DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 509/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 05/08/2008

Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate

Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei buget, creante, indemnizatii si concedii medicale si al Directiei juridic si contencios nr. DGAII/1.114 din 23 iulie 2008, respectiv nr. VII/899 din 23 iulie 2008, Hotararea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 11 din 15 iulie 2008, in temeiul dispozitiilor art. 257 si ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. Fondul de salarii realizat cuprinde si veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile."
2. La articolul 5, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza prin organele fiscale teritoriale. In acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si de a vira contributia angajatorului in conditiile art. 3 si 4.
(7) Prin veniturile prevazute la art. 257 alin. (21) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege veniturile din salarii care nu se supun impozitului pe venit potrivit Codului fiscal."
3. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Prin sintagma alte venituri, prevazuta la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se intelege alte venituri impozabile prevazute de Codul fiscal, in conditiile in care nu se realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e) din lege, veniturile din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si veniturile prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege."
4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Pentru veniturile prevazute la art. 12-15 contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), venituri din salarii care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, precum si venituri prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege.
(2) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. Daca aceste venituri cumulate sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia va fi calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara."
5. La articolul 17, alineatele (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2009.
...............................................................................................................................
(4) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a)-e), art. 257 alin. (21) si la art. 213 alin. (2) lit. h) din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri.
(5) Persoanele care realizeaza venituri din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal, precum si venituri impozabile realizate din desfasurarea unor activitati independente care se supun impozitului pe venit platesc contributia pentru aceste din urma venituri la veniturile realizate."
6. La articolul 31, alineatul (2) se abroga.
7. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fond, semnate si stampilate, se vor depune la CAS pe suport hartie si in format electronic. Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat."
8. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia de a calcula si de a retine contributia in conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice. Contributia se vireaza la termenele de plata stabilite prin Codul de procedura fiscala."
9. La articolul 34, alineatul (2) se abroga.
10. La articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Angajatorii au obligatia de a depune lunar listele nominale prevazute la art. 32 alin. (1), indiferent de termenul de plata a contributiei stabilit prin Codul de procedura fiscala."
11. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - (1) In conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 81 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisa de organul competent al CAS, precum si hotararile judecatoresti privind debite datorate fondului. Decizia de impunere poate fi emisa de organul competent al CAS si pe baza informatiilor primite pe baza de protocol de la ANAF."
12. La articolul 39 alineatul (1), literele p) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"p) ia masuri de valorificare a bunurilor mobile si a bunurilor imobile supuse executarii silite, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala;
...............................................................................................................................
s) procedeaza la incetarea procedurii de executare silita, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala."
13. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii procedeaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala."
14. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Persoanele prevazute la alin. (4) care incep sa plateasca contributia curenta la fond au dreptul la pachetul de baza de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei, urmand ca sumele restante sa fie recuperate de CAS si ANAF, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice, inclusiv accesoriile aplicate pentru creantele bugetare."
15. La articolul 42, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea contributiei se realizeaza de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS, prin compartimentele de specialitate."
16. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43. - In aplicarea prevederilor art. 306-309 din lege, se va utiliza formularul-model prevazut in Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 10 aprilie 2008."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
Legea 39/2020 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale al notarilor publici din Romania. Lege nr 39/2020
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
Legislatia insolventei. Cod 548. Actualizat la 1.02.2015
Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Pret: 16.9 lei
14.36 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: