DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit in ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 19/02/2009

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Avand in vedere Referatul nr. 78.390 din 10 februarie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritatea de management pentru PNDR,
potrivit prevederilor:
 • Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.831/2008, conform caruia sprijinul acordat in cadrul unei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87(1) din tratat sau cu o alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulate de Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005;
 • Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru incheierea de angajamente legale interne in anul 2008, in vederea asigurarii unor masuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole;
 • Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata,
 • in baza art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

  ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Metodologia de calcul al deducerii sprijinului acordat beneficiarilor masurilor 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" si 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si ai masurilor 2.1 "Investitii productive in acvacultura" si 2.6 "Investitii in procesare si marketing" din cadrul Programului operational pentru pescuit (POP) care acceseaza, pentru aceleasi cheltuieli eligibile, credite cu dobanda subventionata in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Metodologia de deducere a sprijinului acordat in baza Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului stabilita in contractul de finantare.

  Art. 3
  Valoarea echivalentului subventiei se determina pentru toata perioada de creditare la momentul semnarii contractului de creditare.

  Art. 4
  Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) calculeaza valoarea deducerii sprijinului acordat prin PNDR si POP pe baza informatiilor comunicate de institutiile financiare selectate pentru derularea fondurilor alocate in baza Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor protocolului incheiat in acest scop intre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si acestea.

  Art. 5
  Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in baza datelor furnizate de institutiile financiare, are obligatia sa opereze deducerea corespunzatoare a sprijinului nerambursabil prin incheierea unui act aditional la contractul de finantare.

  Art. 6
  (1) Primele de garantare minime pentru garantiile acordate de fondurile de garantare in baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, in conformitate cu prevederile pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei C155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, sunt prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
  (2) Fondurile de garantare practica si incaseaza pentru fiecare beneficiar cel putin nivelul primelor de garantare minime prevazute in anexa nr. 2, in functie de ratingul atribuit imprumutatului de institutia creditoare in conformitate cu normele interne si corelat cu prevederile Comunicarii Comisiei C155/02/2008.

  Art. 7
  (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si institutiile financiare care deruleaza fondurile alocate in baza Legii nr. 231/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, vor incheia protocoale de colaborare pentru stabilirea normelor detaliate de aplicare a metodologiei mentionate la art. 1.
  (2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, fondurile de garantare si institutiile financiare creditoare vor incheia protocoale de colaborare pentru stabilirea regulilor de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (2).

  Art. 8
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1


  METODOLOGIE DE CALCUL al deducerii sprijinului acordat beneficiarilor masurilor 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole" si 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si ai masurilor 2.1 "Investitii productive in acvacultura" si 2.6 "Investitii in procesare si marketing" din cadrul Programului operational pentru pescuit (POP) care acceseaza, pentru aceleasi cheltuieli eligibile, credite cu dobanda subventionata in baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare


  1. Metodologia de calcul pentru determinarea echivalentului subventiei de dobânda se aplica strict sumei reprezentând valoarea investitiilor eligibile ale proiectului.
  2. Echivalentul subventiei de dobânda se determina, la data semnarii contractului de credit, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobânda, aferente valorii cheltuielilor eligibile ale proiectului, ca parte din totalul sumei împrumutate.
  3. Actualizarea fluxurilor de dobânda se efectueaza la momentul acordarii creditului, folosindu-se rata de baza comunicata de Comisia Europeana, conform formulei:
            ___
            \              nz(i; i-1)      1
  Subventie dobânda = /__ Sold(i; i-1) x r(s) x ------------ x ------------------
             i              360         nz(i; 0)
                                      --------
                                       360
                                  [1 +r(a)]
   
  
  

  unde:
  Sold(i; i-1) = soldul zilnic al creditului aferent acoperirii cheltuielilor eligibile ale proiectului (între data "i" de plata a dobânzii si data imediat anterioara "i - 1" de plata a dobânzii);
  nz(i; i-l) = perioada de fructificare a soldului creditului (numarul de zile calendaristice dintre data "i" de plata a dobânzii si data imediat anterioara "i-1" de plata a dobânzii);
  nz(i; 0) = perioada de actualizare (numarul de zile calendaristice dintre data "i" de plata a dobânzii si data de acordare a creditului);
  r(s)= rata de subventie;
  r(a) = rata de actualizare.
  4. Rata de subventie reprezinta diferenta dintre rata de referinta si rata de dobânda Fermierul.
  5. Rata de referinta se calculeaza prin adaugarea la rata de baza a unei marje fixe stabilite în functie de ratingul întreprinderii în cauza si de garantiile oferite cu respectarea prevederilor Comunicarii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont (2008/C 14/02).
  6. Rata de baza este publicata de Comisia Europeana pe adresa de web http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Rata de baza este calculata în acord cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinta si de scont (2008/C 14/02).
  7. Rata de referinta se utilizeaza ca rata de scont (actualizare) pentru a se calcula valorile prezente nete. În acest sens, se va utiliza, în principiu, rata de baza majorata cu o marja fixa de 100 de puncte de baza.


  ANEXA Nr. 2

    PRIMELE DE GARANTARE MINIME
  pentru garantiile acordate intreprinderilor mici si mijlocii (IMM)*
  de fondurile de garantare in baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea
  absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare
  rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare
  agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de
  garantare, republicata 
  
    
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦                   ¦         Rating         ¦            ¦
  ¦    Calitatea creditului     +-----------------------------------------¦   Prima anuala   ¦
  ¦                   ¦Standard & Poor's¦ Fitch  ¦ Moody's ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Calitate maxima           ¦AAA       ¦AAA    ¦Aaa    ¦     0,4%     ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Capacitate foarte mare de plata   ¦AA +       ¦AA +    ¦Aa 1    ¦     0,4%     ¦
  ¦                   ¦AA        ¦AA     ¦Aa 2    ¦            ¦
  ¦                   ¦AA -       ¦AA -    ¦Aa 3    ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Capacitate mare de plata       ¦A +       ¦A +    ¦A 1    ¦     0,55%     ¦
  ¦                   ¦A        ¦A     ¦A 2    ¦            ¦
  ¦                   ¦A-        ¦A -    ¦A 3    ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Capacitate corespunzatoare de plata ¦BBB + BBB    ¦BBB +   ¦Baa 1   ¦     0,8%     ¦
  ¦                   ¦BBB -      ¦BBB    ¦Baa 2   ¦            ¦
  ¦                   ¦         ¦BBB -   ¦Baa 3   ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Capacitate de plata vulnerabila la  ¦BB +       ¦BB +    ¦Ba 1    ¦     2,0%     ¦
  ¦conditii adverse           ¦BB        ¦BB     ¦Ba 2    ¦            ¦
  ¦                   +-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦                   ¦BB -       ¦BB -    ¦Ba 3    ¦     3,8%     ¦
  +-------------------------------------¦B+        ¦B+     ¦B1     ¦            ¦
  ¦Capacitatea de plata poate fi grav  +-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦afectata de conditii adverse.    ¦B        ¦B     ¦B2     ¦     6,3%     ¦
  ¦                   ¦B -       ¦B-     ¦B3     ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Capacitatea de plata depinde de   ¦CCC + CCC    ¦CCC +   ¦Caa 1 Caa 2¦    Nu se pot    ¦
  ¦existenta unor conditii favorabile  ¦CCC -      ¦CCC    ¦Caa 3   ¦acorda garantii in baza¦
  ¦durabile.              ¦CC        ¦CCC -   ¦      ¦ Legii nr. 218/2005. ¦
  ¦                   ¦         ¦CC C    ¦      ¦            ¦
  +-------------------------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------------------¦
  ¦Incapacitate de plata sau in pragul ¦SD        ¦DDD    ¦Ca     ¦    Nu se pot    ¦
  ¦incapacitatii de plata        ¦D        ¦DD     ¦C     ¦acorda garantii in baza¦
  ¦                   ¦         ¦D     ¦      ¦ Legii nr. 218/2005. ¦
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  


  * Prin IMM se intelege acea intreprindere care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru IMM-urile nou-infiintate sau care nu au mai solicitat credite ori au un rating care are la baza evaluarea bilantului, in conformitate cu prevederile Comunicarii Comisiei C155/02/2008, prima de referinta este stabilita la nivelul de 3,8%. O IMM este considerata nou-infiintata daca este infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Poate fi de interes si:
  Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
  Legea 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata 2014. Lege nr. 129/1998 republicata 2014
  Legea 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, republicata 2014
  Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
  OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Ordonanta nr. 20/2013
  OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
  OUG 52/2012 pentru modificarea OG 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
  OG 24/2012 pentru modificarea si completarea OUG 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD
  OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international
  HG 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc — 10 case pentru specialisti. Hotararea nr. 151/2010
  Ordin nr. 644/2009 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor de teren cu destinatie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 354/2005, aprobate prin Ordin
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, legea nr. 71/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, oug nr. 65/2007
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, legea nr. 35
  Securitatea statelor
  Jura Cristian

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  41 useri online

  Useri autentificati: