DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 2941/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimiestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul nr. 629/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 27 octombrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatoru! ordin:

Art I
Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul A "Situatii financiare trimestriale", dupa punctul 12 se introduc doua noi puncte, punctele 13 si 14, cu urmatorul cuprins:

"13. In aplicarea prevederilor capitolului «Alte anexe la situatiile financiare: politici contabile si note explicative» din Normele metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre «politicile contabile» adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
 • elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.);
 • principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie;
 • metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie;
 • daca activele fixe au fost reevaluate sau nu;
 • metoda de amortizare a activelor fixe;
 • politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing;
 • evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta;
 • inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar;
 • alte informatii relevante.
  Deoarece informatiile din bilantul institutiilor publice stau la baza unor raportari ale Bancii Nationale a Romaniei si Institutului National de Statistica catre Biroul de Statistica al Uniunii Europene (EUROSTAT), in afara notelor explicative prevazute in Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite intocmesc, separat, urmatoarele note explicative:
 • o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii: «Creante comerciale si avansuri» cod rand 22, «Avansuri acordate» cod rand 22.1, «Datorii comerciale si avansuri» cod rand 61, «Avansuri primite» cod rand 61.1, «Datoriile institutiilor publice catre bugete» cod rand 63, «Contributii sociale» cod rand 63.1, «Salariile angajatilor» cod rand 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)» cod rand 73, «Pensii, indemnizatii de somaj, burse» cod rand 73.1.
  La completarea indicatorilor: «Creante comerciale si avansuri» cod rand 22, «Datorii comerciale si avansuri» cod rand 61 din bilant, din soldurile conturilor 461 «Debitori» si 462 «Creditori» se vor raporta numai sumele reprezentand creante si datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii;
 • o nota explicativa referitoare la platile restante raportate in anexa nr. 30 «Plati restante», in care se vor explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante si pe numar de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei.
  Platile restante sunt acele sume datorate si neachitate care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative sau de contract/factura.
  La intocmirea anexei nr. 30 «Plati restante» se vor avea in vedere urmatoarele:
 • la raportarile ce se vor intocmi la data de 30 septembrie si 31 decembrie 2009 se vor pastra soldurile initiate raportate la 30 iunie 2009. In cazuri deosebite, cum ar fi reorganizarea institutiei, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finantelor Publice asupra modalitatilor de corectie potrivit dispozitiilor legate in vigoare;
 • pentru platile restante catre furnizori si creditori din operatiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405, 462 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de contract sau factura (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezinta alte operatiuni decat cele comerciale);
 • pentru platile restante fata de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446, 4481 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative;
 • pentru platile restante fata de salariati si alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429, 438 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative (drepturile ultimei luni din perioada de raportare si contributiile aferente acestora cu termen de plata in luna urmatoare nu reprezinta plati restante);
 • pentru platile restante reprezentand imprumuturi nerambursate la scadenta si dobanzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198 numai acele sume care au depasit termenul de plata prevazut in contractul de imprumut;
 • pentru platile restante reprezentand creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depasit termenul prevazut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

  14. La depunerea situatiilor financiare pentru trimestrul III 2009, autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale au obligatia sa prezinte lista institutiilor subordonate cu precizarea surselor de finantare ale acestora."

  2. Capitolul B "Raportari financiare lunare" se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  a) Dupa punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1, 2^2 si 2^3, cu urmatorul cuprins:

  "2^1. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele:
 • anexa nr. 8 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locata) — Venituri»;
 • anexa nr. 9 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) — Venituri»;
 • anexa nr. 10 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) — Cheltuieli»;
 • anexa nr. 11 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) — Cheltuieli»;
 • anexa nr. 7 «Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli».
  La raportarile lunare, in formularele «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala)—Venituri» (anexa nr. 8) si «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locata) — Venituri» (anexa nr. 9) se completeaza numai coloana 1 «Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 2 «Prevederi bugetare trimestriale cumulate» si coloana 6 «Incasari realizate», iar in formularele «Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) — Cheltuieli (anexa nr. 10), «Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) — Cheltuieli» (anexa nr. 11) si «Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli» (anexa nr. 7) se completeaza numai coloana 1 «Credite de angajament», coloana 2 «Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 3 «Credite bugetare trimestriale cumulate» si coloana 6 «Plati efectuate».

  2^2. Incepand cu luna octombrie 2009, toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, vor intocmi lunar anexa nr. 30 «Plati restante», care va fi insotita de nota explicativa prevazuta la pct. 13 din prezentele norme metodologice.

  2^3. Incepand cu luna octombrie 2009, toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, vor raporta lunar urmatorii indicatori din bilant: «Creante comerciale si avansuri» cod rand 22, «Avansuri acordate» cod rand 22.1, «Datorii comerciale si avansuri» cod rand 61, «Avansuri primite» cod rand 61.1, «Contributii sociale» cod rand 63.1, «Salariile angajatilor» cod rand 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)» cod rand 73, «Pensii, indemnizatii de somaj, burse» cod rand 73.1,"

  b) Punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "4. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice — Directia generala de metodologie contabila institutii publice a raportarilor financiare lunare precizate la cap. B pct 1, 2 si 2^1 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportarilor financiare lunare prevazute la cap. B pct. 22 si 23 este data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare."

  c) La punctul 4, dupa primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:
  "Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care au obligatia intocmirii raportarilor financiare lunare, vor transmite aceste raportari in format electronic, insotite de o adresa de inaintare scanata si semnata de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentutul financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie."

  d) Dupa punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
  "5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, care raporteaza lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, vor urmari concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate."

  Art. II
  Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. III
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
  Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
  OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
  Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
  Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
  HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
  OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
  Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
  Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
  Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  85 useri online

  Useri autentificati: