DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulamentul de functionare a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 28/11/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Comisia Nationala de Drept International Umanitar, denumita in continuare CNDIU, infiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, este organ consultativ al Guvernului. Activitatea CNDIU se desfasoara pe baza legislatiei nationale, tratatelor internationale la care Romania este parte si a prezentului regulament si are ca obiectiv promovarea si aplicarea in conditii optime a dreptului international umanitar, conform atributiilor stabilite prin art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 420/2006.

Art. 2
Sediul CNDIU este acelasi cu cel al Secretariatului permanent si este pus la dispozitie de catre Ministerul Apararii. Atributiile Secretariatului permanent sunt indeplinite de Centrul de Drept International Umanitar, denumit in continuare CDIU, din Ploiesti.

Art. 3
Finantarea activitatilor Secretariatului permanent este asigurata de Ministerul Apararii, a celor de cooperare internationala, de ministerul care desemneaza reprezentantii pentru asemenea activitati, iar a membrilor CNDIU, de institutiile care i-au desemnat.

Art. 4
Mandatul presedintelui CNDIU incepe in luna ianuarie a fiecarui an, cand se stabileste programul de activitate al Comisiei pentru anul respectiv, si se incheie in luna ianuarie a anului urmator, cand se transmite presedintia altui minister.

Art. 5
(1) Pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, CNDIU, prin presedintele desemnat, poate initia actiuni pentru aplicarea prevederilor dreptului international umanitar, inclusiv stabilirea de contacte cu institutiile internationale cu raspunderi in domeniu.
(2) CNDIU poate fi reprezentata la activitatile unor institutii internationale cu raspunderi in domeniu si poate organiza astfel de activitati in tara. Cheltuielile pentru aceste activitati sunt suportate de ministerul (ministerele) interesat (interesate) de tematica abordata, potrivit legii.
(3) CNDIU colaboreaza cu comisii nationale din alte state, precum si cu organisme interne si internationale de profil in vederea identificarii celor mai adecvate masuri pentru promovarea dreptului international umanitar.


Capitolul II - Organizare si functionare


Art. 6
(1) Aspectele cu privire la conducerea, organizarea si gestionarea CNDIU se stabilesc pe timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare.
(2) Sesiunile ordinare se desfasoara trimestrial, la sediul CDIU sau la sediul ministerului care detine presedintia in exercitiu a CNDIU, conform hotararii adoptate la sesiunea precedenta.
(3) Sesiunile extraordinare au loc la solicitarea a cel putin unei treimi din numarul membrilor CNDIU. Data si locul vor fi stabilite in raport cu ordinea de zi analizata. Cererea se depune la Secretariatul permanent.
(4) CNDIU isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Hotararile se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 7
In cadrul sesiunilor CNDIU, membrii acesteia actioneaza pe baza mandatului primit din partea ministerului pe care il reprezinta. Dupa fiecare sesiune, membrii CNDIU informeaza ministrii care i-au desemnat cu privire la lucrarile CNDIU.

Art. 8
Presedintia este asigurata prin rotatie, pentru o perioada de un an, de catre ministerele nominalizate la art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 420/2006.

Art. 9
(1) CNDIU poate constitui grupuri de lucru pentru elaborarea unor studii, rapoarte, avize si propuneri necesare CNDIU ca organ consultativ al Guvernului.
(2) Grupurile de lucru sunt conduse de un membru al CNDIU, avandu-se in vedere domeniul vizat.
(3) La formarea grupurilor de lucru sunt consultate cu prioritate institutiile mentionate la art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 420/2006.
(4) Presedintele CNDIU poate participa la sesiunile grupurilor de lucru.

Art. 10
(1) Presedintele sau, in absenta acestuia, conducerea Secretariatului permanent stabileste ordinea de zi a sesiunilor, consultandu-se si cu ceilalti membri ai CNDIU.
(2) Ordinea de zi poate fi completata la inceputul fiecarei sesiuni, la propunerea oricarui membru al CNDIU.

Art. 11
Pentru indeplinirea sarcinilor prevazute la art. 8 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 420/2006, seful Secretariatului permanent asigura:
a) intocmirea unui dosar cu problemele analizate de CNDIU;
b) rezolvarea corespondentei si intocmirea unor documentare cu privire la activitatea CNDIU;
c) convocarea membrilor sau expertilor la sesiunile CNDIU;
d) intocmirea proceselor-verbale cu ocazia sesiunilor CNDIU;
e) urmarirea indeplinirii sarcinilor rezultate in urma dezbaterilor;
f) asigurarea arhivarii si pastrarii documentelor cu privire la activitatea CNDIU.

Art. 12
Sesiunile CNDIU sunt conduse de presedinte, iar in absenta acestuia, de regula, de membrul CNDIU din ministerul care asigura presedintia in exercitiu.

Art. 13
(1) Procesul-verbal intocmit cu ocazia sesiunilor CNDIU cuprinde: data sesiunii, membrii si expertii prezenti, absentii si motivul absentei acestora, sinteza punctelor de vedere exprimate de participanti, concluziile si hotararile adoptate.
(2) Textele scrise care au fost prezentate de catre participanti sunt predate Secretariatului permanent.

Art. 14
O sinteza a problemelor dezbatute si a hotararilor adoptate in sesiunile ordinare va fi comunicata de Secretariatul permanent institutiilor interesate in termen de 30 de zile de la data incheierii acestora.

Art. 15
(1) Expertii de drept international umanitar vor fi solicitati, atunci cand este necesar, de catre presedintele CNDIU.
(2) CNDIU va sprijini expertii pentru a avea acces la documentele necesare indeplinirii atributiilor, cu respectarea prevederilor legale privind accesul la informatiile de interes public.

Art. 16
(1) Presedintele CNDIU prezinta, in cadrul sesiunii ordinare din luna septembrie, un proiect de raport cu privire la activitatea CNDIU pe timpul mandatului sau.
(2) Cererile de modificare si completare a raportului de activitate vor fi transmise Secretariatului permanent in termen de o luna de la data prezentarii proiectului de raport.
(3) Discutarea si adoptarea proiectului de raport se vor face in cadrul sesiunii din luna ianuarie.
(4) Dupa adoptare, raportul este inaintat primului-ministru.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 17
Ministerul care asigura presedintia CNDIU poate inainta, atunci cand este cazul, cu avizul celorlalte ministere reprezentate in CNDIU, propuneri primului-ministru pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 420/2006 si va intreprinde demersurile necesare pentru imbunatatirea prezentului regulament in scopul cresterii eficientei activitatii CNDIU.

Art. 18
Adresa CNDIU este urmatoarea: Ploiesti, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 257, judetul Prahova, Romania, cod: 100507
telefon/fax:0040-244-584107
e-mail:cndiuro@yahoo.com
mobil:0040-722-380133; 0040-722-381653.

Art. 19
Prezentul regulament se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 420/2006.

Art. 20
(1) Prezentul regulament se aproba prin ordin comun al conducatorilor ministerelor reprezentate in cadrul CNDIU, conform art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 420/2006.
(2) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Ordin privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, ordin nr. 2.036/M 150/2.156/C/292/1.834/2.145 din 2007
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 28/11/2007

Avand in vedere dispozitiile art. 4 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, cu modificarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ale art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile ulterioare, in baza art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 420/2006 privind infiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, ministrul afacerilor externe, ministrul apararii, ministrul justitiei, ministrul internelor si reformei administrative, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului si ministrul sanatatii publice emit prezentul ordin.

Articol unic
Se aproba Regulamentul de functionare a Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Poate fi de interes si:
Oferta Avocat pentru Societati Comerciale
Examenul de admitere in profesia de Executor Judecatoresc, pentru persoanele 3 ani vechime in specialitate juridica, noiembrie 2007
Examen de admitere in profesia de executor judecatoresc stagiar: 06 octombrie 2006
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, legea nr. 280/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal, oug nr. 88/2006
Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
Norma de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, 2007
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Ordonanta privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ordonanta nr 25/2006
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, oug nr. 123/2007
Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 275/2007
Examen de definitivat Avocatura, februarie 2008, Baroul Bucuresti
Regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, hotarare nr. 211/2008
Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Ordin pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura, autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez, ordin nr. 14/2008
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, ordin nr. 218/2008
Codul Civil, actualizat
Ordin nr. 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: