DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 94/2010 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.128/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 10 august 2010

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Pentru aplicarea prevederilor art. 22 si 26 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 16 lit. o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 41 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ale art. 108 si 135 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 8^1 alin. (2) si art. 8^5 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 24 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificarile ulterioare,
ministrul apararii nationale emite urmatorul ordin:

Art. I
Instructiunile privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.128/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 7 ianuarie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezentele instructiuni reglementeaza accesul si conditiile in care se foloseste fondul construit al Ministerului Apararii Nationale destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive si stabilesc inlesnirile de care beneficiaza urmatoarele categorii de personal:
a) cadrele militare in activitate si familiile acestora;
b) soldatii, gradatii voluntari si familiile acestora;
c) personalul civil din Ministerul Apararii Nationale;
d) veteranii si vaduvele de razboi;
e) cadrele militare in rezerva si in retragere, pensionari militari si fosti pensionari militari de invaliditate si familiile acestora;
f) urmasii personalului armatei decedat, participant la actiuni militare;
g) membrii familiei si/sau alte persoane care viziteaza personalul armatei ranit ca urmare a actiunilor militare si cel invalid."

2. La articolul 15 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) decizia medicala emisa de catre comisia de expertiza medico-militara, pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere, declarate inapte pentru serviciul militar ca urmare a unei boli contractate in timpul sau din cauza serviciului militar;".

3. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) In centrele de refacere a capacitatii de munca se cazeaza categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)f), pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, cu suportarea tarifelor de cazare ce se stabilesc de catre administratorii spatiilor pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri."

4. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Persoanele cazate potrivit alin. (1) au dreptul, pe baza facturii si a chitantei fiscale emise de centrul de refacere a capacitatii de munca, la decontarea a 90% din tariful achitat, pentru o serie de cazare, dar nu mai mult de 7 zile calendaristice, astfel:
a) de catre unitatile militare in care sunt incadrate, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)c);
b) de catre centrele militare zonale/judetene/de sector in raza carora domiciliaza, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d)f)."

5. La articolul 29, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cabanele militare se cazeaza, in limita locurilor disponibile, cu suportarea tarifelor de cazare ce se stabilesc de catre administratorii spatiilor, pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri, si pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)f)".

6. La articolul 29, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele cazate potrivit alin. (4) au dreptul, pe baza facturii si a chitantei fiscale emise de administratorul cabanei militare, la decontarea a 90% din tariful achitat, pentru o serie de cazare, dar nu mai mult de 7 zile calendaristice, astfel:
a) de catre unitatile militare in care sunt incadrate, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)c);
b) de catre centrele militare zonale/judetene/de sector in raza carora domiciliaza, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d)f)."

7. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) In sanatorii se cazeaza, in limita locurilor disponibile, pe baza actelor ce dovedesc calitatea acestora, cu suportarea tarifelor de cazare ce se stabilesc de catre administratorii spatiilor, pe baza cheltuielilor reale, fara alte adaosuri, categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)f)."

8. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Persoanele cazate potrivit alin. (1) au dreptul, pe baza facturii si a chitantei fiscale emise de sanatoriu, la decontarea a 90% din tariful achitat, pentru o serie de cazare, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice, astfel:
a) de catre unitatile militare in care sunt incadrate, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)c);
b) de catre centrele militare zonale/judetene/de sector in raza carora domiciliaza, pentru categoriile de personal prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d)f)."

9. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea inlesnirilor pentru categoriile de persoane prevazute in prezentele instructiuni se suporta din bugetul Ministerului Apararii Nationale, prin grija:
a) ordonatorilor de credite care finanteaza unitatile militare in care sunt incadrati beneficiarii inlesnirilor si a centrelor militare zonale/judetene/de sector, dupa caz;
b) ordonatorilor de credite cu statut de utilizator al spatiilor de cazare.
(2) Inlesnirile prevazute in cuprinsul ordinului se acorda cu conditia incadrarii cheltuielilor in fondurile aprobate prin buget, cu aceasta destinatie."

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Motivarea - secretul competitivitatii
Jean-Pierre Mercier

Pret: 19.9 lei
16.91 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: