DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea normelor privind conditiile in care soldatii si gradatii voluntari din Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot beneficia de compensatie lunara pentru chirie, ordin nr. 403/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 28/02/2008

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Soldatii si gradatii voluntari, pentru perioada in care au contract de angajare cu unitatile militare din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, denumit in continuare M.I.R.A., au dreptul, in conditiile prevazute de prezentul ordin, la o compensatie lunara pentru chirie, calculata in raport cu solda lunara bruta corespunzatoare lunii pentru care se cuvine acest drept, in cuantum de:
a) 50% din solda lunara bruta, daca locuinta inchiriata se afla in municipii, statiuni turistice ori balneare sau in localitati cu situatii deosebite, dar nu mai mult decat este prevazut in contractul de inchiriere;
b) 40% din solda lunara bruta, daca locuinta inchiriata se afla in alte localitati decat cele prevazute la lit. a), dar nu mai mult decat este prevazut in contractul de inchiriere.
(2) Statiunile turistice ori balneare prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite si atestate conform prevederilor actelor normative in vigoare.
(3) Localitatile cu situatii deosebite prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele care indeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in localitati sau in zone izolate ori cele din judetele unde incadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.
(4) Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, comandantul/seful unitatii militare numeste o comisie formata, de regula, din cadre militare din structurile de resurse umane, logistic si juridic.

Art. 2
Soldatul sau gradatul voluntar numit in prima functie ori mutat in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu efectueaza naveta la si de la locul de munca. Aceasta conditie nu se ia in calcul in cazul in care naveta se efectueaza la si de la locuinta inchiriata;
b) nu detine locuinta proprietate personala, nici el si nici sotia/sotul, in localitatea in care a fost numit in prima functie sau a fost mutat in interesul serviciului;
c) nu i se asigura de catre M.I.R.A. un spatiu de locuit corespunzator potrivit prevederilor legale, pentru acesta si, dupa caz, pentru membrii de familie;
d) nu are atribuita, prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el si nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in localitatea unde a fost numit in prima functie sau a fost mutat in interesul serviciului;
e) prezinta un contract de inchiriere a unui spatiu de locuit, incheiat in nume propriu, altul decat cel prevazut la lit. d), inregistrat la organele fiscale, iar resedinta si-a stabilit-o la adresa locuintei inchiriate. Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu copiii/parintii soldatului sau gradatului voluntar ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia;
f) locuinta inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu.

Art. 3
(1) Soldatul sau gradatul voluntar numit in prima functie ori mutat in interesul serviciului in localitatea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu detine locuinta proprietate personala, nici el si nici sotia/sotul, in localitatea de domiciliu;
b) nu i se asigura de catre M.I.R.A. spatiu de locuit corespunzator, pentru el si, dupa caz, pentru el si pentru membrii familiei;
c) nu are atribuita prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el si nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in localitatea de domiciliu;
d) prezinta un contract de inchiriere incheiat in nume propriu si inregistrat la organele fiscale, altul decat cel prevazut la lit. c). Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu copiii/parintii soldatului sau gradatului voluntar ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia;
e) locuinta inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu. Aprecierea indeplinirii acestei conditii se face de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (4), iar pentru comandantul/seful unitatii militare aprecierea se face de catre comisia stabilita la esalonul imediat superior;
f) rezultatele anchetei sociale justifica acordarea dreptului de a beneficia de compensatia lunara pentru chirie.
(2) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1) lit. f) se efectueaza de catre comisia stabilita la art. 1 alin. (4). La stabilirea cazurilor justificate, in care soldatii sau gradatii voluntari pot beneficia de compensatia lunara pentru chirie, comisia constata existenta a cel putin unuia dintre urmatoarele cazuri:
a) soldatul sau gradatul voluntar nu detine un spatiu de locuit corespunzator la adresa de domiciliu avuta la data numirii in prima functie ori mutarii in interesul serviciului;
b) soldatul sau gradatul voluntar se afla in imposibilitatea obiectiva de a mai locui la adresa de domiciliu.
(3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaza intr-un proces-verbal.
(4) Soldatii si gradatii voluntari numiti in prima functie sau mutati in interesul serviciului intr-o alta localitate decat cea in care isi au domiciliul, care ulterior isi stabilesc domiciliul in noua localitate, au dreptul la compensatie lunara pentru chirie daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1)-(3).

Art. 4
In cazul contractelor de inchiriere incheiate intre soldatii si gradatii voluntari si persoane juridice care au in obiectul de activitate inchirierea de imobile nu subzista obligatia inregistrarii contractului la organele fiscale.

Art. 5
Compensatia lunara pentru chirie se acorda in conditiile reglementate de prezentul ordin si soldatilor si gradatilor voluntari care se afla in urmatoarele situatii:
a) initial au detinut locuinte proprietate personala, locuinta de serviciu, de interventie ori din fondul locativ de stat cu scutire sau cu plata subventionata a chiriei, iar ulterior, in baza unor hotarari judecatoresti definitive, au pierdut beneficiul folosintei acestor locuinte. Acest drept se acorda si in cazul pierderii beneficiului folosintei acestor locuinte prin partaj conventional sau judiciar;
b) sunt detasati.

Art. 6
In situatia in care atat sotul, cat si sotia sunt incadrati in unitati ale M.I.R.A., avand dreptul la compensatia lunara pentru chirie, conform prevederilor actelor normative in vigoare, si locuiesc impreuna, se acorda o singura compensatie lunara pentru chirie, raportata la solda lunara bruta/salariul de baza brut mai mare.

Art. 7
(1) Soldatii si gradatii voluntari indreptatiti sa beneficieze de compensatia lunara pentru chirie solicita, prin raport scris, comandantului/sefului unitatii militare in care sunt incadrati acordarea acestui drept banesc.
(2) Raportul se inregistreaza la compartimentul documente clasificate al unitatii militare si va contine urmatoarele elemente:
a) numarul si data ordinului de mutare in interesul serviciului sau, dupa caz, ale ordinului de numire in prima functie;
b) date privind situatia familiala a soldatului si gradatului voluntar in cauza: starea civila, numarul copiilor si al altor persoane aflate in intretinere, domiciliul;
c) adresa la care locuieste, anexand copia contractului de inchiriere inregistrat la organele fiscale, precum si copia actului de identitate;
d) date privind atribuirea unei locuinte de serviciu, de interventie, a unei locuinte in caminul de garnizoana ori din fondul locativ de stat cu plata subventionata a chiriei si daca locatia acesteia ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;
e) date privind detinerea de catre soldatul si gradatul voluntar sau, dupa caz, de catre sotia/sotul acesteia/acestuia a unei locuinte proprietate personala si daca locatia acesteia ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;
f) denumirea unitatii/indicativul structurii militare in care este incadrata/incadrat sotia/sotul, daca face parte din personalul M.I.R.A.;
g) efectuarea navetei la si de la locul de munca;
h) angajamentul de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza acordarii compensatiei lunare pentru chirie;
i) orice alte date pe care soldatul si gradatul voluntar le considera necesare.
(3) La raportul prevazut la alin. (1) se anexeaza o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public, privitoare la situatia locativa a soldatului si gradatului voluntar, respectiv a sotiei/sotului acesteia/acestuia, precum si copii certificate de compartimentul resurse umane al unitatii militare de pe actul de identitate, contractul de inchiriere, titluri de proprietate si alte documente la care se face referire in raport.
(4) In cazul in care soldatii si gradatii voluntari beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie incheie un nou contract de inchiriere, pentru aceeasi locuinta, cu acelasi proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat precedentul ori ca urmare a modificarii, prin acordul de vointa al partilor, a cuantumului chiriei sau in cazul schimbarii proprietarului, acestia au obligatia de a raporta, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite, prin raport scris adresat comandantului/sefului unitatii militare in care sunt incadrati, la care vor anexa noile documente justificative, urmand ca plata compensatiei lunare pentru chirie, stabilita in noile conditii, sa se realizeze cu data inscrisa pe noul contract de inchiriere.

Art. 8
(1) Comisia prevazuta la art. 1 alin. (4) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si consemneaza rezultatele si propunerile intr-un proces-verbal care se prezinta comandantului/sefului unitatii militare pentru a hotari, dupa caz, astfel:
a) acordarea dreptului la compensatia lunara pentru chirie soldatilor si gradatilor voluntari care indeplinesc conditiile legale si emiterea ordinului de zi pe unitate de alocare la plata, specificandu-se in mod expres data de la care se efectueaza aceasta;
b) respingerea solicitarilor care nu indeplinesc conditiile legale de acordare a dreptului la compensatie lunara pentru chirie si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
(2) Compensatia lunara pentru chirie se acorda incepand cu data inregistrarii raportului la compartimentul documente clasificate.
(3) Termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi pe unitate de alocare la plata pentru compensatia lunara pentru chirie, precum si pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii raportului la compartimentul documente clasificate, exclusiv ziua inregistrarii. In situatii deosebite, la propunerea comisiei prevazute la art. 1 alin. (4), comandantul/seful unitatii militare poate aproba prelungirea termenului initial o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.

Art. 9
Rapoartele personale ale soldatilor si gradatilor voluntari alocate la plata compensatiei lunare pentru chirie si procesele-verbale se pastreaza intr-un dosar separat, la structura financiar-contabila.

Art. 10
(1) Compensatia lunara pentru chirie se plateste pentru luna precedenta la data stabilita pentru plata drepturilor de solda pentru intregul personal din unitatea militara la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plata intocmite in acest scop.
(2) Prin semnatura de primire a sumelor reprezentand compensatia lunara pentru chirie soldatii si gradatii voluntari confirma ca in luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbari de natura sa modifice dreptul la compensatia lunara pentru chirie.
(3) Sumele reprezentand compensatia lunara pentru chirie, platite necuvenit, se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 11
(1) Alocarea si scoaterea la/de la plata compensatiei lunare pentru chirie se fac prin ordinul de zi pe unitate, potrivit normelor in vigoare.
(2) Proiectul ordinului de zi pe unitate de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative in vigoare.

Art. 12
In situatia platilor pentru fractiuni de luna, calculul sumelor cuvenite se face raportandu-se compensatia lunara pentru chirie la numarul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

Art. 13
(1) Compensatia lunara pentru chirie, acordata in conditiile reglementate de prezentul ordin, se plateste in continuare soldatilor si gradatilor voluntari, care:
a) sunt trimisi in strainatate pentru executarea unor misiuni cu caracter temporar;
b) sunt trimisi la studii si alte forme de pregatire sau perfectionare in strainatate, cu durata de pana la 2 ani, inclusiv;
c) sunt trimisi la studii si alte forme de pregatire sau perfectionare in tara;
d) sunt pusi la dispozitie potrivit legii;
e) sunt mutati in alta unitate militara situata in aceeasi localitate in care au fost numiti in prima functie sau mutati initial in interesul serviciului;
f) incheie un nou contract pentru angajare in continuarea celui anterior cu aceeasi unitate sau alta, din cadrul aceleiasi localitati.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), b) si c) compensatia lunara pentru chirie se acorda numai daca familia locuieste in continuare in locuinta inchiriata sau contractul de inchiriere nu este suspendat ori locuinta inchiriata nu este subinchiriata.
(3) Baza de calcul a compensatiei lunare pentru chirie, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), o constituie solda lunara bruta cuvenita, potrivit legii, pentru situatiile respective.

Art. 14
(1) Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda in situatia in care soldatului si gradatului voluntar si, dupa caz, sotiei/sotului acestuia li se atribuie un spatiu de locuit corespunzator, iar acestia refuza sau, ulterior, renunta.
(2) Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda soldatilor si gradatilor voluntari care au instrainat, de la data numirii in prima functie sau, dupa caz, de la data mutarii in interesul serviciului, o locuinta aflata in proprietatea lor, situata astfel incat sa permita indeplinirea atributiilor de serviciu.
(3) Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda in situatia in care sotia/sotul a instrainat, dupa incheierea casatoriei, o locuinta aflata in proprietatea sa, situata astfel incat sa permita soldatului si gradatului voluntar indeplinirea atributiilor de serviciu.

Art. 15
Dreptul la compensatia lunara pentru chirie inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la data dobandirii de catre soldatul si gradatul voluntar sau de catre sotia/sotul acestuia, pe orice cale, a unei locuinte proprietate personala, a carei locatie ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;
b) la data incheierii casatoriei, daca sotia/sotul detine locuinta proprietate personala, a carei locatie ii permite soldatului si gradatului voluntar indeplinirea atributiilor de serviciu;
c) la data incheierii, de catre soldatul si gradatul voluntar in cauza sau de catre sotia/sotul acestuia/acesteia, a contractului de inchiriere pentru locuinta atribuita din fondul locativ de stat cu plata subventionata a chiriei, a carei locatie ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;
d) la data incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta de serviciu sau de interventie ori a acceptarii in scris a cazarii in caminul de garnizoana/localitate;
e) la data cand soldatul si gradatul voluntar sau, dupa caz, sotia/sotul acestuia/acesteia, refuza atribuirea unui spatiu de locuit corespunzator sau ulterior renunta la acesta;
f) la data mutarii intr-o alta localitate. Unitatea militara din care se muta soldatul si gradatul voluntar plateste compensatia lunara pentru chirie pana la data mutarii;
g) in cazul incetarii platii drepturilor de solda cuvenite in calitate de soldat si gradat voluntar.

Art. 16
Soldatii si gradatii voluntari trimisi in misiune permanenta in strainatate nu beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie.

Art. 17
Pentru soldatii si gradatii voluntari, beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie, care sunt mutati intr-o alta unitate militara din aceeasi localitate, se procedeaza astfel:
a) la vechea unitate se consemneaza in certificatul de scoatere si alocare de la/la drepturi cuantumul compensatiei lunare pentru chirie si data pana la care s-a achitat;
b) la noua unitate, compensatia lunara pentru chirie se acorda in conditiile prevazute de prezentul ordin.

Art. 18
Eventualele contestatii privind stabilirea dreptului la plata compensatiei lunare pentru chirie se solutioneaza, in termen de 15 zile, de catre o comisie de solutionare a contestatiilor numita de comandantul/seful unitatii militare, formata, de regula, din cadre militare, altele decat cele mentionate la art. 1 alin. (4).

Art. 19
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Ordin nr. M.11/2010 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.64/2008
Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul
Lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, 446/2006
Acord intre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul Romaniei, 2005
Legea privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari, legea nr. 384/2006
Interpretarea si aplicarea normelor juridice
Virgil Cristea

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: