DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, pastrate si folosite de persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, ordin nr. 3042/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007

Ministerul Justitiei

In temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, al Hotararii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si al Hotararii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Persoanele aflate in executarea masurilor privative de libertate, denumite in continuare persoane private de libertate, au dreptul de a primi vizite in spatii special amenajate, sub supravegherea vizuala a personalului locului de detinere, directa sau prin intermediul unor sisteme electronice.
(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de sot sau de sotie ori de rudele pana la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimtamantul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitata si de alte persoane, cu aprobarea scrisa a directorului locului de detinere.

Art. 2
(1) In functie de regimul de executare a pedepsei si de conduita adoptata pe timpul detentiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel:
a) cu dispozitive de separare (tip cabina);
b) fara dispozitive de separare.
(2) Vizita cu dispozitive de separare se acorda persoanelor condamnate carora li se aplica regimul de maxima siguranta si inchis, persoanelor arestate preventiv si persoanelor condamnate pana la stabilirea regimului de executare a pedepsei.
(3) Vizita fara dispozitive de separare se acorda persoanelor condamnate carora li se aplica regimul semideschis si deschis. In mod exceptional, acest tip de vizita se poate acorda si persoanelor condamnate carora li se aplica regimul de maxima siguranta si inchis, cu aprobarea directorului locului de detinere, in conditiile art. 38 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006.
(4) Directorul locului de detinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate carora li se aplica regimul semideschis si deschis sa aiba loc in spatii prevazute cu dispozitive de separare, atunci cand:
- exista informatii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
- vizitatorul sau persoana privata de libertate solicita acest lucru;
- impotriva persoanelor private de libertate s-a declansat procedura disciplinara sau au fost sanctionate disciplinar in ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori detinere de droguri, medicamente fara prescriptie medicala si obiecte interzise sau pentru exercitarea de violente.
(5) Directorul locului de detinere poate aproba vizite intre persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, in sectorul de acordare a drepturilor la vizite, in spatii prevazute cu dispozitive de separare, in conditiile prevazute de art. 40 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(6) Durata vizitei este de la 30 de minute pana la doua ore, in raport de numarul solicitarilor de acordare a vizitelor si de spatiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia in cursul unei zile de o singura vizita.
(7) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doua sau mai multe persoane private de libertate, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(8) Pentru minorii privati de libertate, durata vizitei este de la o ora la 3 ore.
(9) Periodicitatea exercitarii dreptului persoanelor private de libertate de a primi vizite este prevazuta in anexa nr. 1.
(10) Persoanele private de libertate beneficiaza, in limitele prevazute in anexa nr. 1, de cel mult o vizita pe saptamana. In aceleasi conditii, minorii privati de libertate si femeile gravide ori care au nascut, pe perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere, beneficiaza de cel mult doua vizite pe saptamana.

Art. 3
Persoanele private de libertate, cetateni straini sau apatrizi, pot fi vizitate in aceleasi conditii ca si persoanele cu cetatenie romana.

Art. 4
(1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de aparatorii lor in baza imputernicirii avocatiale inregistrate la barou si a carnetului de avocat vizat la zi.
(2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecatoresti ori de alte persoane cu atributii oficiale, in timpul programului de lucru al sectorului de acordare a vizitelor.
(3) Persoanele private de libertate de alta cetatenie decat cea romana pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de detinere, de diplomati si functionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare straine care reprezinta interesele statului ai carui cetateni sunt cei vizitati.
(4) Intrevederile cu persoanele mentionate la alin. (1)-(3) sunt confidentiale si se desfasoara sub supraveghere vizuala in spatii special amenajate prevazute cu dispozitive de separare care sa limiteze contactul fizic, dar care sa permita transmiterea de inscrisuri si care nu afecteaza drepturile prevazute in anexa nr. 1.

Art. 5
Persoanele private de libertate, internate in spitale din afara sistemului penitenciar, pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de detinere si cu avizul medicului in a caror supraveghere se afla, in prezenta unui lucrator al sectorului de acordare a drepturilor la pachet si vizita.

Art. 6
(1) Persoanele sosite la vizita sunt obligate sa isi dovedeasca identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu pasaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai carui cetateni sau rezidenti sunt.
(2) In cazul in care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuata o verificare corespunzatoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acorda.

Art. 7
(1) Persoanele sosite in vizita sunt supuse controlului de specialitate si celui antiterorist.
(2) Accesul vizitatorilor implica masuri de control necesare din motive de securitate, prin observare, palpare, control corporal sau prin utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, munitiei sau substantelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise.
(3) Vizitatorii asupra carora s-au descoperit armament, munitie, substante halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat inainte de inceperea controlului, nu sunt admisi la vizita pentru o perioada stabilita de directorul penitenciarului, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni.
(4) Accesul persoanelor private de libertate la vizita presupune obligativitatea efectuarii perchezitiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, perchezitiei corporale amanuntite pentru vizita fara dispozitiv de separare si acceptarii celorlalte masuri de control necesare pentru asigurarea securitatii. Refuzul acceptarii masurilor de control din partea vizitatorilor sau a persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei.
(5) Vizitatorii care pot avea o influenta negativa asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei in stare de ebrietate sau care incearca sa introduca substante, bunuri ori obiecte interzise in locul de desfasurare a vizitei, precum si cei despre care se detin date si informatii ca ar putea periclita siguranta locului de detinere nu sunt primiti la vizita, prin dispozitie a directorului locului de detinere.

Art. 8
Nerespectarea regulilor privind acordarea si desfasurarea vizitei atrage intreruperea sau, dupa caz, incetarea acesteia, iar motivele se consemneaza de catre cel care a luat masura intr-un registru special destinat. In aceste situatii, vizita se inregistreaza ca fiind efectuata.

Art. 9
(1) In situatia nasterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie sau al unei rude pana la gradul al IV-lea inclusiv, directorul unitatii poate aproba ca persoanele private de libertate, in baza unei solicitari scrise, sa beneficieze de o vizita in afara celor prevazute in anexa nr. 1.
(2) Vizita prevazuta la alin. (1) se poate acorda fara dispozitiv de separare.

Art. 10
(1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, prin sectorul vizite, bunuri de natura celor prevazute in anexa nr. 2.
(2) Greutatea unui pachet cu bunuri ce pot fi primite, pastrate si folosite de persoanele private de libertate, in conditiile prevazute de art. 55 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, nu va depasi 10 kg. Numarul pachetelor ce pot fi primite lunar este egal cu cel al vizitelor la care persoanele private de libertate au dreptul conform anexei nr. 1.
(3) Sanctiunea disciplinara cu suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioada de cel mult 3 luni nu afecteaza dreptul de a primi bunuri.
(4) Primirea, folosirea si pastrarea bunurilor se fac cu respectarea regulilor de igiena si a masurilor de siguranta impuse de administratia locului de detinere.
(5) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, detinerea si portul bunurilor si obiectelor din metale si pietre pretioase.

Art. 11
(1) Persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet produse alimentare, dulciuri, legume, fructe, cafea, tigari, apa minerala, bauturi racoritoare, produse cosmetice si de intretinere, detergenti, baterii pentru aparatura audio, precum si orice alte produse in care se pot disimula droguri, substante toxice ori care prin controlul specific pot fi deteriorate sau in cazul carora activitatea de control contravine normelor igienicosanitare.
(2) Produsele din categoria celor enumerate la alin. (1) pot fi achizitionate numai de la punctul comercial care functioneaza in incinta locului de detinere, cu respectarea art. 56 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(3) Se interzice vanzarea catre persoanele private de libertate a produselor alimentare care necesita incalzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice in vederea consumului, cu exceptia cafelei.
(4) Persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet medicamente. Medicamentele prescrise de medicii specialisti pot fi achizitionate din sumele la dispozitia persoanelor private de libertate, prin grija medicului locului de detinere. Aceste cheltuieli nu afecteaza cuantumul saptamanal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumparaturi.
(5) De la punctul comercial pot fi achizitionate si produse dintre cele prevazute in anexa nr. 2, direct sau pe baza de solicitare scrisa, in cazul bunurilor de folosinta indelungata sau al celor care nu se regasesc printre cele comercializate in mod curent.

Art. 12
Cu ocazia primirii, bunurile si obiectele destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, in prezenta acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de catre directorul locului de detinere.

Art. 13
(1) Plafonul saptamanal al sumei cu care persoanele private de libertate pot efectua cumparaturi de la punctele comerciale infiintate in cadrul unitatilor de detinere reprezinta jumatate din salariul minim brut pe economie.
(2) In situatia achizitionarii unor bunuri de folosinta indelungata, permise a fi pastrate sau folosite pe perioada executarii pedepsei, directorul locului de detinere poate aproba folosirea unei sume mai mari decat cea prevazuta la alin. (1), insa totalul cheltuielilor efectuate nu poate depasi plafonul aferent lunii respective.

Art. 14
Dispozitiile prezentului ordin se aplica in mod corespunzator persoanelor retinute, arestate preventiv, precum si minorilor fata de care s-a luat masura educativa a internarii intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ.

Art. 15
Persoanele private de libertate nu pot cumpara, primi, detine sau folosi bunuri si obiecte de genul celor prevazute in anexa nr. 3.

Art. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 17
(1) In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, directorii locurilor de detinere dispun masuri de diversificare a gamei de bunuri prevazute la art. 11 alin. (1), ce pot fi achizitionate de catre persoanele private de libertate de la punctele comerciale din incinta.
(2) In aceasta perioada persoanele private de libertate pot primi alimente si bunuri de natura celor prevazute la art. 11 alin. (1), cu exceptia produselor alimentare semipreparate, preparate sau gatite, usor alterabile ori care necesita incalzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice in vederea consumului, ori a produselor a caror valabilitate este expirata. Se interzice primirea bunurilor care nu prezinta sigiliul producatorului sau care, in urma controlului specializat, pot suferi modificari ori deteriorari.
(3) Dupa acest termen bunurile prevazute la art. 11 alin. (1) pot fi achizitionate numai de la punctele comerciale din incinta locurilor de detinere.

Art. 18
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 19
La intrarea in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justitiei nr. 3.131/C/2003 privind durata si periodicitatea vizitelor, numarul si greutatea pachetelor cu alimente, precum si bunurile care pot fi primite, pastrate si folosite de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 840 din 26 noiembrie 2003, se abroga.


ANEXA Nr. 1 - PERIODICITATEA ACORDARII VIZITELOR


1. Arestati preventiv:
 • majori - 4 vizite/luna;
 • minori si femei gravide ori care au nascut, pe perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere - 6 vizite/luna.

  2. Condamnati carora li se aplica regimul de maxima siguranta:
 • 2 vizite/luna.

  3. Condamnati carora li se aplica regimul inchis si persoane condamnate pana la stabilirea regimului de executare a pedepsei:
 • majori - 3 vizite/luna;
 • minori si femei gravide ori care au nascut, pe perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere -5 vizite/luna.

  4. Condamnati carora li se aplica regimul semideschis si deschis:
 • majori - 4 vizite/luna;
 • minori si femei gravide ori care au nascut, pe perioada in care ingrijesc copilul in locul de detinere - 6 vizite/luna.

  5. Minori sanctionati cu internarea intr-un centru de reeducare:
 • 8 vizite/luna.


  ANEXA Nr. 2

    BUNURILE
  ce pot fi primite, pastrate si folosite de catre
  persoanele private de libertate 
  -------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.       Denumirea bunurilor si obiectelor          Cantitatea
  crt.
  -------------------------------------------------------------------------------------
  I. Articole de imbracaminte si cazarmament
  -------------------------------------------------------------------------------------
   1.  Lenjerie de corp (maiouri, chiloti,              10 bucati
     bluze de corp, indispensabili)
  -------------------------------------------------------------------------------------
   2.  Pijamale/camasi de noapte                    2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   3.  Pulovere                            2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   4.  Cojoc, palton, pardesiu                     1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
   5.  Pantaloni scurti                        2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   6.  Fular                              1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
   7.  Ciorapi                            10 perechi
  -------------------------------------------------------------------------------------
   8.  Incaltaminte                          2 perechi
  -------------------------------------------------------------------------------------
   9.  Manusi                             1 pereche
  -------------------------------------------------------------------------------------
  10.  Bretele sau curea pentru pantaloni               1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  11.  Papuci                             1 pereche
  -------------------------------------------------------------------------------------
  12.  Sapca, palarie, caciula, basc, fes               1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  13.  Basmale                             2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  14.  Lenjerie pentru pat (cearsafuri, fete perna)          2 bucati*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  15.  Fata de masa - pentru mesele din dotarea            2 bucati*)
     camerelor de detinere
  -------------------------------------------------------------------------------------
  16.  Costum de haine sau pantalon si sacou              2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  17.  Rochii                             2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  18.  Fuste sau pantaloni                       2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  19.  Bluze, tricouri                         5 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  20.  Camasi                             5 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  21.  Cravata                             2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
  II. Articole pentru igiena personala
  -------------------------------------------------------------------------------------
   1.  Prosoape                            4 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   2.  Batiste                             5 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   3.  Pieptene sau perie pentru par,                 1 bucata
     cu exceptia celor din metal
  -------------------------------------------------------------------------------------
   4.  Perie de dinti                         2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   5.  Aparat de uscat parul                     1 bucata*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
   6.  Unghiera fara cutit                       1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
   7.  Lighean din material plastic                  1 bucata
     pentru igiena personala a femeilor
  -------------------------------------------------------------------------------------
   8.  Perii pentru haine si incaltaminte               2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   9.  Brau                             1 bucata**)
  ------------------------------------------------------------------------------------
  10.  Ochelari de vedere                    in raport de nevoi**)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  11.  Proteze                         in raport de nevoi**)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  III. Alte obiecte si bunuri
  -------------------------------------------------------------------------------------
   1.  Genti sau sacose                        2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   2.  Ceas de mana                          1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
   3.  Obiecte de podoaba (inele, cercei, lantisoare etc.),    maximum 3 bucati
     cu exceptia celor din metale si pietre pretioase       din fiecare
  -------------------------------------------------------------------------------------
   4.  Bricheta, pentru fumatori                    2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   5.  Pix, creion                           2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   6.  Hartie de scris si de xerox                in raport de nevoi
  -------------------------------------------------------------------------------------
   7.  Plicuri si timbre                     in raport de nevoi
  -------------------------------------------------------------------------------------
   8.  Ace pentru cusut                        2 bucati
  -------------------------------------------------------------------------------------
   9.  Ata pentru cusut                        2 papiote
  -------------------------------------------------------------------------------------
  10.  Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor        1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  11.  Farfurii/castroane din material plastic/metal          1 bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  12.  Lingura, furculita, lingurita                 cate o bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  13.  Pahar, cana din material plastic/metal            cate o bucata
  -------------------------------------------------------------------------------------
  14.  Fierbator                           1 bucata*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  15.  Filtru de cafea                        1 bucata*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  16.  Televizor cu diagonala de maximum 51 cm            1 bucata*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  17.  Aparate audio cu baterii,                   1 bucata*)
     cu dimensiuni cumulate (L+l+h) de maximum 30 cm
  -------------------------------------------------------------------------------------
  18.  Instrumente muzicale                   in raport de nevoi***)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  19.  Joc de sah, table, rummy, carti de joc etc.          cate un set
  -------------------------------------------------------------------------------------
  20.  Costume pentru activitati artistice           in raport de nevoi***)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  21.  Materiale si echipament pentru practicarea        in raport de nevoi***)
     activitatilor sportive, dupa cum urmeaza: trening,
     tricou, sort, pantofi de sport, mingi de volei, fotbal,
     tenis de camp sau de masa, rachete ori palete,
     fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoare
  -------------------------------------------------------------------------------------
  22.  Fotografii                         in numar rezonabil
  -------------------------------------------------------------------------------------
  23.  Obiecte si diferite materiale de uz personal        in numar rezonabil
     cu semnificatii religioase
  -------------------------------------------------------------------------------------
  24.  Materiale pentru desfasurarea unor activitati      in numar rezonabil***)
     ocupationale, carti, brosuri, reviste cu continut
     religios, beletristic, stiintific sau tehnic
  -------------------------------------------------------------------------------------
  25.  Materiale pentru desfasurarea unor activitati   tip hobby si ocupationale*)
  -------------------------------------------------------------------------------------
  


  *) Cu aprobarea directorului locului de detinere.
  **) Cu recomandarea medicului.
  ***) Cu aprobarea directorului locului de detinere, in raport de spatiile de depozitare existente.


  ANEXA Nr. 3 - OBIECTELE interzise a fi primite, cumparate, pastrate si folosite de catre persoanele private de libertate, aflate in locurile de detinere


  A. Arme si obiecte periculoase
 • Arme de foc si arme albe, reale sau imitatii
 • Obiecte din orice material transformate in arma alba sau de foc, obiectele ascutite ori taioase, confectionate sau introduse clandestin in penitenciar
 • Obiecte care sunt permise a fi detinute (unghiera sau pila, desfacatoare de conserve), care au fost modificate, pixuri, pieptene, umerase, carlige de rufe etc., confectionate din metal
 • Obiectele furnizate de administratia locului de detinere, care se afla in alt loc decat cele autorizate (ustensile de bucatarie, scule si unelte folosite in ateliere, ustensile de frizerie) sau care pot fi utilizate in alte scopuri decat cele stabilite prin regulamentul de ordine interioara
 • Bare, lanturi din fier sau alte materiale, picioare de pat, de masa, de scaune, precum si alte obiecte de acest gen, pietre ori alte obiecte care pot fi utilizate ca arme de atac
 • Corzi, sfori elastice sau rigide, precum si sfori confectionate din articole de imbracaminte, cazarmament sau alt tip de material
 • Brichete metalice

  B. Alimente si bauturi
 • Acumularea de produse alimentare care prezinta risc de alterare
 • Bauturi alcoolice, fructe fermentate sau in proces de fermentare si lamai

  C. Aparate electronice (pentru vizualizare si receptare de imagini sau sunet si playere de muzica sau jocuri)
 • Aparate de radio si radiocasetofoane care sa aiba incorporata optiunea de inregistrare
 • Playere de tip iPod
 • Dispozitive mobile de redare sau citire de pe CD, care dispun de optiunea de inregistrare
 • Playere MP3, atunci cand acest gen de aparate permit stocarea si transferul de date
 • Video sau DVD, playere ori recordere
 • Decodoarele de pay-TV si de canale digitale
 • Dispozitive care inregistreaza imagini in orice format (analogic-video sau digital-DVD)
 • Console video
 • Casete, CD-uri, DVD-uri sau alte suporturi externe de stocare, primite prin pachete ori aduse de persoanele private de libertate la revenirea din permisiunea de iesire din penitenciar, cu exceptia celor cu licenta, care contin muzica si jocuri video si au sigiliul producatorului
 • Castile prevazute cu cadru metalic si difuzoarele neincorporate in aparat
 • Alte echipamente care au functii de inregistrare si stocare

  D. Alte tipuri de aparatura
 • Aparate foto, aparate de emisie-receptie sau aparate similare, dispozitive externe ori incorporate de pozitionare globala (GPS) sau cu posibilitati de transmitere a imaginilor si sunetelor in timp real ori inregistrate, binocluri, lanterne si telefoane, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 127 alin. (7) si (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006
 • Aparate de incalzit, resouri, fierbatoare atipice, lampi, cabluri si materiale electrice, prelungitoare electrice cu lungimea mai mare de 3 m
 • Ventilatoare sau aparate de aer conditionat
 • Baterii, cu exceptia celor cumparate de la punctele comerciale de incinta
 • Incarcatoare de acumulatori, transformatoare de curent sau acumulatori
 • Obiectele autorizate care, fie din cauza caracteristicilor lor, fie prin modificare ulterioara, pot avea incorporate elemente sau functii proprii oricarei categorii de obiecte interzise (articole de telefonie mobila, fotografiere, GPS etc.)
 • Articole care pot prezenta un risc pentru persoanele private de libertate sau personalul locului de detinere

  E. Diferite obiecte
 • Ace fabricate industrial sau manual, material medical de chirurgie
 • Seringi, in alte conditii decat cele stabilite de medicul locului de detinere si aprobate de directorul locului de detinere
 • Aparate si ace pentru tatuat
 • Materiale pentru activitati sportive, care nu pot fi controlate fara a fi deteriorate
 • Masini de scris
 • Flacoane cu produse de parfumerie cu alcool (parfum, lotiuni pentru masaj etc.), precum si cele cu un volum de peste 330 ml
 • Orice fel de produs de igiena personala, de parfumerie sau cosmetica, daca nu a fost furnizat de locul de detinere sau achizitionat de la punctul comercial din incinta locului de detinere

  F. Articole vestimentare si de cazarmament
 • Lenjerie de pat si articolele vestimentare care prezinta riscul de a fi deteriorate in timpul controlului, precum si acumularea de astfel de articole peste cantitatile permise
 • Genti, valize sau orice alt articol similar care contine elemente metalice, captuseli, pereti dubli sau care prezinta riscul de a fi deteriorate in timpul controlului ori care pot fi modificate pentru a se obtine astfel obiecte contondente, taioase sau ascutite
 • Masti, peruci, mese, mustati si barbi false si orice alt fel de obiecte a caror utilizare poate conduce la schimbarea fizionomiei
 • Articole vestimentare similare sau asemanatoare cu uniformele si insemnele de identificare ale personalului

  G. Substante toxice, medicamente
 • Substante toxice si stupefiante
 • Medicamente care nu au fost prescrise de serviciul medical din locul de detinere sau medicamentele prescrise pe care pacientul le acumuleaza in mod nejustificat
 • Sprayuri de orice fel
 • Adezivi, vopsele, grunduri, lacuri de orice fel, cu exceptia adezivilor folositi pentru lipirea corespondentei, achizitionati de la punctul comercial din incinta locului de detinere

  H. Documente, bani si obiecte de valoare
 • Documente de identitate (carte de identitate, pasaport, carnet de conducere etc.), cu exceptia actelor de identitate sau a ecusoanelor emise de locul de detinere
 • Fotografii personale de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau cele care, prin modificare, pot fi folosite pentru confectionarea unui astfel de document
 • Monede si bancnote din moneda nationala sau dintr-o moneda straina
 • Instrumente de plata, cu exceptia celor puse la dispozitie de locul de detinere
 • Cartele telefonice, cu exceptia celor achizitionate de la punctul comercial din incinta locului de detinere
 • Obiecte din metale sau pietre pretioase ori obiecte de arta, de cult, carti, ceramica etc. asupra carora exista suspiciunea ca sunt obiecte de patrimoniu sau de valoare

  I. Echipamente si aparatura informatica
 • Calculatoare personale si echipamentele informatice care nu respecta reglementarile privind utilizarea si detinerea de calculatoare, stabilite prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

  J. Diverse
 • Animale si plante
 • Embleme, etichete autoadezive, publicatii, pancarte si postere reprezentand simboluri neconstitutionale, rasiste, xenofobe, pornografice, care atenteaza la libertatea religioasa sau ideologica, aduc atingere demnitatii umane sau reprezinta organizatii teroriste ori incita la violenta
 • Stampile, parafe sau matrite
 • Componente electronice, piese sau subansambluri provenite din dezmembrarea diferitelor bunuri


  Poate fi de interes si:
  Ordin privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ordin nr. 1016/2007
  Hotarare nr. 742/2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003
  Legea 293/2004, Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata 2009
  Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
  Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
  Legea 93/2010 pentru aprobarea OUG nr. 198/2008 privind modificarea si completarea Codului penal. Lege nr. 93/2010
  HG 1113/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Hotararea 1113/2010
  Ordinul 3014/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 2714/C/2008 privind durata si periodicitatea vizitelor, greutatea si numarul pachetelor, precum si categoriile de bunuri ce pot fi primite, cumparate, pastrate si folosite de pe
  Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Ordin 3541/C/2013 pentru aprobarea valorilor actualizate ale normelor de hrana ale persoanelor private de libertate
  Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  43 useri online

  Useri autentificati: