DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1323/2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei MunciiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 3 iunie 2009

Avand in vedere:
 • prevederile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;
 • prevederile art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 767/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002;
 • prevederile art. 55 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009;
 • Nota inspectorului general de stat nr. 481 din 7 mai 2009,
  in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Proteetiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Normativul cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Normativ cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii


  Art. 1
  (1) Inspectia Muncii efectueaza, prin personalul propriu analize, expertize tehnice si acorda asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de mundi si al securitatii si sanatatii in munca, denumite in continuare prestatii de servicii, la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii.
  (2) Contravaloarea prestatiilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de munca care efectueaza prestatia.

  Art. 2
  (1) Prestatiile de servicii prevazute in prezentul normativ se efectueaza numai dupa confirmarea achitarii tarifului.
  (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile in care prin lege se precizeaza ca prestatiile de servicii trebuie efectuate de indata ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioara realizarii acestora.

  Art. 3
  In functie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii sunt urmatoarele:

  1. Participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, respectiv participarea la activitatile pentru acordarea unor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif: 40 lei/ora.

  2. Analiza documentatiei si expertizarea unitatilor in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materialelor explozive in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif:
 • materiale explozive propriu-zise - 360 lei;
 • objecte artizanale si de distributie pe baza de amestecuri pirotehnice - 300 lei.

  3. Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif: 400 lei.

  4. Expertiza si analiza documentatiei in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de detinere materii explozive, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif:
 • materiale explozive propriu-zise - 60 lei;
 • obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice - 200 lei.

  5. Analiza documentatiei si efectuarea expertizarii in vederea:
 • acordarii vizei anuale a autorizatiei de functionare a depozitelor de materii explozive - emiterii avizului de amplasare a firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • expertizarii/avizarii incaperilor pentru depozitarea, pastrarea si manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolturi, fuzee antigrindina, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spatii destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor, pulberilor de munitie, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;
 • aprobarii depasirii cu 25% a cantitatii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizatia depozitului, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif: 200 lei/aviz.

  6. Examinarea artificierilor si pirotehnistilor in vederea autorizarii acestora si asistenta tehnica la pregatirea activitatilor pentru autorizarea si reautorizarea artificierilor, conform art. 293 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif: 50 lei/candidat.

  7. Eliberarea de certificate/adeverinte in baza doeumentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.
  Tarif: 40 lei/document.

  8. Eliberarea de copii in baza documente!or existente in arhivele inspedoratelor teritoriale de munca la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si obtine aeeste informatii, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Tarif: 0,5 lei/pagina.

  9. Eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori, conform Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.
  Tarif: 10 lei/salariat.

  10. Furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea informatiilor din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii, conform Hotararii Guvernului nr. 161/2006, cu modificarile ulterioare.
  Tarif: 50 lei/registru de cel mult 1 MB, plus 10 lei pentru fiecare MB suplimentar.

  Art. 4
  Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii catre:
  a) institutiile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Informatiile furnizate se utilizeaza numai in scopul mentionat in mod expres in solicitarea adresata de catre aceste institutii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) instantele de judecata, organele de cercetare penala, organele de urmarire penala, organele fiscale, precum si oricare alte institutii pentru care actele normative prevad scutirea de taxe, tarife si comisioane;
  c) institutiile cu care Inspectia Muncii a incheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestatii cu titlu gratuit, necesare realizarii atributiilor acestora, potrivit legii.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
  Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
  Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
  Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
  Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
  Ordin nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
  OUG 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei. Ordonanta de urgenta nr. 59/2013
  Ordin nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
  Ordin nr. 1553/2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara
  Ordin 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei
  Hotararea CSM 1061/2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii
  Ordin nr. 24/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare
  Hotararea CSM 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari
  Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Lege nr. 51/2012
  Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
  OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici. Ordonanta de urgenta 94/2011
  OG 5/2011 pentru aprobarea unor reglementari privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor incasate de catre personalul imputernicit cu atributii de inspectie si control in urma aplicarii sanctiunilor contraventionale specifice activitat
  Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
  Ordin nr. 14/2010 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale
  Succesul in cariera
  Isabelle Michaud

  Pret: 24.9 lei
  21.16 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: