DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare. Ordin nr. 33/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 4 septembrie 2012

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 70 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrica,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Producatorii detinatori de centrale electrice eoliene dispecerizabile (CEED) participa la piata de echilibrare (PE) cu respectarea drepturilor si obligatiilor aferente, conform prevederilor aplicabile in vigoare si prevederilor prezentului ordin. Centrala electrica eoliana dispecerizabila este asimilata cu unitatea dispecerizabila (UD) in toate reglementarile aplicabile, cu luarea in considerare a prevederilor prezentului ordin.
(2) Oferta zilnica pentru cantitatea de energie de echilibrare disponibila a producatorilor detinatori de CEED poate avea un pret minim admis de 0,1 lei/MWh. Acelasi pret minim admis se aplica si ofertei zilnice pentru cantitatea de energie de echilibrare disponibila realizate de:
a) UD care produc energie electrica din energie solara (UD-ES);
b) UD de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta, corespunzator capacitatii calificate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, pentru cogenerarea de inalta eficienta;
c) UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicata in baza procedurii specifice intocmite de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Bucuresti, in calitate de operator al PE (OPE);
d) UD de producere a energiei electrice din sursa nucleara aflate in functiune la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(3) Pretul minim admis al ofertei zilnice pe PE corespunzatoare UD care produc energie electrica din surse regenerabile de energie, altele decat cele mentionate la alin. (2), este de 5 lei/KWh.
(4) Toate celelalte UD pot oferta pe PE un pret minim de cel putin 10 lei/KWh.
(5) OPE ofera posibilitatea modificarii notificarilor fizice de catre toate partile responsabile cu echilibrarea (PRE) cu minimum o ora inainte de intervalul de dispecerizare corespunzator primei modificari solicitate.

Art. 2
(1) In ordinea de merit de crestere de putere OPE nu ia in considerare ofertele aferente CEED si UD-ES. Reducerea de putere se efectueaza conform ordinii de merit de reducere din PE, cu respectarea prevederilor din cadrul acestui articol.
(2) Dupa epuizarea tuturor posibilitatilor tehnice de reducere de putere (UD-urile termo se reduc, de regula, la minim tehnic sau sunt oprite daca este posibil) a UD ofertate la un pret mai mare sau egal cu pretul minim admis precizat la art. 1 alin. (4), cu mentinerea nivelului de adecvanta si a celui de securitate a Sistemului energetic national (SEN), OTS dispune reducerea productiei CEED si UD-ES a caror productie realizata momentan depaseste productia notificata fizic. Reducerea de putere se face proportional cu puterea instalata a fiecarei UD, in trepte de 20% din puterea insalata, rotunjite la un multiplu de 10 MW, pana la puterea notificata. Ultima treapta de reducere pana la puterea notificata poate fi mai mica de 10 MW.
(3) Daca, dupa luarea masurilor precizate la alin. (2), productia trebuie redusa in continuare pentru realizarea echilibrului productie-consum, atunci OPE dispune reducerea de putere pentru UD care oferteaza pretul minim precizat la art. 1 alin. (3) si, numai in ultima instanta, dispune reducerea de putere pentru UD care oferteaza pretul minim precizat la art. 1 alin. (2). Metoda de selectare a UD in cadrul aceleiasi categorii de pret minim de oferta este similara celei prezentate la alin. (2): OPE dispune fiecarei UD o reducere de putere proportionala cu puterea instalata a fiecarei UD, in trepte de 20% din puterea instalata, rotunjite la un multiplu de 10 MW, pana la oprirea totala. Ultima treapta de reducere pana la oprirea totala poate fi mai mica de 10 MW.
(4) OPE controleaza modul in care UD respecta dispozitia de dispecer; reducerea de putere pentru CEED si pentru UD-ES trebuei realizata astfel incat puterea produsa momentan sa nu fie mai mare decat cea pana la care s-a dispus reducerea.
(5) Pentru energia electrica redusa prin dispozitie de dispecer decontarea se face conform regulilor PE, producatorul neavand dreptul sa ceara despagubiri pentru eventualele certificate verzi pierdute.
(6) OPE publica pe pagina sa de web o informare referitoare la motivele reducerii puterii pe PE in urma dispozitiei de dispecer, in cazul CEED si UD-ES. Aceasta informare va cuprinde, pe langa motivul reducerii, puterea redusa, numele producatorului si locatia UD respective.


Art. 3
(1) Pentru fiecare UD/consum dispecerizabila (CD), preturile din ofertele zilnice pe PE se limiteaza astfel:
a) diferenta dintre cel mai mare pret din oferta zilnica pe perioada unei zile de livrare si cel mai mic pret din oferta zilnica pe perioada aceleiasi zile de livrare este de maximum 150 lei/MWh, cu exceptia UD de producere a energiei electrice in cogenerare de inalta eficienta;
b) cel mai mare pret din oferta zilnica de PE corespunzatoare reglajului de crestere de putere se limiteaza superior la 450 lei/KWh, pe fiecare interval de dispecerizare.
(2) In momentul primirii fiecarei oferte zilnice, OPE verifica respectarea cerintelor prevazute la alin. (1) si informeaza participantul la PE referitor la acceptarea sau respingerea ei.
(3) Oferta zilnica respinsa initial care nu este corectata in limita dxe timp reglementata este respinsa definitiv si este tratata ca in situatia in care nu ar fi fost trimisa.

Art. 4
(1) In situatia in care OPE constata ca pe parcursul ultimelor 3 luni de zile un producator a realizat mai mult de 40% din volumul tranzactiilor pe un tip de reglaj si sens, OPE publica in termen de 30 de zile de la finele intervalului analizat ofertele si tranzactiile acestuia din PE, pe pagina de web a OPE, intr-un format descarcabil si usor de analizat.
(2) OPE continua sa publice ofertele si tranzactiile mentionate la alin. (1) timp de 3 luni consecutive, pana cand volumul tranzactiilor realizate de producator scade sub 40% din volumul total al tranzactiilor inregistrate pentru respectivul tip de reglaj si sens.

Art. 5
(1) In termen de doua luni de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Bucuresti:
a) actualizeaza procedurile de verificare a ofertelor pentru respectarea cerintelor prevazute la art. 1 si 3 si le transmite ANRE pentru avizare;
b) intocmeste procedura precizata la art. 1 alin. (2) lit. c) si o transmite ANRE pentru avizare.
(2) In termen de 3 luni de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Bucuresti asigura punerea in aplicare a prevederilor acestuia.

Art. 6
(1) Participantii la piata de energie electrica, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Bucuresti si Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica" S.A. duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) Producatorii detinatori ai unor UD de producere a energiei electrice calificate de ANRE pentru cogenerarea de inalta eficienta transmit lunar ANRE cantitatile de energie termica livrate in cogenerare, pentru verificarea corectitudinii ofertarii acestora in baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b).

Art. 7
Dispozitia de dispecer de reducere de putere este obligatorie pentru toate tipurile de UD, inclusiv pentru CEED si UD-ES; incalcarea ei constituie abatere de la disciplina de dispecer si se sanctioneaza ca atare.

Art. 8
Departamentele de specialitate din cadrul ANRE urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 9
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui NARE nr. 33/2006 privind reguli de ofertare pe piata de echilibrare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: