DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 247/2010 pentru stabilirea procedurii de constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garantie financiara, precum si stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 12 aprilie 2010

Avand in vedere prevederile Liniilor directoare privind asigurarea unor garantii financiare in caz de abandon al navigatorilor,adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale si de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii prin Rezolutia A.930(22) din 29 noiembrie 2001 si intrate in vigoare la 1 ianuarie 2002,
in temeiul prevederilor art. 4^1 alin. (5) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor, cu completarile ulterioare, ale art. II din Hotararea Guvernului nr. 1.295/2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor, cu completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Prezentul ordin stabileste procedura de constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aproba modelul certificatului de garantie financiara si stabileste procedura de emitere a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor.
(2) In sensul prezentului ordin, abandonul navigatorilor este definit ca o incalcare a drepturilor navigatorilor de catre armator/operator/companie si consta in neindeplinirea obligatiilor fundamentale catre navigatori referitoare la respectarea termenului de repatriere, plata obligatiilor banesti datorate si asigurarea conditiilor de viata la bordul navei, incluzand, printre altele, lipsa alimentelor, lipsa cazarii in conditii decente, lipsa medicamentelor si a asistentei medicale adecvate. De asemenea, abandonul navigatorilor se considera si situatia in care comandantul navei este lasat fara orice mijloace financiare pentru continuarea operarii navei.

Art. 2
Prezentul ordin se aplica tuturor persoanelor juridice romane sau filialelor din Romania ale unor persoane juridice straine care sunt proprietare de nave sau care administreaza nave ce arboreaza pavilionul roman si care desfasoara activitati de transport maritim international, denumite in continuare companii, si care:
a) trebuie sa obtina certificarea in conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei in conformitate cu cerintele Codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor, cu completarile ulterioare; sau
b) detin un DOC pentru companie si SMC pentru fiecare nava, valabile.

Art. 3
(1) Companiile prevazute la art. 2 trebuie sa faca dovada constituirii unei garantii financiare in caz de abandon al navigatorilor.
(2) Cuantumul garantiei financiare in caz de abandon al navigatorilor este stabilit in functie de numarul de nave, indiferent de titlul in baza caruia le exploateaza, astfel:
a) 60.000 euro pentru companiile care detin o flota de pana la 4 nave inclusiv;
b) 100.000 euro pentru companiile care detin o flota de 59 nave inclusiv;
c) 200.000 euro pentru companiile care detin o flota de 10 nave sau mai multe.
(3) Garantia financiara in caz de abandon al navigatorilor se constituie fie sub forma unui depozit bancar, prin depunerea sumei respective intr-un cont deschis la o banca din Romania sau din Spatiul Economic European, fie sub forma unei polite de asigurare incheiate in acest scop cu o societate de asigurare din Romania sau din Spatiul Economic European, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare si cu conditia ca sumele necesare sa poata fi disponibilizate la solicitarea Autoritatii Navale Romane.

Art. 4
(1) Companiilor care fac dovada constituirii garantiei financiare in caz de abandon al navigatorilor, in conformitate cu prevederile art. 3, li se elibereaza, la cerere, de catre Autoritatea Navala Romana, in numele Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor.
(2) Companiile prevazute la art. 2 lit. b) trebuie sa solicite Autoritatii Navale Romane emiterea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(3) Companiile prevazute la art. 2 vor prezenta pentru obtinerea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor si o declaratie notariala data pe propria raspundere de catre administrator, prin care se atesta faptul ca garantia financiara va fi mentinuta valabila pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, cunoscand faptul ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste potrivit legii.

Art. 5
(1) Certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor identifica nava, proprietarul acesteia si compania care sustine securitatea financiara.
(2) Certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor se emite individual pentru fiecare nava.
(3) Certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor se intocmeste bilingv, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
(4) Perioada de valabilitate a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor emis de Autoritatea Navala Romana este de maximum un an, dar nu mai mult decat perioada de valabilitate a garantiei financiare constituite pentru obtinerea acestuia.

Art. 6
Companiile care solicita emiterea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor trebuie sa depuna la Autoritatea Navala Romana urmatoarele documente:
a) cerere privind emiterea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor;
b) actele doveditoare privind legalitatea functionarii companiei;
c) dovada constituirii garantiei financiare in caz de abandon al navigatorilor, conform prevederilor art. 3 sau copie legalizata dupa polita de asigurare in caz de abandon al navigatorilor;
d) lista cu navele aflate in proprietate/administrare, pentru care se solicita emiterea certificatelor de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor;
e) declaratie notariala, data pe propria raspundere, conform prevederilor art. 4 alin. (3).

Art. 7
(1) Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor, companiile sunt obligate ca, in termen de 10 zile de la data producerii oricareia dintre situatiile mentionate mai jos, sa procedeze la reconstituirea garantiilor financiare la nivelurile corespunzatoare, fie prin marirea depozitului bancar, fie prin incheierea unei noi polite de asigurare:
a) in cazul in care garantiile financiare constituite s-au epuizat ori s-au diminuat;
b) in cazul in care s-a produs o modificare a numarului de nave aflate in proprietatea sau in managementul companiei, care determina un alt cuantum al garantiei;
c) in cazul in care polita de asigurare a fost executata total, conform clauzelor sale.
(2) Companiile trebuie sa informeze in scris Autoritatea Navala Romana cu privire la orice modificare a conditiilor pe baza carora a fost emis certificatul de garantie financiara.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si ale alin. (1) si (2) din prezentul articol constituie contraventie, iar nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3) constituie infractiune, pentru care se vor aplica sanctiuni conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 8
(1) Autoritatea Navala Romana are dreptul de a solicita disponibilizarea sumelor prevazute la art. 3 alin. (2) cu titlul de garantii financiare in urmatoarele cazuri:
a) pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru repatrierea navigatorilor, inclusiv a celor abandonati in strainatate;
b) pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea navigatorilor din momentul abandonarii lor si pana in momentul sosirii lor la locurile de repatriere respective;
c) pentru plata salariilor si a altor drepturi banesti contractuale ale navigatorilor, neachitate de catre companie;
d) pentru acoperirea altor cheltuieli (agenti, asistenta medicala etc.) efectuate pentru navigatori in perioada abandonarii, ocazionate de aceasta.
(2) Autoritatea Navala Romana solicita companiilor plata drepturilor de mai sus daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) reprezentantul Federatiei Internationale a Lucratorilor din Transporturi (ITF) si/sau reprezentantul sindicatului reprezentativ notifica in scris Autoritatii Navale Romane situatia de abandon si nevoia de repatriere reclamata de personalul navigant;
b) personalul navigant abandonat, reprezentantul Federatiei Internationale a Lucratorilor din Transporturi (ITF) si/sau reprezentantul sindicatului reprezentativ dovedesc ca s-au depus toate diligentele pentru repatriere si plata drepturilor;
c) reprezentantul Federatiei Internationale a Lucratorilor din Transporturi (ITF) si/sau reprezentantul sindicatului reprezentativ prezinta in scris Autoritatii Navale Romane cuantumul sumelor datorate de catre companie in legatura cu situatia de abandon si nevoia de repatriere reclamata de personalul navigant in cauza, pentru care isi asuma intreaga responsabilitate.

Art. 9
(1) In cazul in care companiile nu efectueaza plata drepturilor mentionate la art. 8 alin. (1) lit. a)d) in termen de 30 de zile de la solicitarea Autoritatii Navale Romane, aceasta va dispune disponibilizarea sumelor respective si va retrage documentul de conformitate DOC eliberat companiilor de navigatie respective.
(2) Sumele disponibilizate din garantia financiara a companiei, la cererea Autoritatii Navale Romane, vor fi depuse in contul indicat de comun acord de organizatia sindicala reprezentativa legal constituita si personalul navigant in cauza.

Art. 10
(1) In situatia in care compania isi inceteaza activitatea, aceasta este obligata sa predea certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor, in original, Autoritatii Navale Romane, in vederea scoaterii din evidenta.
(2) Autoritatea Navala Romana confirma in scris primirea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor pe baza documentelor prezentate de catre companie referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale fata de echipaj, documente certificate de catre Federatia Internationala a Lucratorilor din Transporturi (ITF) si/sau de catre reprezentantul sindicatului reprezentativ.

Art. 11
(1) Autoritatea Navala Romana poate verifica in orice moment respectarea conditiilor stabilite conform prevederilor prezentului ordin si a legislatiei in vigoare.
(2) In toate cazurile in care se constata din oficiu sau la sesizarea altor parti interesate ca nu mai sunt indeplinite conditiile stabilite in certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor, Autoritatea Navala Romana are competenta sa retraga documentul.
(3) Autoritatea Navala Romana are obligatia ca, in termen de 5 zile de la data luarii deciziei de retragere a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor, sa comunice in scris companiei aplicarea masurii de retragere a certificatului, cu motivarea luarii deciziei.
(4) Masura retragerii certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor atrage dupa sine anularea DOC eliberat companiilor de navigatie respective.

Art. 12
Pentru emiterea certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor, Autoritatea Navala Romana percepe tariful aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 13
(1) Modelul si continutul certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Formatul si elementele de siguranta ale certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor se stabilesc de catre Autoritatea Navala Romana.

Art. 14
Prezentul ordin intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa


certificatul de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual
Legislatia transporturilor. Cod 584. Actualizat la 25.10.2015
Edi?ie coordonat? ?i prefa?at? de Andreea-Teodora St?nescu

Pret: 17.9 lei
15.3 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: