DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007


In temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Pentru desfasurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor elibera legitimatii de inspectie fiscala personalului cu atributii de inspectie fiscala, conform modelelor din anexa nr. 1.

Art. 2
Personalul cu atributii de inspectie fiscala cuprinde functionarii publici ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, desemnati de conducatorul organului fiscal sa efectueze inspectia fiscala.

Art. 3
(1) Legitimatiile de inspectie fiscala prevazute la art. 1 atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului, ce implica exercitiul autoritatii de stat, acordata pe timpul indeplinirii atributiilor ce ii revin, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Legitimatia de inspectie fiscala este valabila numai insotita de ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala.

Art. 4
(1) Legitimatiile de inspectie fiscala au regim special, sunt nominale si se distribuie de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(2) Numerotarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin repartizarea unei plaje de numere fiecarui judet, conform anexei nr. 2.
(3) Legitimatiile de inspectie fiscala vor fi semnate de catre vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru structurile de inspectie fiscala centrale, respectiv de directorul executiv, pentru structurile de inspectie fiscala teritoriale.
(4) Necesarul si distribuirea la nivel de activitate de inspectie fiscala ale legitimatiilor de inspectie fiscala se vor efectua de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza solicitarilor facute de structurile teritoriale sau centrale cu atributii de inspectie fiscala, care va elibera legitimatiile de inspectie fiscala in baza necesarului.
(5) Eliberarea legitimatiilor de inspectie fiscala se face de catre conducatorul organului de inspectie fiscala, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale, in care se vor mentiona numarul legitimatiei de inspectie fiscala, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberarii, data anularii si semnatura.
(6) Pierderea sau furtul legitimatiei de inspectie fiscala se publica in presa si se anunta directiei emitente in termen de 48 de ore.
(7) La data incetarii activitatii, titularul legitimatiei de inspectie fiscala va depune legitimatia la organul emitent, in vederea anularii si consemnarii in evidenta prevazuta la alin. (5).

Art. 5
Pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscala va utiliza legitimatiile emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 6
Directia de metodologie si proceduri pentru Inspectia fiscala, Directia antifrauda fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 9
La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 491/2004 privind legitimatiile de inspectie fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 818 din 6 septembrie 2004.


ANEXA Nr. 1


  Fila 1
+--------------------------------------++--------------------------------------+
¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦
¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦   DIRECTIA ANTIFRAUDA FISCALA   ¦¦ DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A ¦
¦                   ¦¦    MARILOR CONTRIBUABILI     ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦
¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦
¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦
¦¦    ¦ +------------------------+ ¦¦¦    ¦ +------------------------+ ¦
¦+--------+ +------------------------+ ¦¦+--------+ +------------------------+ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦ Nume ______________________________ ¦¦ Nume ______________________________ ¦
¦ Prenume ___________________________ ¦¦ Prenume ___________________________ ¦
¦ Functia ___________________________ ¦¦ Functia ___________________________ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦ Presedinte    Data ______________¦¦Director executiv  Data ____________¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦  Valabila pe teritoriul Romaniei  ¦¦  Valabila pe teritoriul Romaniei  ¦
¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦
+--------------------------------------++--------------------------------------+
+--------------------------------------++--------------------------------------+
¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦
¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦                   ¦¦DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE¦
¦DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE¦¦   A JUDETULUI _____________    ¦
¦   A JUDETULUI _____________    ¦¦  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  ¦
¦                   ¦¦  PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII   ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦
¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦
¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦
¦¦    ¦ +------------------------+ ¦¦¦    ¦ +------------------------+ ¦
¦+--------+ +------------------------+ ¦¦+--------+ +------------------------+ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦ Nume ______________________________ ¦¦ Nume ______________________________ ¦
¦ Prenume ___________________________ ¦¦ Prenume ___________________________ ¦
¦ Functia ___________________________ ¦¦ Functia ___________________________ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦Director executiv  Data ____________¦¦Director executiv  Data ____________¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦    Valabila pe teritoriul    ¦¦    Valabila pe teritoriul    ¦
¦   judetului _________________   ¦¦   judetului _________________   ¦
¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦
+--------------------------------------++--------------------------------------+
+--------------------------------------++--------------------------------------+
¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦
¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE¦¦                   ¦
¦   A JUDETULUI _____________    ¦¦DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE¦
¦  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  ¦¦    A MUNICIPIULUI BUCURESTI    ¦
¦   A MUNICIPIULUI __________    ¦¦                   ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦
¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦
¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦
¦¦    ¦ +------------------------+ ¦¦¦    ¦ +------------------------+ ¦
¦+--------+ +------------------------+ ¦¦+--------+ +------------------------+ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦ Nume ______________________________ ¦¦ Nume ______________________________ ¦
¦ Prenume ___________________________ ¦¦ Prenume ___________________________ ¦
¦ Functia ___________________________ ¦¦ Functia ___________________________ ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦Director executiv  Data ____________¦¦Director executiv  Data ____________¦
¦                   ¦¦                   ¦
¦    Valabila pe teritoriul    ¦¦ Valabila pe teritoriul Municipiului ¦
¦  Municipiului _________________  ¦¦       Bucuresti        ¦
¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦
+--------------------------------------++--------------------------------------+
+--------------------------------------+
¦  SIGLA  AGENTIA NATIONALA DE    ¦
¦      ADMINISTRARE FISCALA    ¦
¦                   ¦
¦DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE¦
¦    A MUNICIPIULUI BUCURESTI    ¦
¦  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  ¦
¦  A SECTORULUI __________________  ¦
¦                   ¦
¦+--------+    LEGITIMATIE     ¦
¦¦ foto ¦  DE INSPECTIE FISCALA  ¦
¦¦    ¦   Nr. ____________   ¦
¦¦    ¦ +------------------------+ ¦
¦+--------+ +------------------------+ ¦
¦                   ¦
¦ Nume ______________________________ ¦
¦ Prenume ___________________________ ¦
¦ Functia ___________________________ ¦
¦                   ¦
¦                   ¦
¦Director executiv  Data ____________¦
¦                   ¦
¦    Valabila pe teritoriul    ¦
¦   sectorului _________________   ¦
¦  Valabila doar insotita de fila 2  ¦
+--------------------------------------+

Fila 2                     Portmoneu
+----------------------------------------------++---------------------------------------+
¦    LEGITIMATIE DE INSPECTIE FISCALA    ¦¦                    ¦
¦           Nr.           ¦¦                    ¦
¦                       ¦¦         SIGLA         ¦
¦Organul de inspectie fiscala are dreptul sa  ¦¦                    ¦
¦inspecteze locurile in care isi desfasoara  ¦¦                    ¦
¦activitatea contribuabilul.          ¦¦        ROMNIA        ¦
¦La cerere, organele de politie, jandarmerie  ¦¦                    ¦
¦ori alti agenti ai fortei publice au obligatia¦¦                    ¦
¦de a-si da concursul la indeplinirea     ¦¦     AGENTIA NATIONALA DE     ¦
¦atributiilor organelor de inspectie fiscala. ¦¦     ADMINISTRARE FISCALA     ¦
¦Legitimatia nu este transmisibila.      ¦¦                    ¦
¦Pierderea legitimatiei se publica in presa si ¦¦                    ¦
¦se anunta Directiei de metodologie si     ¦¦                    ¦
¦proceduri pentru inspectia fiscala in termen ¦¦                    ¦
¦de 48 de ore.                 ¦¦       LEGITIMATIE       ¦
¦ +-----------------------------------------+ ¦¦     DE INSPECTIE FISCALA     ¦
¦ ¦ Viza anuala ¦ Viza anuala ¦ Viza anuala ¦ ¦¦                    ¦
¦ ¦ An ______ ¦ An ______ ¦ An ______ ¦ ¦¦                    ¦
¦ +-------------+-------------+-------------¦ ¦¦                    ¦
¦ ¦ Viza anuala ¦ Viza anuala ¦ Viza anuala ¦ ¦¦                    ¦
¦ ¦ An ______ ¦ An ______ ¦ An ______ ¦ ¦¦                    ¦
+----------------------------------------------++---------------------------------------+ 
ANEXA Nr. 1a - DESCRIEREA legitimatiei de inspectie fiscala


1. Descriere legitimatie:
a) dimensiuni: 62 mm/51 mm;
b) carton grosime 1 mm;
c) culori: rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.
2. Ambalare individuala in portmoneu din piele, dimensiune 115 mm/90mm.
3. Filele 1 si 2 fac parte integranta din legitimatia de inspectie fiscala.
4. Avizarea se efectueaza pentru anul calendaristic in curs.
5. Avizarea se efectueaza prin aplicarea stampilei organului fiscal emitent si semnarea de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala.


ANEXA Nr. 2 - REPARTIZAREA plajei de numere pentru legitimatiile de inspectie fiscala

--------------------------------------------------------------------------------
Nr.                         Plaja       Plaja
crt.          Judetul          de inceput     de sfarsit
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  A.N.A.F.                    00001       01000
--------------------------------------------------------------------------------
 2.  ALBA                      01001       02000
--------------------------------------------------------------------------------
 3.  ARAD                      02001       03000
--------------------------------------------------------------------------------
 4.  ARGES                     03001       04000
--------------------------------------------------------------------------------
 5.  BACAU                     04001       05000
--------------------------------------------------------------------------------
 6.  BIHOR                     05001       06000
--------------------------------------------------------------------------------
 7.  BISTRITA-NASAUD                06001       07000
--------------------------------------------------------------------------------
 8.  BOTOSANI                    07001       08000
--------------------------------------------------------------------------------
 9.  BRASOV                     08001       09000
--------------------------------------------------------------------------------
10.  BRAILA                     09001       10000
--------------------------------------------------------------------------------
11.  BUZAU                     10001       11000
--------------------------------------------------------------------------------
12.  CARAS-SEVERIN                 11001       12000
--------------------------------------------------------------------------------
13.  CALARASI                    12001       13000
--------------------------------------------------------------------------------
14.  CLUJ                      13001       14000
--------------------------------------------------------------------------------
15.  CONSTANTA                   14001       15000
--------------------------------------------------------------------------------
16.  COVASNA                    15001       16000
--------------------------------------------------------------------------------
17.  DAMBOVITA                   16001       17000
--------------------------------------------------------------------------------
18.  DOLJ                      17001       18000
--------------------------------------------------------------------------------
19.  GALATI                     18001       19000
--------------------------------------------------------------------------------
20.  GIURGIU                    19001       20000
--------------------------------------------------------------------------------
21.  GORJ                      20001       21000
--------------------------------------------------------------------------------
22.  HARGHITA                    21001       22000
--------------------------------------------------------------------------------
23.  HUNEDOARA                   22001       23000
--------------------------------------------------------------------------------
24.  IALOMITA                    23001       24000
--------------------------------------------------------------------------------
25.  IASI                      24001       25000
--------------------------------------------------------------------------------
26.  ILFOV                     25001       26000
--------------------------------------------------------------------------------
27.  MARAMURES                   26001       27000
--------------------------------------------------------------------------------
28.  MEHEDINTI                   27001       28000
--------------------------------------------------------------------------------
29.  MURES                     28001       29000
--------------------------------------------------------------------------------
30.  NEAMT                     29001       30000
--------------------------------------------------------------------------------
31.  OLT                      30001       31000
--------------------------------------------------------------------------------
32.  PRAHOVA                    31001       32000
--------------------------------------------------------------------------------
33.  SATU MARE                   32001       33000
--------------------------------------------------------------------------------
34.  SALAJ                     33001       34000
--------------------------------------------------------------------------------
35.  SIBIU                     34001       35000
--------------------------------------------------------------------------------
36.  SUCEAVA                    35001       36000
--------------------------------------------------------------------------------
37.  TELEORMAN                   36001       37000
--------------------------------------------------------------------------------
38.  TIMIS                     37001       38000
--------------------------------------------------------------------------------
39.  TULCEA                     38001       39000
--------------------------------------------------------------------------------
40.  VASLUI                     39001       40000
--------------------------------------------------------------------------------
41.  VALCEA                     40001       41000
--------------------------------------------------------------------------------
42.  VRANCEA                    41001       42000
--------------------------------------------------------------------------------
43.  MUN. BUCURESTI                 42001       43000
--------------------------------------------------------------------------------
44.  D.G.A.M.C.                   43001       44000
-------------------------------------------------------------------------------- Poate fi de interes si:
Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007
Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: