DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale


Comisia de proceduri fiscale


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 26/10/2007

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul art. 6 coroborat cu art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se constituie Comisia de proceduri fiscale, denumita in continuare Comisia, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Componenta comisiei este cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Comisia isi desfasoara activitatea in mod independent si are urmatoarele atributii:
a) emiterea deciziilor pentru aplicarea unitara la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, in cazul in care au fost emise puncte de vedere neunitare de catre directiile (generale) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau organele fiscale in aplicarea Codului de procedura fiscala si a legislatiei care intra in sfera de competenta a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu exceptia cazului cand prin lege se prevede altfel;
b) emiterea deciziilor in ceea ce priveste aplicarea legislatiei, in situatia in care sunt aplicabile prevederile art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
c) solutionarea conflictelor de competenta pentru care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala are calitatea de organ ierarhic superior, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) solutionarea problemelor cu care este investita de catre presedintele sau vicepresedintii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3
(1) Deciziile Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Deciziile adoptate de Comisie sunt opozabile si obligatorii fata de intreg personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al organelor sale subordonate, de la data publicarii.

Art. 4
(1) Presedintele, vicepresedintele si membrii Comisiei au drept de vot. In cazul absentei temeinic justificate a unuia dintre membrii Comisiei, la lucrarile Comisiei va participa inlocuitorul de drept al acestuia.
(2) In cazul in care Comisia este sesizata in legatura cu solutionarea unor probleme legate de activitatea unor organe fiscale, la lucrarile Comisiei vor participa, in calitate de invitati, conducatorii acestora.

Art. 5
(1) In cadrul Comisiei functioneaza un secretariat format din doua persoane, una din Directia generala juridica, iar cealalta din Directia generala legislatie si proceduri fiscale.
(2) Lucrarile Comisiei, in original, se arhiveaza de catre Directia generala juridica.

Art. 6
(1) Membrii Comisiei, in functie de atributiile directiilor generale sau ale compartimentelor pe care le coordoneaza, selecteaza problematica rezultata din corespondenta primita care este de competenta Comisiei si pot propune spre dezbatere probleme de natura celor prevazute la art. 2, in vederea adoptarii unor decizii unitare.
(2) Membrii Comisiei asigura elaborarea notei de prezentare si a solutiei propuse pentru problemele pe care le supun spre dezbatere. Inscrierea pe ordinea de zi a notelor de prezentare si a solutiilor propuse se supune aprobarii presedintelui Comisiei.

Art. 7
(1) Comisia se intruneste ori de cate ori este nevoie.
(2) Comisia analizeaza notele de prezentare inscrise pe ordinea de zi si adopta decizii unitare de aplicare a prevederilor legale.
(3) Deciziile unitare se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor acesteia.
(4) La lucrarile Comisiei pot fi invitati in calitate de participanti fara drept de vot specialisti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau din cadrul organelor sale subordonate.

Art. 8
(1) Secretariatul va tine un registru al proceselor-verbale pentru sedintele Comisiei, in care se vor consemna:
a) data sedintei;
b) participantii (nominal);
c) ordinea de zi;
d) dezbaterile care au precedat adoptarea deciziei unitare;
e) numarul voturilor pentru sau impotriva solutiei propuse;
f) numarul ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care se aproba decizia.
(2) Cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, secretariatul distribuie membrilor Comisiei si invitatilor nota de prezentare a problemelor supuse dezbaterii, sub semnatura membrilor Comisiei care propun problema spre dezbatere.
(3) Procesul-verbal al sedintei Comisiei se redacteaza de secretariat si va fi semnat de membrii Comisiei, participanti la dezbateri.
(4) In termen de 3 zile de la data sedintei, secretariatul Comisiei redacteaza proiectul de ordin, pe care il va inainta spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si decizia unitara, care va contine numai solutiile aprobate de Comisie.
(5) Prin grija secretariatului si a membrilor, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (4) se comunica partilor interesate si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 9
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - COMPONENTA COMISIEI DE PROCEDURI FISCALE in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                    Componenta                 ¦ Calitatea in ¦
¦crt.¦                                          ¦cadrul comisiei¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 1. ¦Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care coordoneaza   ¦Presedinte   ¦
¦  ¦activitatea de administrare fiscala                        ¦        ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 2. ¦Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care coordoneaza   ¦Vicepresedinte ¦
¦  ¦activitatea de inspectie fiscala si control                    ¦        ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 3. ¦Directorul general al Directiei generale legislatie si proceduri fiscale      ¦Membru     ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 4. ¦Directorul general al Directiei de inspectie fiscala                ¦Membru     ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 5. ¦Directorul general al Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor¦Membru     ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 6. ¦Directorul general al Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor  ¦Membru     ¦
¦  ¦bugetare                                      ¦        ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 7. ¦Directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor      ¦Membru     ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 8. ¦Directorul general al Directiei generale juridice                 ¦Membru     ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------+---------------¦
¦ 9. ¦Directorul Directiei de indrumare si asistenta a contribuabililor         ¦Membru     ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Legea contenciosului administrativ. Editia 2
Trailescu Anton,Trailescu Alin

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: