DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor
Ordin nr. 55/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 18 iunie 2010

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Vazand Referatul de aprobare nr. 260 din 22 februarie 2010 intocmit de Directia de igiena veterinara si epidemiologie, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor ALImentare, cu amendamentele ulterioare,
in temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,
in temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al COnsiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare,
Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, republicata, in baza art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (1) lit. A pct. 3 si alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Pentru asigurarea unui autocontrol al calitatii laptelui crud conform prevederilor legale, operatorii economici pot incheia contracte cu laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor din cadrul directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru efectuarea de analize.

Art. 4
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor privind conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor stabileste conditiile sanitar-veterinare in care se poate efectua vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor.
(2) Principalul obiectiv al prezentei norme este asigurarea unui nivel ridicat de protectie a consumatorului din punctul de vedere al sigurantei alimentare; fiecare operator din sectorul alimentar de-a lungul lantului alimentar trebuie sa asigure respectarea sigurantei alimentare.
(3) Riscurile alimentare existente in etapa de productie primara trebuie identificate si controlate; pentru situatiile in care mici cantitati de produse primare sunt livrate direct consumatorilor de catre operatorul care le produce se impune ca protectia sa fie asigurata prin intermediul legislatiei nationale, in special datorita legaturii stranse dintre producator si consumator.

Art. 2
Vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor se efectueaza in limita cotei de lapte obtinute in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Conditii pentru echipamentele automate de vanzare directa a laptelui crud (automatele pentru vanzarea directa de lapte)


Art. 3
Operatorii din sectorul alimentar care comercializeaza lapte crud prin intermediul automatelor trebuie sa se asigure ca automatele:
a) sunt construite din materiale care pot fi usor de curatat, dezinfectat atat la interior, cat si la exterior si sa respecte prevederile cap. V din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
b) sunt prevazute cu sisteme de racire care sa permita mentinerea laptelui crud la o temperatura de pana la maximum +4C si minimum 0C; temperaturile de depozitare pentru laptele crud trebuie asigurate, chiar si in tubulatura dintre rezervorul de lapte si caile de distributie, pana la robinet;
c) suprafetele care vin in contact direct cu laptele crud trebuie sa fie in buna stare, usor de curatat si, daca este cazul, de dezinfectat; in acest scop se accepta materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune si netoxice;
d) robinetul de curgere trebuie sa fie construit astfel incat sa nu permita contaminarea microbiologica, sa fie usor detasabil pentru a permite curatarea si dezinfectarea; sub robinetul de curgere este obligatoriu sa existe o tava pentru colectarea oricarei scurgeri sau picaturi, care trebuie pastrata curata;
e) rezervoarele de depozitare a laptelui crud trebuie sa fie usor de curatat si dezinfectat;
f) automatele pentru vanzarea directa a laptelui trebuie sa fie dotate cu senzor de temperatura cu afisarea externa a acesteia, care se verifica periodic pentru recalibrare de catre un organism specializat si acreditat in acest scop;
g) monitorizarea temperaturilor trebuie sa fie pastrate de catre operatorul de industrie alimentara de la care provine laptele crud cel putin un an;
h) automatele pentru vanzarea laptelui crud trebuie sa fie prevazute cu un sistem care sa nu permita vanzarea in cazul intreruperii curentului electric care implica o crestere a temperaturii laptelui peste valoarea maxima de +4C.

Art. 4
Automatele pentru vanzarea directa a laptelui trebuie sa prezinte in mod obligatoriu vizibil, lizibil si permanent actualizarea urmatoarelor informatii:
a) descrierea produsului Lapte crud de la .... (specia);
b) denumirea exploatatiei de origine a laptelui crud care face obiectul vanzarii directe, data mulgerii;
c) data la care a fost alimentat automatul;
d) data expirarii valabilitatii laptelui;
e) instructiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se pastra in frigider la o temperatura cuprinsa intre 0C si +4C);
f) numarul de inregistrare sanitara veterinara acordat de directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana pentru fiecare automat, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
La automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud prevazute cu un sistem de imbuteliere, recipientele trebuie sa prezinte inscriptionat pe o eticheta urmatoarele informatii:
a) descrierea produselor Lapte crud de la ....(specia);
b) data ambalarii (ziua, luna, anul);
c) data expirarii (ziua, luna, anul);
d) denumirea exploatatiilor de vaci producatoare de lapte si numarul de inregistrare, locatia completa;
e) instructiuni pentru pastrarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se pastra in frigider la o temperatura cuprinsa intre 0C si +4C).

Art. 6
(1) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se amplaseaza in spatii inchise sau in spatii deschise, care sa elimine orice risc de contaminare, alimentate cu energie electrica, racordate la o sursa de apa potabila calda si/sau rece in conditiile in care automatele nu sunt dotate cu sistem propriu de igienizare.
(2) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se amplaseaza astfel incat consumatorul final sa nu aiba acces la rezervorul de pastrare a laptelui.


Capitolul III - Conditii aplicabile laptelui crud destinat vanzarii directe prin intermediul automatelor


Art. 7
Laptele crud destinat vanzarii directe catre consumatorul final prin intermediul automatelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie obtinut de la animale care nu prezinta niciun simptom de boala contagioasa care poate fi transmisa omului prin lapte;
b) sa fie obtinut de la animale care sunt in buna stare de sanatate si care nu prezinta niciun semn de boala care ar putea duce la contaminarea laptelui si, in special, care nu sufera de o infectie a aparatului genital insotita de scurgeri, de enterita cu diaree si febra sau de o inflamatie vizibila a ugerului;
c) sa fie obtinut de la animale carora nu li s-au administrat substante sau produse neautorizare sau de la animale care nu au facut obiectul unui tratament ilegal;
d) sa fie obtinut de la animale pentru care, in cazul administrarii unor produse sau substante autorizate, a fost respectata perioada de asteptare prescrisa pentru aceste produse sau substante;
e) sa fie obtinut de la vaci sau bivolite care apartin unui efectiv care este oficial indemn de tuberculoza;
f) sa fie obtinut de la vaci sau bivolite care apartin unui efectiv care este indemn sau oficial indemn de bruceloza;
g) sa fie obtinut de la oi sau capre care apartin unei exploatatii oficial indemne sau indemne de bruceloza;
h) laptele crud destinat vanzarii directe catre consumatorul final trebuie sa se incadreze in parametrii de calitate in ceea ce priveste criteriile care se aplica laptelui crud stabiliti in anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. III din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare (numar total de germeni, numar total de celule somatice si reziduuri de antibiotice);
i) sa fie obtinut cu respectarea tuturor cerintelor de igiena a mulsului si sa fie racit, pastrat la ferma si transportat corespunzator;
j) laptele crud trebuie transportat de la locul producerii la locurile de vanzare directa catre consumatorul final prin intermediul automatelor in recipiente confectionate din materiale usor de spalat si de dezinfectat, rezistente la coroziune, care sa nu modifice compozitia laptelui, sa nu produca modificari ale laptelui (culoare, gust, miros etc.) si sa nu transfere laptelui substante care pun in pericol sanatatea consumatorului.


Capitolul IV - Conditii aplicabile exploatatiei de producere a laptelui crud destinat vanzarii directe prin intermediul automatelor


Art. 8
Exploatatiile de producere a laptelui crud destinat vanzarii directe prin intermediul automatelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa fie autorizate/inregistrate sanitar-veterinar de catre directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, inclusiv pentru activitatea de vanzare directa a laptelui crud;
b) instalatiile de muls, ustensilele si spatiile in care se depoziteaza laptele dupa muls, manipulat si racit, sa fie situate si sa fie construite astfel incat sa limiteze riscurile de contaminare a laptelui;
c) spatiile destinate depozitarii laptelui dupa muls sa fie bine separate de spatiile unde sunt adapostite animalele;
d) suprafata echipamentelor care intra in contact cu laptele (ustensilele, recipientele utilizate la muls si transport) sa fie usor de curatat, de intretinut si dezinfectat, in care scop se impune utilizarea unor materiale netede, lavabile si netoxice.


Capitolul V - Conditii aplicabile ambalajelor in care se vinde laptele prin intermediul automatelor pentru vanzarea directa a laptelui crud


Art. 9
(1) In cazul in care ambalajele care vin in contact direct cu laptele sunt oferite din automatele de lapte, acestea trebuie sa fie de unica folosinta, curate si sa asigure protectie impotriva contaminarii pe durata transportului si pe timpul pastrarii (de exemplu: recipiente din material plastic, pungi, sticle din material plastic etc.).
(2) Materialele care vin in contact cu laptele crud trebuie sa indeplineasca prevederile regulamentelor Uniunii Europene privind materialul si obiectele din materialul plastic destinat sa vina in contact cu produsele alimentare si trebuie sa se supuna inclusiv prevederilor Directivei nr. 2002/72/CE a Comisiei din 6 august 2002 privind materialele si obiectele din material plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare, cu amendamentele ulterioare.
(3) Este permisa vanzarea directa de lapte crud prin introducerea acestuia in ambalajele consumatorului final, responsabilitatea privind asigurarea curatarii si igienizarii acestora revenind in totalitate consumatorului.

Art. 10
Automatele destinate vanzarii directe de lapte trebuie sa aiba inscriptionate in lateral si in fata urmatoarele mentiuni: "LAPTE CRUD se va fierbe".

Art. 11
In cazul in care in urma controalelor oficiale efectuate de medicii veterinari sau in baza rezultatelor de laborator laptele nu se incadreaza in parametrii de calitate si salubritate stabiliti de legislatia in vigoare, respectiv la numarul total de germeni, numarul de celule somatice, reziduuri de medicamente, parametrii microbiologici si fizico-chimici, se va dispune suspendarea sau interzicerea vanzarii directe a laptelui crud pana la eliminarea neconformitatii si remedierea deficientelor constatate, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 12
(1) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se pot amplasa la nivelul exploatatiei si in afara exploatatiei.
(2) In situatiile in care automatele pentru vanzarea laptelui crud sunt amplasate in afara exploatatiei, operatorii din exploatatiile producatoare de lapte, proprietari ai automatelor, au obligatia elaborarii procedurilor pentru transportul laptelui de la exploatatie pana la locul de amplasare a automatului.

Art. 13
(1) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se alimenteaza cu lapte zilnic.
(2) Laptele crud nevandut va fi preluat de catre proprietarul fermei de origine si va fi utilizat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(3) Alimentarea unui automat se efectueaza numai cu lapte crud provenit de la un singur operator, producator de lapte crud.
(4) Alimentarea automatelor cu lapte crud se efectueaza direct numai de catre producatorul de lapte caruia ii apartine exploatatia de animale producatoare de lapte si automatele pentru distribuirea laptelui.

Art. 14
(1) Vanzarea directa a laptelui crud prin intermediul automatelor se realizeaza de catre operatori care detin exploatatii de animale producatoare de lapte crud in limitele cotelor individuale de lapte pentru vanzari directe, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte.
(2) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se inregistreaza sanitar-veterinar, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Automatele pentru vanzarea directa a laptelui crud se supun controlului sanitar-veterinar conform legislatiei sanitarveterinare in vigoare.

Art. 15
Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se sanctioneaza potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
HG 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din
Ordin privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 012 luni, care nu
Sprijin familie - OUG nr. 148/2005 privind privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: