DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1311/2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 02/05/2008

Ministerul Economiei si Finantelor

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Pentru efectuarea procedurii prevazute la alin. (1) se aproba formularele ale caror modele sunt cuprinse in anexele nr. 2 si 3.
(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si organele fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.089/2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, se abroga.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale


1.1. Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, potrivit legii, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2. Prezenta procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de contribuabil se aplica in urmatoarele situatii:
a) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator ori utilizand un cod fiscal eronat;
b) in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in contul respectiv;
2. Prin prezenta procedura se vor indrepta erorile materiale privind platile efectuate in conturi bugetare administrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
3.1. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale debitorului;
b) indicarea erorii ce urmeaza a fi indreptata;
c) modul in care va fi reconsiderata aceasta plata;
d) numarul si data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii materiale din documentul de plata;
e) numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;
f) suma totala achitata prin documentul de plata initial;
g) data platii.
3.2. La cerere vor fi atasate: o copie a ordinului de plata, o copie a extrasului de cont, copii de pe titlurile de creanta si orice alte documente ce atesta eroarea produsa.
3.3. Organul fiscal va verifica in evidentele fiscale existenta erorilor semnalate de contribuabili, indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 1.2 si a celor de creditare a contului bugetar si de debitare a contului platitorului, urmand a se intocmi un referat cu propuneri de solutionare a cererii debitorului, respectiv de indreptare a erorilor din documentul de plata. Referatul va fi aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent in administrarea contribuabilului, potrivit legii.
4.1. Dupa aprobarea referatului prevazut la pct. 3.3, organul fiscal competent va intocmi nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, in 3 exemplare. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
4.2. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se transmite unitatii de trezorerie si contabilitate publica, in vederea operarii corectiei in conturile bugetare corespunzatoare.
4.3. Unitatea de trezorerie si contabilitate publica efectueaza stornarea platii eronate si inregistrarea sumei in conturile bugetare corespunzatore cu data platii indicata in anexa nr. 2, inscrie pe cele 3 exemplare ale notei prevazute la pct. 4.1 data la care s-a efectuat aceasta operatiune si retine un exemplar, restituind organului fiscal competent doua exemplare.
4.4. Dupa solutionarea cererii contribuabilului, organul fiscal competent va transmite acestuia un exemplar al notei privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale.
4.5. Prin exceptie de la prevederile pct. 1.2, in cazul erorilor materiale constand in virarea eronata a obligatiilor de plata la alta unitate de trezorerie si contabilitate publica decat cea la care trebuie achitata suma, cererea prevazuta la pct. 3.1 se depune la organul fiscal in a carui raza s-a efectuat plata eronata. In aceasta situatie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care s-a efectuat plata eronata va completa, la rubrica "Data platii" din ordinul de plata pentru Trezoreria Statului prin care se efectueaza transferul sumei la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, in scopul indreptarii erorii, data platii inscrisa in anexa nr. 2. Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronata va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent in administrarea debitorului, procedand la intocmirea referatului cu propuneri de solutionare a cererii debitorului.
4.6. Dupa efectuarea operatiunii de corectie in evidenta analitica pe platitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, in cel mai scurt termen, modul de solutionare a cererii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata.
5. Cererea debitorului de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata se va solutiona in termen de 45 de zile de la inregistrarea acesteia, conform prevederilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.1. Modificarea sau desfiintarea actelor administrative fiscale ca urmare a indreptarilor erorilor materiale din documentul de plata se va face potrivit dispozitiilor art. 47 si 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004.
6.2. In scopul anularii distribuirii sumelor achitate in contul unic, aferente unui ordin de plata, organele fiscale vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic, al carei model este prevazut in anexa nr. 3. Nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar ramane la organul fiscal.
6.3. Pe baza documentului prevazut la pct. 6.2, unitatile Trezoreriei Statului vor reconstitui integral suma inscrisa in ordinul de plata initial, in contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operatiunii de distribuire a acestuia.
6.4. In cazul in care suma inscrisa in documentul de plata care face obiectul indreptarii erorilor materiale a fost transferata din contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire" in contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat - contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire", unitatile Trezoreriei Statului, in baza notei privind operatiunile de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic, vor proceda la reconstituirea integrala a sumei in contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire", prin stornarea operatiunii de transfer.
6.5. Operatiunile de la pct. 6.3 si 6.4 se efectueaza in sistem informatic.
6.6. Sumele reconstituite potrivit prevederilor pct. 6.3 si 6.4, ramase in conturile unice dupa indreptarea erorilor materiale, se distribuie in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, in conditiile legii.
7. Organul fiscal competent va arhiva la dosarul fiscal urmatoarele documente:
a) cererea debitorului de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata;
b) documentatia care a stat la baza efectuarii acestei operatiuni;
c) copiile fiselor debitorului din evidenta analitica pe platitori, afectate de operatiunea de corectie;
d) referatul aprobat de seful organului fiscal;
e) nota privind corectia erorilor din documentele de plata, avizata de unitatea de trezorerie si contabilitate publica;
f) nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic.


ANEXA Nr. 2

  MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
  D.G.F.P. ........................./A.F.P. ...................... 
  Str. .............. nr. ...., localitatea ...................... 
                                   Aprobat/Data................
                                Conducatorul unitatii fiscale,
                              .........................................
                                      Semnatura
                              .........................................
                                       L.S.
 

  NOTA
privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite
de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale 


In temeiul prevederilor art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se corecteaza erorile din
documentele de plata efectuate de catre:
  - numele si prenumele/denumirea debitorului .....................................................
  - domiciliul fiscal .............................................................................
  - codul de identificare fiscala*) ...............................................................
Corectia s-a efectuat:
  - in baza Cererii debitorului nr. .................... din data de ..............................
  I. Contul bugetar din care se corecteaza erorile constatate in ordinele de plata pentru
Trezoreria Statului prin care s-au achitat obligatii fiscale:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea contului ¦         ¦Documentul din ¦        ¦ Codul fiscal al  ¦    ¦
¦ bugetar din care ¦Simbolul contului¦care rezulta ca¦Data efectuarii¦ beneficiarului,  ¦ Suma ¦
¦  se storneaza  ¦   bugetar   ¦ suma a fost ¦  platii**)  ¦conform documentului¦- lei -¦
¦          ¦         ¦  platita  ¦        ¦ de plata initial ¦    ¦
+-------------------+-----------------+---------------+---------------+--------------------+-------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
  II. Obligatiile fiscale care se sting prin corectie:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦   Denumirea   ¦Simbolul contului¦Documentul prin care¦        ¦Codul fiscal al¦    ¦
¦ obligatiei stinse ¦   bugetar   ¦s-a stabilit sau s-a¦Data efectuarii¦beneficiarului ¦ Suma ¦
¦  prin corectie  ¦ corespunzator ¦individualizat suma ¦  platii**)  ¦  in urma  ¦- lei -¦
¦          ¦         ¦   de plata   ¦        ¦  corectiei  ¦    ¦
+-------------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+-------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
  Impotriva prezentului inscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare
competent, in conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de art. 207 al
aceluiasi act normativ.
    Seful compartimentului,              Intocmit/Data ........................
  Semnatura ........................                  Inspector,
                               ...............................
        +-----------------------------------------------------------------+
        ¦         Unitatea Trezoreriei Statului         ¦
        ¦   .....................................................   ¦
        ¦                                 ¦
        ¦Inregistrat operatiunile aprobate la pct. I si II din Nota de  ¦
        ¦corectie nr. ............ din data de ...........................¦
        ¦                                 ¦
        ¦           Conducatorul unitatii           ¦
        ¦           Trezoreriei Statului,           ¦
        ¦         ..............................         ¦
        ¦                                 ¦
        ¦Data ........................                  ¦
        ¦                    Seful compartimentului,  ¦
        ¦                  .............................¦
        +-----------------------------------------------------------------+ 
        M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.21
                                               (verso)
  1. Denumire: Nota privind corectia erorilor din documentele de plata
  2. Cod: 14.13.41.99.21
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri de 100 de file.
  5. Se difuzeaza: gratuit.
  6. Se utilizeaza: in baza art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  7. Se intocmeste: - in 3 exemplare;
           - de organul fiscal competent.
  8. Circula: - un exemplar la organul fiscal cu atributii de evidenta pe platitori;
        - un exemplar la unitatea de trezorerie si contabilitate publica care a efectuat
         corectia erorilor din documentele de plata;
        - un exemplar la contribuabil.
  9. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.
 


___________
*) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.
**) Reprezinta data platii initiale.


ANEXA Nr. 3

  MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
  D.G.F.P. ......................../A.F.P. .............................. 
  Str. ................. nr. ...., localitatea .......................... 


  NOTA
privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a
sumelor platite in contul unic
Nr. ............/data ................... 


In scopul operarii Notei privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite
de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale nr. ............... din data de ..............,
anexata prezentei, se anuleaza operatiunea de distribuire si de stingere a sumei de ........... lei,
virata cu Ordinul de plata nr. ........................ din data de ............ de catre debitorul:
  - numele si prenumele/denumirea debitorului .....................................................
  - domiciliul fiscal .............................................................................
  - codul de identificare fiscala .................................................................
  Fisierul continand operatiunea de distribuire a sumei de ........................ a fost transmis
unitatii Trezoreriei Statului la data de ........................
  Seful compartimentului,                   Intocmit/Data ....................
  Semnatura ...........................                  Inspector,
                                ..................................
                                   (numele si prenumele)
                                 Semnatura .................

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: