DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 76/2008 pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 01/09/2008

Ministerul Apararii

Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001, si ale art. 12 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) si l) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii,

ministrul apararii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Normele privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 septembrie 2008.
(2) La aceeasi data se abroga Normele privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.194/2001*), cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
*) Ordinul nr. M.194/2001 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Norma privind participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in taraCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 582/2001, promovarea in functie si inaintarea in grad a cadrelor militare in activitate, precum si trecerea maistrilor militari si subofiterilor in corpul ofiterilor sunt conditionate de absolvirea cursului de cariera necesar in vederea indeplinirii atributiilor noii functii.

Art. 2
Obiectivul fundamental al procesului de perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor militare este formarea si dezvoltarea unor competente corespunzatoare cerintelor fiecarui tip de functie.

Art. 3
In conformitate cu principiile de acces si evolutie in cariera a cadrelor militare in activitate, gestionarea procesului de perfectionare a pregatirii profesionale trebuie sa asigure:
a) utilizarea unui sistem de selectionare si motivare, care sa retina cadrele militare in activitate cu cel mai bun potential, pentru promovarea pe treptele superioare ale ierarhiei militare;
b) reabilitarea carierei militare, ca model si practica, in acord cu teoria privind managementul resurselor umane si experienta armatelor moderne in acest domeniu;
c) pastrarea unei structuri echilibrate a corpurilor de cadre militare in activitate, pe grade si varste corespunzatoare modelului teoretic piramidal.

Art. 4
Cadrele militare in activitate pot frecventa un curs de cariera, prin concurs, incepand cu ultimii 2 ani de stagiu minim in grad, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii generale:
a) au fost evaluate prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin "Foarte bun";
b) sunt apte medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnata in fisa ultimului control medical periodic.

Art. 5
(1) In scopul imbunatatirii pregatirii, in raport cu nevoile de performanta profesionala, cadrele militare in activitate care sunt evaluate prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel putin "Bun" pot frecventa diferite cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practica, altele decat cursurile de cariera, la un interval de cel putin 2 ani de la absolvirea ultimei forme de pregatire.
(2) Fac exceptie de la regulile prevazute la alin. (1) cadrele militare care au fost evaluate prin aprecierea de serviciu din ultimul an cu calificativul cel putin "Bun" si care au participat la un curs intensiv de invatare a unei limbi straine si cadrele didactice care, prin natura si continutul disciplinei pe care o predau, au nevoie de achizitii cognitive sau psihomotorii specifice domeniului/obiectivelor formei de pregatire.

Art. 6
Ofiterii care dovedesc aptitudinile necesare pot frecventa prin concurs cursul de pregatire in vederea indeplinirii unei misiuni de reprezentant militar in strainatate pe orice treapta a carierei militare, pe baza hotararii comisiei de selectie, daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul "Foarte bun";
b) sunt apti medical grupa a IV-a, concluzie consemnata in fisa ultimului control medical periodic;
c) nu au probleme deosebite - probleme familiale, probleme de serviciu sau de alta natura care pot constitui factori de risc in privinta trimiterii in strainatate -, care ar putea influenta negativ activitatea pe care o vor desfasura in strainatate;
d) alte criterii impuse de cerintele functiilor pe care le vor indeplini in strainatate.


Capitolul II - Participarea ofiterilor in activitate la cursuri de cariera


Sectiunea 1 - Cursul avansat - similar


Art. 7
Cursul avansat - similar poate fi frecventat de ofiterii de arme, de logistica - serviciul administrativ, transporturi militare si tehnico-ingineresc - ingineri si subingineri -, precum si de cei care isi desfasoara activitatea in domeniul informatiilor si sigurantei militare, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de locotenent;
b) au varsta de cel mult 37 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de capitan, corespunzatoare armelor/specialitatilor in care sunt confirmati.

Art. 8
Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti in institutii de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din invatamantul militar care indeplinesc conditiile prevazute la art. 7 vor absolvi studii aprofundate in domeniul lor de activitate in locul cursului avansat de logistica.

Sectiunea 2 - Cursul pentru medici-sefi de unitate - similar


Art. 9
Cursul pentru medici-sefi de unitate - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistica - serviciul medical si sanitar-veterinar -, care nu se afla in pregatire pentru rezidentiat, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de locotenent;
b) au varsta de cel mult 37 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de capitan, corespunzatoare serviciului medical sau sanitar-veterinar in care sunt confirmati.

Art. 10
Ofiterii aflati in pregatire prin rezidentiat nu sunt obligati sa frecventeze cursul pentru medici sefi de unitate.

Sectiunea 3 - Cursul de stat major - similar


Art. 11
Cursul de stat major - similar poate fi frecventat de ofiterii de arme si de logistica - serviciul administrativ, transporturi militare - si de ofiterii specialisti, daca indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de capitan;
b) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de maior/locotenent-comandor, corespunzatoare armelor/specialitatilor in care sunt confirmati.

Sectiunea 4 - Cursul de management al sistemelor tehnice - similar


Art. 12
Cursul de management al sistemelor tehnice - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistica sau de arme care ocupa functii in specialitatile serviciului transporturi militare si in specialitatea constructii-cazare, precum si in serviciul tehnico-ingineresc - ingineri si subingineri -, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de capitan;
b) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de maior/locotenent-comandor, corespunzatoare armelor/specialitatilor in care sunt confirmati.

Art. 13
Ofiterii ingineri din serviciul tehnico-ingineresc si administrativ, numiti in institute de cercetare-proiectare ale armatei, precum si cei din invatamantul militar care indeplinesc conditiile prevazute la art. 12 poate sa absolve o forma de invatamant postuniversitar, alta decat studii aprofundate, in locul cursului de management al sistemelor tehnice.

Sectiunea 5 - Cursul pentru medici-sefi de mare unitate - similar


Art. 14
Cursul pentru medici-sefi de mare unitate - similar poate fi frecventat de ofiterii de logistica - serviciul medical si sanitar-veterinar, specialitatile medicina generala, stomatologie si farmacie, care nu se afla in pregatire pentru rezidentiat, daca indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de capitan;
b) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de maior, corespunzatoare serviciului medical sau sanitar-veterinar in care sunt confirmati.

Art. 15
Ofiterii aflati in pregatire prin rezidentiat si medicii specialisti nu sunt obligati sa frecventeze cursul pentru medicisefi de mare unitate - similar.

Sectiunea 6 - Cursul interarme


Art. 16
Cursul interarme ce se organizeaza in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" asigura perfectionarea pregatirii interarme si aprofundarea pregatirii intercategorii ale fortelor armate si poate fi frecventat, prin concurs, de ofiterii de comanda si stat major care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) au absolvit o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor cu durata de 3 ani - pentru ofiterii care urmeaza Facultatea interarme ce se finalizeaza cu diploma de studii universitare de lunga durata - sau cu durata de cel putin 4 ani - pentru ofiterii absolventi ai unei institutii de invatamant superior de nivel universitar de lunga durata;
b) au gradul de maior/locotenent-comandor si au un stagiu de minimum 3 ani in acest grad in anul inceperii studiilor;
c) au varsta de cel mult 42 de ani in anul inceperii studiilor;
d) au absolvit cursul de stat major - similar;
e) au indeplinit timp de minimum 2 ani functii prevazute cu gradul de maior/locotenent-comandor sau superior, la esalon tip batalion/divizion, regiment, brigada, baza aeriana, institutii militare de invatamant si similare sau functii in domeniul informatiilor, contrainformatiilor si securitate militara pana in anul in care incep studiile;
f) au fost evaluati in aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani premergatori selectiei cu calificativul cel putin "Foarte bun" si au fost propusi prin acestea sa sustina concursul de admitere. Ofiterii apreciati in anul premergator concursului cu calificative inferioare celui de "Foarte bun" nu vor fi trimisi la concurs;
g) au potential de dezvoltare care sa le permita accesul la functii din statele majore ale marilor unitati si comandamentele superioare acestora sau in functii de comandanti de unitati ori formatiuni militare, corespunzatoare gradului de locotenent-colonel/capitan-comandor;
h) au fost declarati reusiti la testarea psihologica organizata in acest scop;
i) sunt apti medical grupa a IV-a, concluzie consemnata in urma efectuarii controlului medical pentru concursul de admitere.

Sectiunea 7 - Cursul postuniversitar corespunzator domeniului de activitate al functiei - similar


Art. 17
Cursul postuniversitar corespunzator domeniului de activitate al functiei - similar poate fi frecventat de ofiterii cu un potential de dezvoltare care sa le permita accesul la functii fara atributii de conducere, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de locotenent-colonel/capitan-comandor;
b) au varsta de cel mult 50 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de colonel/comandor.

Sectiunea 8 - Cursul postuniversitar de conducere corespunzator domeniului de activitate al functiei - similar


Art. 18
Cursul postuniversitar de conducere corespunzator domeniului de activitate al functiei - similar poate fi frecventat de ofiterii performanti care se propun sa fie numiti in functii cu atributii de conducere, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de cel putin locotenent-colonel/capitan-comandor;
b) au varsta de cel mult 50 de ani in anul in care urmeaza cursul;
c) au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de colonel/comandor.

Sectiunea 9 - Cursul postuniversitar de conducere strategica si cursurile Colegiului National de Aparare


Art. 19
Cursul postuniversitar de conducere strategica si cursurile Colegiului National de Aparare pot fi frecventate prin concurs - colocviu - de ofiterii care dovedesc aptitudini deosebite pentru a fi propusi sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de general de brigada - similare si superioare acestuia, care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) au gradul de colonel/comandor si superioare acestuia;
b) au varsta de cel mult 52 de ani coloneii sau comandorii si de cel mult 54 de ani generalii, in anul in care urmeaza cursurile;
c) au absolvit o institutie de invatamant superior de lunga durata si un curs postuniversitar de conducere in tara sau in strainatate;
d) au indeplinit timp de cel putin un an functii prevazute cu gradul de colonel/comandor;
e) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin "Foarte bun";
f) sunt apti medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnata in fisa ultimului control medical periodic.


Capitolul III - Participarea maistrilor militari/subofiterilor in activitate la cursuri de cariera


Sectiunea 1 - Cursul de instructori - similar


Art. 20
Cursul de instructori - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptatori si specialisti, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major;
b) au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupa - similare - si au perspective sa fie promovati intr-o functie de instructor - similare -, prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier;
c) au varsta de cel mult 37 de ani in anul in care urmeaza cursul.

Sectiunea 2 - Cursul de comandant/loctiitor de pluton - similar


Art. 21
Cursul de comandant/loctiitor de pluton - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptatori si specialisti, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major;
b) au indeplinit timp de minimum 2 ani o functie de comandant de grupa - similare - si au perspective sa fie promovati intr-o functie de comandant/loctiitor de pluton - similare - prevazuta cu gradul de maistru militar clasa a III-a/ plutonier;
c) au varsta de cel mult 37 de ani in anul in care urmeaza cursul.

Sectiunea 3 - Cursul de stat major - similar


Art. 22
Cursul de stat major - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptatori, specialisti si instructori care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier;
b) au indeplinit timp de cel putin 3 ani o functie de comandant pluton ori loctiitor sau de instructor in baze de instructie si in alte institutii similare - maistri militari/subofiteri luptatori - sau o functie de specialist din structura unitatilor si formatiunilor pana la regiment - similare - inclusiv - maistri militari/subofiteri specialisti - si au perspective sa fie promovati in comandamente de batalion si superioare acestora, in toate domeniile activitatii de stat major, precum si functii de consilieri ai comandantilor/sefilor prevazute cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major;
c) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul.

Sectiunea 4 - Cursul de administratie - similar


Art. 23
Cursul de administratie - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri luptatori, specialisti si instructori, care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier;
b) au indeplinit timp de minimum 3 ani o functie de comandant de pluton ori loctiitor sau de instructor in baze de instructie si in alte institutii similare - maistri militari/subofiteri luptatori - sau o functie de specialist din structura unitatilor si formatiunilor pana la regiment - similare - inclusiv - maistri militari/subofiteri specialisti - si au perspective sa fie promovati in functii din domeniile: gestiune materiala, financiara, administrare, cazarmi si altele asemenea, prevazute cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier major;
c) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul.

Sectiunea 5 - Cursul de conducere structuri tehnice - similar


Art. 24
Cursul de conducere structuri tehnice - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri specialisti care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a III-a/plutonier;
b) au indeplinit timp de minimum 3 ani functii de specialist in exploatarea, intretinerea si repararea tehnicii de lupta - similare - din structura unitatilor si formatiunilor pana la regiment - similare - inclusiv si au perspective sa fie promovati in functii de specialitate in structuri tehnice prevazute cu gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier-major;
c) au varsta de cel mult 41 de ani in anul in care urmeaza cursul.

Sectiunea 6 - Cursul de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti - similar


Art. 25
Cursul de maistri militari clasa I sau subofiteri adjutanti - similar poate fi frecventat de maistri militari/subofiteri care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale prevazute la art. 4 si urmatoarele criterii specifice:
a) au gradul de maistru militar clasa a II-a/plutonier-major;
b) au indeplinit timp de minimum 3 ani functii in unul dintre domeniile stat major, administratie sau conducere a structurilor tehnice si au perspective sa fie promovati in functii prevazute cu gradul de maistru militar clasa I/plutonier-adjutant in structuri superioare batalionului/similare - pentru maistri militari/subofiteri de stat major; depozite aflate in subordinea nemijlocita a statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare - pentru maistri militari/subofiteri de administratie; ateliere baze de reparatii - pentru maistri militari/subofiteri specialisti;
c) au varsta de cel mult 46 de ani in anul in care urmeaza cursul.


Capitolul IV - Participarea maistrilor militari si subofiterilor in activitate la cursul de formare a ofiterilor


Art. 26
Cursul de formare a ofiterilor poate fi frecventat, prin concurs, de maistri militari/subofiteri care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) au absolvit o institutie de invatamant superior de nivel universitar de lunga durata, cu diploma de licenta/absolvire, in specialitati echivalente armelor/specialitatilor militare;
b) se afla in perioada stagiilor in gradele de maistru militar clasa a IV-a/sergent-major si maistru militar clasa a III-a/ plutonier;
c) au o vechime minima de 5 ani ca maistru militar/subofiter;
d) au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani cu calificativul cel putin "Foarte bun"; au perspective sa li se acorde gradul de locotenent si sa fie promovati in functie prevazuta cu gradul de locotenent in armele/specialitatile militare echivalente studiilor universitare de lunga durata absolvite;
e) au indeplinit functii astfel: maistri militari/subofiteri luptatori - minimum 5 ani functii in structuri de tip batalion - similare, din care cel putin 2 ani functii de comandant grupa - similare; maistri militari/subofiteri specialisti - minimum 5 ani functii in structuri de tip batalion - similare;
f) sunt apti medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnata in fisa ultimului control medical;
g) au fost evaluati la nivelul pregatirii fizice la ultima verificare din ultimul an cu calificativul cel putin "Satisfacator" sau minimum 160 de puncte;
h) sunt evaluati cel putin la nivelul 1 conform STANAG 6001 pentru fiecare dintre cele patru deprinderi, in una dintre limbile engleza, franceza sau germana;
i) au varsta de cel mult 30 de ani la data inceperii cursului;
j) au incheiat cu Ministerul Apararii contract cu durata de 4 ani la data inceperii cursului de formare a ofiterilor, organizat in acest sens.


Capitolul V - Participarea cadrelor militare la cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practica - altele decat cursurile de cariera - si cursuri de limbi straine


Art. 27
Pregatirea prin cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practica - altele decat cursurile de cariera - si prin cursuri de limbi straine asigura imbunatatirea pregatirii cadrelor militare in activitate in raport cu nevoile de performanta profesionala, indeplinirea atributiilor functionale si evolutia in cariera si vizeaza dobandirea unor noi capacitati si abilitati impuse de perspectiva reala a promovarii intr-o functie ce solicita competente ce se dobandesc prin aceste studii.

Art. 28
Tipurile de studii la care participa cadrele militare in activitate se stabilesc in stricta concordanta cu capacitatile solicitate de atributiile functiei, evitandu-se situatiile de insuficienta sau exces in pregatire.

Art. 29
Pentru participarea la cursurile de perfectionare, specializare - altele decat cursurile de cariera - si stagiile de practica, precum si la cursurile de limbi straine finantate de Ministerul Apararii, cadrele militare in activitate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii:
a) au o vechime de cel putin 2 ani de cadru militar in activitate, in anul in care urmeaza cursul;
b) sunt incadrate sau au perspective sa fie promovate in functii ale caror cerinte impun perfectionarea pregatirii in domeniu;
c) au cel putin 2 ani de la absolvirea ultimei forme de pregatire cu durata de cel putin o luna; exceptie fac cele care participa la un curs de invatare a unei limbi straine si cadrele didactice care, periodic, urmeaza diferite forme succesive de perfectionare;
d) in anul in care urmeaza cursul au varsta mai mica cu cel putin 2 ani fata de limita de varsta in gradul detinut, pana la care pot fi mentinute in activitate;
e) au fost evaluate in aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani cu calificativul cel putin "Bun";
f) sunt apte medical grupa a IV-a pentru serviciul militar, concluzie consemnata in fisa ultimului control medical periodic.


Capitolul VI - Succesiunea activitatilor specifice privind stabilirea nevoilor de scolarizare si a prioritatilor de perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor militare in activitate prin studii organizate in tara


Art. 30
Structurile centrale ale Ministerului Apararii trimit Directiei management resurse umane, anual, pana la data de 1 martie, pentru viitorul an de invatamant, propunerile privind nevoile de pregatire a cadrelor militare prin cursuri/stagii care se organizeaza in tara.

Art. 31
Directia management resurse umane, anual, pana la data de 1 aprilie, pe baza solicitarilor primite de la structurile centrale si in raport cu numarul functiilor ce urmeaza sa fie incadrate in limitele prevederilor legale, fundamenteaza propunerile privind nevoile de pregatire a cadrelor militare prin cursuri/stagii care se organizeaza in tara.

Art. 32
Planurile cu formele de perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor militare, perioadele de desfasurare si numarul de locuri se aproba in functie de posibilitatile de scolarizare si nevoile de pregatire, anual, pana la data de 1 mai, pentru viitorul an de invatamant, de catre ministrul apararii, la propunerea sefului Directiei management resurse umane.

Art. 33
Structurile militare care gestioneaza studiile de perfectionare a pregatirii profesionale in tara, anual, pana la data de 1 iunie, publica in Buletinul Informativ al Armatei si comunica structurilor beneficiare cifrele aprobate pentru astfel de forme de pregatire ce se organizeaza in viitorul an de invatamant.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 34
(1) Cadrele militare care se propun sa participe la concurs in vederea frecventarii cursurilor de cariera sunt analizate de comisiile de selectie care au in responsabilitate functiile in care au perspectiva sa fie promovate dupa absolvirea cursurilor, iar concluziile se inainteaza structurilor centrale din care fac parte si structurilor care gestioneaza astfel de studii.
(2) La cursul postuniversitar de specializare in domeniul planificarii actiunilor NATO pot participa ofiteri care au gradul de capitan-colonel, varsta de cel mult 50 de ani, apreciati in ultimii 3 ani cu calificativul "Foarte bun".

Art. 35
Propunerile de candidati pentru concursul de admitere la cursul interarme din Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" se analizeaza de comisiile de selectie care au in responsabilitate functiile de locotenent-colonel/capitan-comandor, iar concluziile rezultate se inainteaza Directiei management resurse umane.

Art. 36
(1) Candidatii selectionati pentru cursurile de limbi straine care se desfasoara in institutii ale Ministerului Apararii sunt testati privind nivelul initial de cunostinte lingvistice de catre institutiile organizatoare care, in functie de rezultatele obtinute de acestia si de posibilitatile de scolarizare, propun Directiei management resurse umane numarul de cursanti, durata, obiectivele si perioada de desfasurare a cursurilor.
(2) Cadrele militare selectionate sa frecventeze cursurile de invatare a unei limbi straine trebuie sa indeplineasca, cumulativ, criteriile prevazute la art. 29 lit. a)-c), e) si f) si sa aiba varsta de cel mult 47 de ani in anul in care urmeaza cursul.
(3) Ofiterii cu grad de colonel si general, care participa la cursurile de invatare a limbilor straine in tara, pot sa aiba varsta de cel mult 52 de ani, respectiv 54 de ani.

Art. 37
In scopul realizarii la nivelul armatei a unei baze de selectie, alcatuita din cadre militare in activitate care pot fi trimise la studii de perfectionare a pregatirii profesionale, la esaloanele brigada - similare - si superioare se constituie evidente nominale cu toate cele care indeplinesc criteriile prevazute in prezentele norme. Aceasta baza de selectie se actualizeaza anual, pana la data de 1 aprilie, si modelul este prevazut in anexa nr. 1.

Art. 38
Metodologia selectionarii cadrelor militare in vederea participarii la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 39
In scopul valorificarii cunostintelor acumulate la studiile de perfectionare a pregatirii profesionale, comandantii/sefii au obligatia sa urmareasca evolutia in cariera a cadrelor militare in activitate si, pe baza rezultatelor obtinute si a experientei in domeniul lor de activitate, se numesc in functii corespunzatoare sau se propun esaloanelor superioare, potrivit competentelor.

Art. 40
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1 la norme

  SECRET DE SERVICIU
- dupa completare - 
  Aprob*)
....................
   (functia)
....................
   (gradul)    
..............................
  (prenumele si numele) 

 

  BAZA DE SELECTIE
a cadrelor militare in activitate care se propun sa fie trimise
la studii de perfectionare a pregatirii profesionale 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦- Gradul, arma      ¦- Studii absolvite ¦- Forma de invatamant ¦Functia si unitatea¦  Limba  ¦
¦  ¦- Vechimea in grad    ¦- Aprecierile de  ¦pe care se propune sa o¦ (prevederile de ¦straina si ¦
¦Nr. ¦- Numele si prenumele   ¦serviciu pe ultimii¦urmeze**)       ¦  stat) in care  ¦nivelul de ¦
¦crt.¦- Data nasterii      ¦3 ani       ¦- Anul in care se   ¦urmeaza a fi numit ¦cunoastere ¦
¦  ¦- Functia indeplinita -  ¦          ¦planifica sa fie trimis¦ dupa absolvirea ¦ conform ¦
¦  ¦gradul functiei din stat -¦          ¦la studii       ¦   studiilor   ¦STANAG 6001¦
+----+--------------------------+-------------------+-----------------------+-------------------+-----------¦
¦  ¦             ¦          ¦            ¦          ¦      ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Seful ..............................***).........................    (gradul)
        ...............................          (prenumele si numele)
 


___________
*) Baza de selectie se aproba de catre seful structurii prevazute la art. 36.
**) Formele de invatamant sunt cele comunicate structurilor beneficiare si publicate in fiecare an in Buletinul Informativ al Armatei, conform art. 33.
***) Denumirea compartimentului de gestiune resurse umane.


ANEXA Nr. 2 la norme - METODOLOGIA selectionarii cadrelor militare in vederea participarii la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara


Metodologia stabileste activitatile referitoare la selectionarea cadrelor militare in activitate pentru a urma studii de perfectionare a pregatirii profesionale care vor fi organizate si desfasurate de structurile de gestiune resurse umane de la toate esaloanele din armata, comisiile de selectie, institutiile de invatamant si structurile care gestioneaza cursuri/stagii, precum si documentele pe care le intocmesc si le prezinta spre aprobare.

I. Selectionarea ofiterilor in activitate in vederea participarii la concursul de admitere la Cursul Interarme/Facultatea Interarme din Universitatea nationala de Aparare "Carol I"
Selectionarea se efectueaza in perioada 15 februarie - 10 iunie a anului premergator celui in care se organizeaza concursul si cuprinde:
a) prezentarea, pana la data de 1 martie, a rapoartelor scrise adresate comandantilor/sefilor unitatilor de catre ofiterii care indeplinesc criteriile si sunt propusi prin aprecierile de serviciu sa participe la concursul de admitere. In continutul raportului se mentioneaza limba straina la care solicitantul doreste sa fie examinat;
b) examinarea medicala, pana la data de 15 martie, a ofiterilor care au acordul comandantilor/sefilor unitatilor din care fac parte. Aceasta se efectueaza numai in spitalele militare la care sunt arondate unitatile respective, iar rezultatele se consemneaza in "Fisa de examinare medicala" - tip (anexa nr. 8 din Ordinul general nr. O.G. 25/1993*), cu modificarile ulterioare), in finalul careia se concluzioneaza asupra aptitudinii sau inaptitudinii candidatului pentru a urma cursurile institutiei;
c) completarea de catre seful compartimentului de gestiune resurse umane a fisei-propunere - al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie - pentru ofiterii care indeplinesc in totalitate criteriile si constituirea, pana la data de 30 martie, a dosarelor de candidat, care contin raportul ofiterului, copii/xerocopii/ fotocopii de pe diploma de bacalaureat si de pe diploma de absolvire - licenta - a institutiei militare de invatamant pentru formarea ofiterilor si fisa de examinare medicala. Copiile/xerocopiile/fotocopiile de pe documentele de studii mentionate se certifica de catre seful structurii de gestiune resurse umane unde se constituie dosarul de candidat;
d) inaintarea ierarhic, de catre unitati, la comisiile de selectie care au in responsabilitate functiile de locotenent-colonel/capitan-comandor a documentelor de participare la concurs - fisa-propunere, dosarul de candidat si memoriul original - pentru analiza propunerilor pe baza criteriilor prevazute la art. 16 din norme, pana la data de 5 aprilie. Secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie centralizeaza concluziile si le trimit insotite de celelalte documente, astfel incat acestea sa fie primite la Directia management resurse umane pana la data de 30 aprilie;
e) avizarea propunerilor de candidati de catre Directia management resurse umane si comunicarea rezultatelor la structurile centrale ale Ministerului Apararii si Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" pana la data de 20 mai;
f) aducerea la cunostinta ofiterilor a aprobarii de participare la concurs, pana la 10 iunie, de catre comandantii/sefii unitatilor din care acestia fac parte;
g) comunicarea de catre Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" a rezultatelor obtinute de candidati la concursul de admitere, in termen de o zi de la afisarea rezultatelor, la unitatile din care fac parte candidatii si la Directia management resurse umane.
___________
*) Ordinul general nr. O.G. 25/1993 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

II. Selectionarea cadrelor militare in vederea participarii la studii de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara
Activitatile de selectionare a cadrelor militare incep cu 90 de zile inainte de data trimiterii la cursuri si constau in:
a) prezentarea, in termen de cel mult 10 zile de la transmiterea cifrelor de scolarizare la studiile de perfectionare a pregatirii profesionale, a rapoartelor cadrelor militare care indeplinesc criteriile si sunt propuse prin aprecierile de serviciu sa participe la concurs in vederea trimiterii la astfel de forme de pregatire;
b) analizarea, in termen de cel mult 15 zile de la primirea cifrelor de scolarizare la formele de perfectionare a pregatirii profesionale, a situatiei cadrelor militare in activitate care indeplinesc criteriile si sunt propuse prin aprecierile de serviciu sa urmeze astfel de forme de pregatire de catre comandantii/sefii unitatilor din care acestea fac parte;
c) inaintarea ierarhic, de catre unitati, a propunerilor cu candidatii selectionati. Acestea se vor inscrie intr-un tabel - al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie -, la care se anexeaza fisele cu principalele date intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezenta metodologie si fisele ultimului control medical periodic si se trimit in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea cifrelor de scolarizare la comisiile de selectie care au in responsabilitate functiile in care au perspectiva sa fie promovate cadrele militare dupa absolvirea cursurilor la care se propun sa fie trimise;
d) analizarea propunerilor, in termen de cel putin 45 de zile inainte de data inceperii formelor de pregatire, in comisiile de selectie care au in responsabilitate functiile in care au perspective sa fie promovate cadrele militare dupa absolvirea cursurilor la care se propun sa fie trimise, iar concluziile rezultate se trimit structurilor centrale din care fac parte candidatii;
e) trimiterea, de catre structurile centrale din care fac parte cadrele militare, institutiilor de invatamant organizatoare, a listelor cu candidatii avizati de catre comisiile de selectie, cu cel putin 35 de zile inainte de data inceperii cursurilor;
f) organizarea concursului de admitere la aceste forme de pregatire, de catre institutiile la care se desfasoara cursurile de perfectionare a pregatirii profesionale, cu 30 de zile inainte de data inceperii acestora;
g) prezentarea cadrelor militare propuse de comisiile de selectie sa participe la concurs, la institutiile la care se desfasoara cursurile de perfectionare a pregatirii profesionale, cu o zi inainte de data anuntata pentru inceperea concursului, pe baza ordinului de serviciu si a ordinului de zi pe unitate;
h) transmiterea, de catre institutiile la care se desfasoara cursurile de perfectionare a pregatirii profesionale a cadrelor militare, unitatilor din care fac parte candidatii si structurilor care gestioneaza programele de pregatire, a rezultatelor obtinute la concurs de catre acestia, dupa 5 zile de la afisarea rezultatelor;
i) prezentarea cadrelor militare la unitatile din care fac parte, dupa sustinerea concursului de admitere, avand consemnate in ordinele de serviciu data si ora plecarii din institutie. Cadrele militare declarate admise la concurs se prezinta la cursuri in ziua dinaintea inceperii studiilor, pe baza ordinului de zi pe unitate si a ordinului de serviciu;
j) inaintarea situatiei cu cei admisi de catre unitatile militare din care fac parte acestia, in termen de cel mult 3 zile de la primirea rezultatelor, la structurile care, potrivit competentelor, emit ordinele de detasare la cursuri, astfel incat ordinele sa ajunga la institutiile la care se desfasoara studiile pana la data inceperii acestora.


ANEXA Nr. 1 la metodologie
  SECRET DE SERVICIU
- dupa completare - 


  FISA-PROPUNERE
de participare la concursul de admitere la Cursul interarme/Facultatea
Interarme din Universitatea Nationala de Aparare "CAROL I" 


  Specialitatea ............................... in anul .............. 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦- Gradul, arma                           ¦                ¦
¦- Vechimea in grad                         ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Numele si prenumele (codul)                   ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Functia si unitatea                       ¦                ¦
¦- Prevederea de grad a functiei                  ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Data numirii in functie                     ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Data si locul nasterii                      ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Starea civila, copii                       ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Studii militare - inclusiv cursurile -, durata si anul absolvirii¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Data de cand este ofiter in activitate              ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Functii indeplinite, perioada si prevederea de grad a acestora  ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Limba straina la care doreste sa fie examinat          ¦                ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------------------------------¦
¦- Aprecierile de serviciu pe ultimii 3 an             ¦                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                ¦   Propunerile   ¦                       ¦
¦                ¦comandantilor/sefilor+---------------------------------------------¦
¦                ¦  structurilor   ¦                       ¦
¦   Confirmarea de catre   ¦   ierarhice   +---------------------------------------------¦
¦ comandantii/sefii ierarhici a ¦           ¦                       ¦
¦  faptului ca ofiterul are  +-------------------------------------------------------------------¦
¦potential de dezvoltare care sa ¦         Concluzia comisiei de selectie          ¦
¦ ii permita accesul la functii ¦                                  ¦
¦  care necesita specializare  ¦   Presedintele comisiei de selectie               ¦
¦interarme si propunerea acestora¦   ........................................           ¦
¦privind participarea la concurs ¦           (gradul)                   ¦
¦                ¦       .........................................       ¦
¦                ¦            (numele si prenumele)            ¦
¦                +-------------------------------------------------------------------¦
¦                ¦       Avizul Directiei management resurse umane       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 2 la metodologie
  SECRET DE SERVICIU
- dupa completare - 


  TABEL
cu propuneri privind trimiterea cadrelor militare la studii de
perfectionare a pregatirii profesionale organizate
in tara in perioada .................................. 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦- Gradul, arma        ¦- Functia si unitatea  ¦  Studii  ¦            ¦  Utilizarea  ¦
¦Nr. ¦- Vechimea in grad      ¦- Data numirii in functie¦ si anul  ¦Aprecierile de serviciu¦  ulterioara  ¦
¦crt.¦- Numele si prenumele (codul)¦             ¦absolvirii*)¦  pe ultimii 2 ani  ¦- functia in care¦
¦  ¦- Data nasterii       ¦             ¦      ¦            ¦ va fi numit - ¦
+----+-----------------------------+-------------------------+------------+-----------------------+-----------------¦
¦  ¦               ¦             ¦      ¦            ¦         ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

  *) Inclusiv cursurile absolvite. 
ANEXA Nr. 3 la metodologie


SECRET DE SERVICIU
- dupa completare -
FISA
cu principalele date/pentru cadrele militare in activitate

- model -

Colonel (I.) POPESCU ION GHEORGHE
- Sef sectie operatii la Corpul 12 Armata -
 • Vechimea in grad: 01.12.1995
 • Data si locul nasterii: 1 aprilie 1948, Ionesti, judetul Dambovita
 • Starea civila: casatorit, sotia profesoara, are un fiu in varsta de 24 de ani
 • Limbi straine: engleza, foarte bine
 • Studii: - Scoala Militara Ofiteri Infanterie, cu media 9,45, clasificat al 10-lea din 82 de absolventi, 1970;
  - Academia Militara, sectia arme intrunite, cu media 9,56, clasificat al 2-lea din 24 de absolventi, 1977;
  - Curs postacademic, profil unic pentru toate armele, anul 1982;
  - Curs de limba engleza, in Canada, 5 luni, anul 1993.
 • Functii indeplinite:
  - 1970-1973, comandant pluton la Regimentul 12 Mecanizat;
  - 1973-1975, comandant companie la Regimentul 30 Mecanizat;
  - 1977-1978, ofiter 3 - la seful cercetarii - la Divizia 4 Mecanizata;
  - 1978-1980, comandant batalion infanterie la Regimentul 14 Mecanizat;
  - 1980-1984, sef birou operatii si pregatire pentru lupta la Divizia 4 Mecanizata;
  - 1988-1992, comandant al Regimentului 17 Mecanizat.
  - De la 29.11.1992 indeplineste functia actuala;
 • Aprecierile de serviciu pe ultimii 3 ani: foarte bun;
  Poate fi de interes si:
  HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016
  Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
  Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
  Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
  Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ord
  Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961
  Ordin M7/2015 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2014
  Legea 183/2014 privind aprobarea OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
  Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
  Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
  OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
  Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
  Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
  Contabilitatea persoanelor fizice autorizate. Ghid practic
  Sorin-Constantin Deaconu

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  61 useri online

  Useri autentificati: