DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008

Ministerul Economiei si Finantelor

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) In conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, au obligatia sa tina evidente corecte si complete:
a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru orice alta operatiune reglementata la titlul VI din Codul fiscal;
b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, pentru operatiunile respective;
c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;
d) asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti, in cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie in participatiune.
(2) In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare se vor intocmi de catre fiecare persoana impozabila astfel incat sa cuprinda cel putin elementele prevazute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date in aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila, conform specificului propriu de activitate.
(4) Modelele orientative ale jurnalelor si registrelor care trebuie intocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse in anexele nr. 1-4.

Art. 2
(1) Documentele prevazute la art. 1 se pot intocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, dupa caz.
(2) Documentele prevazute la art. 1 se pot stoca prin orice metode si in orice loc, in urmatoarele conditii:
a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia celor intocmite prin mijloace electronice, care pot fi pastrate in orice loc, daca pe perioada stocarii:
1. se garanteaza accesul on-line la datele respective;
2. se garanteaza integritatea continutului documentelor respective;
b) in cazul stocarii prin mijloace electronice, aceste documente sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Art. 3
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1

+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
¦                    JURNAL PENTRU VÂNZARI                     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
¦  ¦Documentul ¦     ¦     ¦     ¦ Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile |
¦  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦                           |
¦  +-----------¦     ¦     ¦     +------------------------------------------------------|
¦  ¦   ¦  ¦     ¦Codul de ¦     ¦        ¦        ¦Bunuri si ¦     |
¦  ¦   ¦  ¦     ¦inregis- ¦     ¦ Cota de 19%  ¦  Cota de 9%  ¦ servicii ¦Bunuri si|
¦  ¦   ¦  ¦     ¦ trare ¦     ¦        ¦        ¦cu "taxare¦servicii |
¦  ¦   ¦  ¦Denumirea/¦  in  ¦     ¦        ¦        ¦ inversa" ¦ pentru |
¦Nr. ¦   ¦  ¦ Numele ¦ scopuri ¦ Total +----------------+----------------+----------¦care s-a |
¦crt.¦   ¦  ¦ clien- ¦ de TVA ¦document ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦ aplicat |
¦  ¦Nr. de¦Data¦ tului/ ¦al clien-¦(inclusiv¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦un regim |
¦  ¦ordine¦  ¦beneficia-¦ tului/ ¦ TVA)  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦special, |
¦  ¦   ¦  ¦ rului  ¦ bene- ¦     ¦Baza de¦Valoarea¦Baza de¦Valoarea¦ Baza de ¦ conform |
¦  ¦   ¦  ¦     ¦ ficia- ¦     ¦impozi-¦ TVA  ¦impozi-¦ TVA  ¦impozitare¦art. 1521|
¦  ¦   ¦  ¦     ¦ rului ¦     ¦ tare ¦    ¦ tare ¦    ¦     ¦sau 1522 |
¦  ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦din Codul|
¦  ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦ fiscal |
¦  ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     |
+----+------+----+----------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+----------+---------|
¦ 0 ¦ 1  ¦ 2 ¦  3   ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦  11  |
+----+------+----+----------+---------+---------+-------+--------+-------+--------+----------+---------|
¦  ¦   ¦  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     |
+-------------------------------------+---------+-------+--------+-------+--------+----------+---------|
¦        TOTAL:        ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                    JURNAL PENTRU VÂNZARI                     ¦
|------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
|            ¦   Livrari de bunuri si prestari de    ¦        ¦       ¦
| Livrari de bunuri si ¦  servicii scutite cu drept de deducere  ¦        ¦       ¦
| prestari de servicii +---------------------------------------------¦        ¦       ¦
|  pentru care locul  ¦               ¦        ¦        ¦       ¦
|livrarii/prestarii este ¦  Livrari intracomunitare  ¦        ¦  Livrari de  ¦ Operatiuni ¦
|  in afara Romaniei  ¦     de bunuri     ¦Alte livrari de¦  bunuri si  ¦neimpozabile/ ¦
|            ¦               ¦  bunuri si  ¦ prestari de  ¦Sume neincluse¦
|------------------------+-----------------------------¦ prestari de ¦servicii scutite¦ in baza de ¦
|      ¦      ¦  Scutite  ¦  Scutite  ¦  servicii  ¦ fara drept de ¦ impozitare ¦
|      ¦      ¦ conform art. ¦ conform art. ¦ scutite cu  ¦  deducere  ¦ (optional) ¦
|      ¦      ¦143 alin. (2) ¦143 alin. (2) ¦  drept de  ¦        ¦       ¦
|Cu drept de¦ Fara drept ¦lit. a) si d) ¦lit. b) si c) ¦  deducere  ¦        ¦       ¦
| deducere ¦de deducere ¦ din Codul  ¦ din Codul  ¦        ¦        ¦       ¦
|      ¦      ¦  fiscal  ¦  fiscal  ¦        ¦        ¦       ¦
|      ¦      +--------------+--------------+---------------+----------------+--------------¦
|      ¦      ¦  Baza de  ¦  Baza de  ¦  Baza de  ¦  Baza de   ¦  Valoarea  ¦
|      ¦      ¦ impozitare ¦ impozitare ¦ impozitare  ¦  impozitare  ¦       ¦
|-----------+------------+--------------+--------------+---------------+----------------+--------------¦
|  12   ¦   13   ¦   14   ¦   15   ¦   16    ¦    17    ¦   18   ¦
|-----------+------------+--------------+--------------+---------------+----------------+--------------¦
|      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
|-----------+------------+--------------+--------------+---------------+----------------+--------------¦
|      ¦      ¦       ¦       ¦        ¦        ¦       ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Anexa nr. 2

+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
¦                   JURNAL PENTRU CUMPARARI                   |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
¦  ¦          Documentul          ¦Achizitii de bunuri si servicii din tara |
¦  ¦                         ¦   si importuri de bunuri taxabile   |
¦  +--------------------------------------------------+-----------------------------------------|
¦  ¦   ¦  ¦      ¦ Codul de  ¦      ¦          ¦           |
¦Nr. ¦   ¦  ¦      ¦inregistrare ¦  Total  ¦  Cota de 19%  ¦   Cota de 9%   |
¦crt.¦ Nr. ¦  ¦Furnizorul/¦ in scopuri ¦ document ¦          ¦           |
¦  ¦ de ¦Data¦Prestatorul¦ de TVA al ¦ (inclusiv ¦          ¦           |
¦  ¦ordine¦  ¦      ¦furnizorului/¦  TVA)  +-------------------+---------------------|
¦  ¦   ¦  ¦      ¦prestatorului¦      ¦ Baza de ¦Valoarea¦ Baza de ¦ Valoarea |
¦  ¦   ¦  ¦      ¦       ¦      ¦impozitare¦ TVA  ¦impozitare¦  TVA  |
+----+------+----+-----------+-------------+------------+----------+--------+----------+----------|
¦ 0 ¦ 1  ¦ 2 ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦  6   ¦  7  ¦  8   ¦  9   |
+----+------+----+-----------+-------------+------------+----------+--------+----------+----------|
¦  ¦   ¦  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     |
+------------------------------------------+------------+----------+--------+----------+----------|
¦         TOTAL:         ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                   JURNAL PENTRU CUMPARARI                   ¦
|-------------------------------------------------------------------------------------------------¦
|  Achizitii de  ¦Achizitii intracomunitare de bunuri¦ Bunuri si servicii ¦Bunuri si servicii ¦
|bunuri din tara si¦                  ¦   pentru care   ¦  pentru care  ¦
|  din import  +-----------------------------------¦ beneficiarul este  ¦ beneficiarul este ¦
| scutite, alte  ¦          ¦    ¦    ¦obligat la plata taxei¦ obligat la plata ¦
|  achizitii   ¦   Taxabile   ¦    ¦    ¦  conform art. 150  ¦taxei conform art. ¦
| neimpozabile in ¦          ¦    ¦Neimpo-¦ alin. (1) lit. b)-g) ¦ 160 din din Codul ¦
| Romania sau care ¦          ¦Scutite¦zabile ¦  din Codul fiscal  ¦   fiscal    ¦
| au fost supuse +-------------------¦    ¦    +----------------------+-------------------¦
|unui regim special¦ Baza de ¦Valoarea¦    ¦    ¦ Baza de ¦ Valoarea ¦ Baza de ¦Valoarea¦
|de catre vanzator ¦impozitare¦ TVA  ¦    ¦    ¦impozitare¦  TVA  ¦impozitare¦ TVA  ¦
|------------------+----------+--------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------¦
|    10    ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦ 14  ¦  15  ¦  16   ¦  17  ¦  18  ¦
|------------------+----------+--------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------¦
|         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦      ¦     ¦    ¦
|------------------+----------+--------+-------+-------+----------+-----------+----------+--------¦
|         ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦      ¦     ¦    ¦
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+ Anexa nr. 3

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                           REGISTRUL NONTRANSFERURILOR DE BUNURI                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦       ¦Primitorul bunurilor¦   Bunuri transportate   ¦     Bunuri returnate     ¦ Bunuri care nu se returneaza  ¦
¦  ¦       +--------------------+------------------------------+------------------------------------+---------------------------------¦
¦  ¦   Data   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦   Data   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦Documentul ¦
¦Nr. ¦transportului/¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦transportului ¦     ¦     ¦     ¦     +-----------¦
¦crt.¦ expedierii ¦Denumirea/¦ Adresa ¦Descrierea¦Cantitatea¦Valoarea¦ bunurilor  ¦Descrierea¦Cantitatea¦Descrierea¦Cantitatea¦ Nr. ¦  ¦
¦  ¦       ¦ numele ¦     ¦     ¦     ¦    ¦returnate dupa¦     ¦     ¦     ¦     ¦ de ¦Data¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦prelucrare sau¦     ¦     ¦     ¦     ¦ordine¦  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦ expertiza  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦
+----+--------------+----------+---------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+------+----¦
¦ 0 ¦   1    ¦  2   ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦  6  ¦   7    ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+--------------+----------+---------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+------+----¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦
+----+--------------+----------+---------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+------+----¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Anexa nr. 4

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      REGISTRUL BUNURILOR MOBILE CORPORALE PRIMITE IN SCOPUL EXPERTIZARII SAU EFECTUARII DE LUCRARI ASUPRA ACESTORA       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦    ¦  Expeditorul  ¦  Bunuri primite  ¦Bunuri care se returneaza clientului¦ Bunuri care nu se returneaza clientului ¦
¦  ¦    ¦         ¦           ¦  dupa expertiza sau prelucrare  ¦                      ¦
¦  ¦    +-----------------+---------------------+------------------------------------+-------------------------------------------¦
¦Nr. ¦ Data ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦ Serviciile prestate ¦
¦crt.¦primirii¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     +---------------------¦
¦  ¦    ¦Denumirea/¦Adresa¦Descrierea¦Cantitatea¦Descrierea¦Cantitatea¦   Data   ¦Descrierea¦Cantitatea¦   Documentul   ¦
¦  ¦    ¦ Numele ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦transportului ¦     ¦     +---------------------¦
¦  ¦    ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦Denumirea¦Nr. de¦Data¦
¦  ¦    ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦ordine¦  ¦
+----+--------+----------+------+----------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+---------+------+----¦
¦ 0 ¦  1  ¦  2   ¦ 3  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦   8    ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+--------+----------+------+----------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+---------+------+----¦
¦  ¦    ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦
+----+--------+----------+------+----------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------+---------+------+----¦
¦  ¦    ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦     ¦     ¦   ¦  ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
Ordin nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie
Ordin nr. 426/2013 privind completarea Ordinului nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formu
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Curierul Fiscal, Nr. 4/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: