DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, ordin nr. 123/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 20/03/2008

Nr. 123/281
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse
Ministerul Sanatatii Publice

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, ale Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii si ale Regulamentului Consiliului nr. 1.791/2006/CE de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei circulatii a marfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor comerciale, politicii in domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor, fiscalitatii, statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne, uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei, in temeiul prevederilor art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si a prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse si ministrul sanatatii publice emit urmatorul ordin:

Art. 1
In sensul aplicarii prezentului ordin:
a) Regulamentul Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 149 din 5 iulie 1971, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumit in continuare Regulament;
b) Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 74 din 27 martie 1972, cu modificarile si completarile ulterioare, este denumit in continuare Regulament de aplicare;
c) Regulamentul Consiliului nr. 1.791/2006/CE de adaptare a anumitor regulamente si decizii adoptate in domeniile liberei circulatii a marfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societatilor comerciale, politicii in domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinara si fitosanitara), politicii in domeniul transporturilor, fiscalitatii, statisticii, energiei, mediului, cooperarii in domeniile justitiei si afacerilor interne, uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, avand in vedere aderarea Bulgariei si a Romaniei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006, este denumit in continuare Regulament Anexe - RO.

Art. 2
(1) Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, potrivit prevederilor Regulamentului Anexe - RO sunt stabilite autoritatile competente, organismele de legatura si institutiile competente, dupa cum urmeaza:
a) autoritati competente sunt urmatoarele institutii: Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Sanatatii Publice;
b) organisme de legatura sunt urmatoarele institutii: Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
c) institutii competente sunt urmatoarele institutii: casele teritoriale de pensii, casele de asigurari de sanatate, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, directiile teritoriale de munca si protectie sociala.
(2) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale este institutia desemnata pentru aplicarea prevederilor art. 13-17 din Regulament.

Art. 3
(1) Organismele de legatura elaboreaza, adopta cu avizul autoritatilor competente si publica instructiuni specifice pentru aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.
(2) Instructiunile specifice reglementeaza:
a) modul de acordare, calcul, plata si export al drepturilor acordate in baza prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare;
b) modul de eliberare si utilizare a formularelor necesare pentru aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;
c) rolul si atributiile fiecarei institutii competente;
d) schimbul de date si informatii, circuitul documentelor.

Art. 4
Se infiinteaza Comisia pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, organism interministerial, denumita in continuare Comisia, fara personalitate juridica, pentru coordonarea aplicarii prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.

Art. 5
(1) Comisia este formata din 9 membri. Componenta Comisiei este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice, Comisia constituie grupuri de lucru, alcatuite din experti in domeniu.
(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei este elaborat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si aprobat pe baza votului a doua treimi din numarul membrilor Comisiei.
(4) La lucrarile Comisiei participa ca observatori reprezentanti ai organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

Art. 6
Comisia are urmatoarele atributii:
a) analizarea si dezbaterea masurilor care trebuie luate pentru implementarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, precum si asupra acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale;
b) discutarea deciziilor Comisiei Administrative pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, constituita in baza art. 80 din Regulament;
c) promovarea si dezvoltarea cooperarii intre institutiile implicate in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;
d) analizarea si aprobarea documentelor elaborate si propunerilor formulate de organismele de legatura, precum si in cadrul grupurilor de lucru la nivel de experti;
e) discutarea si promovarea masurilor pentru pregatirea personalului din institutiile implicate in aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare;
f) discutarea si promovarea propunerilor de imbunatatire a modalitatilor de informare a lucratorilor migranti in privinta drepturilor de securitate sociala;
g) discutarea propunerilor privind participarea reprezen - tantilor Romaniei in Comisia Administrativa pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti, precum si la comitetele si grupurile de lucru constituite in subordinea acesteia;
h) aprobarea raportului anual privind aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, elaborat pe baza rapoartelor prezentate de organismele de legatura.

Art. 7
(1) Comisia este condusa de ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, in calitate de presedinte.
(2) In activitatea sa, presedintele este sprijinit de un vicepresedinte, care asigura conducerea Comisiei in lipsa presedintelui. Vicepresedintele este secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri europene si relatii externe din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(3) Adunarile ordinare ale Comisiei au loc la inceputul fiecarui trimestru al anului, iar cele extraordinare, ori de cate ori se considera necesar, la propunerea oricarui membru, cu avizul presedintelui.

Art. 8
(1) Secretariatul tehnic al Comisiei functioneaza in cadrul Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Atributiile secretariatului tehnic se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei.
(3) Membrii secretariatului tehnic sunt desemnati prin decizie a presedintelui Comisiei.

Art. 9
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei, care va fi analizat si adoptat in prima sedinta a acesteia.

Art. 10
(1) Organismele de legatura prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) elaboreaza si adopta, cu avizul Comisiei, manuale si ghiduri de aplicare a prevederilor Regulamentului si a Regulamentului de aplicare, specifice fiecarui risc, precum si materiale publicitare pentru informarea lucratorilor migranti, in privinta drepturilor de securitate sociala.
(2) Cheltuielile pe care le implica aplicarea alin. (1) se suporta din bugetele specifice riscurilor sociale acoperite, gestionate prin intermediul organismelor de legatura.

Art. 11
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - COMPONENTA Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor Migranti
 • Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse - presedinte
 • Secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri europene si relatii externe din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - vicepresedinte
 • Secretarul de stat responsabil de activitatea de afaceri europene din cadrul Ministerului Sanatatii Publice - membru
 • Secretarul de stat coordonator al Departamentului afaceri sociale si egalitate de sanse din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
 • Secretarul de stat coordonator al Departamentului dialog social, legislatia muncii si relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
 • Secretarul de stat coordonator al Departamentului strategie si ocupare forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - membru
 • Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale - membru
 • Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate - membru
 • Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca - membru  Poate fi de interes si:
  OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
  Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
  Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
  HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
  Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
  Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
  HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
  OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
  Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
  Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
  HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
  Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
  Regimul juridic al nulitatii in raporturile de munca
  DragoČ™ Brezeanu

  Pret: 139 lei
  118 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  84 useri online

  Useri autentificati: