DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 27/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geograficaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 26 februarie 2013

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

Vazand Referatul de aprobare nr. 2.729 din 3 decembrie 2012 intocmit de Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole,
avand in vedere:
 • prevederile art. 19 alin. (4) din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • prevederile art. 51 alin. (1) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, cu modificarile ulterioare;
 • prevederile art. 8 lit. s) din Hotararea Guvernului nr. 1.408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produelor Vitivinicole, cu modificarile ulterioare;
 • dispozitiile art. 118c alin. (2) si ale art. 118p din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitaore la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 154 din 17 iunie 2009, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 470/2008 al Consiliului in ceea ce priveste denumirile de origine protejate si indicatiile geografice protejate, mentiunile traditionale, etichetarea si prezentarea anumitor produse vitivinicole si Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei din 10 iulie 2009 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului in privinta categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice si a restrictiilor care se aplica acestora, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 24 iulie 2009,
  in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

  Art. I
  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie georgrafica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2012, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA (Anexa la Ordonul nr. 163/2012) - NORME TEHNICE pentru producerea vinurilor cu indicatie georgrafica  Capitolul I - Definitii


  Art. 1
  (1) Vinul cu indicatie geografica se obtine din struguri recoltati de pe plantatii de vita-de-vie situate in arealele delimitate aferente denumirilor din Lista indicatiilor georgrafice admise spre utilizare in Romania, in vigoare la data producerii vinului.

  (2) Vinul trebuie sa aiba taria alcoolica naturala minima conform incadrarii arealului in zonele viticole B, CI si CII.
  (3) Taria alcoolica totala nu trebuie sa depaseasca 15% vol.
  (4) Prin derogare, taria alcoolica totala poate sa ajunga la maximum 20% vol. la vinurile care au fost obtinute fara nicio procedura de imbogatire.

  Art. 2
  (1) Prin indicatie georgrafica admisa spre utilizare pentru produsele vitivinicole se intelege numele unei regiuni sau al unui loc specific utilizat pentru a descrie un produs care respecta urmatoarele cerinte:
  a) poseda o calitate, o reputatie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite arealului delimitat pentru indicatia geografica respectiva;
  b) strugurii din care este obtinut produsul trebuie sa provina in proportie de cel putin 85% exclusiv din arealul delimitat aferent indicatiei georgrafice pe care o poarta produsul;

  c) este produs inj aceasta arie georgrafica;
  d) este obtinut din soiuri de vita-de-vie apartinand speciei Vitis vinifera sau unei incrucisari din specia Vitis vinifera si alte specii din genul Vitis.
  (2) Beneficiaza de dreptul de a utiliza numele indicatiei geografice producatorii care se conformeaza cerintelor din caietele de sarcini si se acorda in conformitate cu legislatia in vigoare.


  Capitolul II - Categoriile vinurilor cu indicatie geografica si continutul caietului de sarcini


  Art. 3
  (1) Urmatoarele categorii de vinuri pot purta indicatie geografica daca intrunesc conditiile stabilite prin caietele de sarcini:
  a) vin linistit;
  b) vin spumant;
  c) vin perlant;
  d) vin obtinut din struguri deshidratati;
  e) vin obtinut din struguri supramaturati.
  (2) Producerea si comercializarea vinurilor cu indicatie geografica se fac cu respectarea conditiilor prevazute in caietele de sarcini elaborate de catre asociatia profesionala de producatori reprezentativa din arealul corespunzator indicatiei geografice, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu cerintele prezentului ordin.
  (3) Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole, denumit in continuare O.N.V.P.V., verifica si avizeaza caietele de sarcini intocmite de catre asociatiile/organizatiile de producatori.

  Art. 4
  Caietele de sarcini trebuie sa cuprinda informatii referitoare la:
  a) denumirea indicatiei geografice;
  b) delimitarea arealului de producere prin indicarea teritoriilor administrative, utilizand pe cat posibil delimitarile naturale existente si coordonatele de identificare geografica;
  c) legatura dintre factorul natural si cel uman (legatura cu arealul delimitat);
  d) conditii-cadru pentru vinurile cu indicatie geografica:
  - arealul de procesare a strugurilor;
  - randamentul viticol si vinicol maxim la hectar (q/ha si hl/ha);
  - denumiea unitatilor administrative de producere/procesare sau vecinatati (dupa caz);
  e) indicarea soiurilor de vita-de-vie;
  f) taria alcoolica naturala minima in volume;
  g) taria alcoolica dobandita minima in volume;
  h) calitatea strugurilor la recoltare;
  i) principalele caracteristici ale plantatiei;
  j) tehnologia de cultura:
  - in anii cu conditii climaterice favorabile este admisa majorarea cu maximum 10% a randamentelor stabilite in caietul de sarcini;
  - atat depasirea randamentului/ha (q/ha), cat si diminuarea acestuia nu impun modificarea caietului de sarcini;
  k) tehnologia de obtinere a vinurilor;
  l) practicile oenologice si/sau modelele traditionale admise de legislatia in vigoare in conformitate cu incadrarea in zonele viticole B, CI si CII;
  m) enumerarea principalelor conditii de comercializare (ambalare si etichetare);
  n) principalii parametri fizico-chimici si caracteristicile organoleptice ale vinurilor;
  o) declasarea vinurilor cu indicatie geografica;
  p) denumirea si adresa autoritatii competente care verifica daca specificatiile vinului respecta conditiile caietului de sarcini.

  Art. 5
  (1) Procesatorii pot realiza una sau mai multe faze ale procesului de productie in afara arealului delimitat al indicatiei georgrafice, in conformitate cu prevederile stipulate de catre acestia in caietul de sarcini al respectivei indicatii geografice.
  (2) In situatia in care in caietele de sarcini nu sunt stipulate prevederi referitoare la posibilitatea procesatorilor de a realiza uan sau mai multe faze ale procesului de productie in afara arealului delimitat al indicatiei geografice, acestia sunt obligati sa notifice O.N.V.P.V. cu 15 zile inainte de efectuarea acestora.


  Capitolul III - Controlul calitativ al vinurilor cu indicatie geografica de catre autoritatea competenta


  Art. 6
  (1) Controlul se efectueaza in stricta conformitate cu caietul de sarcini, in baza procedurilor de control ale O.N.V.P.V. prin:
  a) esantionarea prin numar de probe reprezentative pentru aria geografica delimitata;
  b) sistematic, pe baza unui plan de control.
  (2) In scopul verificarii conformitatii cu caietul de sarcini, autoritatea de control verifica:
  a) tehnologia de cultivare a plantatiilor viticole inscrise in registrul plantatiilor viticole cu destinatia de productie de struguri pentru obtinerea vinurilor cu indicatie geografica;
  b) instalatiile operatorilor, si anume capacitatea operatorilor de a indeplini conditiile stabilite in caietul de sarcini;
  c) produsele in orice etapa a procesului de productie, inclusiv etapa ambalarii, pe baza unui plan de control elaborat in prealabil de catre autoritatea de control si adus la cunostinta operatorilor, care acopera fiecare etapa de fabricare a produsului.
  (3) Examinarea calitativa a vinurilor cu indicatie georgrafica este realizata de catre comisiile de degustare regionale din subordinea Comisiei Nationale de Degustare, in baza cererii de examinare calitativa a vinurilor cu indicatie geografica, al carei model este prevazut in anexa care face parte din prezentele norme tehnice.
  (4) Comisiile de degustare regionale sunt alcatuite din minimum 5 membri, reprezentanti ai O.N.V.P.V., ai Asociatiei Degustatorilor Autorizati din Romania, denumita in continuare A.D.A.R., si ai asociatiei profesionale de producatori din arealul vizat, care vor face aprecierea parametrilor organoleptici si fizico-chimici in raport cu prevederile din caietul de sarcini.
  (5) In vederea solutionarii conestatiilor aparute in cadrul procedurii de examinare calitativa, se constituie comisia de solutionare a contestatiilor; componenta comisiei de solutionare a contestatiilor se stabileste prin decizie a directorului general al O.N.V.P.V., iar membrii acesteia nu trebuie sa faca parte din Comisia Nationala de Degustare.

  Art. 7
  (1) Procedura de examinare calitativa a vinurilor cu indicatie geografica cuprinde urmatoarele etape:
  a) depunerea cererii de examinare calitativa a lotului de vin;
  b) depunerea buletinului de analiza fizico-chimica a lotului de vin;
  c) evaluarea organoleptica a lotului de vin prin degustare si emiterea fisei de degustare;
  d) redactarea fisei de evaluare a vinului evaluat si intocmirea procesului-verbal de catre comisia de degustare regionala sau comisia de solutionare a contestatiilor, dupa caz.
  (2) Buletinul de analiza prevazut la alin. (1) lit. b) trebuie sa contina cel putin urmatoarele analize fizico-chimice:
  a) taria alcoolica totala si dobandita;
  b) zaharuri totale, exprimate ca fructorza si glucoza;
  c) aciditate totala;
  d) aciditate volatila;
  e) dioxid de sulf total.
  (3) Analize suplimentare se pot cere in urmatoarele cazuri:
  a) pentru dioxid de carbon, in cazul vinurilor spumante si perlante (suprapresiune in bari la 20 gC);
  b) pentru oricare alt parametru fizico-chimic caracteristic indicatiei geografice, prevazut in caietul de sarcini sau in legislatia nationala.

  Art. 8
  Vinurile care intrunesc conditiile fizico-chimice si caracteristicile organoleptice stabilipte in caietul de sarcini primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializae sub denumriea indicatiei geografice solicitate emis de catre O.N.V.P.V.

  Art. 9
  Vinurile care nu intrunesc parametrii fizico-chimici si organoleptici stabiliti in caietul de sarcini nu primesc certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicatiei geografice solicitate.

  Art. 10
  Declasarea vinurilor cu indicatie geografica se poate realiza:
  a) de catre producator, in orice faza a producerii vinurilor, cu notificarea O.N.V.P.V. in termen de 48 de ore;
  b) de catre O.N.V.P.V., in cazul in care:
  (i) vinul a suferit modificari din punct de vedere calitativ;
  (ii) vinul a fost supus unor tratamente sau practici oenologice neautorizate pentru aceasta categorie de calitate;
  (iii) vinurile nu se incadreaza in parametrii fizico-chimici si caracteristicile oenologice din caietele de sarcini.

  Art. 11
  (1) Operatorul economic poate contesta decizia comisiei de degustare regionala, in termen de 15 zile de la comunicare, la comisia de solutionare a contestatiilor.
  (2) Pe baza analizarii contraprobei corespunzatoare lotului contestat, comisia de solutionare a contestatiilor va adopta o hotarare ce va fi comunicata operatorului economic in termen de 15 zile de la inregistrarea contestatiei.
  (3) Operatorul economic in cauza va inscrie in evidentele sale hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor pentru lotul de vin supus examinarii.

  Art. 12
  (1) Autoritatea competenta pentru efectuarea controlului incadrarii vinurilor in categoria de calitate a vinurilor cu indicatie geografica este O.N.V.P.V.
  (2) O.N.V.P.V. colaboreaza cu Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol in vederea efectuarii controlului privind conditiile de producere si comercializare a vinurilor cu indicatie geografica.
  (3) Pentru fiecare lot de vin cu indicatie geografica, care a primit certificatul de atestare a dreptului de comercializare sub denumirea indicatiei geografice solicitate, inspectorii O.N.V.P.V. vor pastra o contraproba sigilata.

  Art. 13
  (1) Controlul efectuat consta in:
  a) verificarea respectarii conditiilor prevazute in caietul de sarcini;
  b) examinarea analitica si organoleptica, in cadrul comisiilor de degustare regionale.
  (2) Controlul se efectueaza in conformitate cu art. 6, cu obligativitatea aducerii la cunostinta operatorilor economici a datelor de efectuare si a rezultatelor acestuia in termen de 7 zile de la efectuarea acestuia.


  ANEXA la normele tehnice


  CERERE de examinare calitativa pentru vinul cu indicatie geografica^(1) .............................

  Solicitantul
  Numele persoanei fizice sau juridice ................................................................
  Adresa completa (strada ..................., nr. ......, cod postal .............., orasul/comuna ........................., judetul .......................... )
  Telefon: ......................, fax: ......................, e-mail: .............................

  Categoriile de vinuri
  Vin^(2) ............................. cu indicatie geografica^(1) ..........................................
  Soiul/soiurile^(3) ........................................
  Cantitate (hl) .............................................
  Nr. lot .......................................
  Buletin de analiza nr. ....................

  Semnatura .................................

  Stampila
  (1) Se completeaza cu denumirea (numele) indicatiei geografice.
  (2) Se completeaza cu:
  - vin linistit;
  - vin spumant;
  - vin perlant;
  - vin obtinut din struguri deshidratati;
  - vin obtinut din struguri supramaturati.
  (3) In cazul sortimentului/cupajului de vin cu indicatie geografica, soiurile din care este obtinut se trec in ordine descrescatoare intr-un tabel.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  HG 160/2015 privind infiintarea Consiliului national pentru coordonarea politicilor si actiunilor de reducere a consumului daunator de alcool in Romania. Hotarare nr. 160/2015
  Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
  Ordin nr. 192/2009 privind producerea bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare
  HG nr. 1101/2008, hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012
  Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii
  Sararu Catalin-Silviu,Sararu Catalin-Silviu

  Pret: 129 lei
  109.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  47 useri online

  Useri autentificati: