DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 29/01/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul art. 6 alin. (1) si al art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, avand in vedere art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina, supleantii acestora, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de disciplina, au dreptul la o indemnizatie lunara de 15% care se aplica la salariul de baza al fiecaruia si se acorda in lunile in care Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea, in situatia in care acestia sunt prezenti. Sporul se acorda de catre Directia buget si contabilitate interna din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca urmare a solicitarii lunare transmise de catre presedintele Comisiei de disciplina, cu mentionarea datei in care comisia si-a desfasurat activitatea si a ordinii de zi.
(2) Presedintele, membrii si secretarul Comisiei de disciplina, supleantii acestora care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, precum si persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice. Decontarea acestor cheltuieli se asigura de institutiile publice unde isi desfasoara activitatea membrii comisiilor de disciplina.
(3) Pentru o evidenta exacta a participarii presedintelui, membrilor si a secretarului Comisiei de disciplina, precum si a supleantilor acestora la activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de disciplina, secretarul Comisiei de disciplina va tine un registru de evidenta a prezentei persoanelor mentionate anterior, pentru fiecare sedinta de lucru, pe baza de semnatura, care se anexeaza la solicitarea mentionata la alin. (1).
(4) Cheltuielile legate de citarea partilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si alte cheltuieli care au legatura cu desfasurarea activitatii Comisiei de disciplina se suporta din bugetul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3
Directiile (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masurile de ducere la indeplinire a prezentului ordin in ceea ce priveste competenta de solutionare, astfel cum este reglementata prin art. 5 alin. (1) din anexa la prezentul ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Regulament de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 2008


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 29/01/2008

Art. 1
Activitatea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca functionarul public este nevinovat atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul functionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat de un aparator sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, si de Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata;
f) legalitatea sanctiunii, conform caruia Comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege si cu respectarea termenelor prevazute de lege;
g) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara;
h) obligativitatea opiniei, conform caruia fiecare membru al Comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflata pe rolul Comisiei de disciplina.

Art. 2
(1) Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarele atributii principale:
a) atributii administrative;
b) atributii functionale.
(2) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii administrative:
a) alege presedintele Comisiei de disciplina, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
b) primeste sesizarile si toate documentele care ii sunt adresate, dupa ce au fost inregistrate de secretarul Comisiei de disciplina;
c) intocmeste procese-verbale, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
d) intocmeste rapoarte, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007;
e) intocmeste orice alte inscrisuri, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007.
(3) Comisia de disciplina are urmatoarele atributii functionale:
a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizate ca abatere disciplinara;
b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propune clasarea sesizarii in conditiile Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, cu votul majoritatii membrilor comisiei;
c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, in cazul in care aceasta a fost contestata la presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3
Presedintele Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele Comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele Comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea Comisiei de disciplina si a secretarului acesteia;
d) reprezinta Comisia de disciplina in fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a altor autoritati sau institutii publice, a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si in fata oricarei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4
(1) Secretarul Comisiei de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) primeste si inregistreaza in registrul de evidenta sesizarea referitoare la fapta functionarului public, precum si toate documentele adresate Comisiei de disciplina;
b) inainteaza presedintelui Comisiei de disciplina sesizarea, in maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia in registrul de evidenta al Comisiei de disciplina;
c) convoaca, la cererea presedintelui Comisiei de disciplina, membrii Comisiei de disciplina, functionarul public a carui fapta formeaza obiectul dosarului, persoana care a facut sesizarea si persoanele care urmeaza sa fie audiate;
d) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, procesul-verbal al sedintelor Comisiei de disciplina;
e) redacteaza si semneaza, alaturi de membrii Comisiei de disciplina si de presedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplina si le inainteaza presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
f) tine evidentele sesizarilor si ale rapoartelor si efectueaza alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de disciplina;
g) asigura transmiterea corespondentei Comisiei de disciplina.
(2) Secretarul Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are obligatia sa inregistreze toate sesizarile primite, in ordinea cronologica a sosirii, in registrul de evidenta a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplina si sa le prezinte presedintelui Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de maximum 24 de ore de la data inregistrarii.
(3) In cazul in care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfasurarea lucrarilor, are obligatia sa anunte presedintele cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea sedintelor, care va dispune de indata masura de inlocuire a acestuia cu secretarul supleant.
(4) Presedintele Comisiei de disciplina fixeaza termenul de prezentare prin rezolutie scrisa, astfel incat sa fie asigurata respectarea termenelor legale.
(5) Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina se indeplineste prin grija secretarului comisiei.
(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplina si distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplina. Membrii titulari ai Comisiei de disciplina care din motive obiective nu pot participa la sedinta sunt obligati sa anunte presedintele comisiei cu cel putin 24 de ore inainte de desfasurarea lucrarilor. In aceasta situatie, presedintele Comisiei de disciplina va lua masura de inlocuire a acestora cu membrii supleanti. In cazul in care din motive obiective presedintele Comisiei de disciplina nu poate participa la sedinta, acesta va fi inlocuit de membrul supleant corespunzator, care va fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.
(7) In cazul suspendarii mandatului membrului titular corespunzator, respectiv in cazul in care mandatul acestuia a incetat inainte de termen potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007, presedintele Comisiei de disciplina va lua masura de inlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5
(1) Sesizarea se adreseaza Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in situatia in care este indreptata impotriva urmatorilor functionari publici:
a) functionari publici de conducere din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) functionari publici de executie din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
c) directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
d) sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti ai administratiilor finantelor publice municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si ai administratiilor publice pentru contribuabili mijlocii, cu exceptia persoanelor cu functii publice de conducere de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publica din cadrul administratiilor finantelor publice municipale.
(2) In cazul in care sesizarea a fost adresata directorului executiv ori conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata, acesta are obligatia sa o transmita de indata Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) In cazuri justificate, Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala isi poate desfasura lucrarile si in afara sediului aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 6
(1) Comisia de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate fi sesizata de:
a) primul-ministru, ministrul economiei si finantelor, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau unul dintre vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d);
b) directorul executiv ierarhic superior, pentru persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) si d);
c) conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta este sesizata;
d) orice persoana care se considera vatamata prin fapta unui functionar public.
(2) Sesizarea trebuie sa cuprinda elementele si sa respecte conditiile prevazute de art. 28 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplina si prin rezolutie scrisa, in situatia in care din documentele anexate rezulta toate elementele obligatorii pe care trebuie sa le contina sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
(4) In cazul in care sesizarea nu priveste un functionar public din cadrul institutiei, aceasta se depune de catre persoana care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplina, care are obligatia sa o inregistreze si sa o prezinte de indata presedintelui Comisiei de disciplina, astfel incat sa fie asigurata respectarea termenelor prevazute de lege. Presedintele va analiza sesizarea si va dispune prin rezolutie scrisa redirectionarea sesizarii catre institutia din care face parte functionarul public sesizat.

Art. 7
(1) Presedintele Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fixa de indata termenul de prezentare si va dispune citarea functionarului public a carui fapta a fost sesizata si a persoanelor indicate in sesizare, precum si a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de termenul de prezentare.
(2) Procedura de citare in fata Comisiei de disciplina se face de catre secretarul Comisiei de disciplina, personal, cu semnatura de primire, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de presedintele Comisiei de disciplina.
(3) Citatia este individuala si va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, elementele prevazute de art. 35 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
(4) Pentru primul termen de prezentare in fata Comisiei de disciplina, citatia va fi comunicata impreuna cu un exemplar al sesizarii, precum si copii ale inscrisurilor depuse de catre persoana care a formulat sesizarea, daca este cazul.
(5) In situatia in care Comisia de disciplina considera ca functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, Comisia de disciplina va intocmi un raport de propunere de mutare temporara a acestuia in cadrul altui compartiment sau altei structuri a institutiei publice si/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenta cercetarea ori, dupa caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8
Functionarul public a carui fapta se cerceteaza se infatiseaza personal in fata Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Functionarul public isi poate exercita dreptul la aparare prin asistarea de catre un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9
(1) La primul termen, Comisia de disciplina verifica indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) daca a fost sesizata de o persoana care avea competente in acest sens, potrivit art. 6 alin. (1) din prezentul ordin;
b) daca sesizarea cuprinde elementele si indeplineste conditiile prevazute de art. 28 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007.
(2) Sesizarea este clasata in cazul in care Comisia de disciplina constata urmatoarele:
a) sesizarea nu a fost depusa in termen de maximum 1 an si 6 luni de la data savarsirii faptei sesizate ca abatere disciplinara;
b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevazute de art. 28 alin. (1) lit. a)-c), f) si g) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
c) functionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
d) sesizarea priveste acelasi functionar public si aceeasi fapta savarsita in aceleasi circumstante pentru care s-a desfasurat procedura de cercetare administrativa si s-a propus aplicarea unei sanctiuni disciplinare sau clasarea sesizarii.
(3) In situatia in care comisia de disciplina constata ca nu a intervenit niciuna dintre situatiile prevazute la alin. (2), poate incepe cercetarea abaterii disciplinare. In situatia in care pentru solutionarea cauzei sunt necesare inscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplina solicita functionarului public a carui fapta a fost sesizata, persoanelor indicate in sesizare sau celui care a formulat sesizarea, dupa caz, sa le depuna pana la urmatorul termen.
(4) In procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplina stabileste, in mod obligatoriu, termenul pana la care mijloacele de proba care nu au fost solicitate in timpul audierii vor mai putea fi invocate atat in fata comisiei, cat si in fata persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa, dar nu mai tarziu de termenul limita la care Comisia de disciplina administreaza probele.

Art. 10
(1) Cercetarea administrativa a abaterii disciplinare se face cu celeritate.
(2) Activitatea de cercetare administrativa a abaterii disciplinare impune:
a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;
b) audierea functionarului public a carui fapta constituie obiectul sesizarii;
c) audierea oricaror alte persoane care pot oferi informatii cu privire la solutionarea cazului;
d) audierea persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea disciplinara in conditiile prevazute la art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007;
e) culegerea informatiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevazute de lege;
f) administrarea probelor propuse de parti, precum si a celor solicitate de Comisia de disciplina, daca este cazul;
g) dezbaterea cazului.

Art. 11
(1) Audierea persoanelor prevazute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) trebuie consemnata in scris intr-un proces-verbal. Procesul-verbal se semneaza de presedinte, de membrii Comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum si de persoana audiata. In procesul-verbal se consemneaza cu fidelitate intrebarile formulate de membrii Comisiei de disciplina sau de persoanele desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile stabilite de art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, precum si raspunsurile persoanei audiate. Adaugarile, stersaturile sau schimbarile aduse se semneaza in acelasi mod, sub sanctiunea de a nu fi luate in seama.
(2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se mentioneaza in procesul-verbal si nu impiedica desfasurarea cercetarii administrative.
(3) Pentru a se asigura consemnarea intocmai a declaratiilor, se pot folosi mijloace tehnice de inregistrare, stenografie etc. In acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de inregistrare, dupa care se semneaza de persoanele audiate, presedinte, membrii si secretarul comisiei de disciplina.

Art. 12
(1) Persoana care a formulat sesizarea si functionarul public a carui fapta a fost sesizata pot cere in scris ca procedura de cercetare administrativa sa se desfasoare si in lipsa, pe baza actelor de la dosar, cu exceptia termenelor stabilite pentru audiere.
(2) In cazul in care functionarul public impotriva caruia a fost formulata sesizarea sau autorul sesizarii nu se prezinta la termenul pentru care a fost citat, de trei ori consecutiv, comisia are dreptul sa solutioneze cauza in lipsa acestora, pe baza documentelor aflate la dosar.

Art. 13
(1) Sedintele comisiei de disciplina, respectiv sedintele persoanelor desemnate sa efectueze cercetarea administrativa in conditiile prevazute de art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara.
(2) Lucrarile fiecarei sedinte a Comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte, de membrii si de secretarul acesteia.
(3) Lipsa nejustificata a persoanelor citate nu impiedica desfasurarea sedintelor Comisiei de disciplina, daca citarea s-a facut cu respectarea cerintelor prevazute de lege.

Art. 14
(1) In urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevazute de art. 46 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, presedintele si membrii Comisiei de disciplina isi formuleaza opiniile, iar pe baza concluziilor majoritatii membrilor se intocmeste raportul cu privire la sanctiunea aplicabila. Toti membrii Comisiei de disciplina sunt obligati sa isi exprime opinia in urma dezbaterii cazului.
(2) Comisia de disciplina finalizeaza procedura de cercetare administrativa atunci cand:
a) a fost inchisa dezbaterea cazului;
b) in termen de 3 luni de la data incetarii raporturilor de serviciu ale functionarului public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara, cu exceptia situatiei in care intervine decesul functionarului public, in masura in care functionarul public a carui fapta a fost cercetata nu redobandeste calitatea de functionar public in aceasta perioada;
c) se inregistreaza decesul functionarului public.

Art. 15
(1) In exercitarea atributiilor sale, Comisia de disciplina intocmeste rapoarte pe baza concluziilor majoritatii membrilor sai.
(2) Raportul comisiei de disciplina cu privire la cauza cu care a fost sesizata trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numarul si data de inregistrare a sesizarii;
b) numele, prenumele si functia detinuta de functionarul public a carui fapta a fost cercetata, precum si compartimentul in care acesta isi desfasoara activitatea;

c) numele, prenumele si domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de aceasta;
d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, prin prezentarea pe scurt a faptei si a circumstantelor in care a fost savarsita;
e) probele administrate;
f) propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, de clasare a cauzei;
g) motivarea propunerii;
h) numele, prenumele si semnatura presedintelui, ale membrilor Comisiei de disciplina, precum si ale secretarului acesteia;
i) data intocmirii raportului.
(3) Intocmirea raportului se face de catre aceiasi membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar in cazuri bine justificate pot participa la intocmirea raportului supleantul presedintelui sau membrii supleanti care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. In atare situatie opiniile membrilor comisiei se formuleaza pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.
(4) Opiniile separate, formulate in scris si motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplina.
(5) Raportul Comisiei de disciplina se intocmeste in termen de 5 zile lucratoare de la data finalizarii procedurii cercetarii administrative si se inainteaza presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Raportul Comisiei de disciplina se va aduce la cunostinta persoanei care are competenta legala de aplicare a sanctiunii, persoanei care a formulat sesizarea si functionarului public a carui fapta a fost sesizata.

Art. 16
(1) Comisia de disciplina poate sa propuna in urma dezbaterii cazului:
a) aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999, republicata, in cazul in care s-a dovedit savarsirea unei abateri disciplinare;
b) clasarea sesizarii, atunci cand nu se confirma savarsirea unei abateri disciplinare.
(2) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarului public, Comisia de disciplina tine seama de:
a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;
b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;
c) gradul de vinovatie;
d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;
e) conduita functionarului public;
f) existenta unor antecedente disciplinare ale functionarului public, care nu au fost radiate in conditiile legii.
(3) In cazul in care Comisia de disciplina propune aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicata, aceasta va propune si durata acestora si, dupa caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv treapta sau functia pe care urmeaza a se aplica sanctiunea retrogradarii.

Art. 17
In cazul in care Comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de functionarul public poate angaja raspunderea civila, contraventionala sau penala, Comisia de disciplina are obligatia de a lua masurile legale care se impun in vederea sesizarii organelor abilitate.

Art. 18
(1) Actul administrativ de sanctionare a functionarului public este ordinul emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe baza propunerii cuprinse in raportul Comisiei de disciplina.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in actul administrativ prevazut la alin. (1) se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) temeiul legal in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
c) motivul pentru care a fost aplicata o alta sanctiune decat cea propusa de Comisia de disciplina, daca este cazul;
d) termenul in care sanctiunea disciplinara poate fi contestata;
e) instanta competenta la care actul administrativ prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
(3) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate sa aplice o alta sanctiune decat cea propusa de Comisia de disciplina, avand obligatia de a motiva aceasta decizie.
(4) Actul administrativ de sanctionare se emite in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplina.
(5) Actul administrativ de sanctionare se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplina de catre persoana care are competenta legala de aplicare a sanctiunii disciplinare, catre:
a) compartimentele cu atributii in domeniul resurselor umane din cadrul institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;
b) Comisia de disciplina care a elaborat si transmis raportul;
c) functionarul public a carui fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara;
d) persoana care a formulat sesizarea.

Art. 19
(1) In cazul in care sanctiunea a fost aplicata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea conducatorului compartimentului, potrivit prevederilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicata, functionarul public poate formula contestatie la presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sesizeaza Comisia de disciplina in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. In acest caz, Comisia de disciplina este competenta sa verifice daca sanctiunea disciplinara a fost aplicata cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) si (5) si ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata.
(3) In functie de rezultatul verificarilor prevazute la alin. (2), Comisia de disciplina poate sa propuna prin raport mentinerea, modificarea sau anularea sanctiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate sa propuna o sanctiune disciplinara mai grava decat cea aplicata.


Poate fi de interes si:
Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007
Ordin privind continutul dosarului preturilor de transfer, ordin nr. 222/2008
Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008
Ordin nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala
Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2311/2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala
Ordin nr. 13/1010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala
Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
Ordinul 2584/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordin nr. 2584/2010
Ordinul nr. 2689/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul 2731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucur
Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, c
Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe
HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: