DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 12/06/2008

Avand in vedere dispozitiile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Pentru operatorii economici titulari de licente din sectorul gazelor naturale, puterile calorifice medii superioare, care stau la baza transformarii preturilor si tarifelor exprimate in lei/unitati volumetrice in preturi si tarife exprimate in lei/unitati de energie, se vor publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).

Art. 3
Operatorul sistemului national de transport va inainta ANRE, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei metodologii, datele privind puterile calorifice superioare si cantitatile aferente de gaze naturale masurate in punctele de preluare in, respectiv predare din sistemul national de transport, precum si calculul puterilor calorifice medii, determinate conform prezentei metodologii.

Art. 4
Operatorii sistemelor de distributie vor inainta ANRE, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei metodologii, datele privind puterile calorifice superioare si cantitatile aferente masurate in punctele de preluare a gazelor naturale din sistemul national de transport, din campurile de productie si din import, precum si calculul puterilor calorifice medii, determinate conform prezentei metodologii.

Art. 5
(1) Operatorii depozitelor de inmagazinare vor inainta ANRE, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei metodologii, datele privind puterile calorifice superioare si cantitatile aferente masurate in punctele de preluare si, respectiv, predare a gazelor naturale in si din sistemul national de transport, precum si calculul puterilor calorifice medii, determinate conform prezentei metodologii.
(2) Operatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a notifica ANRE, pana cel tarziu la data de 31 iulie 2008, stocul de gaze naturale existent in depozite la data de 1 iulie 2008, exprimat atat in unitati volumetrice, cat si in unitati de energie, in vederea stabilirii acestora, in mod distinct pentru fiecare depozit subteran si pentru fiecare proprietar al gazelor naturale inmagazinate.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Metodologie pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie, 2008


Art. 1
Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modalitatilor prin care preturile si tarifele reglementate, aflate in vigoare la data prezentei metodologii, exprimate in lei/unitate de volum, sunt transformate in vederea exprimarii acestora in lei/unitate de energie si a facturarii contravalorii gazelor naturale livrate si a serviciilor prestate in unitati de energie, incepand cu data de 1 iulie 2008.

Art. 2
Unitatea de energie pentru care sunt exprimate preturile si tarifele in sectorul gazelor naturale este 1 MWh.

Art. 3
Puterea calorifica superioara care este luata in calcul pentru transformarea preturilor si tarifelor de la exprimarea in lei/unitatea de volum la exprimarea in lei/unitatea de energie se calculeaza ca medie ponderata a puterilor calorifice superioare determinate si a volumelor de gaze naturale masurate in perioada 1 ianuarie 2007 - 30 aprilie 2008, dupa urmatoarea formula:
      n
     __
     \
     /__ PCSms(i) x q(i)
     1
PCSmed = -------------------
         n
         __
         \  q(i)
         /__
         1 


unde:
- PCSmed - puterea calorifica superioara calculata ca medie ponderata;
- PCSms(i) - puterea calorifica superioara determinata sau calculata ca medie ponderata intr-un anumit punct de predare sau de preluare pentru un volum q(i) de gaze naturale tranzitate prin acel punct;
- q(i) - volumul de gaze naturale tranzitate printr-un punct de predare sau de preluare, pentru care a fost masurata o putere calorifica superioara PCSms(i).

Art. 4
Valorile rezultate in urma transformarii preturilor si tarifelor reglementate exprimate in lei/unitate de volum in lei/unitate de energie se rotunjesc la doua zecimale, dupa cum urmeaza:
- daca cea de-a treia cifra dupa virgula rezultata din calcul este un numar intre 0 si 4, atunci zecimala a doua ramane nemodificata;
- daca cea de-a treia cifra dupa virgula rezultata din calcul este un numar intre 5 si 9, atunci zecimala a doua creste cu o unitate.

Exemplu:
1. daca din calcul rezulta 1,452, atunci rezultatul se rotunjeste la 1,45;
2. daca din calcul rezulta 1,457, atunci rezultatul se rotunjeste la 1,46.

Art. 5
Pentru calculul puterii calorifice medii se iau in considerare doar puterile calorifice superioare, ce au fost determinate sau calculate ca medie ponderata, cu respectarea prevederilor regulamentelor privind masurarea gazelor naturale.
Trecerea pretului gazelor naturale la producator de la exprimarea in lei/unitate de volum la exprimarea in lei/unitate de energie

Art. 6
Pentru calculul pretului final al gazelor naturale livrate consumatorilor in baza unui contract reglementat, ANRE va considera ca pret recomandat la producator pentru piata reglementata, exprimat in lei/MWh, cea mai mica valoare ce rezulta din trecerea pretului de 495 lei/1.000 mc la producator, exprimat in lei/MWh, dintre cele calculate pentru producatorii care livreaza gaze naturale pentru piata reglementata.

Art. 7
Determinarea celui mai mic pret rezultat se face astfel:
a) pentru fiecare producator de gaze naturale se determina puterea calorifica medie, caracteristica productiei acestuia, ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale masurate in toate punctele de predare alocate respectivului producator catre sistemul national de transport, direct catre sisteme de distributie sau catre consumatorii finali;
b) pe baza puterii calorifice medii determinate pentru fiecare producator, conform lit. a), se va trece pretul de 495 lei/1.000 mc, exprimat in lei/MWh, determinandu-se astfel pretul specific pe MWh pentru fiecare producator.
Trecerea pretului gazelor naturale din import de la exprimarea in lei/unitate de volum la exprimarea in lei/unitate de energie

Art. 8
(1) Pentru calculul pretului final al gazelor naturale livrate consumatorilor in baza unui contract reglementat, ANRE va considera ca pret de import, exprimat in lei/MWh, valoarea ce rezulta prin impartirea pretului de import, exprimat in lei/1.000 mc si determinat pe baza formulelor medii din contractele de import si a cursului de schimb leu/USD, comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii iunie 2008, la puterea calorifica medie a gazelor naturale din import.
(2) Puterea calorifica medie a gazelor naturale din import se determina ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de intrare din import in sistemul national de transport.

Art. 9
(1) Pentru calculul pretului final al gazelor naturale livrate consumatorilor in baza unui contract reglementat, ANRE va considera ca pret al gazelor naturale din depozitele de inmagazinare, exprimat in lei/MWh, valoarea ce rezulta prin impartirea pretului mediu ponderat al gazelor naturale din depozite, exprimat in lei/1.000 mc, aflate in stoc la 30 iunie 2008, la puterea calorifica medie a gazelor naturale din depozite.
(2) Preturile se stabilesc distinct pentru gazele naturale din productia interna si pentru cele din import, aflate in stoc la 30 iunie 2008, pentru fiecare operator de depozite de inmagazinare.
(3) Puterea calorifica medie a gazelor naturale din depozite se determina, pentru fiecare operator de inmagazinare, ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele preluare/predare din sistemul national de transport catre depozitele de inmagazinare.
(4) Trecerea de la exprimarea cantitatilor de gaze naturale aflate in depozitele de inmagazinare subterana la 30 iunie 2008 din unitati de volum in unitati de energie se realizeaza distinct, pentru fiecare operator de inmagazinare, pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale din depozite, calculata conform alin. (3).

Art. 10
(1) Transformarea tarifelor de transport exprimate in lei/1.000 mc, respectiv lei/1.000 mc si ora de rezervare, in tarife exprimate in lei/MWh, respectiv lei/MWh si zi de rezervare, se realizeaza pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale livrate din sistemul national de transport.
(2) Puterea calorifica medie a gazelor naturale livrate din sistemul national de transport se determina ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de predare la iesirea din sistemul national de transport catre sistemele de distributie si consumatorii conectati direct la sistemul national de transport.

Art. 11
(1) Transformarea tarifelor de inmagazinare exprimate in lei/1.000 mc, respectiv lei/1.000 mc/ciclu complet de inmagazinare, in tarife exprimate in lei/MWh, respectiv lei/MWh/ciclu complet de inmagazinare, se realizeaza pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale din depozite.
(2) Tarifele de inmagazinare se stabilesc distinct pentru fiecare operator de depozite de inmagazinare.
(3) Puterea calorifica medie a gazelor naturale din depozite se determina, pentru fiecare operator de inmagazinare, ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de preluare/predare din sistemul national de transport catre depozitele de inmagazinare.

Art. 12
(1) Transformarea tarifelor de distributie si a marjelor de furnizare exprimate in lei/1000 mc in tarife de distributie si marje de furnizare exprimate in lei/MWh se realizeaza pe baza puterii calorifice medii a gazelor naturale preluate din sistemul national de transport si/sau direct din campurile de productie aferente sistemelor de distributie operate de un distribuitor, respectiv aferente sistemelor de distributie in care furnizorul desfasoara activitatea de furnizare reglementata sau de ultima instanta.
(2) Tarifele de distributie si marjele de furnizare se stabilesc distinct pentru fiecare distribuitor, respectiv furnizor, care realizeaza furnizarea gazelor naturale pe baza contractelor reglementate si/sau furnizare de ultima instanta.
(3) Puterea calorifica medie a gazelor naturale preluate din sistemul national de transport se determina distinct, pentru fiecare distribuitor, ca medie ponderata a puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de preluare din sistemul national de transport aferente sistemelor de distributie operate de acesta.
(4) Puterea calorifica medie a gazelor naturale preluate din sistemul national de transport se determina distinct, pentru fiecare furnizor din cei prevazuti la alin (2), pe baza puterii calorifice superioare si a volumelor de gaze naturale, masurate in punctele de preluare din sistemul national de transport aferente sistemelor de distributie in care acesta desfasoara furnizarea reglementata sau de ultima instanta.

Art. 13
(1) Operatorul sistemului national de transport va publica pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE conform art. 3 din ordin, inclusiv puterile calorifice medii determinate conform prezentei metodologii, odata cu transmiterea acestora catre ANRE.
(2) La cererea operatorilor licentiati din sectorul gazelor naturale, operatorul sistemului national de transport este obligat sa furnizeze in scris lamuriri privind datele prezentate pe pagina de internet, referitoare la puterile calorifice superioare si la puterile calorifice medii, calculate in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.

Art. 14
(1) Operatorii sistemelor de distributie vor publica pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE conform art. 4 din ordin, inclusiv puterile calorifice medii determinate conform prezentei metodologii, odata cu transmiterea acestora catre ANRE.
(2) La cererea operatorilor licentiati din sectorul gazelor naturale, operatorii sistemelor de distributie sunt obligati sa furnizeze in scris lamuriri privind datele prezentate pe pagina de internet, referitoare la puterile calorifice superioare si la puterile calorifice medii, calculate in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.

Art. 15
(1) Operatorii depozitelor de inmagazinare vor publica pe pagina proprie de internet datele transmise ANRE conform art. 5 alin (1) din ordin, inclusiv puterile calorifice medii determinate conform prezentei metodologii, odata cu transmiterea acestora catre ANRE.
(2) La cererea operatorilor licentiati din sectorul gazelor naturale, operatorii depozitelor de inmagazinare sunt obligati sa furnizeze in scris lamuriri privind datele prezentate pe pagina de internet, referitoare la puterile calorifice superioare si la puterile calorifice medii, calculate in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
Poate fi de interes si:
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007
Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, legea nr. 346/2007
Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editie de colectie
Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 527.5 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
96 useri online

Useri autentificati: