DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 7 mai 2009

Avand in vedere prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 28 martie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
a) 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) 102 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40;
c) 103 «Declaratie privind accizele», cod 14.13.01.03/a;
d) 710 «Declaratie rectificativa», cod 14.13.01.00/r;
e) 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
f) 300 «Decont de taxa pe valoarea adaugata», cod 14.13.01.02;
g) 301 «Decont special de taxa pe valoarea adaugata», cod 14.13.01.02/s;
h) 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
i) 130 «Decont privind impozitul la titeiul din productia interna», cod 14.13.01.05;
j) 200 «Declaratie privind veniturile realizate», cod 14.13.01.13."

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru utilizarea serviciului «Depunere declaratii on-line» existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre persoanele prevazute la art. 6, in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, desemnati de catre contribuabili pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1), se vor efectua urmatoarele operatiuni:
a) Inregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului «Depunere declaratii on-line», prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line»;
b) depunerea formularului 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line»."

3. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul utilizarii serviciului «Depunere declaratii on-line» pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. j) de catre contribuabilii persoane fizice care semneaza in nume propriu declaratia, se va efectua operatiunea prevazuta la alin. (1) lit. a)."

4. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Persoanele fizice care detin certificat digital calificat si au obtinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line» in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanta pentru Declaratia privind veniturile realizate, semnata in nume propriu, fara a mai fi necesara efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1).
(4^2) Persoanele fizice care au obtinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line» pentru Declaratia privind veniturile realizate, in situatia prevazuta la alin. (1^1), si doresc utilizarea acestui serviciu si pentru formularele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i) vor depune formularul 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line». "

5. La articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3) si articolul 8 alineatul (3), sintagma "directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal" se inlocuieste cu sintagma "organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului".

6. Formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" din anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 1.

7. Formularul 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line" din anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

Art. II
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. III
(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. IV
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Mentiune importanta
In cele ce urmeaza, anexele acestui material nu au caracter oficial, prezentand reprezentari neoficiale ale formularelor 150 si 151. Pentru accesarea formularelor oficiale, DreptOnline.ro recomanda urmatoarele surse:
 • Portalul ANAF: Portal ANAF - click
 • Oficiile Agentiei de Administrare Fiscala

  Tot pentru consultare, cu caracter pur informativ si neavand un caracter oficial, DreptOnline.ro va prezinta urmatoarele documente ce descriu in data 7 mai 2009, procedura de depunere on-line a declaratiei 200 privind veniturile realizate:
 • Norme de utilizare a serviciului electronic pentru depunerea de declaratii de catre persoane fizice, sursa Portalul ANAF, 7 mai 2009
 • Instructiuni depunere electronica a declaratiei 200, sursa Portalul ANAF, 7 mai 2009
 • D200 - declaratia privind veniturile realizate, sursa Portalul ANAF, 7 mai 2009


  Anexa nr. 1 - Formularul 150: Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat

  150: Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat - partea 1 150: Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat - partea 2  Anexa nr. 2 - Formularul 151: Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line

  151: Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line - partea 1 151: Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line - partea 2
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial si ANAF

  Poate fi de interes si:
  Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
  Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015
  Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
  Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
  OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
  OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
  Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
  HG 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OG 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Hotarare 766/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
  Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
  HG 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 291/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Tichete de masa suport electronic
  Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
  Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
  Legea 175/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
  Legea 100/2013 privind aprobarea OG 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 100/2013
  Codul de procedura fiscala si Normele metodologice. Cod 562. Actualizat la 20.02.2015
  Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

  Pret: 15.9 lei
  13.52 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  69 useri online

  Useri autentificati: