DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, ordin nr. 1/2008

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 14/04/2008

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 251 si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 4 martie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se pun in aplicare Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele privind Fondul de protectie a victimelor strazii, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.127/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 28 august 2006.

Art. 3
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Norma privind Fondul de protectie a victimelor strazii, 2008Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Fondul de protectie a victimelor strazii, denumit in continuare Fond, este constituit de asiguratorii care au dreptul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sa practice pe teritoriul Romaniei asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, prevazuta in clasa 10 de la lit. B - Asigurari generale din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului, asigurare denumita in continuare asigurare R.C.A., indiferent de forma de organizare si de statul in care s-au constituit.
(2) Fondul s-a constituit in baza prevederilor art. 251 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la asociatii si fundatii. Fondul isi desfasoara activitatea in baza propriului statut si a prezentelor norme.

Art. 2
Potrivit art. 251 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul are urmatoarele atributii:
 • de organism de plata a despagubirilor, in intelesul art. 1 alin. (4) din Directiva 84/5/CEE;
 • de centru de informare, in intelesul art. 5 din Directiva 2000/26/CE;
 • de organism de compensare, in intelesul art. 6 din Directiva 2000/26/CE.


  Capitolul II - Atributiile Fondului in calitate de organism de plata a despagubirilor


  Art. 3
  (1) Fondul acorda despagubiri persoanelor pagubite prin accidente de vehicule, daca vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat ori nu era asigurat pentru raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu toate ca legea prevedea obligativitatea asigurarii.
  (2) Daca autorul accidentului ramane neidentificat, Fondul acorda despagubiri numai pentru vatamari corporale sau decese. In cazul in care, in urma accidentului cu autor neidentificat, s-a pricinuit integritatii corporale sau sanatatii unei persoane o vatamare care necesita pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult de 60 de zile, Fondul acorda despagubiri si pentru daunele materiale produse in accidentul respectiv. In aceste cazuri va ramane in sarcina persoanei pagubite, pentru daune materiale, o fransiza de 500 euro ori echivalentul in lei la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data producerii accidentului. Accidentul de vehicul cu autor neidentificat este accidentul in care vehiculul agresor a intrat in coliziune directa cu persoana accidentata sau cu bunul pe care l-a avariat, dupa care a parasit locul accidentului.
  (3) Daca pentru vehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul nu a fost indeplinita obligatia de a incheia asigurarea R.C.A., Fondul acorda persoanelor prejudiciate despagubiri atat pentru daune materiale, cat si pentru vatamari corporale sau decese.
  (4) Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligatiei de despagubire fara insa a putea opune persoanelor pagubite beneficiul de discutiune in raport cu persoanele vinovate de producerea accidentului. Totusi, Fondul va notifica persoanelor obligate la despagubire faptul ca a fost avizat pentru solutionarea cazului de dauna si, in masura in care acestea au despagubit efectiv persoanele pagubite pentru prejudiciile suferite inainte de finalizarea procedurii de solutionare a dosarului, Fondul isi va inceta interventia.

  Art. 4
  (1) Fondul acorda despagubiri, in conditiile art. 3, pentru prejudiciile cauzate prin accidente de vehicule produse:
  a) pe teritoriul Romaniei, de autori neidentificati ori de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania. In scopul lichidarii daunelor produse prin accidente pe teritoriul Romaniei, se considera ca au locul obisnuit de stationare in Romania si vehiculele neasigurate care nu au o placuta de inmatriculare sau au o placuta de inmatriculare care nu corespunde ori nu mai corespunde vehiculului respectiv;
  b) pe teritoriul Romaniei, de vehicule neasigurate din statele in care se aplica Acordul multilateral;
  c) pe teritoriul Romaniei, de vehicule neasigurate din alte state decat cele in care se aplica Acordul multilateral;
  d) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de un vehicul neasigurat, cumparat din unul dintre aceste state si care urmeaza sa fie inmatriculat in Romania, daca accidentul s-a produs in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare si daca persoana prejudiciata este rezidenta intr-un alt stat din Spatiul Economic European decat cel pe teritoriul caruia s-a produs accidentul. Daca persoana prejudiciata este rezidenta in statul din Spatiul Economic European in care s-a produs accidentul, Fondul acorda despagubiri in cazul in care despagubirile nu sunt acordate de Biroul Carte Verde din Romania;
  e) pe teritoriul oricarui stat din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania;
  f) pe teritoriul oricarui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat statele din Spatiul Economic European, de vehicule neasigurate care au locul obisnuit de stationare in Romania, daca persoana prejudiciata este rezidenta in Romania sau intr-un stat din Spatiul Economic European si daca interventia Fondului nu contravine legislatiei statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul.
  (2) Vehiculele la care se face referire la alin. (1) lit. d) sunt asimilate, pe parcursul termenului de 30 de zile, vehiculelor care au locul obisnuit de stationare in Romania.

  Art. 5
  (1) Au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond persoanele fizice si juridice romane, precum si rezidentii din Romania sau din statele Spatiului Economic European, pentru cazurile de dauna produse in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), c), d) si f).
  (2) Pentru cazurile de dauna produse in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) si e) au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond numai persoanele fizice si juridice romane, precum si rezidentii din Romania. De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru cazurile de dauna produse in conditiile prevazute la art. 4 alin. (1), pot beneficia de despagubiri din Fond si rezidentii din Spatiul Economic European, daca au suferit prejudicii in perioada deplasarii acestora pe teritoriul altui stat decat cel unde isi au rezidenta.
  (3) Persoanele fizice si juridice, precum si rezidentii din alte state decat cele precizate la alin. (1) pot beneficia de despagubiri din Fond numai in conditii de reciprocitate.
  (4) Nicio entitate care a compensat in orice fel persoanele pagubite sau a oferit acestora servicii in legatura cu prejudiciile suferite, in baza unor contracte incheiate ori in baza legii, nu are dreptul sa solicite de la Fond recuperarea cheltuielilor efectuate.
  (5) Nu pot beneficia de despagubiri din Fond persoanele care au urcat de bunavoie in vehiculul vinovat de producerea accidentului, daca se dovedeste ca acestea stiau ca vehiculul respectiv nu era asigurat, si nici cele care, la data producerii accidentului, au posibilitatea sa isi recupereze daunele suferite in baza unei asigurari facultative.

  Art. 6
  (1) Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele pagubite prin accidente de vehicule produse pe teritoriul Romaniei se stabileste in stricta conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, in vigoare in Romania la data producerii accidentului.
  (2) Pentru cazurile de dauna care sunt solutionate prin intermediul organismelor de compensare din statele de resedinta ale persoanelor pagubite, conform prevederilor Directivei 2000/26/CE, cuantumul prejudiciului va fi cel stabilit de aceste organisme, in conditiile respectarii clauzelor acordului pe care l-au incheiat cu Fondul.
  (3) Fondul nu poate plati despagubiri pentru prejudiciile cauzate in unul si acelasi accident de vehicul, care sa depaseasca limitele minime de raspundere a asiguratorului prevazute de legislatia in vigoare la data producerii accidentului in Romania sau de legislatia in vigoare a celorlalte state pe teritoriul carora s-a produs accidentul, din care va fi dedusa, dupa caz, fransiza prevazuta la art. 3 alin. (2).

  Art. 7
  (1) Persoanele fizice, juridice si rezidentii din Romania, precum si persoanele la care se refera art. 5 alin. (3), care considera ca au dreptul sa beneficieze de despagubiri din Fond, vor depune o cerere de despagubire direct la sediul Fondului sau la oricare sucursala ori agentie a oricarui asigurator care are dreptul sa practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul Romaniei. Cererea de despagubire va fi insotita in mod obligatoriu de documentele care se intocmesc in cazul accidentelor de vehicule, in functie de prevederile legislatiei statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul, din care sa rezulte, dupa caz, ca autorul accidentului a ramas neidentificat sau ca vehiculul vinovat de producerea acestuia nu era asigurat la data evenimentului. Persoana pagubita va depune, din proprie initiativa sau la solicitarea Fondului, orice alte documente necesare pentru solutionarea cererii.
  (2) Persoanele fizice si juridice, precum si rezidentii din statele Spatiului Economic European, care au dreptul sa primeasca despagubiri din Fond, isi vor putea realiza pretentiile prin intermediul organismului de compensare din statul lor de resedinta. In aceste situatii, depunerea documentelor care insotesc avizarea de dauna este in sarcina organismului de compensare care face avizarea, in conformitate cu prevederile acordurilor incheiate cu Fondul.

  Art. 8
  Gestionarea din punct de vedere tehnic a cazurilor de dauna pentru care urmeaza sa se plateasca despagubiri din Fond se va face de asiguratorii care au dreptul sa practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul Romaniei si/sau de experti, pe baza de contract de prestari de servicii.

  Art. 9
  Persoana vinovata de producerea accidentului, precum si persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului vor fi notificate de Fond, la adresa din documentele de avizare, pentru a participa la constatarea si evaluarea daunei, precum si cu privire la cuantumul despagubirii ce urmeaza sa fie achitata si la termenul de plata.

  Art. 10
  (1) In termen de maximum 90 de zile de la avizarea daunei, dar fara a uza in mod nejustificat de beneficiul acestui termen, Fondul este obligat sa despagubeasca persoanele prejudiciate sau, in cazul in care constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a beneficia de despagubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluata in intregime, sa transmita acestora un raspuns motivat. In cazul in care pana la implinirea termenului prejudiciul a putut fi evaluat doar in parte, Fondul este obligat sa achite persoanelor pagubite acea parte din prejudiciu.
  (2) In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (1), Fondul este obligat la plata de penalitati catre persoanele prejudiciate, in cota de 0,1% din suma de despagubire cuvenita, pentru fiecare zi de intarziere.
  (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru daunele care sunt solutionate prin intermediul unui organism de compensare. In aceste situatii, solutionarea cererilor de rambursare se va face in conditiile si la termenele prevazute in acordurile incheiate de Fond cu aceste entitati.
  (4) Procedura de solutionare a cazurilor de dauna va fi stabilita prin Regulamentul de ordine interioara al Fondului.

  Art. 11
  (1) In caz de litigiu, drepturile persoanelor pagubite prin accidente de vehicule supuse inmatricularii, precum si de tramvaie, in care autorul a ramas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se exercita impotriva Fondului.
  (2) Persoanele prejudiciate care au inaintat actiune in justitie impotriva persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului vor fi despagubite de Fond in baza hotararii judecatoresti. Fondul are legitimare procesuala pasiva, in calitate de garant al obligatiei de despagubire, in limitele si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

  Art. 12
  In cazul in care Fondul este avizat pentru solutionarea unui caz de dauna ca urmare a faptului ca asiguratorul R.C.A. nu recunoaste valabilitatea contractului de asigurare, Fondul va proceda la instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire respective. Daca ulterior instanta de judecata va stabili ca asiguratorul R.C.A. trebuie sa plateasca despagubirea, acesta este obligat sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.

  Art. 13
  Dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga in drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.


  Capitolul III - Atributiile Fondului in calitate de centru de informare


  Art. 14
  In vederea indeplinirii atributiilor de centru de informare, Fondul are acces nelimitat pentru consultarea bazei de date CEDAM, administrata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

  Art. 15
  (1) In calitate de centru de informare, Fondul are urmatoarele atributii:
  a) sa furnizeze, la solicitarea persoanelor pagubite sau a centrelor de informare din celelalte state semnatare ale Acordului cu privire la schimbul de informatii intre centrele de informare, conform art. 5 din Directiva 2000/26/CE, date privind:
 • numele si adresa societatii de asigurare a vehiculului vinovat de producerea accidentului;
 • numele si adresa reprezentantului de despagubiri al societatii de asigurare a vehiculului vinovat de producerea accidentului in statul de resedinta al persoanei pagubite;
 • numarul politei de asigurare;
 • numele si adresa organismului autorizat sa primeasca si sa solutioneze cererile de despagubire in statul de resedinta al persoanei pagubite, pentru vehiculele vinovate de producerea accidentului sau persoanele proprietare ale vehiculelor respective, in cazul in care beneficiaza de derogare de la obligativitatea incheierii asigurarii R.C.A.;
  b) sa furnizeze, la solicitarea persoanelor pagubite care prezinta un interes legitim, numele si adresa proprietarului, ale conducatorului obisnuit sau ale utilizatorului vehiculului vinovat de producerea accidentului. Aceste date se pot solicita de persoana pagubita in mod direct sau prin intermediul centrului de informare din statul sau de resedinta. Dovada existentei interesului legitim este in sarcina celui care face solicitarea. Furnizarea acestor date se face in conformitate cu prevederile legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
  (2) Persoanele interesate sau centrele de informare din celelalte state semnatare ale acordului mentionat la alin. (1) lit. a) pot solicita datele prevazute la alin. (1) si Fondul este obligat sa le furnizeze in termen de 7 ani de la data producerii accidentului.

  Art. 16
  Fondul va furniza datele prevazute la art. 15 in oricare dintre urmatoarele situatii:
  a) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul Romaniei, de un vehicul care are locul obisnuit de stationare in Romania si partea sau partile pagubite sunt persoane fizice, juridice ori rezidenti din Romania sau din statele Spatiului Economic European; pentru rezidentii din alte state, informatiile se furnizeaza doar in baza unor acorduri bilaterale;
  b) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat Romania, de un vehicul care are locul obisnuit de stationare in Romania si persoanele pagubite sunt persoane fizice sau juridice romane ori rezidenti din Romania sau din statele Spatiului Economic European; pentru rezidentii din alte state, informatiile se furnizeaza doar in baza unor acorduri bilaterale;
  c) accidentul de vehicul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat Romania, de un vehicul dintr-un stat din Spatiul Economic European si persoanele pagubite sunt persoane fizice sau juridice romane ori rezidenti din Romania.

  Art. 17
  (1) Solicitarea pentru furnizarea datelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) se formuleaza in limba romana, engleza, franceza sau germana si se transmite Fondului prin telefon, fax ori e-mail. In solicitare se vor indica numarul de inmatriculare al vehiculului vinovat de producerea accidentului, precum si orice alte informatii care sa permita identificarea statului in care acesta are locul obisnuit de stationare, data si locul producerii accidentului, statul de rezidenta al persoanei/persoanelor prejudiciate.
  (2) Solicitarea pentru furnizarea datelor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b) se formuleaza in limba romana, engleza, franceza sau germana si se transmite Fondului prin posta. In solicitare se vor indica numarul de inmatriculare al vehiculului vinovat de producerea accidentului, precum si orice alte informatii care sa permita identificarea statului in care acesta are locul obisnuit de stationare, data si locul producerii accidentului, statul de rezidenta al persoanei/persoanelor prejudiciate, precum si dovada interesului legitim al acestora pentru obtinerea informatiilor solicitate. Daca nu se face dovada interesului legitim, Fondul va informa solicitantul ca se afla in imposibilitate de a furniza informatiile solicitate.

  Art. 18
  (1) Fondul nu este responsabil pentru furnizarea informatiilor incomplete sau eronate obtinute de la alte entitati.
  (2) Daca informatiile solicitate sunt direct accesibile de catre Fond, acestea vor fi furnizate de indata. Daca informatiile nu sunt direct accesibile, Fondul va informa solicitantul, in termen de 14 zile de la depunerea solicitarii, despre acest fapt si va incepe o investigatie ale carei rezultate vor fi comunicate de indata ce vor fi obtinute.
  (3) Informatiile vor fi transmise prin fax, e-mail sau telefon, respectiv prin posta, in limba romana, engleza, franceza sau germana.

  Art. 19
  (1) Fondul va intocmi si va actualiza permanent, pentru fiecare stat din Spatiul Economic European si, in baza acordurilor bilaterale, si pentru alte state, lista reprezentantelor de despagubiri ale asiguratorilor care au dreptul sa practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul Romaniei.
  (2) Listele vor fi publicate pe pagina de internet a Fondului, pentru a putea fi consultate si tiparite de persoanele interesate.
  (3) Fiecare asigurator este obligat sa comunice Fondului, in termen de maximum 5 zile de la data numirii reprezentantului de despagubiri pe teritoriul unui stat dintre cele precizate la alin. (1), numele si adresa acestuia.


  Capitolul IV - Atributiile Fondului in calitate de organism de compensare


  Art. 20
  (1) Fondul intervine, in calitate de organism de compensare, pentru solutionarea unui caz de dauna in urmatoarele situatii:
  a) daca vehiculul vinovat de producerea accidentului era asigurat R.C.A., dar societatea de asigurare sau reprezentantul de despagubiri al acesteia nu a despagubit persoanele pagubite sau nu a transmis acestora un raspuns motivat in termen de 3 luni de la avizarea daunei ori daca societatea de asigurare nu si-a desemnat un reprezentant de despagubiri;
  b) daca vehiculul vinovat de producerea accidentului nu poate fi identificat sau daca societatea de asigurare nu poate fi identificata intr-un termen de doua luni de la data producerii accidentului;
  c) daca vehiculul vinovat de producerea accidentului era exceptat de la obligativitatea asigurarii R.C.A. in statul din Spatiul Economic European in care avea locul obisnuit de stationare.
  (2) Persoanele juridice care s-au subrogat in drepturile persoanelor pagubite nu pot sa depuna cereri de despagubire la organismul de compensare.

  Sectiunea 1 - Interventia Fondului in calitate de organism de compensare in cazul in care vehiculul vinovat de producerea accidentului era asigurat R.C.A.


  Art. 21
  (1) In situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. a) au dreptul sa depuna cerere de despagubire la Fond persoanele fizice, juridice si rezidentii din Romania care au suferit prejudicii prin accidente de vehicule produse pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat Romania, de un vehicul care detine o asigurare R.C.A. eliberata de un asigurator (inclusiv sucursala, agentie sau punct de lucru al unui asigurator) care functioneaza legal pe teritoriul unuia dintre aceste state. Daca accidentul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat cele din Spatiul Economic European, cererea de despagubire poate fi depusa la Fond numai daca legea statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul permite acest lucru.
  (2) Cererile de despagubire nu se pot depune inainte de implinirea termenului de 3 luni de la avizarea daunei la asigurator sau la reprezentantul de despagubiri al acestuia ori, dupa caz, inainte ca centrul de informare sa comunice persoanelor pagubite ca asiguratorul in cauza nu a numit un reprezentant de despagubiri pe teritoriul Romaniei.
  (3) Persoanele pagubite care au pornit o actiune in instanta impotriva asiguratorului nu pot solicita plata despagubirilor de la Fond.

  Art. 22
  Dupa primirea cererii de despagubire, Fondul informeaza imediat:
 • asiguratorul vehiculului vinovat de producerea accidentului sau reprezentantul de despagubiri al acestuia pe teritoriul Romaniei, daca a fost numit;
 • organismul de compensare al statului pe al carui teritoriu isi are sediul asiguratorul care a eliberat asigurarea R.C.A.;
 • persoana care a provocat accidentul, daca este cunoscuta;
 • Biroul Carte Verde din statul pe al carui teritoriu s-a produs accidentul, daca accidentul a fost provocat de un vehicul care are locul obisnuit de stationare intr-un alt stat decat cel in care s-a produs accidentul, ca a primit o cerere de despagubire si ca urmeaza sa ii dea curs in termen de doua luni de la data primirii.

  Art. 23
  Fondul isi inceteaza interventia daca asiguratorul ori reprezentantul sau de despagubiri a despagubit persoanele pagubite sau a dat un raspuns motivat acestora in termenul de doua luni mentionat la art. 22.

  Art. 24
  (1) Dupa expirarea termenului de doua luni, Fondul, in calitate de organism de compensare, va proceda la solutionarea cererii de despagubire, indiferent daca ulterior asiguratorul sau reprezentantul sau de despagubiri va formula un raspuns persoanelor prejudiciate.
  (2) Fondul nu va putea opune persoanelor prejudiciate beneficiul de discutiune in raport cu persoanele vinovate de producerea accidentului.

  Art. 25
  (1) Fondul are independenta pentru solutionarea cererii de despagubire, insa va tine seama de informatiile si solicitarile organismului de compensare al statului pe al carui teritoriu functioneaza asiguratorul care a eliberat asigurarea R.C.A.
  (2) Solutionarea cererii de despagubire in privinta stabilirii raspunderii si a cuantumului prejudiciului se va face in conformitate cu legea aplicabila in statul pe al carui teritoriu s-a produs accidentul. Daca considera necesar, Fondul va solicita sprijin in vederea solutionarii cererii de despagubire organismului de compensare sau, dupa caz, Biroului Carte Verde din statul pe al carui teritoriu s-a produs accidentul.

  Art. 26
  Dupa plata despagubirilor, Fondul are dreptul de a solicita rambursarea sumei de despagubire platite, precum si a sumelor platite pentru serviciile externe legate de solutionarea cererii de despagubire si a unei taxe de gestiune de la organismul de compensare al statului pe al carui teritoriu functioneaza asiguratorul care a eliberat asigurarea R.C.A. vehiculului vinovat de producerea accidentului.

  Art. 27
  (1) Fondul, in calitate de organism de compensare, este obligat sa ramburseze organismelor de compensare din statele Spatiului Economic European toate cheltuielile prevazute la art. 26, pentru cazurile de dauna solutionate de acestea la cererea rezidentilor lor care au suferit prejudicii pe teritoriul unuia dintre aceste state, altul decat statul lor de resedinta, daca vehiculul vinovat de producerea accidentului era asigurat R.C.A. de un asigurator care functiona legal in Romania. Daca accidentul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat cele din Spatiul Economic European, cererea de despagubire poate fi solutionata prin intermediul organismelor de compensare numai daca legea statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul permite acest lucru.
  (2) Dupa rambursare, Fondul se subroga in drepturile persoanei prejudiciate impotriva persoanei/persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului si/sau ale societatii de asigurare, in limita sumelor platite.

  Sectiunea 2 - Interventia Fondului in calitate de organism de compensare, in cazul in care vehiculul vinovat de producerea accidentului sau societatea de asigurare nu poate fi identificat/identificata


  Art. 28
  In situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. b) au dreptul sa depuna cerere de despagubire la Fond persoanele fizice, juridice si rezidentii din Romania care au suferit prejudicii prin accidente de vehicule:
  a) produse pe teritoriul unui stat din Spatiul Economic European, altul decat Romania, de un vehicul care are locul obisnuit de stationare pe teritoriul unuia dintre aceste state, daca societatea de asigurare a vehiculului respectiv nu poate fi identificata intr-un termen de doua luni de la data producerii accidentului. Daca accidentul s-a produs pe teritoriul unui stat al carui Birou national a aderat la Sistemul Carte Verde, altul decat cele din Spatiul Economic European, cererea de despagubire poate fi depusa la Fond numai daca legea statului pe teritoriul caruia s-a produs accidentul permite acest lucru;
  b) produse pe teritoriul unui stat din Spatiul Economic European de un vehicul neidentificat ori de un vehicul neasigurat dintr-un alt stat decat statul in care se aplica Acordul multilateral.

  Art. 29
  Dupa primirea cererii de despagubire, Fondul informeaza imediat:
 • Fondul de garantare al statului pe al carui teritoriu vehiculul vinovat de producerea accidentului are locul obisnuit de stationare, in situatia prevazuta la art. 28 lit. a);
 • Fondul de garantare al statului pe al carui teritoriu s-a produs accidentul, in situatiile prevazute la art. 28 lit. b).

  Art. 30
  (1) Fondul va solutiona cererea de despagubire, in conformitate cu legea aplicabila in statul pe al carui teritoriu s-a produs accidentul, tinand seama de informatiile si solicitarile Fondului de garantare care urmeaza sa ii ramburseze cheltuielile efectuate.
  (2) In vederea solutionarii cererii de despagubire, Fondul va solicita informatii, mai ales in privinta legii aplicabile, Fondului de garantare al statului pe al carui teritoriu s-a produs accidentul.

  Art. 31
  Dupa plata despagubirilor, Fondul are dreptul de a solicita rambursarea sumei platite cu acest titlu, precum si a sumelor platite pentru serviciile externe legate de solutionarea cererii de despagubire si a unei taxe de gestiune de la organismul similar Fondului de garantare, potrivit art. 1 alin. (4) din Directiva nr. 84/5/CEE, din statul pe al carui teritoriu vehiculul vinovat de producerea accidentului are locul obisnuit de stationare, in situatia prevazuta la art. 28 lit. a), sau de la organismul similar Fondului de garantare al statului pe al carui teritoriu s-a produs accidentul, in situatiile prevazute la art. 28 lit. b).

  Sectiunea 3 - Interventia Fondului in calitate de organism de compensare, in cazul in care vehiculul vinovat de producerea accidentului era exceptat de la obligativitatea asigurarii R.C.A. la data producerii accidentului


  Art. 32
  In situatia prevazuta la art. 20 alin. (1) lit. c) au dreptul sa depuna cerere de despagubire la Fond persoanele fizice si juridice romane, precum si rezidentii din Romania sau din statele Spatiului Economic European, care au suferit prejudicii prin accidente de vehicule produse pe teritoriul Romaniei.

  Art. 33
  (1) Dupa primirea cererii de despagubire, Fondul informeaza imediat organismul prevazut la art. 31 din statul pe al carui teritoriu are locul obisnuit de stationare vehiculul vinovat de producerea accidentului.
  (2) Fondul va solutiona cazul de dauna in conformitate cu legislatia din Romania aplicabila la data producerii accidentului.
  (3) Dupa plata despagubirilor, Fondul are dreptul de a solicita rambursarea sumei platite cu acest titlu, precum si a sumelor platite pentru serviciile externe legate de solutionarea cererii de despagubire si a unei taxe de gestiune de la Fondul de garantare al statului pe al carui teritoriu are locul obisnuit de stationare vehiculul vinovat de producerea accidentului.


  Capitolul V - Realizarea veniturilor Fondului


  Art. 34
  (1) Veniturile Fondului se realizeaza din:
  a) contributia membrilor asociati;
  b) recuperarea sumelor platite cu titlu de despagubiri si a cheltuielilor legate de plata despagubirilor de la toate entitatile care erau obligate la plata si in numele carora Fondul a efectuat aceste cheltuieli;
  c) dobanzile rezultate din fructificarea disponibilitatilor financiare;
  d) sponsorizari, donatii, legate si orice alte surse de venituri permise de legislatia in vigoare privind asociatiile.
  (2) Rezultatul fiecarui exercitiu financiar se reporteaza pentru exercitiul financiar urmator.
  (3) Fondul transmite trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului expirat, raportarea privind contributia la Fond si platile de despagubiri efectuate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme, precum si contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru trimestrul respectiv.

  Art. 35
  (1) Daca disponibilitatile financiare ale Fondului nu sunt suficiente la un moment dat pentru efectuarea tuturor platilor privind despagubirile, acestea se vor plati pe masura realizarii veniturilor.
  (2) Platile de despagubiri se fac numai din disponibilitatile financiare ale Fondului. Nu pot fi executate pentru astfel de obligatii bunuri mobile sau imobile apartinand Fondului.

  Sectiunea 1 - Contributia membrilor asociati


  Art. 36
  (1) Membrii asociati au obligatia sa contribuie cu o parte din incasarile realizate din vanzarea asigurarii R.C.A. la constituirea unei structuri financiare a Fondului, in vederea acoperirii cheltuielilor acestuia si constituirii rezervelor pentru obligatiile viitoare.
  (2) Nivelul contributiei si termenele de plata a acesteia se stabilesc anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la propunerea Adunarii generale a Fondului. In cazuri justificate, nivelul contributiei poate fi modificat pe parcursul anului.
  (3) Contributia nu poate depasi 5% din primele brute incasate din vanzarea asigurarii R.C.A.

  Art. 37
  (1) Contributia se calculeaza si se achita raportata la toate primele brute incasate pentru asigurarea R.C.A., chiar daca la data scadentei obligatiei de plata asiguratorul nu mai este membru al Fondului.
  (2) Sumele virate cu titlu de contributie nu se restituie membrilor asociati dupa ce acestia si-au pierdut calitatea de membru al Fondului, indiferent din ce motive.

  Art. 38
  (1) Pana la implinirea fiecarui termen de plata stabilit, membrii asociati au obligatia sa raporteze Fondului primele brute incasate pentru asigurarea R.C.A., aferente perioadei pentru care urmeaza sa se vireze contributia, precum si contributia datorata, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme. Informatiile cuprinse in raportare se preiau din evidentele contabile si operative, pe care asiguratorii R.C.A. au obligatia sa le conduca potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Fondul are obligatia sa comunice, cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata, conturile in care urmeaza sa se faca viramentul pentru contributie.
  (3) Pentru plata cu intarziere a contributiei se datoreaza majorari de intarziere calculate potrivit reglementarilor legale in vigoare, aplicabile in materia colectarii creantelor bugetare. Majorarile de intarziere se calculeaza de catre Fond si se comunica membrilor in cauza. Cu ocazia platii, majorarile de intarziere se evidentiaza distinct pe documentele de plata.

  Art. 39
  Actele prin care se constata si se individualizeaza obligatiile de plata ale unui membru catre Fond privind contributia datorata, precum si majorarile de intarziere, emise de membrul respectiv sau de Fond, constituie titlu de creanta potrivit art. 251 alin. (13) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si devine de drept titlu executoriu la data scadentei.

  Art. 40
  Obligatia urmaririi incasarii contributiei la Fond, respectarea prevederilor legale privind stabilirea cuantumului contributiei, precum si calculul si incasarea majorarilor de intarziere datorate sunt in sarcina Fondului.

  Art. 41
  In contabilitatea asiguratorilor R.C.A. constituirea obligatiei de plata a contributiei catre Fond se reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.

  Sectiunea 2 - Recuperarea sumelor platite cu titlu de despagubiri si a cheltuielilor legate de plata despagubirilor


  Art. 42
  (1) Fondul are legitimare procesuala activa in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond.
  (2) Dupa plata despagubirilor, Fondul are un drept de creanta pentru sumele platite cu titlu de despagubire si, dupa caz, pentru cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire si pentru dobanda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond potrivit legii sau pentru sumele platite pentru serviciile externe legate de solutionarea cererii de despagubire si pentru taxa de gestiune, asupra:
  a) persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului, conform prevederilor art. 13;
  b) persoanei sau persoanelor responsabile pentru repararea prejudiciului si/sau asupra societatii de asigurare, conform prevederilor art. 27;
  c) asiguratorului R.C.A., conform prevederilor art. 12;
  d) organismului de compensare mentionat la art. 26;
  e) Fondului de garantare mentionat la art. 31 si la art. 33 alin. (3).

  Art. 43
  Realizarea dreptului de creanta pentru situatiile prevazute la art. 42 alin. (2) lit. a)-c) se va face pe cale amiabila sau prin orice modalitate permisa de lege, iar pentru situatiile prevazute la art. 42 alin. (2) lit. d) si e) se va face conform clauzelor Acordului dintre organismele de compensare si fondurile de garantare, semnat de Fond.

  Art. 44
  Fondul poate hotari sa renunte in tot ori in parte la realizarea creantei, in situatia prevazuta la art. 42 alin. (2) lit. a), in baza Regulamentului de ordine interioara al Fondului.

  Sectiunea 3 - Fructificarea disponibilitatilor financiare ale Fondului


  Art. 45
  Disponibilitatile financiare ale Fondului pot fi fructificate prin plasarea in titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie, obligatiuni si alte instrumente financiare din aceasta categorie) si depozite bancare.

  Art. 46
  Fructificarea disponibilitatilor financiare ale Fondului se realizeaza in conditii de prudentialitate, avandu-se in vedere urmatoarele:
  a) in titluri de stat pot fi plasate toate disponibilitatile financiare ale Fondului;
  b) in conturi bancare pot fi plasate toate disponibilitatile financiare ale Fondului, cu conditia ca intr-o singura banca sa nu fie plasate mai mult de 25% din totalul acestora.


  Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 47
  (1) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un raport de activitate insotit de situatii financiare intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, auditate de cenzorul desemnat al Fondului.
  (2) In termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar, Fondul va publica raportul anual in forma aprobata de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

  Art. 48
  (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, Fondul va intreprinde urmatoarele demersuri:
  a) va depune o solicitare la Secretariatul general al Comitetului European de Asigurari pentru a deveni semnatar al Acordului cu privire la schimbul de informatii intre centrele de informare, conform art. 5 din Directiva 2000/26/CE;
  b) va depune o solicitare la Secretariatul general al Comitetului European de Asigurari pentru a deveni semnatar al Acordului dintre organismele de compensare si fondurile de garantare;
  c) va lua toate masurile necesare pentru a indeplini conditiile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care sa ii permita prelucrarea datelor cu caracter personal.
  (2) Prevederile prezentelor norme referitoare la atributiile Fondului in calitate de centru de informare si de organism de compensare intra in vigoare de la data semnarii acordurilor mentionate la alin. (1) lit. a) si b).

  Art. 49
  Data preluarii activitatii si functionarii Fondului, in baza prezentelor norme, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

  Art. 50
  Cazurile de dauna care vor fi avizate la Fond dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme, precum si cele care se afla in curs de solutionare vor fi solutionate in conformitate cu prevederile legale in domeniu, in vigoare la data producerii accidentului de vehicul.

  Art. 51
  Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de catre societatile de asigurare autorizate pentru practicarea asigurarii R.C.A., precum si de catre Consiliul director al Fondului se sanctioneaza in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) si ale art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


  ANEXA Nr. 1 la norme - RAPORTARE privind contributia la Fondul de protectie a victimelor strazii si platile de despagubiri efectuate


  Incasari in perioada de raportare ...........................................
  Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
  A - Asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie R.C.A.
  T - Total prime brute incasate din asigurarea obligatorie R.C.A.
                                     
 • lei - +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Contributia la Fond ¦ Majorari de intarziere ¦ ¦ ¦ Nr. ¦ A ¦ T +-------------------------+-------------------------¦Diferente¦ ¦ crt. ¦ ¦ ¦Datorata¦Virata¦Diferente¦Datorate¦Virate¦Diferente¦ total ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦ ¦ +------+----+----+--------+------+---------+--------+------+---------+---------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+----+--------+------+---------+--------+------+---------+---------¦ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----+----+--------+------+---------+--------+------+---------+---------¦ ¦TOTAL:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+


 • Soldul disponibil al Fondului de protectie a victimelor strazii la data de ........................................... este de ...................... lei.
  Plati/Rezerve de daune constituite in perioada de raportare .................

  I. In cazul accidentelor de vehicule provocate de autori neidentificati
  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦ Numele si prenumele ¦ Despagubiri platite ¦ Rezerva de daune ¦ Regrese ¦
  ¦crt.¦ persoanelor pagubite ¦  
 • lei - ¦
 • lei - ¦ - lei - ¦ +----+----------------------+---------------------+------------------+---------¦ +----+----------------------+---------------------+------------------+---------¦ +---------------------------+---------------------+------------------+---------¦ ¦ TOTAL: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+


 • II. In cazul accidentelor de vehicule, inclusiv tramvaie, neasigurate R.C.A.
  Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
  R - Regresele cumulate de la inceputul exercitiului financiar
  +----------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦  ¦         ¦ Numar de daune  ¦Despagubiri platite1)¦       ¦     ¦  ¦
  ¦Nr. ¦  Persoane   ¦   avizate1)   ¦  
 • lei - ¦ Numar de ¦ Rezerva ¦ ¦ ¦crt.¦ prejudiciate +-------------------+---------------------¦ daune ¦de daune2)¦ R ¦ ¦ ¦ ¦ Daune ¦Vatamari ¦ Daune ¦ Vatamari ¦nelichidate2)¦ - lei - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦materiale¦corporale¦materiale¦ corporale ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+---------+---------+---------+-----------+-------------+----------+----¦ ¦ 1. ¦Persoane fizice ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+---------+---------+---------+-----------+-------------+----------+----¦ ¦ 2. ¦Persoane juridice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ TOTAL: ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------+


 • 1) Pentru coloanele "Numar de daune avizate" si "Despagubiri platite" informatiile se completeaza cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
  2) Coloanele "Numar de daune nelichidate" si "Rezerva de daune" se completeaza cu informatiile cuprinse in evidentele tehnice la data de raportare privind rezerva pentru daunele nelichidate, avizate in exercitiul financiar curent, cumulate cu cele avizate in exercitiile financiare anterioare.


  ANEXA Nr. 2 la norme - RAPORTARE privind virarea contributiei la Fondul de protectie a victimelor strazii

    Societatea ..................................................... 
    Perioada de raportare .......................................... 
  
                                     
 • lei - +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Total prime ¦ Contributia la Fond ¦ Majorari de intarziere ¦ ¦ ¦ brute +-------------------------+-------------------------¦ Documentul ¦ ¦ incasate ¦Datorata¦Virata¦Diferente¦Datorate¦Virate¦Diferente¦ de plata ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦ ¦ +-------------+--------+------+---------+--------+------+---------+------------¦ +-------------+--------+------+---------+--------+------+---------+------------¦ +------------------------------------------------------------------------------+
 • Poate fi de interes si:
  Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
  Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
  OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
  Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
  Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
  HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
  OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
  Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Investitorul inteligent
  Graham Benjamin

  Pret: 99 lei
  84.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  55 useri online

  Useri autentificati: