DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 13/12/2007

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor pct. 21 alin. (1) din Normele metodologice date in aplicarea art. 8 din titlul I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Persoanele juridice romane au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati care pot constitui sediu permanent in Romania.
(2) Inregistrarea contractelor se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane beneficiare ale activitatilor mentionate la alin. (1) isi au domiciliul fiscal, conform legii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

Art. 2
Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii, potrivit prezentelor dispozitii.

Art. 3
(1) Inregistrarea contractelor mentionate la art. 1 se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent a "Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente", cod MEF 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor.
(3) Modificarile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declaratii de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

Art. 4
Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor intr-un Registru al contractelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

Art. 5
Pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor se aplica sanctiunea prevazuta la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 7
Prevederile prezentului ordin se aplica si contractelor aflate in derulare, incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin. Termenul de inregistrare a acestor contracte la organul fiscal competent este 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

Art. 8
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.415/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 17 octombrie 2007.

Art. 9
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Agentia Nationala de¦            DECLARATIE            ¦ Numar de operator ¦
¦Administrare Fiscala¦  DE INREGISTRARE A CONTRACTELOR INITIALE/ADITIONALE  ¦de date cu caracter¦
¦    SIGLA    ¦   (CONEXE) INCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE STRAINE   ¦ personal - 1067 ¦
¦          ¦       SAU PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE       ¦          ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
                     Anul +-----------+
                       +-----------+
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE ROMÂNE
Denumire:
                          Cod de identificare fiscala:
+--------------------------------------------------------+ +-----+ +-----------------------------+
+--------------------------------------------------------+ +-----+ +-----------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Judet:                  Sector: Localitate:                ¦
¦ A +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ D +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ R Strada:                      Nr.:  Bloc:  Scara:  Etaj:  Ap.:   ¦
¦ E +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ S +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ A Cod postal: +------+ Telefon: +-------------+ Fax: +-------------+ E-mail: +----------------+ ¦
¦        +------+     +-------------+   +-------------+     +----------------+ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
B. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE STRAINE
Denumire/Nume Prenume:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ A Statul de rezidenta:               Localitate:                 ¦
¦ D +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+ ¦
¦ R +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+ ¦
¦ E Adresa completa in tara de rezidenta:                             ¦
¦ S +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ A +--------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
C. DATE DESPRE CONTRACT
a. CONTRACT INITIAL
  Nr. contract:          +----------------------------------+   Data:  +------------+
                  +----------------------------------+        +------------+
  Perioada de desfasurare a activitatii:     de la: +------------+   pana la: +------------+
                             +------------+        +------------+
  Obiectul de activitate: .........................................................................
              .........................................................................
              .........................................................................
---------------------------
b. CONTRACT ADITIONAL (CONEX)  Nr. contract:          +----------------------------------+
   Data:  +------------+                  +----------------------------------+
        +------------+  Perioada de desfasurare a activitatii:     de la: +------------+
   pana la: +------------+                             +------------+
        +------------+  Perioada totala de desfasurare a activitatii: de la: +------------+
   pana la: +------------+                             +------------+
        +------------+
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest
formular sunt corecte si complete.
Nume, Prenume: ............................
     Semnatura, stampila ...........................
Functia: ..................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
LOC REZERVAT ORGANULUI FISCAL  Nr. inregistrare:        +----------------------------------+
   Data:  +------------+                  +----------------------------------+
        +------------+
Cod MEF: 14.13.01.40/n 

 

  ANEXA Nr. 2 


  REGISTRU
al contractelor incheiate cu persoane juridice straine
sau persoane fizice nerezidente 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      ¦    Partile contractante    ¦   Numarul   ¦     ¦ Perioada pentru care se ¦  Perioada totala de  ¦
¦  ¦      ¦                  ¦  contractului  ¦     ¦ desfasoara activitatea ¦desfasurare a activitatii¦
¦Nr. ¦ Numar de +------------------------------------+------------------¦ Obiectul +-------------------------+-------------------------¦
¦crt.¦inregistrare¦  Persoana  ¦ Persoana fizica/ ¦Contract¦Contract ¦  de  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  ¦      ¦juridica romana¦ juridica straina ¦initial ¦aditional¦activitate¦  de la  ¦ pana la  ¦  de la  ¦ pana la  ¦
¦  ¦      +---------------+--------------------¦    ¦ (conex) ¦     ¦(zz/ll/aaaa)¦(zz/ll/aaaa)¦(zz/ll/aaaa)¦(zz/ll/aaaa)¦
¦  ¦      ¦Denumire¦ CIF ¦Nume/Denumire¦Adresa¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 1. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 2. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 3. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 4. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 5. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 6. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 7. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 8. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦ 9. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦10. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦11. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦12. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦13. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦14. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦15. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦16. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦17. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦18. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦19. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------+--------+------+-------------+------+--------+---------+----------+------------+------------+------------+------------¦
¦20. ¦      ¦    ¦   ¦       ¦   ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Poate fi de interes si:
Servicii Avocat Romania
Divortul in Romania
Certificat de conformitate
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, legea 56/2007
OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor
Ordonanta de urgenta privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, oug nr. 55/2007
Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania, republicata in 2008


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: