DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 3866/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetenePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 9 mai 2012

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In temeiul art. 280 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulteriaore, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 847/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Directia generala juridica, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judeteneCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament este elaborat in temeiul prevederilor art. 280 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prezentul regulament.

Art. 3
(1) Personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care a fost sanctionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant, sanctionat in conformitate cu prevederile art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a contesta decizia de sanctionare, in termen de 15 zile de la comunicare, la colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare, conform art. 280 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt organe administrativ-jurisdictionale.


Capitolul II - Raspunderea disciplinara


Art. 5
(1) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
(2) Personalul didactic de predare si de pregatire/instruire practica, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si control incadrat in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare, precum si personalul de indrumare si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin potrivit legii, contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.

Art. 6
(1) Sanctiunea se stabileste in functie de gravitatea abaterilor, de imprejurarile in care au fost savarsite, de urmarile acestora, precum si de comportamentul persoanei in cauza.
(2) Daca de la data savarsirii faptei ce constituie abatere disciplinara si pana la momentul aplicarii sanctiunii au trecut mai mult de 6 luni, persoana in cauza nu mai poate fi sanctionata disciplinar.
(3) Sanctiunea se aplica si se comunica prin decizie scrisa, dupa caz, de catre directorul unitatii de invatamant, inspectorul scolar general sau ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, in termen de cel mult 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea faptei/faptelor ce constituie abatere disciplinara.
(4) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantei judecatoresti este garantat.


Capitolul III - Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si a colegiilor de pe langa inspectoratele scolare


Art. 7
(1) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de innoire a mandatului.
(2) Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este urmatoarea:
a) 4 reprezentanti si un secretar al Colegiului, desemnati de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
b) cate un reprezentant desemnat de fiecare federeatie sindicala din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.
(3) Pentru fiecare membru al Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se propune un membru supleant.
(4) Componenta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului membrii titulari si supleanti se aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
(5) In prima sedinta a Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele.
(6) Sedinta Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

Art. 8
(1) Membrii colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de innoire a mandatului.
(2) Componenta colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare este urmatoarea:
a) un inspector scolar general adjunct;
b) 2 inspectori scolari;
c) un consilier juridic al inspectoratului scolar secretar al colegiului de disciplina;
d) cate un reprezentant desemnat de fiecare federeatie sindicala din invatamantul preuniversitar, reprezentativa la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si care exista in judetul respectiv.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in judetele in care organizatiile sindicale sunt afiliate doar la doua din federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, componenta colegiului de disciplina este completata cu seful compartimentului audit din cadrul inspectoratului scolar. Daca la nivelul judetului toate organizatiile sindicale sunt afiliate la una dintre federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, colegiul de disciplina va avea un numar de 5 membri [membrii prevazuti la art. 8 alin. (2) lit. a), b) si c) si reprezentantul federatiei sindicale respective].
(4) Pentru fiecare membru al colegiului de disciplina se propune un membru supleant.
(5) Componenta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar membrii titulari si supleanti se aproba prin decizie a inspectorului scolar general.
(6) In prima sedinta a colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar se aleg prin vot secret presedintele si vicepresedintele.
(7) Sedinta colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar este statutara in prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor sai.


Capitolul IV - Atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare


Art. 9
(1) Ca organe administrativ-jurisdictionale, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene solutioneaza contestatia adresata de persoana sanctionata in temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Colegiul de disciplina, prin hotarare motivata, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor orale sau in scris, poate dispune urmatoarele:
a) admiterea contestatiei;
b) respingerea contestatiei.
(3) Prin hotararea pronuntata colegiul de disciplina poate mentine sanctiunea aplicata, o poate diminua sau inlocui cu alta sanctiune mai usoara sau o poate anula in totalitate.
(4) Daca prin hotarare se admite contestatia si se dispune reintegrarea in functie a contestatarului, colegiul de disciplina se pronunta si asupra drepturilor salariale cuvenite retroactiv.

Art. 10
(1) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este competent sa solutioneze contestatiile conform art. 3 alin. (1).
(2) Colegiile de disciplina de pe langa inspectoratele scolare sunt competente sa solutioneze contestatiile conform art. 3 alin. (2).


Capitolul V - Procedura solutionarii contestatiei


SECTIUNEA 1 - Procedura solutionarii contestatiei de catre Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului


Art. 11
(1) Secretarul Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului primeste si inregistreaza contestatia in registrul special de intrari-iesiri al Colegiului, intocmeste un dosar pentru fiecare cerere si elaboreaza referatul cauzei.
(2) Referatul cauzei cuprinde urmatoarele elemente obligatorii: "partile", "obiectul", "actul contestat", "sustineri in aparare", "acte la dosar", "constatari" si "aspecte de elucidat".

Art. 12
(1) Secretarul Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului convoaca membrii acestuia si citeaza partile cu cel putin 15 zile inainte de sedinta. Intimatul este citat cu copie de pe contestatia depusa.
(2) Presedintele/Vicepresedintele Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului constata indeplinirea conditiilor de cvorum necesare pentru desfasurarea statutara a sedintei acestuia si conduce lucrarile acestuia.

Art. 13
(1) La solicitarea partilor, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate acorda un singur termen pentru lipsa de aparare, temeinic motivata.
(2) In situatia in care, desi au fost legal citate, partile nu se prezinta, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului procedeaza la judecarea cauzei in lipsa, daca aceasta a fost solicitata de una dintre parti.

Art. 14
(1) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sunt obligati sa staruie in aflarea adevarului in vederea solutionarii contestatiei si pentru a pronunta o hotarare temeinica si legala.
(2) Cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept invocate de parti in sustinerea pretentiilor si apararilor lor, Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este in drept sa le ceara acestora sa prezinte explicatii, oral sau in scris, precum si sa puna in dezbaterea lor orice imprejurari de fapt ori de drept, chiar daca nu sunt mentionate in contestatie sau in intampinare.
(3) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, din oficiu, poate pune in discutia partilor exceptii de procedura sau de fond, precum si administrarea de probe.
(4) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au indatorirea sa staruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale.
(5) Membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului au obligatia de a se abtine de la orice actiune prin care ar putea influenta declaratiile martorilor sau ale partilor aflate in litigiu. De asemenea, este interzis membrilor Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa se antepronunte.
(6) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal de sedinta semnat de membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(7) Dupa incheierea dezbaterilor, membrii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului hotarasc motivat asupra contestatiei, pe baza probelor administrate si a sustinerilor partilor.
(8) Hotararea se ia cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 15
(1) Hotararea Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se redacteaza, se motiveaza atat in fapt, cat si in drept, se semneaza de catre secretarul si presedintele/vicepresedintele Colegiului si se comunica partilor.
(2) Colegiul Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate amana pronuntarea cel mult 7 zile, in vederea depunerii de concluzii scrise. Motivul amanarii se consemneaza in cuprinsul hotararii.

Art. 16
Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhiva Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 17
Impotriva hotararii Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului partea nemultumita se poate adresa cu actiune in instanta competenta sectia specializata in solutionarea conflictelor de munca, in termen de 30 de zile de la comunicare.

SECTIUNEA 2 - Procedura solutionarii contestatiei de catre colegiile de disciplina la nivelul inspectoratelor scolare


Art. 18
Prevederile art. 11-15 si 17 se aplica in mod corespunzator si in cazul contestatiilor pentru a caror solutionare sunt competente colegiile de disciplina de la nivelul inspectoratelor scolare.

Art. 19
In cazul in care contestatarul este un membru al colegiului de disciplina de la nivelul inspectoratului scolar, se respecta procedura prevazuta la art. 18, cu mentiunea ca acesta nu participa la dezbateri si nu are drept de vot.

Art. 20
Procesul-verbal si inscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicarii hotararii se pastreaza in arhiva inspectoratului scolar, potrivit prevederilor legale in vigoare.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 21
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Art. 22
Membrii colegiilor de disciplina pot beneficia pentr activitatea desfasurata in cadrul acestora de drepturi salariale suplimentare, in conditiile legii

Art. 23
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
Hotararea CSM 545/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si a Codului de procedura disciplinara
OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Ordonanta 26/2
Hotarare nr. 769/2013 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/201
Hotarare 1/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a
OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 26/2012
Hotararea 2/2012 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etica si disciplina
Legea 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Lege nr. 24/2012
Legea 36/2011 privind aprobarea OUG 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Ordinul 2584/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordin nr. 2584/2010
Hotararea 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Ordonanta de Urgenta nr. 41/2010
OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare nr. 61/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Roma
Hotarare privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, hotararea nr. 1344/2007
Codul privind Conduita Etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, 2007
Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
Teoria generala a dreptului civil
Chelaru Eugen

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
46 useri online

Useri autentificati: