intregului proces al executarii bugetului Garzii Financiare, inregistrand cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul unitatii;
21. organizeaza si conduce evidenta contabila si operativa privind materialele, obiectele de inventar si mijloacele fixe, decontarile cu furnizorii etc.;
22. raspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului Garzii Financiare;
23. tine evidenta angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor;
24. organizeaza si asigura evidenta imobilizarilor necorporale si corporale achizitionate;
25. asigura preluarea, pastrarea in spatiile de depozitare proprii sau inchiriate si predarea spre valorificare/distrugere a bunurilor confiscate si, respectiv, a probelor, esantioanelor, mostrelor etc., in conformitate cu prevederile legale, intocmind evidentele si documentele necesare;
26. asigura organizarea si desfasurarea activitatii administrative si de protocol;
27. asigura buna functionare a activitatii de inregistrare a intrarii si iesirii documentelor in/din Comisariatul General;
28. intocmeste documentatia pentru deschiderea finantarii investitiilor necesare Comisariatului General si propune spre aprobare investitiile solicitate de sectiile judetene si de Sectia Municipiului Bucuresti;
29. asigura organizarea procedurilor de achizitii, in conditiile legii, si intocmeste contractele privind utilitatile gospodaresti, urmareste si avizeaza toate facturile privind cheltuielile cu telefoanele, consumul de energie, de apa si alte utilitati;
30. urmareste activitatea de intretinere-deservire transporturi si servicii generale, asigura intretinerea spatiilor de lucru si buna functionare a institutiei, a aparatelor, mijloacelor de inventar, obiectelor de birotica;
31. urmareste realizarea programului de investitii si participa la licitatiile de mijloace fixe si obiecte de inventar, cu respectarea prevederilor legale;
32. asigura arhivarea documentelor, pastrarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare;
33. asigura masurile de prevenire a incendiilor;
34. aprovizioneaza, distribuie si gestioneaza legitimatiile de control, insemnele, echipamentul si celelalte mijloace tehnice specifice activitatii, documentele si formularele cu regim special si asigura verificarea modului de utilizare a acestora.
(3) Comisarul sef de divizie asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile prevazute la art. 18.

Sectiunea 8 - Serviciul juridic si contencios

Art. 12
(1) Serviciul juridic si contencios este condus de un sef de serviciu subordonat direct comisarului general; functioneaza la nivelul Comisariatului General.
(2) Personalul serviciului, cu pregatire juridica, are urmatoarele atributii:
1. asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor Garzii Financiare in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
2. asigura evidenta si gestioneaza dosarele in care sunt cuprinse puncte de vedere, mijloace de proba si orice alte inscrisuri privind litigiile pendinte;
3. exercita caile de atac impotriva hotararilor prin care nu s-a dat castig de cauza Garzii Financiare;
4. ia masuri pentru transmiterea catre agentul constatator a hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, spre informare si punere in aplicare;
5. asigura informarea personalului in vederea aplicarii unitare a prevederilor actelor normative in vigoare, din dispozitia comisarului general;
6. intocmeste aprecieri privind legalitatea unor propuneri, initiative, masuri de natura sa angajeze mijloacele financiare sau sa produca consecinte juridice;
7. semnaleaza tuturor structurilor din Comisariatul General si sectiilor teritoriale aparitia unor noi acte normative sau modificari legislative, incidente domeniului de activitate;
8. avizeaza sub aspectul legalitatii proiectele de decizii ale comisarului general, documentatiile pentru achizitiile publice elaborate in cadrul Comisariatului General, precum si proiectele de contracte incheiate cu furnizorii de bunuri si servicii;
9. face propuneri, impreuna cu celelalte compartimente, pentru imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul de activitate al Garzii Financiare;
10. participa la elaborarea actelor normative care privesc functionarea, organizarea si competentele de control ale Garzii Financiare;
11. colaboreaza cu echipele de control si asigura asistenta juridica in cadrul desfasurarii actiunilor de control operativ si tematic, in situatiile in care se impune sesizarea organelor de cercetare penala, ca urmare a constatarilor efectuate, precum si in cazul intocmirii punctelor de vedere si altor inscrisuri privind litigiile pendinte;
12. avizeaza sesizarile adresate organelor de urmarire penala privind transmiterea actelor intermediare sau a notelor de constatare pentru fapte ce imbraca caracter infractional;
13. emite puncte de vedere asupra legalitatii si temeiniciei masurilor dispuse in urma actiunilor de control efectuate de comisarii Garzii Financiare;
14. asigura instruirea, coordonarea si controlul activitatii personalului din cadrul compartimentelor juridice ale structurilor teritoriale;
15. asigura centralizarea si valorificarea datelor comunicate de structurile teritoriale ale Garzii Financiare, conform normelor de lucru, privind sesizarile penale si litigiile civile;
16. colaboreaza cu personalul de specialitate din compartimentele juridice ale structurilor teritoriale in vederea solutionarii dosarelor aflate pe rol prin delegare, pentru reprezentare juridica, cu aprobarea sefului ierarhic.
(3) Seful de serviciu asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 9 - Serviciul organizare si managementul resurselor umane

Art. 13
(1) Serviciul organizare si managementul resurselor umane este condus de un sef de serviciu, functioneaza numai la nivelul Comisariatului General si se afla in subordinea directa a comisarului general.
(2) Personalul din cadrul serviciului indeplineste urmatoarele atributii:
1. intocmeste si gestioneaza, dupa aprobare, statul de functii si de personal stabilit pentru Garda Financiara;
2. fundamenteaza necesarul cheltuielilor de personal pentru Garda Financiara, in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli;
3. intocmeste planul anual de ocupare a functiilor publice pentru Garda Financiara si il supune aprobarii;
4. intocmeste documentele si formalitatile necesare in vederea numirii, angajarii, definitivarii, promovarii, delegarii, detasarii si incetarii raporturilor de serviciu/de munca;
5. comunica operativ Diviziei 9 modificarile intervenite in drepturile salariale ale personalului;
6. analizeaza si supune spre aprobare solicitarile privind plata orelor suplimentare;
7. intocmeste, completeaza si gestioneaza registrul de evidenta cu toate elementele de identificare a personalului;
8. intocmeste formele legale pentru pensionarea personalului si le inainteaza la casa de pensii;
9. asigura evidenta efectuarii concediului de odihna legal si a recuperarilor;
10. intocmeste proiectele de decizii privind stabilirea drepturilor salariale si a altor drepturi cuvenite personalului Comisariatului General;
11. redacteaza proiectele de decizii privind modificarea drepturilor salariale, potrivit legii;
12. examineaza contestatiile personalului Garzii Financiare cu privire la acordarea drepturilor salariale si propune masuri;
13. organizeaza examenele si concursurile pentru incadrarea si promovarea personalului Garzii Financiare;
14. tine evidenta sanctiunilor aplicate personalului angajat si comunica deciziile de sanctionare Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si persoanelor in cauza;
15. completeaza si elibereaza legitimatiile de serviciu si adeverinte privind calitatea de angajat;
16. gestioneaza baza de date privind personalul;
17. rezolva cererile salariatilor si sesizarile primite pe probleme de personal;
18. asigura si intocmeste formalitatile privind participarea la cursurile de formare si perfectionare profesionala organizate de institutiile abilitate;
19. gestioneaza declaratiile de avere si declaratiille de interese.
(3) Seful de serviciu asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 10 - Compartimentul de audit public intern

Art. 14
(1) Compartimentul de audit public intern functioneaza in baza Legii privind auditul public intern si a Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, este subordonat direct comisarului general si este condus de un sef de compartiment.
(2) Compartimentul de audit public intern se organizeaza numai la nivelul Comisariatului General.
(3) Compartimentul de audit intern isi desfasoara activitatea pe baza planului de audit intern anual aprobat de comisarul general.
(4) Compartimentul de audit intern elaboreaza raportul de audit intern, pe care il prezinta comisarului general spre avizare.
(5) Auditul intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate de Garda Financiara sau care sunt in responsabilitatea acesteia, asupra activitatii Comisariatului General, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti.
(6) Personalul din cadrul compartimentului de audit public intern indeplineste urmatoarele atributii:
1. elaboreaza norme metodologice de audit specifice Garzii Financiare, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
2. elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern, indeplineste obiectivele, actiunile si masurile cuprinse in acesta;
3. efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Garzii Financiare sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
4. informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducerea sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti, precum si despre consecintele acestora;
5. raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatea proprie de audit;
6. in cazul constatarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducerii Garzii Financiare.
(7) In vederea indeplinirii atributiilor specifice, auditorul intern are acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele stabilite pentru activitatea de audit public intern.
(8) Compartimentul de audit public intern ajuta conducerea Garzii Financiare sa mentina un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia, contribuind la imbunatatirea lui continua.
(9) Seful de compartiment asigura coordonarea si indrumarea activitatilor specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 11 - Compartimentul relatii internationale

Art. 15
(1) Compartimentul relatii internationale este condus de un sef de compartiment, subordonat direct comisarului general. Personalul compartimentului are urmatoarele atributii:
1. implementeaza la nivelul Garzii Financiare legislatia specifica unor institutii similare din Uniunea Europeana;
2. analizeaza legislatia europeana in domeniul prevenirii si combaterii fraudelor fiscale si propune masuri de armonizare ale acesteia cu activitatea specifica institutiei;
3. asigura indeplinirea la termen a angajamentelor cuprinse in planurile de masuri postaderare sau in alte documente programatice ale Romaniei sau Uniunii Europene;
4. participa la elaborarea rapoartelor asupra progreselor inregistrate dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
5. asigura intocmirea documentatiei necesare cooperarii cu organele cu atributii similare din alte state, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene in cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate;
6. colaboreaza cu departamentele specializate (divizii, compartimente, servicii) din cadrul Garzii Financiare, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din Ministerul Economiei si Finantelor, in scopul elaborarii documentelor cu incidenta in procesul de postaderare a institutiei;
7. raporteaza, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor, stadiul realizarii angajamentelor cuprinse in planurile de masuri postaderare;
8. participa, impreuna cu reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor, la sesiunile diverselor grupuri de lucru constituite in domeniul integrarii europene si care au incidenta asupra activitatii institutiei.
(2) Seful de compartiment asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 12 - Compartimentul documente secrete

Art. 16
(1) Compartimentul documente secrete este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiile clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
(2) Compartimentul documente secrete este condus de un sef de compartiment, subordonat comisarului general, care in conditii obiective poate desemna persoane responsabile cu problemele informatiilor clasificate.
(3) Compartimentul documente secrete asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea si arhivarea informatiilor clasificate.
(4) Seful de compartiment asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 13 - Compartimentul arhivistica

Art. 17
(1) Compartimentul arhivistica este condus de un sef de compartiment, subordonat comisarului general, care in conditii obiective poate desemna persoane responsabile cu problemele de arhiva. Personalul compartimentului are urmatoarele atributii:
1. inregistrarea si tinerea evidentei tuturor documentelor intrate, a actelor intocmite pentru uzul intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale;
2. arhivarea in ordine cronologica a tuturor documentelor de control intocmite de comisari, impreuna cu fisa privind rezultatele controlului;
3. efectuarea gruparii in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor de pastrare;
4. infiintarea si tinerea evidentei tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice in registrul special infiintat conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. efectuarea predarii-primirii documentelor pe baza de proces-verbal, conform modelului prevazut de Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. pastrarea documentelor create sau detinute in spatii special amenajate, in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii ori sustragerii;
7. asigurarea respectarii prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Seful de compartiment asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplineste sarcinile generale prevazute la art. 18.

Sectiunea 14 - Atributii generale

Art. 18
Personalul cu functii de conducere din structurile prevazute la art. 8-17 si 21-25 indeplineste urmatoarele atributii:
1. organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, indeplinind atributiile prevazute in fisa postului si dispozitiile sefilor ierarhici, si raspunde de realizarea acestora la termen si cu respectarea prevederilor legale;
2. repartizeaza sarcinile si lucrarile personalului din subordine, verifica, indruma, analizeaza si avizeaza lucrarile intocmite in cadrul diviziei, serviciului sau compartimentului, pe care le prezinta conducerii;
3. organizeaza activitatea de elaborare a lucrarilor incredintate si participa efectiv la realizarea acestora;
4. intocmeste materialele necesare solutionarii unor probleme ce sunt de competenta conducerii Garzii Financiare;
5. asigura colaborarea cu celelalte divizii, servicii si compartimente din cadrul Garzii Financiare;
6. asigura aplicarea dispozitiilor legale privind circuitul documentelor si propune masuri pentru pastrarea acestora pana la predarea la arhiva;
7. asigura securitatea documentelor, formularelor, situatiilor realizate si a altor lucrari si pastreaza confidentialitatea informatiilor pe care le gestioneaza;
8. urmareste efectuarea de catre personalul din subordine, conform programarii, a concediilor de odihna pe anul in curs;
9. indeplineste orice alte sarcini de serviciu dispuse de conducerea ierarhica.

Sectiunea 15 - Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti

SUBSECTIUNEA 1 - Comisarul sef al sectiei


Art. 19
(1) Comisarul sef al sectiei judetene, respectiv cel al Sectiei Municipiului Bucuresti, se afla in subordinea directa a comisarului general si are urmatoarele atributii:
1. organizeaza activitatea sectiei pentru realizarea obiectivelor din cadrul programului de activitate aprobat de comisarul general si a celor din programul de activitate propriu;
2. numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul de executie din subordinea sa. Prin act de delegare in care se precizeaza limitele si conditiile delegarii poate primi de la comisarul general calitatea de ordonator tertiar de credite;
3. organizeaza si conduce actiuni de control tematic la ordinul comisarului general;
4. conduce si coordoneaza controlul operativ si inopinat, asigurand valorificarea integrala a constatarilor cuprinse in actele de control;
5. verifica masurile dispuse in cadrul actiunilor de control de catre comisarii Garzii Financiare;
6. coreleaza si sistematizeaza propunerile de masuri rezultate in urma controalelor efectuate, in scopul asigurarii imbunatatirii activitatii sectiilor;
7. verifica periodic modul de indeplinire a atributiilor de catre personalul aflat in subordine, calitatea rapoartelor, a notelor, a evaluarilor si a sintezelor privind rezultatele controalelor efectuate, in vederea informarii operative a comisarului general;
8. organizeaza si efectueaza verificari cu privire la modul de aplicare si respectare de catre comisari a normelor de lucru pentru personalul Garzii Financiare si a codului de conduita al personalului cu atributii de control;
9. organizeaza si controleaza modul in care se executa serviciul de permanenta pe sectie, urmarind mentinerea starii operative si posibilitatea de interventie imediata;
10. urmareste utilizarea creditelor bugetare ce au fost repartizate sectiei de catre Comisariatul General conform destinatiilor legale;
11. propune programul de investitii si urmareste realizarea programului aprobat;
12. organizeaza controlul financiar-preventiv propriu;
13. propune spre aprobare comisarului general stimulente pentru comisarii sefi adjuncti;
14. aproba stimulentele pentru sefii de divizie si personalul de executie din subordine din cadrul sectiei judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, la propunerea sefilor ierarhici;
15. aproba fisele postului pentru sefii de divizie si personalul de executie din cadrul sectiei;
16. organizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul din subordine;
17. urmareste modul de folosire a mijloacelor tehnice din dotare, luand masurile ce se impun pentru folosirea eficienta, precum si pentru prevenirea distrugerii acestora;
18. controleaza modul de folosire si pastrare a uniformei, a sigiliilor, a ordinului de serviciu, a legitimatiilor, a insignelor de imputernicire, a insemnelor, potrivit functiilor ierarhice;
19. asigura controlul periodic al armamentului din dotare, al celorlalte mijloace de protectie si autoaparare;
20. programeaza concediile de odihna pentru personalul din subordine si urmareste efectuarea concediilor de odihna conform programarii;
21. asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea normelor de disciplina de catre personalul din subordine, sanctioneaza si face propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni celor care au savarsit abateri;
22. colaboreaza in activitatea sa cu directia generala a finantelor publice, directiile de specialitate din cadrul acesteia, cu organele vamale si cu celelalte institutii deconcentrate;
23. furnizeaza presei prompt si complet orice informatie de interes public care priveste activitatea sectiei, cu respectarea prevederilor legale privind confidentialitatea informatiilor;
24. indeplineste oricare alte sarcini primite de la conducerea Comisariatului General.
(2) Comisarul sef al sectiei judetene sau al Sectiei Municipiului Bucuresti poate delega unele din atributiile sale unuia dintre comisarii sefi adjuncti, mentionand expres atributiile si durata acestora, cu informarea comisarului general.

SUBSECTIUNEA 2 - Comisarul sef adjunct


Art. 20
(1) Comisarul sef adjunct este subordonat comisarului sef al sectiei judetene sau al Sectiei Municipiului Bucuresti si raspunde in fata acestuia pentru activitatea depusa.
(2) Comisarul sef adjunct indeplineste urmatoarele atributii:
1. conduce si coordoneaza diviziile din subordine si raspunde de indeplinirea sarcinilor stabilite de catre comisarul sef;
2. coordoneaza nemijlocit, conform repartizarii, activitatea sefilor de divizie din cadrul sectiei si raspunde de activitatea acestora;
3. organizeaza si conduce actiuni de control la operatorii economici situati in raza teritoriala a sectiei Garzii Financiare;
4. initiaza actiuni de verificare a modului in care au fost realizate si valorificate masurile dispuse cu ocazia controalelor efectuate;
5. coopereaza, in actiunile de control desfasurate, cu celelalte structuri teritoriale de control din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
6. conduce si raspunde de verificarea sub aspect metodologic a actelor de control incheiate de comisarii din diviziile pe care le coordoneaza;
7. dispune si coordoneaza solutionarea sesizarilor si reclamatiilor primite;
8. organizeaza si controleaza modul in care se executa serviciul de permanenta pe sectie, urmarind mentinerea starii operative si interventia imediata;
9. asigura si coordoneaza activitatea de dotare, pastrare si utilizare a armamentului si a altor mijloace de autoaparare;
10. asigura realizarea programelor saptamanale de perfectionare profesionala si de pregatire fizica a comisarilor din subordine;
11. organizeaza si conduce sedintele de verificare a cunoasterii si utilizarii armamentului din dotare, de formare a deprinderilor de tragatori si de executare a tragerilor;
12. acorda acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mijloacelor de informare in masa;
13. indeplineste oricare alte sarcini primite de la conducerea ierarhica.

Art. 21
(1) Comisarii din diviziile de control operativinopinat indeplinesc atributiile prevazute la art. 8 alin. (2) pct. 1-15 si pct. 17-22.
(2) Diviziile de control operativ-inopinat sunt conduse de comisari sefi de divizie, care asigura coordonarea si indrumarea subordonatilor in activitatile specifice si indeplinesc sarcinile prevazute la art. 8 alin. (3) si la art. 18.

Art. 22
Activitatile specifice din domeniul financiar-contabil, executie bugetara, achizitii publice, prevazute la art. 11, vor fi realizate de expertii financiari-contabili incadrati in sectiile judetene si in Sectia Municipiului Bucuresti, in limita posturilor aprobate prin statele de functii, conform Hotararii Guvernului nr. 533/2007, cu modificarile ulterioare. Pana la ocuparea posturilor vacante de expert, activitatile respective vor fi realizate de comisari cu pregatire economica in domeniu.

Art. 23
Activitatile specifice din domeniul juridic si contencios, prevazute la art. 12, vor fi realizate de comisarii si consilierii juridici incadrati in sectiile judetene si in Sectia Municipiului Bucuresti, in limita posturilor aprobate prin statele de functii, conform Hotararii Guvernului nr. 533/2007, cu modificarile ulterioare. Pana la ocuparea posturilor vacante de consilieri juridici, reprezentarea in instanta va fi asigurata de catre comisari cu pregatire juridica din cadrul sectiilor teritoriale respective ale Garzii Financiare sau de consilieri juridici din cadrul Comisariatului General, desemnati prin decizie a comisarului general.

Art. 24
Activitatile specifice organizarii si managementului resurselor umane, prevazute la art. 13, vor fi realizate de experti in domeniul resurselor umane, incadrati in sectiile judetene si in Sectia Municipiului Bucuresti, in limita posturilor aprobate prin statele de functii, conform Hotararii Guvernului nr. 533/2007, cu modificarile ulterioare. Pana la ocuparea posturilor vacante de expert, activitatile respective vor fi realizate de comisari cu pregatire economica sau juridica in domeniu.

Art. 25
Activitatile de informatica, documente secrete, arhivistica, prevazute la art. 9 alin. (2) pct. 12-14, art. 16 si 17, vor fi realizate de experti in domeniu sau, dupa caz, de referenti, incadrati in sectiile judetene si in Sectia Municipiului Bucuresti, in limita posturilor aprobate prin statele de functii, conform Hotararii Guvernului nr. 533/2007, cu modificarile ulterioare. Pana la ocuparea posturilor vacante de expert, activitatile respective vor fi realizate de personalul incadrat cunoscator al problematicii respective.


Capitolul IV - Ocuparea functiei publice specifice de comisar si promovarea profesionala


Art. 26
(1) Ocuparea functiei publice specifice vacante de comisar al Garzii Financiare se face cu indeplinirea conditiilor privind recrutarea functionarilor publici prevazute de Legea privind Statutul functionarilor publici si conform dispozitiilor prezentului regulament.
(2) Conditia starii de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea unei functii publice specifice de comisar se atesta pe baza de examen medical de specialitate si testare psihologica, care se efectueaza in unitati specializate agreate de Garda Financiara. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic, medical si care a obtinut avizul de port arma, in conditiile legii.
(3) Concursul sau examenul pentru ocuparea functiei publice specifice de comisar este organizat de Comisariatul General al Garzii Financiare.
(4) Persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea functiei publice specifice de comisar debutant vor efectua o perioada de stagiu, conform prevederilor legale.
(5) Comisarii nou-angajati vor efectua un curs de pregatire profesionala specifica in cadrul Scolii de Finante Publice si Vama, cu o durata de 4 saptamani, avand ca programa prelucrarea legislatiei fiscale si, respectiv, tehnicile si metodele de control pe domenii de activitate specifice Garzii Financiare.
(6) Programa de studiu a cursurilor se va aproba prin decizie a comisarului general si va cuprinde:
a) reguli procedurale de baza privind metodologia controlului operativ-inopinat efectuat de Garda Financiara sub forma controlului curent sau/si tematic;
b) tehnici si proceduri de control specifice activitatii Garzii Financiare;
c) domeniile de activitate supuse controlului Garzii Financiare;
d) acte normative ce reglementeaza in domeniul economic, financiar si vamal atributiile Garzii Financiare;
e) evaziunea si frauda fiscala, forme de manifestare, activitatile sensibile la evaziune fiscala, contraventii si infractiuni, cazuistica;
f) acte normative ce reglementeaza domeniul juridic al contraventiilor.
(7) Pentru a participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de conducere in cadrul Garzii Financiare, pe langa conditiile prevazute de Legea privind Statutul functionarilor publici, candidatii vor indeplini si urmatoarele conditii de vechime minima in functii economice sau juridice, astfel:
a) 5 ani - pentru functiile de comisar general, comisar general prim-adjunct si comisar general adjunct;
b) 5 ani - pentru functiile de comisar sef de divizie in Comisariatul General, comisar sef si, respectiv, comisar sef adjunct la sectiile judetene si la Sectia Municipiului Bucuresti;
c) 2 ani - pentru functia de comisar sef de divizie in cadrul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti.
(8) Numirea in celelalte functii de conducere din cadrul Garzii Financiare a comisarilor, a celorlalti functionari publici, precum si a personalului contractual se face cu respectarea conditiilor si procedurilor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, de legislatia muncii si de prezentul regulament.
(9) Promovarea, avansarea in gradele profesionale, stabilirea nivelului de salarizare, evaluarea performantelor profesionale, angajarea raspunderii disciplinare, civile si penale, dupa caz, pentru comisarii Garzii Financiare se fac in conditiile legii.


Capitolul V - Drepturile si indatoririle personalului


Art. 27
(1) Personalul Garzii Financiare care are calitatea de functionar public beneficiaza de drepturile recunoscute de Legea privind Statutul functionarilor publici, de Statutul comisarului din Garda Financiara sau, dupa caz, de legislatia muncii, inclusiv de drepturile salariale stabilite pentru personalul bugetar, si de stimulente acordate potrivit legii.
(2) Personalul contractual din cadrul Garzii Financiare beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege, acordate acestei categorii de personal.

Art. 28
Personalul Garzii Financiare este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile legale care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei, Statutul comisarului din Garda Financiara, Statutul functionarului public, dispozitiile prezentului regulament, deciziile, normele de lucru si procedurile emise de comisarul general, sa exercite atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si prin fisa postului, sa indeplineasca la timp si in conditii de calitate indatoririle profesionale, sa aiba o comportare civilizata, demna si echilibrata in raporturile de serviciu si in societate.

Art. 29
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul Garzii Financiare are urmatoarele indatoriri:
a) sa fie loial institutiei din care face parte, sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;
b) sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici;
c) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
d) sa dovedeasca solicitudine si respect fata de orice persoana, sa isi consacre activitatea profesionala indeplinirii cu competenta, integritate si corectitudine a indatoririlor specifice de serviciu prevazute de lege;
e) sa exercite prerogativele functiei in scopul cunoasterii, prevenirii, descoperirii faptelor de evaziune si de frauda fiscala si luarii masurilor prevazute de lege pentru diminuarea si eliminarea acestora, inclusiv pentru sesizarea organelor de urmarire penala ori de cate ori apar indiciile savarsirii unor infractiuni in acest domeniu;
f) sa respecte prezumtia de nevinovatie a persoanelor care fac obiectul controlului, sa actioneze cu competenta si profesionalism, sa adopte un comportament civilizat, sa manifeste obiectivitate si nepartinire, sa fie ferm si exigent. Actele de control intocmite sa prezinte situatia de fapt constatata;
g) sa respecte dispozitiile legale referitoare la regimul informatiilor clasificate si sa le aplice in mod corespunzator documentelor, datelor, informatiilor si oricaror alte inscrisuri de care ia cunostinta in exercitiul atributiilor de serviciu;
h) sa acorde sprijin profesional si moral colegilor in executarea actiunilor de control. In cazul unor accidente generate de agresiunile si/sau de manifestarile persoanelor ori reprezentantilor entitatilor controlate, comisarii prezenti sunt datori sa intervina pentru apararea colegilor aflati in pericol, inclusiv prin utilizarea armamentului din dotare in conditiile legii, si sa asigure protectia si transportul celor raniti la unitatea medicala cea mai apropiata;
i) sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa ii compromita demnitatea sau care sa afecteze imaginea institutiei;
j) sa poarte uniforma, insemnele distinctive si armamentul numai in timpul exercitarii atributiilor de serviciu si al actiunilor de control specifice. Incalcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale;
k) sa respecte prevederile legale referitoare la regimul armelor si munitiilor, sa asigure pastrarea si conservarea armamentului din dotare si sa participe la sedintele de tragere conform planificarii, in scopul mentinerii si dezvoltarii capacitatii de autoaparare. Incalcarea acestor prevederi sau neindeplinirea obligatiilor stabilite atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala, dupa caz;
l) sa se prezinte la serviciu in afara programului de lucru stabilit, in situatii justificate de desfasurarea de actiuni operative de control, de supraveghere, culegere, investigare si valorificare a datelor si informatiilor in scopul surprinderii in flagrant a faptelor de frauda si evaziune fiscala, in conditiile reglementate de comisarul general;
m) sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese;
n) sa respecte programul de lucru si sa foloseasca integral si eficient timpul de munca pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
o) sa isi perfectioneze cunostintele profesionale prin insusirea reglementarilor, a procedeelor, a tehnicilor si a celorlalte deprinderi necesare indeplinirii la standardele cerute a indatoririlor de serviciu;
p) sa mentina ordinea si disciplina la locul de munca si sa aiba o tinuta decenta si o comportare corecta in relatiile de serviciu;
r) sa cunoasca si sa respecte atributiile comisarului care asigura serviciul de permanenta la sediul Garzii Financiare;
s) sa respecte si sa puna in aplicare prevederile legii privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor ce pot interveni in exercitarea functiei publice.
(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(3) Personalului Garzii Financiare ii este interzis ca in sediile Garzii Financiare:
a) sa participe sau sa faciliteze participarea la organizarea de intruniri politice;
b) sa participe sau sa faciliteze participarea la organizarea de manifestatii sau afisarea de materiale care nu au legatura cu activitatea Garzii Financiare;
c) sa foloseasca surse de foc sau sa fumeze in alte spatii decat cele special amenajate;
d) sa intre, in afara orelor de program, in sediile Garzii Financiare, fara aprobarea sau informarea prealabila a sefului ierarhic;
e) sa paraseasca sediile Garzii Financiare, in timpul programului de lucru, fara aprobarea sefului ierarhic;
f) sa intreprinda actiuni care pun in primejdie siguranta sediilor Garzii Financiare si a personalului;
g) sa introduca persoane straine, fara indeplinirea formalitatilor prevazute de normele privind accesul in sediul Garzii Financiare.
(4) In cadrul procesului de gestionare, utilizare si intretinere a echipamentelor si masinilor din dotare, personalul Garzii Financiare are si urmatoarele indatoriri:
a) sa cunoasca cu strictete normele tehnice de exploatare si intretinere a autoturismelor, instalatiilor, echipamentelor de calcul din dotare, pentru evitarea defectarii acestora si a eventualelor accidente;
b) sa foloseasca potrivit prescriptiilor tehnice si instructiunilor de utilizare echipamentele si bunurile materiale din dotare si sa evite risipa de materiale consumabile.
(5) Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare in sediile Garzii Financiare, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform prevederilor legislatiei in vigoare.
(6) Personalul Garzii Financiare raspunde patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale aduse Garzii Financiare, din vina si in legatura cu munca prestata; dispozitiile din legislatia muncii si din Legea nr. 188/1999, republicata, conditiile si procedura de angajare a raspunderii, cauzele care nu atrag raspunderea si termenele de prescriptie se aplica in mod corespunzator.
(7) Nerespectarea obligatiilor care decurg din clauza de confidentialitate atrage raspunderea personalului Garzii Financiare, atat in perioada executarii serviciului, cat si dupa incetarea acestuia, in conformitate cu prevederile legale.
(8) Personalul Garzii Financiare raspunde contraventional si penal pentru savarsirea faptelor contraventionale sau infractionale sanctionate ca atare prin actele normative in vigoare.

Art. 30
Personalului Garzii Financiare care are calitatea de functionar public ii sunt aplicabile dispozitiile Codului de conduita al personalului cu atributii de control si ale Codului de conduita al functionarilor publici.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 31
Prevederile prezentului regulament se completeaza de drept cu dispozitiile aplicabile din reglementarile legale in vigoare privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, cu prevederile cuprinse in Legea nr. 188/1999, republicata, cu normele generale si speciale din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in Statutul comisarului din Garda Financiara, cu deciziile, normele de lucru si procedurile emise de comisarul general si cu dispozitiile interne date de sefii ierarhici in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu si cu respectarea normelor de conduita.

Art. 32
(1) Personalul Garzii Financiare are obligatia sa cunoasca prevederile prezentului regulament, sa respecte normele de lucru si pe cele de comportare in timpul serviciului, sa contribuie la exercitarea functiilor si la realizarea obiectivelor Garzii Financiare.
(2) Comisarii generali adjuncti, comisarii sefi de divizie din cadrul Comisariatului General, comisarii sefi ai sectiilor judetene si cel al Sectiei Municipiului Bucuresti vor lua masuri de aducere la cunostinta intregului personal din subordine a prevederilor prezentului regulament.
(3) Persoanele care exercita functii de conducere in cadrul Garzii Financiare vor urmari modul de aplicare a prevederilor prezentului regulament si vor prezenta, ori de cate ori este nevoie, propuneri de modificare sau de completare a acestuia.
(4) Fisa postului pentru fiecare functie din cadrul Garzii Financiare, intocmita dupa modelul aprobat de comisarul general, va contine atributiile concrete stabilite pentru fiecare salariat.
(5) Circuitul documentelor intre compartimentele functionale din cadrul Garzii Financiare si arhivarea acestora se vor stabili prin decizie a comisarului general.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea nr 500/2002 privind finantele publice, consolidata 2009
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, legea nr. 212/2007
Lege nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, oug nr. 54/2006
Lege privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, legea nr. 299/2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, legea nr. 324/2007
Ordonanta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, ordonanta nr. 31/2007
Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, regulamentul nr. 9/2007
Regulament 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor masuri financiare, legea nr. 8/2008
Regulament privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit, regulament nr. 1/2008
Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar, oug nr. 12/2008
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Hotarare privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, hotarare nr. 109 din 29/01/2008
Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: