DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 28/01/2008

Nr. 66/14
Ministerul Sanatatii Publice
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere prevederile art. 298 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 28 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare nr. E.N. 557/2008 al secretarului general al Ministerului Sanatatii Publice si nr. D.G. 304/2008 al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Arbitrii desemnati in Comisia de arbitraj, precum si directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministerul Sanatatii Publice


Regulament de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj din 22/01/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Comisia de arbitraj, denumita in continuare comisie, este o institutie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu prezentul regulament, fiind condusa de un Consiliu de conducere.
(2) Sediul comisiei este in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Art. 2
Comisia are competenta de a solutiona litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate, la solicitarea uneia dintre parti, in conditiile si potrivit procedurilor dreptului comun.


Capitolul II - Atributii


Art. 3
(1) Principala atributie a comisiei consta in organizarea si administrarea solutionarii pe calea arbitrajului a unor litigii dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, pe de o parte, si casele de asigurari de sanatate, pe de alta parte, daca partile au incheiat in acest sens o conventie arbitrala scrisa.
(2) Organizarea si solutionarea litigiului arbitral sunt stabilite prin Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale al comisiei.

Art. 4
Comisia are urmatoarele atributii:
a) la cererea partilor, asigura organizarea arbitrajului;
b) elaboreaza modelul de conventie arbitrala si asigura difuzarea acestuia, pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
c) dezbate in cadrul comisiei aspectele de drept deosebite ivite in practica arbitrala, precum si problematica generala a arbitrajului in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
d) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania (CMDR) pentru desfasurarea unor actiuni comune de promovare a arbitrajului in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
e) tine evidenta practicii arbitrale;
f) face propuneri privind imbunatatirea organizarii si desfasurarii arbitrajului din sistemul de asigurari sociale de sanatate;
g) indeplineste orice alte atributii ce ii sunt conferite prin prezentul regulament si prin Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale al comisiei.


Capitolul III - Organizare si functionare


Art. 5
(1) Comisia de arbitraj este formata din cate un arbitru desemnat de fiecare parte si unul desemnat de Consiliul de conducere al comisiei dintr-o lista de arbitri atestati de Ministerul Sanatatii Publice, pe baza unui examen desfasurat in conditiile si potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sanatatii publice si inregistrat la comisie.
(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, indeplinesc si celelalte conditii legale privind dobandirea calitatii de arbitru si nu sunt angajati ai niciuneia dintre partile aflate in litigiu ori ai institutiilor care au desemnat reprezentanti in Consiliul de conducere al comisiei.

Art. 6
(1) Consiliul de conducere al comisiei este format dintr-un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice numit prin ordin al ministrului sanatatii publice, un reprezentant al CNAS numit prin ordin al presedintelui CNAS, un reprezentant al CMR numit prin decizie a presedintelui CMR, un reprezentant al CFR numit prin decizie a presedintelui CFR si un reprezentant al CMDR numit prin decizie a presedintelui CMDR.
(2) Consiliul de conducere al comisiei este compus dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3 membri, alesi prin vot secret de catre reprezentantii mentionati la alin. (1).
(3) Consiliul de conducere ia hotarari cu majoritatea absoluta a membrilor ce il compun.
(4) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii:
a) asigura conducerea generala a comisiei;
b) propune regulile de solutionare a cauzelor arbitrale, care se aproba prin ordin al ministrului justitiei si se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila;
c) propune, daca este cazul, modificarea prezentului regulament;
d) stabileste atributiile comisiei;
e) numeste presedintele comisiei.

Art. 7
(1) Comisia constituita potrivit art. 5 alin. (1) se compune dintr-un presedinte si 2 membri arbitrali.
(2) Presedintele comisiei asigura conducerea curenta a litigiului si exercita atributiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitral, prevazute in Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale.
(3) Pe langa comisie functioneaza un secretariat tehnic, a carui componenta este aprobata prin ordin al presedintelui CNAS.

Art. 8
(1) Solutionarea litigiului apartine exclusiv comisiei.
(2) In intelesul prezentului regulament, comisia este totalitatea arbitrilor investiti de parti prin conventia arbitrala si in conformitate cu Regulamentul de solutionare a cauzelor arbitrale sa solutioneze un litigiu determinat si sa pronunte o hotarare definitiva.

Art. 9
Ministerul Sanatatii Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR, precum si Consiliul de conducere se vor abtine ca, prin organizarea si administrarea arbitrajului, sa intervina in solutionarea litigiului sau sa influenteze in vreun fel comisia.

Art. 10
Numirea arbitrilor intr-un litigiu determinat si constituirea comisiei se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de solutionare a cauzelor arbitrale.


Capitolul IV - Resurse


Art. 11
(1) CNAS va suporta cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfasurare si solutionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, precum si indemnizatia de sedinta pentru arbitri in cuantum de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic indemnizatia de sedinta in cuantum de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS.
(2) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum si pentru secretariatul tehnic se suporta din sumele alocate pentru administrarea Fondului national unic pentru asigurari sociale de sanatate.

Art. 12
CNAS va asigura spatiul si conditiile materiale corespunzatoare desfasurarii activitatii comisiei.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 13
Consiliul de conducere, comisia si secretariatul tehnic au obligatia sa asigure confidentialitatea arbitrajului potrivit Regulamentului de solutionare a cauzelor arbitrale.

Art. 14
Partile nu pot deroga de la prevederile prezentului regulament decat in limitele prevazute de acesta.

Art. 15
Secretariatul tehnic al comisiei va asigura comunicarea catre cei interesati a prezentului regulament, a Regulamentului de solutionare a cauzelor arbitrale si a listei de arbitri.

Art. 16
Pana la organizarea comisiei, litigiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si de dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate vor fi judecate de Comisia centrala de arbitraj, organizata conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare


Poate fi de interes si:
Lege nr. 97/2007, aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 91/2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate
Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007
Lege privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 448/2006, republicata in 2008
Norma metodologica privind asigurarile voluntare de sanatate, 2007
Regulament de educatie medicala continua al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 2007
Ordonanta de urgenta privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, OUG 44/2007
Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana, 2006
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. 94/2007
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Contract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008, hotarare nr. 324/2008
Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, legea nr. 307/2004
Ordonanta de urgenta OUG 90/2007 privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal
Lege nr. 98/1994, republicata in 2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, lege nr. 98/1994, versiune consolidata pana in 2005
Lege nr. 30/2006 privind regulile de sanatate publica la folosirea ciupercilor din flora spontana, consolidata 2008
Ordin nr. 1094/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice, a functiilor de conducere si a numarului de posturi pentru Centrul National de Sanatate Mintala
OUG nr. 93/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea nr. 116/2002, legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
HG nr. 187/2000 republicata 2008, privind imitatiile de produse alimentare care prezinta riscul de a pune in pericol sanatatea sau securitatea consumatorilor
Ordin nr. 1524/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari pri


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
134 useri online

Useri autentificati: