DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 17/04/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 153 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Lista cuprinzand contribuabilii care au fost scosi din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform procedurii prevazute in anexa, se afiseaza pe pagina de internet a portalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, sectiunea "Informatii publice".

Art. 3
Anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se efectueaza cu data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi.

Art. 4
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de inspectie fiscala, Directia de informatii fiscale, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Procedura de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi


A. Procedura generala
1. Organele fiscale anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi constituita potrivit reglementarilor legale in vigoare.
2. Procedura de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se aplica ori de cate ori se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii acestuia.
3. Dupa publicarea ordinului pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, directia de specialitate transmite Directiei generale de tehnologia informatiei lista contribuabililor declarati inactivi, care contine:
a) codul de identificare fiscala;
b) denumirea contribuabilului;
c) numarul ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi;
d) data de la care au fost declarati inactivi.
4. Directia generala de tehnologia informatiei inscrie in dreptul fiecarui contribuabil seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, sorteaza contribuabilii in functie de domiciliul fiscal al acestora si transmite listele rezultate directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
5. In termen de doua zile lucratoare de la primirea listei, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti transmite listele administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.
6. Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii Registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul fiecarui organ fiscal competent, analizeaza lista primita si verifica, pentru fiecare contribuabil, daca sunt indeplinite conditiile de reactivare sau daca, pentru contribuabilul respectiv, a fost inceputa procedura de reactivare ca urmare a declararii inactivitatii prin eroare materiala a organului fiscal.
7. In urma analizei, lista contribuabililor inactivi se structureaza pe 3 sectiuni:
a) sectiunea I - contribuabili declarati inactivi pentru care se opereaza scoaterea din oficiu din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;
b) sectiunea a II-a - contribuabili declarati inactivi prin eroare materiala a organului fiscal;
c) sectiunea a III-a - contribuabili declarati inactivi, care indeplinesc conditiile de reactivare.
8. Compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care cuprinde, pe fiecare sectiune prevazuta la pct. 7, rezultatele analizei efectuate si prin care propune, pentru toti contribuabilii din cele 3 sectiuni ale listei, operarea scoaterii din oficiu din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA existente la dosarul fiscal, iar pentru contribuabilii cuprinsi in sectiunile a II-a si a III-a propune si demararea procedurii de reactivare.
9. Dupa aprobarea referatului de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate opereaza anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA si anuleaza certificatele de inregistrare in scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.
10. Data anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care contribuabilul a fost declarat inactiv.
11. Pe baza inregistrarilor efectuate, cu ajutorul aplicatiei informatice de gestiune a Registrului contribuabililor, de catre compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale competente se opereaza, prin procedurile curente, anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi in Registrul contribuabililor de la nivel central si de la nivel teritorial.

B. Inregistrarea in scopuri de TVA a contribuabililor reactivati
1.1. Contribuabilii pentru care organul fiscal a anulat din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA pot solicita organului fiscal competent inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (8) teza 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care sunt reactivati.
1.2. Inregistrarea devine valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.
2.1. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori a organului fiscal si eliminati din lista prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.
2.2. In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Directia generala de tehnologia informatiei primeste de la directia de specialitate si transmite organelor fiscale competente pozitiile eliminate din lista contribuabililor inactivi.
2.3. Daca la data primirii informatiilor prevazute la pct. 2.2. organul fiscal competent a finalizat procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA si a anulat certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, va proceda la:
a) anularea scoaterii din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit fluxului mentionat la lit. A;
b) emiterea unui nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA.
In noul certificat de inregistrare in scopuri de TVA se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala (din certificatul anterior), contribuabilul avand calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv in perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista.
2.4. Daca la data primirii informatiilor cuprinse la pct. 2.2 organul fiscal competent deruleaza procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, stopeaza aceasta procedura si ia masuri de anulare a etapelor procedurale parcurse, astfel incat contribuabilul respectiv sa ramana inregistrat ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.

C. Dispozitii tranzitorii
1. In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin, Directia generala de inspectie fiscala transmite Directiei generale de tehnologia informatiei lista contribuabililor declarati inactivi, care cuprinde toti contribuabilii declarati inactivi prin ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data publicarii prezentului ordin, cu exceptia acelor contribuabili care pana la aceeasi data au fost reactivati sau au fost eliminati din lista contribuabililor inactivi prin ordine ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
2. Lista contribuabililor inactivi contine:
a) codul de identificare fiscala;
b) denumirea contribuabilului;
c) numarul ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi;
d) data de la care au fost declarati inactivi.
3. Directia generala de tehnologia informatiei inscrie in dreptul fiecarui contribuabil seria si numarul certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, sorteaza contribuabilii in functie de domiciliul fiscal al acestora si transmite listele rezultate directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.
4. In termen de doua zile lucratoare de la primirea listei, fiecare directie generala a finantelor publice judeteana si a municipiului Bucuresti transmite listele administratiilor finantelor publice in a caror evidenta fiscala sunt inregistrati contribuabilii respectivi.
5. Compartimentul de specialitate din cadrul fiecarui organ fiscal competent analizeaza lista primita si verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil din lista, starea contribuabilului (activ/inactiv) si intocmeste un referat care cuprinde rezultatele verificarii efectuate si prin care propune, pentru toti contribuabilii inactivi din lista, operarea scoaterii din oficiu din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA si anularea certificatelor de inregistrare in scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.
6. In referat se mentioneaza, nominal, contribuabilii pentru care, in urma verificarii, s-a constatat ca au fost reactivati si se propune sistarea procedurii de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA si transmiterea, pentru confirmare, Directiei generale de inspectie fiscala a listei astfel intocmite.
7. Organul fiscal competent reia procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, dupa primirea confirmarii de la Directia generala de inspectie fiscala pentru contribuabilii inactivi.
8. Dupa aprobarea referatului de catre conducatorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate opereaza anularea din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA si anuleaza certificatele de inregistrare in scopuri de TVA existente la dosarul fiscal.
9. Data anularii din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA pentru contribuabilii inactivi, stabiliti potrivit pct. 1, este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost publicat prezentul ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
Ordin nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie
Ordin nr. 426/2013 privind completarea Ordinului nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formu
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole
Les Ioan

Pret: 299 lei
254.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: