DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 28/03/2008

Ministerul Economiei si Finantelor In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
 • Declaratia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
 • Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
 • Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
 • Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
 • Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
 • Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05.
  (2) Platitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale.
  (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale, contribuabilii utilizeaza serviciul "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (4) Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (5) Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, astfel cum a fost comunicata contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

  Art. 2
  (1) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
  (2) In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie bugetara si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

  Art. 3
  (1) Declaratia depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta se prezuma a fi semnata de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, a carei semnatura a fost atasata declaratiei, conform certificatului digital utilizat.
  (2) Semnarea declaratiilor fiscale poate fi efectuata prin utilizarea certificatului digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.


  Capitolul II - Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala


  Art. 4
  (1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
  (2) Certificatul digital se elibereaza gratuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe numele persoanelor imputernicite pentru semnarea declaratiilor fiscale.
  (3) Certificatul digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este utilizat de catre contribuabil numai in relatia cu organul fiscal.
  (4) Solicitarea certificatului digital se face prin inregistrarea persoanei imputernicite pentru semnarea declaratiilor ca utilizator al serviciului "Depunere declaratii on-line" si depunerea formularului 140 "Cerere pentru obtinerea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  (5) Modelul si continutul formularului 140 "Cerere pentru obtinerea certificatului digital" sunt prevazute in anexa nr. 1.
  (6) Cererea pentru obtinerea certificatului digital se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line". Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, conform legii, se depune de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, intr-un interval de 30 de zile lucratoare de la transmiterea electronica a cererii, la directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal.
  (7) Cererea in format hartie va fi insotita de urmatoarele documente:
 • documentul de identitate a solicitantului, in original si in copie;
 • documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
  (8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifica realitatea datelor inscrise in cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexeaza la cerere.
  (9) Informatiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in cererea pentru obtinerea certificatului digital.

  Art. 5
  (1) Certificatul digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este valabil pe o perioada de un an.
  (2) Revocarea certificatului digital se solicita de titularul acestuia prin completarea si transmiterea formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
  (3) Modelul si continutul formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital" sunt prevazute in anexa nr. 2.
  (4) In situatia in care revocarea certificatului digital se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune in format hartie, semnat si stampilat, de catre contribuabil, conform legii, la directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
 • documentul de identitate a persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si in copie;
 • documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.


  Capitolul III - Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr. 455/2001


  Art. 6
  In vederea depunerii declaratiilor fiscale, prevazute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acestea pot fi semnate si de persoane care detin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001.

  Art. 7
  (1) Pentru utilizarea serviciului "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre persoanele prevazute la art. 6, se vor efectua urmatoarele operatiuni:
  a) inregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, imputernicita de catre contribuabil pentru semnarea declaratiilor fiscale, ca utilizator al serviciului "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
  b) depunerea formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", insotit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat, existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Documentul de confirmare se depune in format electronic, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare.
  (2) Modelul si continutul formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", precum si continutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevazute in anexa nr. 3.
  (3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
  Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, conform legii, se depune de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, la directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal.
  (4) Cererea in format hartie va fi insotita de urmatoarele documente:
 • documentul de identitate a solicitantului, in original si in copie;
 • documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
  (5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifica realitatea datelor inscrise in cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexeaza la cerere.
  (6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnata electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de catre un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in cerere.

  Art. 8
  (1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se solicita de titularul certificatului calificat, prin completarea si transmiterea formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
  (2) Modelul si continutul formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line" sunt prevazute in anexa nr. 4.
  (3) In situatia in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, "Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line" se depune in format hartie, semnat si stampilat, de catre contribuabil, conform legii, la directia generala a finantelor publice judeteana sau, dupa caz, la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
 • documentul de identitate a persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si in copie;
 • documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line".


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 9
  (1) Dispozitiile cap. II "Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala" isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 1 mai 2008. Incepand cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001.
  (2) Dispozitiile cap. III "Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica" se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2008.
  (3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

  Art. 10
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 11
  Anexele nr. 1-4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
  ___________
  *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse in facsimil.

  Art. 12
  Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1
  +--------------------+
  ¦    SIGLA    ¦
  ¦Agentia Nationala de¦      CERERE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL      140
  ¦Administrare Fiscala¦
  +--------------------+
   A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Cod de identificare fiscala¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Denumire          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa           ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITA CERTIFICATUL DIGITAL
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa e-mail       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Telefon          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest
  formular sunt corecte si complete.
            +------------------+
         Data: +------------------+               Semnatura si stampila
            +-------------------------------------------+ +---------------------------+
     Nume, Prenume: +-------------------------------------------+ ¦              ¦
            +-------------------------------------------+ ¦              ¦
        Functia: +-------------------------------------------+ +---------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
                            +--------------+      +--------------+
  Loc rezervat organului fiscal   Nr. inregistrare: +--------------+   Data: +--------------+
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
    ANEXA Nr. 2
  +--------------------+
  ¦    SIGLA    ¦
  ¦Agentia Nationala de¦      CERERE PENTRU REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL      141
  ¦Administrare Fiscala¦
  +--------------------+ 
  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Cod de identificare fiscala¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Denumire          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa           ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITA REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa e-mail       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITA REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL*)
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
    *) Se completeaza numai in cazul in care revocarea certificatului digital se solicita de o
  persoana diferita de persoana pentru care acesta a fost eliberat.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest
  formular sunt corecte si complete.
            +------------------+
         Data: +------------------+               Semnatura si stampila
            +-------------------------------------------+ +---------------------------+
     Nume, Prenume: +-------------------------------------------+ ¦              ¦
            +-------------------------------------------+ ¦              ¦
        Functia: +-------------------------------------------+ +---------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
                            +--------------+      +--------------+
  Loc rezervat organului fiscal   Nr. inregistrare: +--------------+   Data: +--------------+
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067 
    ANEXA Nr. 3
   
  +--------------------+
  ¦    SIGLA    ¦
  ¦Agentia Nationala de¦   CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT   150
  ¦Administrare Fiscala¦
  +--------------------+ 
  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Cod de identificare fiscala¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Denumire          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa           ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  
  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITA DREPTUL DE UTILIZARE A SERVICIULUI
  DEPUNERE DECLARATII ON-LINE, PE BAZA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  ¦             ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  +--------------------------+------------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  ¦             ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  +--------------------------+------------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa e-mail       ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  ¦             ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  +--------------------------+------------------------------------------------------------------¦
  ¦Numar Certificat Digital ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  ¦             ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  +--------------------------+------------------------------------------------------------------¦
  ¦Autoritate de Certificare ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  ¦Emitenta         ¦+----------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest
  formular sunt corecte si complete.
            +------------------+
         Data: +------------------+               Semnatura si stampila
            +-------------------------------------------+ +---------------------------+
     Nume, Prenume: +-------------------------------------------+ ¦              ¦
            +-------------------------------------------+ ¦              ¦
        Functia: +-------------------------------------------+ +---------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
                            +--------------+      +--------------+
  Loc rezervat organului fiscal   Nr. inregistrare: +--------------+   Data: +--------------+
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
  
  +--------------------+
  ¦   SIGLA     ¦
  ¦Agentia Nationala de¦             DOCUMENT DE CONFIRMARE
  ¦Administrare Fiscala¦
  +--------------------+  
  Va rog sa confirmati ca, la eliberarea certificatului digital cu care este semnata aceasta
  cerere, au fost utilizate urmatoarele date personale:
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nume:    ¦                                        ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Prenume:  ¦                                        ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------+
  ¦CNP:    ¦                   ¦
  +---------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------+  +-------------------------------------+
  ¦E-mail:   ¦                   ¦  ¦                   ¦
  +---------------------------------------------------+  +-------------------------------------+
                                   Semnatura utilizator
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Se confirma urmatoarele:D-na/Dl.
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nume:    ¦                                        ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Prenume:  ¦                                        ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------+
  ¦cu CNP:   ¦                   ¦
  +---------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦este detinatorul certificatului digital numarul:     ¦                 ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦cu care a fost semnata aceasta cerere, eliberat de firma: ¦                 ¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  Acest certificat este valid astazi             +----------------------------------+
  (data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa):   +----------------------------------+
                                +----------------------------------+
                                ¦                 ¦
                                +----------------------------------+
                               Semnatura Autoritate de Certificare
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067 
    ANEXA Nr. 4
  +--------------------+
  ¦    SIGLA    ¦
  ¦Agentia Nationala de¦   CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI   151
  ¦Administrare Fiscala¦           DEPUNERE DECLARATII ON-LINE
  +--------------------+ 
  A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Cod de identificare fiscala¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Denumire          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa           ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITA REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A
    SERVICIULUI DEPUNERE DECLARATII ON-LINE
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Adresa e-mail       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
   C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITA REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE
    A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARATII ON-LINE*)
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦CNP/NIF          ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------+-----------------------------------------------------------------¦
  ¦Nume, Prenume       ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  ¦              ¦+---------------------------------------------------------------+¦
  +---------------------------------------------------------------------------------------------+
    *) Se completeaza numai in cazul in care revocarea certificatului digital se solicita de o
  persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest
  formular sunt corecte si complete.
            +------------------+
         Data: +------------------+               Semnatura si stampila
            +-------------------------------------------+ +---------------------------+
     Nume, Prenume: +-------------------------------------------+ ¦              ¦
            +-------------------------------------------+ ¦              ¦
        Functia: +-------------------------------------------+ +---------------------------+
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
                             +--------------+     +--------------+
  Loc rezervat organului fiscal    Nr. inregistrare: +--------------+  Data: +--------------+
  Numar de operator de date cu caracter personal - 1067
  

  Poate fi de interes si:
  OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
  Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
  Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
  Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
  HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
  Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
  OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
  OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
  OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
  OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
  Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
  Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
  Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
  Buletinul Curtilor de Apel nr. 4/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 32.9 lei
  27.97 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  50 useri online

  Useri autentificati: