DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 12/12/2007
I. Fundamentarea Programului


Strategia si obiectivele Programului
(1) Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea de incubatoare tehnologice si de afaceri, denumit in continuare Programul, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin imbunatatirea eficientei incubatoarelor de afaceri deja existente.
(2) Programul vizeaza in special:
 • crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM-urilor;
 • promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea performantelor manageriale;
 • consolidarea unui sector privat dinamic, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si competitiei internationale, precum si integrarea acestora pe piata interna;
 • facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finantare, cresterea numarului de activitati economice competitive, intarirea climatului investitional, precum si reducerea ratei somajului in zonele-tinta.
  (3) In cadrul Programului, autoritatile responsabile de implementarea acestuia la nivel national si autoritatile publice locale partenere vor acorda alocatii financiare nerambursabile si vor pune la dispozitia incubatoarelor de afaceri facilitatile necesare pentru a asigura functionalitatea acestora, in beneficiul IMM-urilor selectate in cadrul Programului.
  (4) Programul consta in crearea unei retele de incubatoare de afaceri in Romania, care va permite in principal:
  a) dezvoltarea mediului economic local, regional si national, prin utilizarea mai eficienta a potentialului economic si uman existent in zona;
  b) infiintarea si dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile sa utilizeze in mod eficient resursele existente si care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla intr-o situatie stabila din punct de vedere financiar;
  c) crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si antreprenorial al zonelor-tinta;
  d) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile sa faca fata presiunilor concurentiale;
  e) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informatii, servicii de consultanta profesionala, surse de finantare, precum si la servicii si echipamente specifice;
  f) cresterea numarului de locuri de munca si dezvoltarea economica a regiunilor-tinta;
  g) promovarea unei cooperari stranse intre principalii parteneri la nivel national, regional si local pentru realizarea unei dezvoltari economice sustinute;
  h) corelarea activitatilor incubatoarelor de afaceri cu cele ale operatorilor economici existenti in zona.


  II. Cadrul institutional si resursele Programului


  1. Cadrul legal
  (1) Programul se deruleaza pe perioada 2004-2008, conform Strategiei guvernamentale pentru sustinerea dezvoltarii IMM-urilor in perioada 2004-2008, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.280/2004, in baza alocatiilor bugetare prevazute anual prin legea bugetului de stat si a contributiilor partilor implicate in acest program, stabilite prin prezenta procedura, precum si din resurse financiare suplimentare atrase la bugetul Programului.
  (2) In conformitate cu Memorandumul de intelegere incheiat intre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Romania (PNUD), ANIMMC avea responsabilitatile unei agentii nationale de executie. Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare din cadrul administratiei publice centrale si ale Hotararii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificarile ulterioare, ANIMMC si-a incetat activitatea, reorganizandu-se in Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL). In acest sens, MIMMCTPL va continua parteneriatul cu PNUD pana la finele anului 2008, in baza contractelor existente.
  (3) MIMMCTPL deleaga atributiile sale de agentie nationala de executie oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC), ca structuri aflate in subordinea MIMMCTPL. OTIMMC isi vor desfasura activitatea in conformitate cu dispozitiile anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 20/2007, cu modificarile ulterioare.
  (4) In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 952/2004 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si PNUD, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si PNUD, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, in procesul de implementare a Programului se vor aplica regulile financiare specifice PNUD.
  (5) Politicile operationale majore aplicabile in derularea Programului vor fi aprobate de catre ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, iar monitorizarea implementarii Programului, conform obiectivelor stabilite prin prezenta procedura, se va realiza de catre OTIMMC.

  2. Bugetul Programului
  (1) Fondurile destinate Programului vor fi distribuite cu titlu de alocatii financiare nerambursabile, in conformitate cu prezenta procedura, dupa cum urmeaza:
  a) fonduri alocate pentru amenajarea si reabilitarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare, incluzand, in limita fondurilor disponibile, si achizitionarea de echipamente de calcul, mobilier si altele asemenea, necesare pentru dotarea corespunzatoare a incubatoarelor de afaceri;
  b) fonduri alocate pentru activitatile specifice perioadei de preincubare, precum si pentru administrarea incubatoarelor de afaceri;
  c) fonduri destinate sustinerii activitatilor specifice incubatoarelor de afaceri, materializate prin alocatii financiare periodice nerambursabile, alocate in conditiile prevazute de prezenta procedura;
  d) fonduri suplimentare atrase la bugetul Programului, destinate cu precadere achizitionarii de echipamente destinate desfasurarii activitatilor economice ale IMM-urile desemnate ca participante in cadrul Programului;
  e) fonduri alocate pentru sustinerea sau dezvoltarea unor incubatoare de afaceri deja infiintate.
  (2) Fondurile derulate prin intermediul Programului vor fi transferate prin intermediul PNUD. In calitate de agentie de implementare, PNUD poate transfera, in conditiile alin. (3), fondurile derulate in cadrul Programului prin intermediul autoritatilor publice locale, responsabile la nivel local de implementarea Programului, precum si prin intermediul administratorilor de incubatoare, in baza unor conturi bancare cu destinatii speciale, deschise in conditiile legii.
  (3) Autoritatile publice locale sau administratorii de incubatoare prevazuti la alin. (2) vor transfera fondurile catre beneficiarii finali numai in conditiile prestabilite si numai ca urmare a aprobarilor transmise in scris de PNUD.
  (4) Contributia MIMMCTPL pentru anul 2007 este de 1.700.000 lei, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi distribuita in functie de Planul de actiuni propus de PNUD si aprobat de ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.
  (5) Bugetul poate fi suplimentat cu surse atrase de la alti parteneri numai cu avizul PNUD si cu aprobarea ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.
  (6) In conformitate cu prevederile art. I pct. 3 din Acordul de cofinantare incheiat intre ANIMMC si PNUD, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 173/2004, contributia MIMMCTPL, in calitate de donator, pentru anul 2007, reprezentand fondul alocat Programului de la bugetul de stat, va fi depusa integral in contul bancar in lei al PNUD nr. RO02BRDE450SV03466804500, deschis la BRD-GSG SMC, in termen de 30 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.
  (7) Contributia PNUD pentru finantarea Programului este de 10% din contributia alocata de MIMMCTPL de la bugetul de stat, conform Acordului de cofinantare dintre ANIMMC si PNUD, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 173/2004, modificat prin Protocolul dintre ANIMMC si PNUD, semnat la 23 aprilie 2004 si aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.232/2004.
  (8) Contravaloarea alocatiei de la bugetul Programului pentru amenajarea si reabilitarea spatiilor fiecarei locatii destinate desfasurarii activitatii de incubare este de maximum 350.000 lei pentru incubatoarele noi si de maximum 200.000 lei pentru incubatoarele existente, aprobate pentru a intra in procesul de modernizare sau de extindere.
  (9) Alocatiile prevazute la alin. (8) vor putea fi modificate prin ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, in limita fondurilor disponibile, numai in baza unei justificari corespunzatoare prezentate de PNUD.
  (10) Pentru finalizarea lucrarilor de amenajare si reabilitare a spatiilor incubatoarelor de la Alba Iulia si de la Sfantu Gheorghe, se aloca o suplimentare de 100.000 lei pentru fiecare, cu obligatia efectuarii lucrarilor necesare in maximum 60 de zile de la virarea sumelor in contul autoritatilor locale. In caz contrar, incubatoarele mentionate nu vor putea beneficia de alocarea suplimentara mentionata.


  III. Managementul Programului


  1. Autoritatile implicate in implementarea Programului
  (1) MIMMCTPL exercita atributiile de agentie nationala de executie a Programului si asigura coordonarea implementarii corespunzatoare a acestuia, in stransa legatura cu OTIMMC, care au ca principal obiectiv monitorizarea pe plan local a implementarii Programului.
  (2) In procesul de coordonare a Programului, MIMMCTPL va fi reprezentat prin OTIMMC, in limitele de competenta stabilite prin lege.
  (3) PNUD, in calitate de agentie de implementare a Programului, va asigura implementarea corespunzatoare a Programului in numele MIMMCTPL. In cadrul PNUD va fi constituita Echipa de Program care raspunde de derularea tuturor activitatilor mentionate in prezenta procedura. Aceasta echipa va fi condusa de un manager national de proiect, care va raspunde de elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si a planurilor de lucru. Echipa de Program va include consultanti de specialitate si personal administrativ.
  (4) Selectia si recrutarea personalului Echipei de Program se vor face in conformitate cu regulile si procedurile PNUD, prin intermediul unui proces de interviuri structurat si deschis.

  2. Atributiile OTIMMC
  OTIMMC vor avea si urmatoarele atributii:
  a) propun modificari de procedura, actualizari de costuri, eliminarea unor deficiente, introducerea unor noi actiuni;
  b) propun planul de actiuni pe perioade scurte si lungi, in vederea implementarii Programului;
  c) supravegheaza indeplinirea tuturor obiectivelor, activitatilor si a strategiei Programului, asa cum sunt definite in documentul proiect;
  d) monitorizeaza stadiul implementarii Programului in raport cu obiectivele acestuia;
  e) participa la stabilirea prevederilor contractului-cadru de administrare si ale contractului-cadru de incubare;
  f) supun spre aprobare politicile operationale majore, respectiv planul de afaceri pentru incubatoare, criteriile si procedurile folosite pentru selectarea, admiterea si promovarea beneficiarilor Programului, prevederile contractului-cadru de administrare, prevederile contractului-cadru de incubare, politica de preturi sau nivelul subventiilor etc.;
  g) controleaza si avizeaza rapoartele inaintate de Echipa de Program din cadrul PNUD, referitoare la bugetele si raportarile financiare, precum si raportarile privind stadiul de realizare a Programului;
  h) analizeaza cuantumul subventiilor acordate firmelor incubate si realizarea de catre acestea a indicatorilor de performanta stabiliti la intrarea in incubator;
  i) colaboreaza impreuna cu PNUD in vederea asigurarii sprijinului necesar pentru implementarea Programului din partea autoritatilor publice centrale si locale;
  j) asigura promovarea incubatoarelor de afaceri, pentru a contribui la gradul de constientizare a publicului si crearea unei imagini pozitive privind reteaua nationala de incubatoare de afaceri, prin participarea la conferinte de presa si la alte evenimente mass-media;
  k) acorda asistenta pentru atragerea potentialilor beneficiari ai Programului, care au perspective reale de dezvoltare;
  l) organizeaza vizite de lucru si participa la evenimentele organizate in cadrul incubatorului;
  m) promoveaza activitati menite sa faciliteze informarea reciproca, imbunatatirea nivelului de cunostinte manageriale pentru administratori sau firme incubate.

  3. Atributiile Echipei de Program
  Echipa de Program, constituita in cadrul PNUD, va avea urmatoarele responsabilitati si atributii:
  a) asigura managementul Programului si supravegheaza implementarea corespunzatoare a acestuia;
  b) prezinta periodic catre OTIMMC si MIMMCTPL rapoarte financiare documentate, precum si rapoarte privind stadiul de realizare a Programului;
  c) stabileste si mentine comunicarea dintre autoritatile implicate in implementarea Programului;
  d) stabileste contacte cu diverse autoritati publice, organizeaza conferinte de presa si alte evenimente mass-media, in vederea atragerii de fonduri suplimentare la bugetul Programului, precum si pentru promovarea incubatoarelor de afaceri si crearea unei imagini pozitive privind reteaua nationala a incubatoarelor de afaceri;
  e) evalueaza si propune spre aprobare MIMMCTPL locatiile destinate pentru infiintarea de noi incubatoare de afaceri sau dezvoltarea celor existente;
  f) stabileste conditiile specifice acordurilor de finantare ce se vor incheia intre PNUD si autoritatile publice locale in scopul amenajarii si reabilitarii spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare;
  g) participa la selectia administratorilor incubatoarelor, precum si la desemnarea IMM-urilor care vor fi desemnate participante in cadrul Programului;
  h) stabileste prevederile contractului-cadru de administrare si ale contractului-cadru de incubare, dupa o consultare prealabila cu MIMMCTPL;
  i) propune spre aprobare MIMMCTPL cuantumul si conditiile de alocare a fondurilor suplimentare destinate extinderii ulterioare a spatiilor incubatoarelor de afaceri sau sustinerii ori dezvoltarii unor incubatoare de afaceri deja infiintate;
  j) stabileste destinatia fondurilor suplimentare atrase la bugetul Programului, dupa o consultare prealabila cu OTIMMC si cu MIMMCTPL;
  k) stabileste categoriile de cheltuieli eligibile cu privire la amenajarea si reabilitarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare, activitatile de preincubare, decontarea costurilor referitoare la utilitati si a serviciilor de asistenta si consultanta de specialitate, dupa o consultare prealabila cu MIMMCTPL;
  l) monitorizeaza si coordoneaza, prin intermediul unor instructiuni transmise in scris, activitatea desfasurata de administratorii incubatoarelor si de firmele incubate;
  m) transmite trimestrial raportarea privind indicatorii de performanta;
  n) aproba rapoartele financiare si de activitate intocmite de administratorii incubatoarelor;
  o) incheie contractele-cadru de administrare cu autoritatile locale si cu administratorii de incubatoare.

  4. Raportarea, monitorizarea si evaluarea periodica a Programului
  (1) Activitatile Programului vor fi derulate si monitorizate pe baza planului anual de activitati elaborat si actualizat de Managerul national de Proiect, in conformitate cu prezenta procedura.
  (2) PNUD impreuna cu OTIMMC vor elabora rapoartele financiare si cele privind stadiul de realizare a Programului, pe care le prezinta semestrial la MIMMCTPL, impreuna cu documentatia justificativa privind utilizarea fondurilor, si trimestrial rapoartele privind activitatea firmelor incubate si a administratorilor, evidentiind alocatiile financiare nerambursabile acordate pentru fiecare beneficiar incubat si indicatorii de performanta realizati.
  (3) La ultima sedinta din fiecare etapa va fi dezbatut Raportul final al Programului. Acesta va fi elaborat cu cel putin doua luni inainte de data sedintei finale, pentru a permite evaluarea activitatilor efectuate.
  (4) Programul va fi supus unui proces de evaluare cu 6 luni inainte de data prevazuta pentru incheierea sa. Organizarea, planificarea si termenii de referinta se vor stabili dupa consultari intre partile responsabile cu implementarea Programului.
  (5) Programul va fi supus unui proces de audit in fiecare an, efectuat de catre un auditor independent.

  5. Evaluarea finala si concluziile Programului
  (1) Performantele incubatoarelor de afaceri trebuie analizate in primul rand din perspectiva rezultatelor obtinute, dar si din prisma impactului pe care l-au avut in mediul de afaceri al regiunii in care functioneaza, precum si a dezvoltarii economice. Impactul Programului se reflecta in cuantificarea performantelor incubatoarelor de afaceri obtinute pe termen mediu sau lung, precum si in rata de ocupare a acestuia la un anumit moment dat.
  (2) Raportul final de evaluare a Programului trebuie sa contina si impactul activitatii incubatorului din perspectiva crearii unor noi locuri de munca.
  (3) In acest sens, o serie de indicatori vor trebui luati in considerare in vederea cuantificarii rezultatelor incubatoarelor de afaceri pe arii specifice de actiune:
  a) ratele de supravietuire a beneficiarilor Programului dupa terminarea perioadei de incubare, fapt care va genera o imagine generala a rezultatelor prezentului proiect;
  b) numarul de locuri de munca nou-create in perioada de incubare;
  c) efectele produse de noile locuri de munca create (pe o perioada de 2-3 ani dupa terminarea perioadei de incubare);
  d) dezvoltarea economica a ariei geografice de amplasare a incubatoarelor;
  e) rezultatele economice obtinute;
  f) serviciile prestate si calitatea acestora.


  IV. Beneficiarii Programului


  1. Criterii de selectie a beneficiarilor Programului
  (1) Beneficiarii Programului sunt potentiali intreprinzatori care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere in conformitate cu legislatia nationala sau intreprinderi deja infiintate, cu cel mult 2 ani de activitate de la data inregistrarii cererii pentru inscrierea in incubator, care, la data solicitarii, indeplinesc cumulativ conditiile de incadrare in categoria IMM-urilor, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si criteriile de eligibilitate prevazute in prezenta procedura.
  (2) In cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri nou-infiintate acele societati care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) prezinta, in termen de 30 de zile de la data selectiei, dovada inmatricularii intreprinderii la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea;
  b) au sediul in sfera teritoriala a incubatorului de afaceri care face obiectul prezentei proceduri;
  c) se incadreaza in categoria IMM-urilor si sunt clasificate ca intreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) desfasoara numai activitati de productie de bunuri si/sau de prestari de servicii.
  (3) In cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri cu istoric de functionare IMM-urile care la data depunerii cererii de participare in cadrul Programului au o perioada de functionare de pana la 2 ani si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au sediul social in zonele-tinta in care sunt amplasate incubatoarele de afaceri care fac obiectul prezentei proceduri;
  b) se incadreaza in categoria IMM-urilor si sunt clasificate ca intreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) prezinta un bilant contabil pozitiv in ultimul an fiscal;
  d) au un numar mediu scriptic de minimum 3 salariati in anul fiscal anterior incubarii;
  e) desfasoara numai activitati de productie de bunuri si/sau prestari de servicii;
  f) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate.
  (4) Nu beneficiaza de prevederile Programului, fara a se limita la acestea: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori imobiliare, societatile cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de intermedieri imobiliare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, consultanta in afaceri, selectia si plasarea fortei de munca, alte activitati prestate in principal intreprinderilor. De asemenea, nu vor putea beneficia de prevederile Programului intreprinderile din sectoarele de activitate referitoare la productia, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, precum si cele din industria de pescuit si din industria carbonifera.

  2. Procedura de selectie a beneficiarilor Programului
  (1) In vederea obtinerii informatiilor si a documentatiei necesare pentru inscrierea in prezentul program, precum si pentru depunerea solicitarilor de inscriere pentru procesul de instruire, potentialii beneficiari ai Programului se vor adresa administratorului incubatorului, la sediul acestuia sau la sediul incubatorului. Informatii referitoare la prezentul program si la procesul de instruire a potentialilor beneficiari ai Programului vor fi disponibile si pe paginile de internet ale autoritatilor publice locale, PNUD si MIMMCTPL.
  (2) In urma serviciilor de asistenta prestate de administratorul incubatorului in procesul de preincubare, potentialii beneficiari vor transmite acestuia documentatia necesara pentru inscrierea la selectia pentru includerea in Program. Documentatia va cuprinde:
  a) opisul documentelor depuse;
  b) cererea-tip/formular de inscriere, care se completeaza, prin tehnoredactare, in limba romana si poarta semnatura in original a solicitantului;
  c) copia actului de identitate al intreprinzatorului/ administratorului intreprinderii, autorizat sa semneze cererea-tip si sa sustina proiectul in fata comisiei de evaluare;
  d) un proiect de dezvoltare sau planul de afaceri;
  e) o declaratie pe propria raspundere privind intentia de a infiinta o intreprindere odata cu admiterea in incubator;
  f) dupa caz, alte documente solicitate de administratorul incubatorului.
  (3) Potentialii beneficiari care au un istoric de functionare, in conditiile prezentei proceduri, vor depune in plus fata de documentele mentionate la alin. (2) lit. a)-d) si lit. f) urmatoarele documente:
  a) certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, in care trebuie sa se mentioneze reprezentantii legali ai acesteia, precum si domeniile de activitate ale intreprinderii solicitante;
  b) copie de pe actul constitutiv al intreprinderii;
  c) copii de pe bilantul contabil pentru ultimul an fiscal, vizate si inregistrate de organele competente, semnate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al intreprinderii;
  d) declaratia pe propria raspundere privind numarului mediu anual de personal in anul fiscal precedent;
  e) declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor si clasificarea ca intreprindere autonoma, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat;
  g) certificat de atestare fiscala cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local;
  h) cazier fiscal emis de autoritatile competente cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
  i) dupa caz, alte documente solicitate de administratorul incubatorului.
  (4) Selectia intreprinzatorilor in vederea includerii in Program se va face de catre o comisie de evaluare din a carei componenta vor face parte reprezentanti ai autoritatilor publice locale, MIMMCTPL, PNUD si ai administratorului incubatorului.
  (5) Selectia beneficiarilor se va face in baza unui metodologii de selectie elaborate de catre administratorul incubatorului, aprobata in prealabil de PNUD, si va consta in evaluarea planului de afaceri depus si in sustinerea unui interviu de catre intreprinzatori in fata comisiei de evaluare. In aprecierea proiectelor, comisia de evaluare va tine cont de criteriul de fezabilitate al acestor propuneri, evidentiind urmatoarele aspecte: ideea de afaceri, capacitatea crearii de locuri de munca, planul de marketing, structura organizationala, resursele financiare, riscurile si oportunitatile afacerii, resursele umane necesare etc.
  (6) Ca urmare a procesului de deliberare, comisia de evaluare va selecta intreprinzatorii care vor fi inclusi in cadrul Programului. Numarul de intreprinzatori, format din IMM-uri nou-infiintate si IMM-uri cu un istoric de functionare, va fi stabilit de PNUD in baza contractului-cadru de administrare. Raportul dintre numarul de IMM-uri nou-infiintate si cele cu un istoric de functionare, selectate pentru participarea la Program, va fi stabilit de comisia de evaluare in functie de documentele depuse si de criteriile de fezabilitate ale proiectelor prezentate.
  (7) Rezultatul procesului de evaluare va fi comunicat in scris solicitantilor, in termen de 5 zile lucratoare de la data evaluarii proiectelor.
  (8) Eventualele contestatii asupra rezultatelor evaluarii vor fi depuse in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor si vor fi solutionate de catre comisia de evaluare in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii acestora.

  3. Contractul-cadru de incubare
  (1) Beneficiarii desemnati de comisia de evaluare ca participanti in cadrul Programului vor semna, individual, cu administratorul incubatorului, in conditiile stabilite de prezenta procedura si in concordanta cu instructiunile stabilite de PNUD, un contract-cadru de incubare incheiat pe o perioada de 3 ani.
  (2) Contractul-cadru de incubare va cuprinde, printre altele, clauze referitoare la:
  a) durata de activitate a beneficiarilor Programului in cadrul incubatorului;
  b) conditiile de inchiriere a spatiilor, suprafata, rata chiriei;
  c) modalitatile de plata;
  d) serviciile asigurate gratuit si serviciile asigurate contra cost, in conformitate cu prezenta procedura;
  e) conditiile de participare la servicii de informare, training si documentare;
  f) modalitatile de raportare;
  g) solutionarea eventualelor litigii;
  h) conditiile de excludere din incubatorul de afaceri si sanctiunile aplicabile;
  i) subventiile si granturile asigurate de Program.
  (3) In cadrul contractului-cadru de incubare, administratorul incubatorului este responsabil pentru managementul incubatorului de afaceri si se obliga sa asigure buna functionare a acestuia prin asigurarea cu utilitati a spatiilor de lucru, incheierea de contracte de prestari de servicii si utilitati, asigurarea serviciilor de telecomunicatii, servicii de paza, curatenie, personal administrativ si consiliere/instruire, prevazute de prezenta procedura.
  (4) In cazul in care oricare dintre beneficiarii Programului nu isi respecta din culpa obligatiile contractuale, administratorul incubatorului, cu acordul prealabil acordat de PNUD si dupa notificarea beneficiarului vizat, va rezilia contractul de incubare incheiat cu acesta. Rezilierea contractului de incubare va atrage excluderea beneficiarului din cadrul Programului si va da dreptul PNUD de a solicita rambursarea integrala a sumelor primite de beneficiarul exclus, cu titlu de alocatii financiare nerambursabile, precum si obligarea acestuia la plata de daune ce au rezultat ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale.
  (5) Excluderea unui IMM incubat din cadrul Programului va putea atrage inlocuirea acestuia cu un potential beneficiar eligibil, selectionat in conditiile stabilite de PNUD si MIMMCTPL.
  (6) PNUD, in calitate de agentie nationala de implementare, si MIMMCTPL isi rezerva dreptul ca in baza unor motive temeinice sa solicite partilor semnatare modificarea sau renegocierea contractelor-cadru de incubare. 4. Responsabilitatile beneficiarilor Programului
  (1) Pe intreaga perioada de derulare a Programului, beneficiarii acestuia se obliga sa respecte obligatiile contractuale asumate prin contractul-cadru de incubare incheiat cu administratorul incubatorului, precum si toate modificarile sau completarile subsecvente ale acestuia. De asemenea, participarea beneficiarilor la Program este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  a) infiintarea, in primul an de functionare in incubatorul de afaceri, a cel putin 3 locuri de munca si mentinerea acestora pe intreaga perioada de derulare a Programului;
  b) luarea tuturor masurilor necesare, precum si depunerea tuturor diligentelor menite sa sporeasca performantele economice, materializate prin cresterea cifrei de afaceri cu minimum 10% pe fiecare an fiscal;
  c) incheierea de contracte comerciale cu parteneri economici din afara ariei geografice de amplasare a incubatorului de afaceri;
  d) indeplinirea tuturor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul de stat si/sau bugetele locale.
  (2) Neindeplinirea din culpa a obligatiilor prezentate mai sus va putea atrage rezilierea contractului de incubare si excluderea beneficiarului din cadrul Programului, precum si aplicarea masurilor prevazute de prezenta procedura.

  5. Beneficiile Programului
  (1) Beneficiarii Programului, selectati in scopul incubarii, vor beneficia de sprijin financiar si de asistenta de specialitate in cadrul prezentului program, ceea ce le va permite sa isi imbunatateasca performantele economice si sa devina in final independenti financiar pe termen mediu si lung, fiind in masura in acelasi timp sa ofere produse si servicii competitive.
  (2) Beneficiile Programului se materializeaza prin punerea la dispozitia beneficiarilor Programului de spatii de birouri si/sau de productie in cadrul incubatorului de afaceri, inchiriate in conditii avantajoase, servicii administrative prestate prin intermediul administratorului incubatorului, asistenta si consultanta de specialitate acordata contra cost, la preturi avantajoase, de catre sau prin intermediul administratorului incubatorului, precum si alocatii financiare nerambursabile.
  (3) Serviciile administrative prestate de administratorul incubatorului urmaresc buna functionare a incubatorului de afaceri, mentinerea in conditii optime a spatiilor individuale puse la dispozitia beneficiarilor Programului, precum si a spatiilor comune, incluzand spatiile destinate pentru intalniri de afaceri, expozitii, instruiri etc., prin asigurarea acestora cu utilitati (energie termica, electrica, apa, gaz etc.), servicii de telecomunicatii, servicii de paza, curatenie etc. De asemenea, administratorul incubatorului va presta beneficiarilor Programului, pe intreaga perioada de incubare, servicii comune referitoare la cooperarea dintre investitori in cadrul incubatorului, prevenirea actelor ce ar putea avea un impact negativ asupra mediului, servicii de informare, documentare si secretariat etc.
  (4) Serviciile de asistenta si consultanta de specialitate vor fi prestate de administratorul incubatorului, direct sau prin persoane specializate, la preturi avantajoase, in functie de oportunitatea si solicitarea acestor servicii de catre beneficiarii Programului. Administratorii incubatoarelor vor avea un drept prioritar in raport cu alti prestatori de servicii de asistenta si consultanta de specialitate, in conditii de pret si calitate egale. Aceste servicii, nelimitativ prezentate, pot fi:
  a) consultanta si asistenta in elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, a studiilor de fezabilitate si a surselor si metodelor de finantare a investitiilor in scopul contractarii altor finantari nerambursabile complementare;
  b) consultanta si instruire in managementul afacerilor si managementul investitiilor;
  c) asistenta in procesul de dezvoltare de noi produse si servicii;
  d) asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale;
  e) servicii de training, traduceri si publicitate;
  f) consultanta privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;
  g) asistenta pentru corelarea activitatilor beneficiarilor Programului cu cele ale intreprinderilor existente in zona;
  h) asistenta in scopul diversificarii capacitatii beneficiarilor Programului de a-si comercializa produsele si/sau serviciile in afara zonei de amplasare a incubatorului de afaceri;
  i) asistenta in desfasurarea activitatilor de selectie si recrutare de personal;
  j) asistenta pentru implementarea procedurilor specifice de lucru in conformitate cu normele europene in domeniul calitatii.
  (5) Pe intreaga perioada de derulare a Programului, beneficiarii acestuia vor primi sprijin financiar prin alocarea unor fonduri nerambursabile periodice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru de incubare, dupa urmatorul grafic de finantare:
  a) in primul an de participare la Program, suma maxima anuala a ajutorului financiar nerambursabil este de 40.000 lei, distribuita astfel:
 • 60% din valoarea fara TVA a cheltuielilor aferente infiintarii beneficiarului, in cazul in care acesta este un IMM nou-infiintat;
 • 40% din valoarea fara TVA a utilitatilor comune aferente functionarii incubatorului de afaceri, distribuite fiecarui beneficiar al Programului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • 30% din valoarea totala fara TVA a serviciilor de asistenta si consultanta de specialitate;
  b) in al doilea an de participare la Program, suma maxima anuala a ajutorului financiar nerambursabil este de 30.000 lei, distribuita astfel:
 • 30% din valoarea fara TVA a utilitatilor comune aferente functionarii incubatorului de afaceri, distribuite fiecarui beneficiar al Programului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • 20% din valoarea totala fara TVA a serviciilor de asistenta si consultanta de specialitate;
  c) in al treilea an de participare la Program, suma maxima anuala a ajutorului financiar nerambursabil este de 25.000 lei, distribuita astfel:
 • 20% din valoarea fara TVA a utilitatilor comune aferente functionarii incubatorului de afaceri, distribuite fiecarui beneficiar al Programului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • 15% din valoarea totala fara TVA a serviciilor de asistenta si consultanta de specialitate.
  (6) In limita plafoanelor mentionate anterior, beneficiarii Programului pot solicita, prin intermediul administratorului, ajutoare financiare nerambursabile destinate activitatilor de dezvoltare a afacerilor, cum ar fi participarea la targuri si expozitii, obtinerea certificarilor ISO specifice activitatii desfasurate, proiectarea si gazduirea unei pagini web etc. Eligibilitatea acestor cheltuieli, precum si cuantumul acestora vor fi stabilite de PNUD, dupa o consultare prealabila cu MIMMCTPL.
  (7) Atragerea de fonduri suplimentare la bugetul Programului va putea determina majorarea plafonului fondurilor nerambursabile periodice sau diversificarea cheltuielilor eligibile ori acordarea unor ajutoare financiare separate. Cuantumul, conditiile de transferare, precum si destinatia acestor fonduri nerambursabile suplimentare vor fi stabilite de PNUD, dupa o consultare prealabila cu MIMMCTPL.


  V. Dispozitii finale

  (1) Prevederile prezentei proceduri vor putea fi modificate prin ordin emis de ministrul MIMMCTPL, la propunerile formulate de reprezentantul rezident PNUD. Revizuiri care nu implica modificari importante ale obiectivelor imediate, ale rezultatelor sau ale activitatilor Programului, impuse ca urmare a majorarii contributiei PNUD din resurse proprii sau atrase la bugetul Programului prin intermediul PNUD ori determinate de factori neprevazuti care reclama o actiune urgenta, vor putea fi adoptate de reprezentantul rezident PNUD.
  (2) Evaluarea, selectia locatiilor si administrarea incubatoarelor se vor realiza cu respectarea prevederilor cuprinse in anexa la prezenta procedura.


  ANEXA la procedura  1. Evaluarea si selectarea locatiilor

  (1) Procedura generala pentru infiintarea incubatoarelor de afaceri debuteaza cu un studiu de fezabilitate, urmat de evaluari pe teren in vederea selectarii locatiilor. Ca urmare a procedurii de selectare a locatiilor, PNUD va incheia acorduri de finantare cu autoritatile publice locale, in scopul demararii campaniei de amenajare si reabilitare a spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare. In procesul de selectie a locatiilor se vor lua in consideratie, cu precadere, locatiile care se pot adapta cu usurinta pentru buna functionare a incubatoarelor de afaceri, precum si locatiile in care functioneaza deja, in baza unor parteneriate incheiate cu autoritatile publice locale, unele structuri similare cu incubatoarele de afaceri.
  (2) Fondurile destinate pentru amenajarea si reabilitarea spatiilor destinate desfasurarii activitatii de incubare vor fi alocate o singura data in baza contractului de finantare incheiat de PNUD cu autoritatile publice locale si provin din fonduri alocate din bugetul Programului, fonduri alocate de autoritatile publice locale sau din surse financiare private atrase la bugetul Programului. Pentru extinderea ulterioara a spatiilor incubatoarelor de afaceri, autoritatile implicate in implementarea Programului vor putea aloca, in limita disponibilitatilor, fonduri suplimentare pentru amenajarea si reabilitarea noilor locatii.
  (3) Costurile referitoare la reabilitarea cladirii incubatorului privesc cheltuieli specifice legate de renovarea si amenajarea spatiilor de productie, a birourilor, a spatiilor comune destinate intalnirilor, salilor de curs etc. Prin exceptie, cheltuielile care fac obiectul unor activitati de reparatii curente nu vor fi decontate.
  (4) Virarea efectiva a sumelor ce au ca destinatie amenajarea si reabilitarea initiala a spatiilor in care isi vor desfasura activitatea incubatoarele de afaceri se face de catre PNUD in contul autoritatilor publice locale, in termen de 15 zile lucratoare de la data semnarii acordului de finantare. Autoritatile publice locale vor prezenta catre PNUD si OTIMMC, in termen de 30 de zile de la efectuarea cheltuielilor, documentele justificative referitoare la distribuirea sumelor alocate. Fondurile destinate amenajarii spatiilor suplimentare vor fi alocate, in functie de disponibilitatile financiare, ulterior aprobarii de catre autoritatile implicate in implementarea Programului si a documentatiei tehnice intocmite in vederea atribuirii lucrarilor de amenajare si/sau reabilitare a spatiilor suplimentare.
  (5) Dosarul privind documentatia justificativa va contine un opis al documentelor depuse, copie de pe documentatia tehnica intocmita in vederea atribuirii lucrarilor de amenajare si/sau reabilitare, in conformitate cu legislatia in vigoare, contracte de prestari de servicii, facturi fiscale, chitante fiscale, ordine de plata, extrase de cont etc.
  (6) PNUD, MIMMCTPL si OTIMMC isi rezerva dreptul de a verifica la sediul incubatorului veridicitatea si conformitatea declaratiilor referitoare la activitatile, serviciile si cheltuielile efectuate in cadrul procesului de amenajare si reabilitare a spatiilor destinate desfasurarii activitatilor de incubare.


  2. Administrarea incubatorului


  2.1. Selectarea administratorului incubatorului
  (1) Autoritatile publice locale responsabile de implementarea la nivel local a Programului, in cooperare cu PNUD si MIMMCTPL, vor contracta o companie specializata, care va deveni parte asociata la contractul-cadru de administrare, denumita in continuare administratorul incubatorului, care se va ocupa de managementul incubatorului de afaceri pe plan local.
  (2) La selectarea administratorului incubatorului se vor avea in vedere urmatoarele:
  a) planul de promovare locala, realizat din resursele financiare ale administratorului;
  b) numarul de personal, calificarea si experienta membrilor echipei manageriale responsabile de managementul Programului;
  c) strategia de monitorizare a Programului si capacitatea de elaborare a rapoartelor financiare si a rapoartelor periodice privind stadiul de implementare a Programului.

  2.2. Criterii de selectie si procedura de selectare a administratorului incubatorului
  (1) Administrator al incubatorului va putea fi desemnat un operator economic sau o organizatie nonprofit, constituita in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
  (2) In procesul de selectare a candidatilor inscrisi pentru concursul de administrator al incubatorului, autoritatile implicate vor analiza cererile acestora, avand in vedere cel putin urmatoarele criterii:
  a) detinerea unui istoric de activitate cu bilant pozitiv;
  b) prezentarea proiectelor de consultanta derulate in ultima perioada si rezultatele acestora;
  c) nu se afla in stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un administrator judiciar si nu au activitatea comerciala suspendata;
  d) prezinta proiecte de colaborare incheiate cu autoritatile publice locale;
  e) implica personal calificat, cu experienta in managementul afacerilor, si au capacitatea de a atrage experti capabili sa ofere beneficiarilor Programului consultanta si alte servicii de sustinere a afacerilor;
  f) poseda infrastructura proprie necesara asigurarii serviciilor mentionate in prezenta procedura;
  g) detin cunostinte si informatii privind mediul de afaceri din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri;
  h) au capacitate de a se implica in sustinerea incubatorului de afaceri in relatia cu autoritatile locale, unitati bancare, institute de cercetare, institute de invatamant superior si unitati economice din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri;
  i) prezinta detaliat un plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea incubatorului de afaceri pe termen mediu si lung;
  j) propun contributia din fonduri proprii pentru implementarea Programului.
  (3) Autoritatile implicate in implementarea Programului pot stabilii criterii de selectie suplimentare, care vor fi facute publice cu cel putin 20 de zile inaintea datei stabilite pentru selectarea administratorului incubatorului.

  2.3. Procedura de selectare a administratorului incubatorului
  (1) Procedura de selectie a administratorului se va desfasura cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii sau in conformitate cu procedurile si regulamentele PNUD, in conditiile legii.
  (2) Ofertele solicitantilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic si financiar de catre o comisie de evaluare constituita din reprezentanti ai MIMMCTPL, PNUD si reprezentanti ai autoritatilor publice locale. Rezultatul procesului de evaluare va fi comunicat in scris solicitantilor in termen de 5 zile lucratoare de la data evaluarii ofertelor.
  (3) Eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor si vor fi solutionate de catre comisia de evaluare in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii acestora.

  2.4. Contractul-cadru de administrare
  (1) Incubatorul de afaceri se constituie printr-un contract-cadru de administrare incheiat intre PNUD, autoritatile publice locale, responsabile la nivel local de implementarea Programului, si administratorul incubatorului, desemnat ca urmare a deciziei comisiei de evaluare sau, in conditii exceptionale, prin ordin emis de ministrul MIMMCTPL.
  (2) In cadrul acestui contract, autoritatile publice locale se obliga sa puna la dispozitia incubatorului de afaceri, respectiv a beneficiarilor Programului, IMM incubate, in conditii de calitate si la preturi convenabile, spatii pentru desfasurarea activitatilor de productie, spatii pentru birouri, intalniri de afaceri, expozitii, instruiri etc., cu acces direct la utilitati, respectiv energie electrica, termica, apa, gaz, servicii de telecomunicatii, servicii de curatenie si paza etc.
  (3) Contractul-cadru de administrare se va incheia pe o perioada de 3 ani, intre PNUD, autoritatile locale si administratorul incubatorului, si va prevedea, printre altele, clauze referitoare la:
  a) promovarea locala a Programului din resurse financiare proprii puse la dispozitie de administratorul incubatorului;
  b) disponibilitatea unui echipe manageriale responsabile de administrarea incubatorului;
  c) elaborarea rapoartelor financiare lunare atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea IMM-urilor incubate;
  d) elaborarea rapoartelor trimestriale privind stadiul de realizare a Programului;
  e) numarul de IMM-uri ce vor fi selectate in vederea participarii in cadrul Programului, numar stabilit in functie de spatiul alocat incubatorului de afaceri, precum si de fondurile disponibile;
  f) modalitatea de monitorizare a IMM-urilor incubate;
  g) garantii de buna executie.
  (4) In cazul in care administratorul incubatorului nu isi respecta din culpa obligatiile contractuale, autoritatile publice locale responsabile de implementarea la nivel local a Programului, cu acordul prealabil sau la cererea PNUD, vor putea impune penalitati sau, dupa caz, vor putea solicita rezilierea contractului-cadru de administrare, in conformitate cu conditiile contractuale stabilite. Rezilierea contractului va atrage obligarea administratorului exclus la rambursarea integrala a sumelor primite cu titlul de alocatii financiare nerambursabile, precum si obligarea acestuia la plata de daune ce au rezultat ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale.
  (5) Excluderea unui administrator de incubator din cadrul Programului va determina inlocuirea acestuia cu o persoana juridica eligibila pentru aceasta functie, selectionata in conditiile stabilite de prezenta procedura. Pe toata perioada de vacanta a functiei, interimatul va fi asigurat in conformitate cu instructiunile stabilite de PNUD.
  (6) Pentru motive temeinice, PNUD, in calitate de agentie nationala de implementare, sau MIMMCTPL isi rezerva dreptul de a impune renegocierea contractului-cadru de administrare.

  2.5. Alocatia financiara nerambursabila si garantia de buna executie
  (1) Pentru toata perioada de desfasurare a contractului-cadru de administrare, administratorul incubatorului va beneficia de o alocatie financiara nerambursabila, echivalentul in lei a 50.000 USD, calculat la cursul de schimb USD/lei stabilit de Organizatia Natiunilor Unite pentru data efectuarii platii. Aceasta alocatie financiara nerambursabila este destinata exclusiv pentru activitatea de implementare a Programului, constand in contravaloarea cheltuielilor privind instruirea, in perioada de preincubare, a potentialilor intreprinzatori, contravaloarea cheltuielilor pentru editarea si tiparirea suportului de curs realizat in perioada de preincubare si a curriculei de curs pentru instruirea efectuata in decursul procesului de incubare, contravaloarea cheltuielilor privind organizarea procesului de evaluare a proiectelor si de selectie a IMM-uri ce vor fi inscrise pentru participare la Program, contravaloarea cheltuielilor privind consultanta acordata in perioada de preincubare pentru infiintarea de noi societati comerciale, contravaloarea cheltuielilor pentru realizarea unei pagini web de promovare a activitatilor incubatorului.
  (2) Alocatia financiara nerambursabila destinata administratorului incubatorului va fi alocata in cel mult 4 transe trimestriale, pe baza rapoartelor de activitate trimestriale si a documentelor financiare justificative. In functie de prestatia administratorului incubatorului, PNUD isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de transfer al alocatiei financiare nerambursabile destinate acestuia, cu privire la numarul de transe sau la perioada de transfer al acestora, fara consimtamantul expres al administratorului incubatorului.
  (3) Ca urmare a procesului de evaluare si analiza a oportunitatii cheltuielilor efectuate de administratorul incubatorului, PNUD si OTIMMC vor aproba eligibilitatea acestora. OTIMMC va transmite catre PNUD eventualele comentarii si obiectii, in termen de 15 zile de la data primirii documentatiei justificative; depasirea acestui termen va echivala cu aprobarea tacita a eligibilitatii respectivelor cheltuieli. Documentatia justificativa depusa de administratorul incubatorului va contine lista tuturor documentelor, contracte de prestari de servicii, facturi fiscale, chitante fiscale, ordine de plata, extrase de cont etc.
  (4) Garantia de buna executie a contractului-cadru de administrare se constituie prin retineri succesive din ajutorul financiar destinat administratorului incubatorului. Cuantumul acesteia reprezinta 10% din valoarea alocatiei financiare nerambursabile destinate administratorului incubatorului. Garantia de buna executie va fi restituita la finalizarea contractului-cadru de administrare, dupa prezentarea de catre administratorul incubatorului a raportului final de activitate.

  2.6. Rolul si responsabilitatile administratorului incubatorului
  (1) Administratorul incubatorului va fi responsabil pentru aspectele operationale si de conducere ale incubatorului de afaceri, beneficiind de asistenta financiara si tehnica acordata prin intermediul Programului, in baza prezentei proceduri.
  (2) Administratorul incubatorului are urmatoarele responsabilitati si atributii:
  a) incheie un contract-cadru de administrare cu PNUD si autoritatile locale in vederea implementarii prezentului program;
  b) incheie contracte de incubare cu beneficiarii Programului selectati pentru a participa la Program;
  c) este direct raspunzator pentru utilizarea fondurilor acordate de PNUD ca agentie nationala de implementare, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  d) intocmeste si pastreaza evidentele contabile ale incubatorului de afaceri, pe care le pune la dispozitia autoritatilor implicate in implementarea Programului, la solicitarea acestora;
  e) isi indeplineste obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul de stat si bugetele locale;
  f) organizeaza, din resurse financiare proprii, promovarea locala a Programului, in perioada de initiere a activitatilor incubatorului, in locatiile unde se vor infiinta incubatoarele de afaceri-pilot (productie de materiale promotionale, publicitate, organizare/participare la seminarii specializate etc.);
  g) propune si realizeaza documentatia tehnica privind procedura de selectie a potentialilor beneficiari ai Programului;
  h) propune si realizeaza suportul de curs pentru instruirea potentialilor intreprinzatori in vederea selectarii celor mai bune idei de afaceri; presteaza potentialilor beneficiari ai Programului servicii profesionale de asistenta in procesul de preincubare;
  i) organizeaza trimestrial seminarii de instruire cu diferite teme din domenii de activitate variate in beneficiul IMM-urilor incubate, pe toata perioada de desfasurare a Programului;
  j) asigura serviciile de administrare mentionate in prezenta procedura, pentru care incheie contracte de servicii cu beneficiarii Programului;
  k) asigura garantia utilizarii spatiilor si a mijloacelor fixe aflate in dotarea incubatorului in scopul declarat initial;
  l) elaboreaza trimestrial rapoarte financiare pe care le inainteaza PNUD spre aprobare, insotite de documentele justificative privind utilizarea fondurilor, evidentiind alocatiile financiare nerambursabile pentru fiecare beneficiar incubat (contracte de servicii, facturi fiscale, chitante fiscale, ordine de plata, extrase de cont etc.). Plata fondurilor nerambursabile destinate IMM incubate se va face dupa aprobarea acestor rapoarte de catre PNUD;
  m) elaboreaza trimestrial rapoarte privind stadiul de realizare a Programului, pe care le inainteaza PNUD si OTIMMC;
  n) asigura monitorizarea si evaluarea activitatilor beneficiarilor Programului pe intreaga perioada de derulare a Programului;
  o) desfasoara activitati de atragere de fonduri si dupa incheierea Programului pentru a asigura sustenabilitatea incubatorului de afaceri dupa implementarea Programului;
  p) la cerere, implica IMM-urile incubate in activitati specifice de cercetare nationale si internationale si in programe de inovatii;
  q) stabileste si mentine relatii cu alte retele internationale de incubatoare de afaceri.
  (3) Raportarile referitoare la stadiul de realizare a Programului, precum si cele privitoare la monitorizarea IMM-urilor incubate, intocmite de administratorul incubatorului, vor releva, printre altele, urmatorii indicatori:
  a) Criterii bazate pe rezultate (monitorizare):
 • gradul de utilizare a suprafetei incubatorului (in m2);
 • numarul mediu de locuri de munca nou-create de fiecare IMM incubat;
 • numarul de IMM-uri incubate;
 • obiectele de activitate ale firmelor incubate;
 • numarul de IMM-uri nou-create, incubate;
 • subventiile obtinute de fiecare IMM incubat, conform procedurii;
 • numarul de IMM-uri excluse din incubatorul de afaceri;
 • numarul de angajati ai administratorului incubatorului;
 • raportul dintre numarul de angajati ai incubatorului de afaceri/IMM-urilor incubate;
 • serviciile livrate si calitatea lor;
 • realizari deosebite ale unor firme incubate.
  b) Criterii economice (evaluarea impactului):
 • costuri medii de operare;
 • costuri medii in investitii de capital;
 • costuri per loc de munca (brut);
 • rata de faliment a IMM-urilor incubate dupa terminarea perioadei de incubare;
 • ratele de supravietuire a IMM-urilor dupa terminarea perioadei de incubare;
 • valoarea investitiilor in mijloacele fixe;
 • valoarea investitiilor straine atrase;
 • rezultate financiare si economice, cresterea medie a cifrei de afaceri;
 • schimburi comerciale cu parteneri economici din afara ariei geografice de amplasare a incubatoarelor de afaceri.
  (4) Administratorul incubatorului asigura contra cost, in functie de oportunitatea acestora, precum si de solicitarile IMM-urilor incubate, urmatoarele servicii specializate:
  a) consultanta si asistenta in elaborarea planurilor de afaceri si de marketing, studiilor de fezabilitate, surselor si metodelor de finantare a investitiilor in scopul contractarii altor finantari complementare de catre beneficiarii Programului;
  b) consultanta si instruire in managementul afacerilor si managementul investitiilor comune realizate de catre firmele incubate;
  c) asistenta acordata in procesul de dezvoltare de noi produse si servicii;
  d) asistenta pentru dezvoltarea de parteneriate nationale si internationale;
  e) servicii de training, traduceri si publicitate;
  f) consultanta privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;
  g) asistenta acordata in corelarea activitatilor cu cele ale intreprinderilor existente in zona;
  h) asistenta acordata in scopul diversificarii capacitatii beneficiarilor Programului de a-si comercializa produsele in afara zonei de amplasare a incubatorului;
  i) promovarea imaginii firmelor ce opereaza in cadrul incubatorului;
  j) alte servicii specializate.
  (5) PNUD si OTIMMC au dreptul sa verifice conditiile de realizare a instruirii si a agendei seminariilor organizate de administratorul incubatorului

  Ordin nr. 1337 din 14/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri


  Ministerul pt. Intreprind. Mici si Mijl., Comert, Turism si Prof. Liberale

  Avand in vedere prevederile:
 • anexei nr. 3/12/19 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.232/2004 pentru aprobarea Protocolului dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 aprilie 2004, pentru modificarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de cofinantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 14 octombrie 2003;
 • art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificarile ulterioare,
  in temeiul art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

  Articol unic
  (1) Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, prevazuta in anexa la prezentul ordin.
  (2) Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Poate fi de interes si:
  Ordin privind infiintarea Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Bucuresti, ordin nr. 575/2007
  HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
  DreptOnline.ro - Evenimente, conferinte, seminarii de pregatire - Juridic, Afaceri, Vanzari
  Legea nr. 356/2001, legea patronatelor
  Legea nr. 175/2009 pentru modificarea alin (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
  Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Lege nr. 329/2009
  Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
  OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Ordonanta de urgenta 78/2011 privind Ministerul Afacerilor Europene
  Legea 135/2012 pentru aprobarea OUG 78/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in domeniul afacerilor europene. Lege nr. 135/2012
  OUG 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in vederea infiintarii unei societati comerciale. Ordonanta de urgenta nr. 59/2012
  Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
  HG 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guv
  HG 148/2014 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Comertului din Republica Chineza privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construirea in comun a Parcului Tehnologic si Econom
  Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
  Legea 97/2014 privind modificarea si completarea OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Lege nr. 97/2014
  HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
  HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
  Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Legea privind investitorii individuali Business Angels
  Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  54 useri online

  Useri autentificati: