DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, ordin nr. 9/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 15/02/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Avand in vedere prevederile art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii, in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, ministrul apararii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M. 27/2006*), completat prin Ordinul ministrului apararii nr. M. 132/2007*).
___________
*) Ordinele nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Planificare a Apararii, 2008Art. 1
Consiliul de Planificare a Apararii, denumit in continuare Consiliu, functioneaza ca organ deliberativ la nivelul Ministerului Apararii, in baza prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii.

Art. 2
(1) In sensul prezentului regulament, prin organ deliberativ se intelege abilitarea Consiliului de a analiza si de a hotari obiectivele si actiunile de importanta majora ce trebuie desfasurate pentru infaptuirea sarcinilor care revin Ministerului Apararii din documentele ce definesc conceptia integrata de planificare a apararii nationale, precum si volumul, structura si modul de alocare ale resurselor umane, materiale si financiare necesare indeplinirii acestora.
(2) Hotararile adoptate de catre Consiliu, in indeplinirea atributiilor sale, sunt obligatorii pentru tot personalul Ministerului Apararii.

Art. 3
Consiliul este condus de ministrul apararii si este compus din:
a) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare;
b) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;
c) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armamente;
d) seful Statului Major General;
e) secretarul general al Ministerului Apararii;
f) directorul general al Directiei generale de informatii a apararii;
g) directorul Statului Major General;
h) seful Directiei legislatie si asistenta juridica;
i) seful Statului Major al Fortelor Terestre;
j) seful Statului Major al Fortelor Aeriene;
k) seful Statului Major al Fortelor Navale;
l) comandantul Comandamentului logistic intrunit;
m) seful Directiei cooperare internationala in domeniul apararii;
n) seful Directiei financiar-contabile;
o) seful Directiei management resurse umane.

Art. 4
(1) In absenta ministrului apararii, Consiliul este condus de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare.
(2) In situatia absentei motivate a unora din membrii titulari, la sedintele Consiliului vor participa inlocuitorii legali ai acestora.

Art. 5
Pentru luarea unor decizii in regim de urgenta, in cadrul Consiliului functioneaza Biroul Executiv al Consiliului de Planificare a Apararii, denumit in continuare Birou Executiv, care este compus din:
a) ministrul apararii;
b) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare;
c) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;
d) secretarul de stat si sef al Departamentului pentru armamente;
e) seful Statului Major General;
f) secretarul general al Ministerului Apararii;
g) directorul general al Directiei generale de informatii a apararii.

Art. 6
(1) In absenta ministrului apararii, Biroul Executiv este condus de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare.
(2) In situatia absentei motivate a unora din membrii titulari, la sedintele Biroului Executiv vor participa inlocuitorii legali ai acestora.

Art. 7
(1) Hotararile Consiliului se iau in urma exprimarii libere a punctelor de vedere ale membrilor acestuia.
(2) In cazul existentei unor divergente de opinii, determinant este punctul de vedere exprimat de ministrul apararii.

Art. 8
La lucrarile Consiliului pot participa, cu aprobarea ministrului apararii si in raport cu tematica sedintei, si alte persoane in afara celor prevazute la art. 3.

Art. 9
Consiliul are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si stabileste obiectivele si actiunile de importanta majora pe termen mediu si lung ale Ministerului Apararii, precum si caile si modalitatile de realizare a acestora;
b) avizeaza propunerile Ministerului Apararii pentru Programul de guvernare;
c) analizeaza si avizeaza propunerile Ministerului Apararii pentru elaborarea sau actualizarea Strategiei nationale de aparare;
d) analizeaza si avizeaza proiectul Cartei albe a apararii;
e) analizeaza si avizeaza proiectul strategiei militare;
f) analizeaza si adopta Directiva de planificare a apararii;
g) stabileste lista programelor majore, precum si obiectivele si indicatorii de evaluare care le definesc;
h) analizeaza si avizeaza programele majore si propunerile de actualizare a acestora;
i) analizeaza si aproba Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare si modernizare a Armatei Romaniei;
j) analizeaza si adopta proiectul bugetului anual al Ministerului Apararii;
k) discuta in cadrul Biroului Executiv in faza de proiect toate actiunile noi ce apar dupa aprobarea Directivei de planificare a apararii, care necesita modificari in structura programelor;
l) aproba rapoartele privind stadiul de derulare a programelor majore.

Art. 10
Consiliul se intruneste conform Planului anual de activitate, acesta fiind parte integranta a Directivei de planificare a apararii.

Art. 11
Ordinea de zi a sedintelor Consiliului si data de desfasurare a acestora se comunica participantilor de catre Secretariatul Consiliului, dupa caz, impreuna cu documentele ce urmeaza a fi discutate, cu cel putin 10 zile inainte.

Art. 12
(1) Secretariatul Consiliului se asigura de catre Directia planificare integrata a apararii, prin biroul specializat al acesteia, care va constitui pe timpul desfasurarii sedintelor Secretariatul de sedinta.
(2) Conducerea Secretariatului Consiliului se exercita de catre seful Directiei planificare integrata a apararii sau de catre o alta persoana numita de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare.
(3) Secretariatul de sedinta va fi format din 2 ofiteri.

Art. 13
(1) Secretariatul de sedinta consemneaza continutul discutiilor, propunerilor si hotararilor.
(2) Secretariatul Consiliului intocmeste raportul cu concluziile si masurile rezultate, la care se anexeaza nota de sedinta, semnata pentru conformitate de seful Secretariatului Consiliului.

Art. 14
Pentru punerea in practica a unor hotarari ale Consiliului sau Biroului Executiv, ministrul apararii emite ordine.

Art. 15
Secretariatul Consiliului are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul ordinii de zi pentru sedintele Consiliului sau, dupa caz, pentru sedintele Biroului Executiv, pe baza tematicii prevazute in Planul anual de activitate si a propunerilor facute de catre membrii Consiliului;
b) prezinta pentru aprobare presedintelui Consiliului proiectul ordinii de zi si lista cu persoanele convocate/invitate la sedinta, pe baza dispozitiilor primite sau a propunerilor membrilor Consiliului;
c) pregateste documentele de lucru pentru sedintele Consiliului sau, dupa caz, ale Biroului Executiv si intreprinde masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea in conditii normale a acestora;
d) elaboreaza proiectele ordinelor ministrului apararii privind punerea in practica a unor hotarari ale Consiliului sau, dupa caz, ale Biroului Executiv si le transmite, dupa aprobare, structurilor implicate in executarea acestora;
e) asigura punctul de contact dintre Consiliu/Biroul Executiv si structurile Ministerului Apararii responsabile cu problematica analizata de catre acesta;
f) pastreaza arhiva Consiliului si a Biroului Executiv.


Poate fi de interes si:
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, 2005
OUG nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, Ordonanta de urgenta nr. 6/2008
Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006
OUG nr. 71/2008, ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare
Ordin nr. 76/2008 pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara
Lege nr. 41/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2008 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare
HG nr. 1498/2008, hotarare privind formatul si conditiile de eliberare a cartilor de identitate speciale pentru membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei
Statutul cadrelor militare, legea nr. 80/1995
HG 948/2009 privind finantarea finalizarii pregatirii si participarii Romaniei cu unitati si subunitati din Ministerul Apararii Nationale la stabilizarea Republicii Irak
Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
Lege nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi. Legea 355/2009
Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordinul 94/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitat
Legea 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Lege nr. 223/2010
OUG 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Ordonanta de urgenta 1/2011
HG 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare. Ghidul carierei militare
Legea 11/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
Legea 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman. Lege nr. 121/2011
Legea 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 194431 decembrie 1961
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: