DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1524/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 721/2005[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008

Ministerul Sanatatii Publice

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N. 9.243/2008, avand in vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

Art. I
Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 721/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul I "Spor pentru conditii periculoase", litera A "Spor de pana la 25% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
2. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare" punctul II.1 "Spor pentru conditii periculoase", litera A "Spor de pana la 15% din salariul de baza", dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 14 si 15, cu urmatorul cuprins:
"14. personalul din sterilizare;
15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale."
3. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.1 "Spor pentru conditii periculoase", litera A "Spor de pana la 15% din salariul de baza", litera B "Spor de pana la 10% din salariul de baza", litera C "Spor de pana la 7% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
4. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.1 "Spor pentru conditii periculoase", litera B "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu urmatorul cuprins:
"11. personalul din spalatorii, calcatorii si crematorii;
12. personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie, dezinsectie si deratizare;
13. preotii."
5. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.1 "Spor pentru conditii periculoase", litera C "Spor de pana la 7% din salariul de baza", punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. personalul mediu sanitar de igiena din structurile care acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate, spitale, sanatorii si preventorii;".
6. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.1 "Spor pentru conditii periculoase", litera C "Spor de pana la 7% din salariul de baza", se elimina punctul 2.
7. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera A "Spor de pana la 10% din salariul de baza", litera B "Spor de pana la 7% din salariul de baza", litera C "Spor de pana la 5% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
8. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera A "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:
"7. liftieri;
8. personalul care manipuleaza deseuri toxice."
9. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera B "Spor de pana la 7% din salariul de baza", punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. personalul care lucreaza in cadrul laboratoarelor de analize fizico-chimice si in statiile de clorinare, precum si personalul care recolteaza si manipuleaza probe de ape reziduale si namoluri;".
10. In anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II "Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare", punctul II.2 "Spor pentru conditii vatamatoare", litera B "Spor de pana la 7% din salariul de baza", dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu urmatorul cuprins:
"9. personalul care lucreaza in compartimentele de arhiva."
11. In anexa nr. 3 la regulament, litera B "Spor de pana la 15% din salariul de baza", dupa punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 17, 18, 19 si 20, cu urmatorul cuprins:
"17. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator;
18. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de obstetrica-ginecologie;
19. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie;
20. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie."
12. In anexa nr. 3 la regulament, litera C "Spor de pana la 10% din salariul de baza", punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unitati, sectii si compartimente cu paturi de neuropsihomotori;".
13. In anexa nr. 3 la regulament, litera C "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
"3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice."
14. In anexa nr. 3 la regulament, litera A "Spor de pana la 25% din salariul de baza", litera B "Spor de pana la 15% din salariul de baza", litera C "Spor de pana la 10% din salariul de baza", litera D "Spor de pana la 5% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
15. In anexa nr. 4 la regulament, litera B "Spor de pana la 10% din salariul de baza", dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu urmatorul cuprins:
"16. Institutul National de Endocrinologie «C.I. Parhon» Bucuresti."
16. In anexa nr. 4 la regulament, litera A "Spor de pana la 15% din salariul de baza" si litera B "Spor de pana la 10% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
17. In anexa nr. 5 la regulament, in textul "Spor de pana la 15% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".
18. In anexa nr. 6 la regulament, la capitolul I "Criterii de clasificare a localitatilor cu conditii deosebite de munca sau unde atragerea personalului se face cu greutate, in care functioneaza unitati sanitare publice", litera A "Spor de pana la 20% din salariul de baza", litera B "Spor de pana la 40% din salariul de baza", litera C "Spor de pana la 60% din salariul de baza", sintagma "de pana la" se inlocuieste cu termenul "de".

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Poate fi de interes si:
Hotararea nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin nr. 930/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala si pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1/
Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Lege nr. 91/2014
HG 449/2014 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2014-2016. Hotarare 449/2014
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Curierul Judiciar, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: