DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3387/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 18 decembrie 2009

Avand in vedere Nota Comisiei pentru atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei nr. 91587 din 7 august 2009;
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, ale Hotararii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti,
ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 342 din 17 aprilie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Locuintele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti se inchiriaza judecatorilor de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti si unitatilor subordonate, personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti, personalului din sistemul de probatiune, functionarilor publici, functionarilor publici cu statut special si personalului contractual din cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, precum si procurorilor detasati in Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti sau in unitati subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuinte, pe durata detasarii".


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 2
Inchirierea locuintelor de serviciu pentru persoanele prevazute la art. 1 se face in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune, ale Hotararii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament".

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, daca ei, sotii sau sotiile lor detin in proprietate o locuinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea ori au instrainat in timpul casatoriei o astfel de locuinta.
(2) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, ai caror copii aflati in intretinerea lor au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie a solicitantului sau detin in proprietate o locuinta ori li s-a atribuit locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale in localitatea in care categoriile de persoane respective isi desfasoara activitatea.
(3) Nu beneficiaza de locuinta de serviciu persoanele prevazute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinta de serviciu in conditiile prezentului regulament, care detin personal sau sotul/sotia acestora o locuinta din fondul locativ de stat ori o locuinta de serviciu in localitatea in care isi desfasoara activitatea.
(4) In cazul in care titularul contractului de inchiriere nu mai poate beneficia de locuinta de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, contractul poate fi incheiat, la cerere, cu sotul/sotia care indeplineste conditiile prezentului regulament".

4. La articolul 7, prevederea referitoare la p^c1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "
Punctajul cuvenit in cadrul fiecarui criteriu este urmatorul
(p): p^c1 functia detinuta in sistem:
judecatori si procurori 10 puncte;
personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor, procurorilor si functionarilor publici cu functii de conducere din cadrul Ministerului Justitiei 8 puncte;
functionari publici/functionari publici cu statut special cu functii de executie, personalul din serviciile de probatiune 6 puncte;
personal auxiliar de specialitate si personal conex din cadrul instantelor judecatoresti 4 puncte
personal contractual 2 puncte."

5. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
(1) Atribuirea locuintelor de serviciu disponibile se va face in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut.
(2) In caz de egalitate, se vor avea in vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, in ordinea descrescatoare a ponderii criteriilor."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) In scopul atribuirii locuintelor de serviciu, ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti va desemna, prin ordin, o comisie in cadrul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.
(2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizata; in caz de diferente intre punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenti. Comisia se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai.
(3) Lucrarile comisiei vor fi consemnate in procese-verbale care trebuie sa cuprinda motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinte de serviciu.
(4) Hotararile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare".

7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
(1) Persoanele care beneficiaza de locuinta de serviciu in temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinte de serviciu. Schimbul de locuinte de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de inchiriere sau, dupa caz, cu acordul acestora.
(2) Cererile privind schimbul de locuinte se solutioneaza cu prioritate si cu respectarea conditiilor si a criteriilor de atribuire prevazute de prezentul regulament."

8. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la regula instituita la alin. (1), in cazul in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta, titularul contractului de inchiriere si, dupa caz, sotul sau sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii. De acest drept beneficiaza numai persoanele pentru care legea il prevede expres".

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Desenul comunitar
Alina Mihaela Conea

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: