DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2008-2009, ordin nr. 3315/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 20/03/2008

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acestora, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.


Capitolul I - Organizarea admiterii


Art. 1
Admiterea in invatamantul superior de stat si particular, pentru fiecare ciclu de studii, se organizeaza pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare universitate, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si ale prezentului ordin.

Art. 2
(1) Pentru ciclul universitar de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii, la specializarile autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate in cadrul instututiei de invatamant superior.
(2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, admiterea se organizeaza pe domenii, la programele de studii universitare de masterat acreditate in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Pentru studiile postuniversitare de masterat si studiile aprofundate, conform Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, admiterea se organizeaza pe programele de studii existente, aprobate in cadrul institutiei de invatamant superior.
(4) Pentru ciclul de studii universitare de doctorat, conform Legii nr. 288/2004, admiterea se organizeaza pe domeniile aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (M.E.C.T.) in cadrul institutiei de invatamant superior.

Art. 3
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor mentionate in art. 2 se poate organiza in una sau doua sesiuni, inainte de inceperea anului universitar.
(2) Perioadele celor doua sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice conform prevederilor legale in vigoare, prin afisare la sediul institutiei de invatamant superior si prin publicare pe pagina proprie de web.

Art. 4
In cazul in care admiterea la studii universitare de licenta se organizeaza prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute in limba romana sau in limbile minoritatilor nationale in care acestea au fost studiate in liceu.

Art. 5
Pentru studiile universitare organizate intr-o limba de larga circulatie internationala, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica.


Capitolul II - Candidatii la admitere


Art. 6
(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot candida absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta.
(2) La admiterea in ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta, conform Legii nr. 288/2004, precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata, conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) La admiterea la studii postuniversitare de masterat si studii aprofundate pot candida numai absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata, conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La admiterea in ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata.
(5) La admiterea in toate ciclurile de studii universitare pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare.

Art. 7
(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.
(2) Candidatii la studiile universitare de licenta care au obtinut in perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale recunoscute de M.E.C.T. beneficiaza de dreptul de a se inscrie fara sustinerea concursului de admitere pe locuri finantate de la buget, la cursurile a doua specializari.
(3) Institutiile de invatamant superior pot prevedea in metodologiile proprii si in conformitate cu prevederile legale in vigoare conditii specifice de admitere pentru cei care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile scolare nationale, recunoscute de M.E.C.T., si la cele internationale, altele decat cele mentionate la alin. (2).


Capitolul III - Inscrierea candidatilor


Art. 8
Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina proprie de web.

Art. 9
(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2008 sau in sesiunea august-septembrie 2008 pot prezenta la inscriere, pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat in anul 2008, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu.
(2) In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia sa depuna pana la data stabilita prin metodologia de admitere diploma de bacalaureat in original la secretariatul facultatii.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat in original din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finantat de la buget.
(4) Pentru inscrierea la studii universitare de masterat, studii postuniversitare de masterat, studii aprofundate, precum si la studii universitare de doctorat, institutiile de invatamant superior vor prevedea in metodologia proprie de admitere conditiile si documentele necesare, pe care le vor aduce la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul institutiei si pe pagina proprie de web.

Art. 10
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere, dupa afisarea rezultatelor finale.

Art. 11
(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare.
(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de la plata acestor taxe sau reducerea lor.
(3) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior o singura data in cadrul unei institutii de invatamant superior.


Capitolul IV - Rezultatele admiterii


Art. 12
(1) Media minima de admitere la studii universitare de licenta nu poate fi mai mica de 5(cinci) sau decat un numar de puncte echivalent cu aceasta nota.
(2) Mediile generale/punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia la care acestia au candidat, in conformitate cu procedurile proprii de admitere.

Art. 13
Rezolvarea contestatiilor este de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 14
Locurile ramase neocupate dupa admitere se gestioneaza la nivelul fiecarei universitati, potrivit regulamentelor proprii, in cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare.

Art. 15
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, precum si de senatele universitare.

Art. 16
La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 308/2007 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007-2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2007.

Art. 17
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
HG 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare in zilele de 14 si 17 noiembrie 2014. Hotarare nr. 1003/2014
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
Ordin nr. 5578/2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare
Ordin nr. 5578/2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare
Ordin 5734/2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013
Contabilitatea persoanelor fizice autorizate
Sorin-Constantin Deaconu

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: