DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1499/2009 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteiaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 3 iunie 2009

Avand in vedere prevederile art. 179 alin. (1), art. 181, 185, 185^1, 192^9 si 205 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proeedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile pct. 5 alin. (2), pct. 8, 10, 12^1, 12^2, 18^7 si 27 aferente titlului VII - "Accize si alte taxe speciale" si pct. 7^3 alin. (5) aferent titlului VIII -"Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de dispozitiile art. 4 alin. (1) pct. 42 din Hotararea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formata din 7 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, dispozitiile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1269/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 7 mai 2008, se abroga

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - Componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate


1. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala presedinte
2. Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care coordoneaza activitatea de administrare vicepresedinte
3. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru
4. Directorul Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru
5. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - membru
6. Directorul general al Directiei generale de informatii fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - membru
7. Directorul Directiei de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor - membru

NOTA:
In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este inlocuit de vicepresedinte, care exercita toate atributiile presedintelui, conform ordinului.
In cazul in care, in mod justificat, presedintele si vicepresedintele nu pot participa la sedinta, atributiile presedintelui, stabilite conform ordinului, se exercita de catre directorul Directiei de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
In cazuri justificate, la sedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate in locul membrilor titulari vor participa inlocuitorii desemnati de acestia.


Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizateCapitolul I - Prevederi generate


Art. 1
Atributiile prevazute in sarcina autoritatii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice aferente titlului VII si titlului VIII, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celor ale art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finantelor Publice denumita in continuare Comisia.

Art. 2
Activitatea curenta a Comisiei se realizeaza prin intermediul directiei cu atributii de autorizare din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia de autorizari, denumita in continuare directia de specialitate.

Art. 3
(1) Comisia isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai
(2) Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta il va desemna pe vicepresedinte pentru a conduce lucrarile.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, asociatii familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale - care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" si titlul VIII "Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile" din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei


Art. 4
(1) Comisia se intruneste, de regula, de doua ori pe luna, pentru analiza situatiilor care impun luarea unei decizii.
(2) Comisia va fi convocata de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei.

Art. 5
(1) Directia de specialitate va pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu 5 zile lucratoare inainte, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.
(2) Notele de prezentare vor fi intocmite de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei care consta in principal, din solicitari in vederea autorizarii si/sau alte solicitari privind produsele accizabile, precum si sesizari primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea operatorilor economici care isi desfasoara activitatea in domeniul produselor accizabile.
(3) Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (2) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri in vederea aprobarii.

Art. 6
(1) Notele de prezentare intocmite de directia de specialitate vor fi prezentate in plenul Comisiei.
(2) Suplimentar fata de nota de prezentare intocmita de directia de specialitate, pot fi puse la dispozitia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 5 alin. (2) din prezentul regulament.

Art. 7
(1) Comisia va analiza situatia prezentata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei in vigoare.
(2) Directia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la operatorii economici solicitanti, cat si de la institutii ale statului
(3) Informatiile suplimentare oferite de membrii Comisiei sau de alte organe sau institutii ale statului in cadrul termenului de 5 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de directia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amanarea de drept a solutionarii notei de prezentare si, implicit, la reanalizarea situatiei de fapt.

Art. 8
(1) Deciziile Comisiei pot fi luate cu votul majoritatii simple din numarul total al membrilor si vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea.
(2) Deciziiie se semneaza de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.

Art. 9
(1) La sedintele Comisiei participa 2 functionari din cadrul directiei de specialitate, care vor consemna intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.
(2) La lucrarile Comisiei va fi invitat, dupa caz, cate un reprezentant din partea:
a) Ministerului Administratiei si Internelor
b) Ministerului Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale
c) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
d) Directiei generale politica industriala si competitivitate din cadrul Ministerul Economiei;
e) Garzii Financiare;
f) Directiei supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor;
g) patronatelor producatorilor de produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legal infiintate.
(3) Invitatii participa la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ. Invitatii nu participa la luarea deciziei de catre Comisie. '


Capitolul III - Deciziile Comisiei


Art. 10
(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.
(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:
a) denumirea Comisiei;
b) numarul deciziei si data la care a fost emisa
c) datele de identificare ale operatorului de produse supuse accizelor armonizate;
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;
h) stampila Comisiei;
i) indicarea posibilitatii de a fi contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

Art. 11
(1) Decizia trebuie comunicata operatorului de produse supuse accizelor armonizate caruia ii este destinata.
(2) Deciziile Comisiei vor fi comunicate in una dintre urmatoarele forme:
a) prin prezentarea operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, la sediul directiei de specialitate ori la sediul autoritatii fiscale teritoriale, dupa caz, si primirea actului administrativ de catre acesta/aceasta, sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;
b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ de catre persoanele imputernicite de autoritatile fiscale teritoriale, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;
c) prin posta, la domiciliul fiscal al operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau al persoanei imputenicite de catre acesta, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia, data comunicarii fiind data confirmarii primirii actului administrativ;
d) prin publicitate.
(3) In cazul in care comunicarea deciziei nu a fost posibila potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afisarea la sediul autoritatii fiscale teritoriale de care apartine operatorul de produse accizabile supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia sau pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Decizia se considera comunicata dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data afisarii sau a publicarii pe pagina de internet.

Art. 12
Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata operatorului de produse accizabile supuse accizelor armonizate sau persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 13
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea operatorului de produse supuse accizelor armonizate, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 14
Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului de produse supuse accizelor armonizate ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se va comunica potrivit prevederilor art. 11 din prezentul regulament.


Capitolul IV - Cai de atac


Art. 15
(1) Impotriva deciziei Comisiei se poate formula plangere prealabila in conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plangerea prealabila formulata impotriva deciziei Comisiei, in conditiile prezentului regulament, este calea administrativa de atac prin care se solicita autoritatii publice emitente reexaminarea deciziei.

Art. 16
In situatia in care operatorul de produse supuse accizelor armonizate sau persoana imputernicita de catre acesta, dupa caz, contesta decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizatiei sau orice alte decizii emise de Comisie, efectul deciziei se suspenda de drept pana la solutionarea contestatiei de catre Comisie in cadrul procedurii prealabile prevazute de legislatia in domeniu, potrivit art. 185 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
(1) Plangerea prealabila se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) obiectul plangerii prealabile;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit a contestatarului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
(2) Plangerea prealabila se depune la sediul Autoritatii Nationale a Vamilor, in termenele prevazute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul in care plangerea prealabila este depusa la un organ necompetent din cadrul autoritatii fiscale, aceasta va fi inaintata, in termen de maximum 5 zile de la data primirii, directiei de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 18
Plangerea prealabila poate fi retrasa de contestatar pana la solutionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangerea prealabila.

Art. 19
(1) Comisia analizeaza plangerile prealabile in raport cu sustinerile formulate de contestatar, cu dispozitiile legale invocate de acesta si cu documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plangerii prealabile se face in limitele sesizarii.
(2) Comisia poate solicita, pentru lamurirea cauzei, punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor institutii si autoritati.
(3) Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatarului in propria cale de atac.
(4) Contestatarul sau imputernicitii acestuia, dupa caz, pot sa depuna probe noi in sustinerea cauzei pe tot parcursul solutionarii plangerii prealabile.

Art. 20
(1) In solutionarea plangerii prealabile, Comisia se pronunta prin decizie.
(2) Decizia emisa in solutionarea plangerii prealabile este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Art. 21
(1) Decizia de solutionare a plangerii prealabile se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele si prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare al plangerii prealabile la Autoritatea Nationala a Vamilor si obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea Comisiei in emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
(5) Decizia se semneaza de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.

Art. 22
(1) Prin decizie, plangerea prealabila va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa.
(2) In cazul admiterii plangerii prealabile, se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.
(3) Daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale la investirea Comisiei cu solutionarea plangerii prealabile, aceasta va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Art. 23
(1) Decizia privind solutionarea plangerii prealabile se comunica contestatarului in forma scrisa, in conditiile prevazute la art. 11 din prezentul regulament.
(2) Deciziile emise in solutionarea plangerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in termenul prevazut de legislatia in vigoare.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
OUG 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 14/2014
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Ordin nr. 3136/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modulului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau r
OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
HG 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotarare nr. 613/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
HG 50/2013 pentru aprobarea accizei specifice in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Hotarare 50/2013
OUG 87/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 87/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici in domeniul produselor accizabile
OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
Ordin 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete
OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
HG 1626/2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete. Hotararea nr. 1626/2009
Lege 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
HG 960/2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1000 de tigarete
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: