DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic



Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 10 octombrie 2013

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE

Luand in considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 477 din 11 septembrie 2013 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic,
avand in vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si schimbarilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Ghidul de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - GHID DE FINANTARE a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic



Capitolul I - Dispozitii generale


Articolul 1 - Rolul Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

(1) Ghidul de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, denumit in continuare program.
(2) Ghidul contine dispozitii privind:
a) sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului;
b) cuantumul, modelul ecotichetului, conditiile de acordare a ecotichetului si modalitatea de utilizare;
c) categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate;
d) modalitatea de finantare.


Articolul 2 - Definitii si acronime
(1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;
b) autoturism - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
c) autoutilitara usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta N1, conceput si construit pentru transportul de marfuri, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;
d) autospeciala/autospecializata usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;
e) autovehicul electric nou - orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara propulsat/propulsata de un motor electric, cu alimentare de la o sursa electrica, ce nu a fost inmatriculat/inmatriculata niciodata, achizitionat/achizitionata de la un producator validat de catre Autoritate;
f) criterii de eligibilitate - cerinte, norme sau principii care trebuie indeplinite cumulativ;
g) dosar de acceptare - dosar cuprinzand documentele obligatorii care se depun la Autoritate de catre solicitantul, persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica, in vederea acceptarii in program;
h) dosar de validare - dosar cuprinzand documentele obligatorii care se depun la Autoritate de catre producator, in vederea validarii in program;
i) persoana eligibila - persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica ce indeplineste criteriile de eligibilitate;
j) ecotichet - tichet cu valoare nominala, parte din pretul de achizitie a unui autovehicul electric nou, sustinuta prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificarile ulterioare;
k) producator - o persoana juridica romana, un operator economic, producator sau importator autorizat de autovehicule electrice noi, ori reprezentant autorizat al acestora;
l) producator validat - producatorul al carui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
m) solicitant - persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica ce intentioneaza sa achizitioneze unul ori mai multe autovehicule electrice noi sub beneficiul ecotichetului si depune actele necesare in acest sens;
n) sesiune de inscriere - perioada de timp determinata, in interiorul careia: producatorul poate depune la Autoritate dosarul de validare, solicitantul persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;
o) beneficiar - persoana eligibila al carei dosar de acceptare a fost acceptat in program si care a beneficiat de ecotichet.
(2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:
a) termenul "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel;
b) la calcularea termenelor se porneste de la ziua mentionata in actul care a generat curgerea termenului si se socotesc, ca facand parte din termen, ziua in care incepe sa curga termenul si ziua in care acesta se implineste;
c) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:
a) A - autoturism;
b) AFM - Administratia Fondului pentru Mediu;
c) ASU - autospeciala/autospecializata usoara;
d) AU - autoutilitara usoara;
e) TVA - taxa pe valoarea adaugata.

Articolul 3 - Obiectul, scopul si obiectivele programului
(1) Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.
(2) Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin achizitionarea de autovehicule electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.
(3) Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament, prin achizitionarea de autovehicule electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;
b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele ce utilizeaza alte sisteme de propulsie decat cel electric, prin inlocuirea treptata a acestora cu autovehicule electrice.

Articolul 4 - Indicatorii de performanta si eficienta a programului
Indicatorii de performanta si eficienta a programului il reprezinta numarul de vehicule de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic achizitionate prin program.

Articolul 5 - Caracterul programului si aria geografica de aplicare
Programul are caracter anual si se aplica la nivel national.

Articolul 6 - Sursa de finantare si suma prevazuta pentru derularea programului
(1) Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Articolul 7 - Ecotichetul
(1) Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, cu modificarile ulterioare.
(2) Solicitantul beneficiaza de un (1) ecotichet la achizitionarea unui autovehicul electric nou (autoturism, autoutilitara usoara, autospeciala/autospecializata usoara), sub rezerva indeplinirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.
(3) Solicitantul poate achizitiona mai multe autovehicule electrice noi, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe ecotichete.
(4) Ecotichetul se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului electric nou, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre solicitant din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.
(5) In cazul in care solicitantul este acceptat in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national si doreste sa achizitioneze un autovehicul electric nou, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
(6) Prima de casare se poate obtine in conditiile prevazute de Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Acordarea ecotichetului solicitantului persoana juridica de drept public sau de drept privat care desfasoara activitati economice se face in baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic", denumita in continuare schema de minimis, instituita in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
(8) Schema de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii si se transmite in termenul legal, spre informare, Consiliului Concurentei.
(9) In situatia in care, in urma procesului de analiza, solicitantul prevazut la alin. (5) este declarat eligibil si este acceptat spre finantare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor, comunica in scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma ecotichetului si caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresa la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 .

Articolul 8 - Conditii de acordare a ecotichetului
(1) Beneficiaza de ecotichet solicitantul - persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica, ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a obtinut, din partea Autoritatii, aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a inscris la un producator validat in termenul acordat de la publicarea pe pagina de internet a Autoritatii si a completat o cerere de alocare ecotichet;
c) a achizitionat autovehiculul electric nou in urma confirmarii de alocare a ecotichetului, emisa de Autoritate.
(2) Atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de ecotichet:
a) neinscrierea la un producator validat in termen de 20 de zile pentru persoanele fizice si de 45 de zile pentru persoanele juridice, termen calculat de la publicarea listei cu solicitantii acceptati pe pagina de internet a Autoritatii;
b) neefectuarea achizitiei autovehiculului electric nou in termenul acordat prin confirmarea de alocare a ecotichetului, emisa de Autoritate.

Articolul 9 - Sesiunea de inscriere in vederea validarii/acceptarii in program
Perioada de organizare a sesiunii de inscriere in vederea validarii sau acceptarii, dupa caz, se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii si se publica pe site-ul Autoritatii.


Capitolul II - Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate si participarea in cadrul programului


Sectiunea 1 - Producatorul


Articolul 10 - Eligibilitate
(1) Este eligibil pentru a participa in cadrul programului producatorul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;
b) are ca obiect de activitate productia de autovehicule si/sau comercializarea de autovehicule noi;
c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
d) nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;
e) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 - "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului"; in caz contrar, producatorul se angajeaza ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea;
f) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, divizare, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
g) nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. f) si nici pentru orice alta situatie similara;
h) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
(2) Producatorul care intruneste, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de validare in cadrul sesiunii de inscriere a producatorilor.
(3) Producatorul care intentioneaza comercializarea de autovehicule cu sistem de propulsie electric, in scopul decontarii atat a ecotichetului, cat si a primei de casare, trebuie sa fie validat si sa aiba incheiate contracte cu Autoritatea in cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, precum si in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Articolul 11 - Continutul dosarului de validare
Dosarul de validare a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de validare a producatorului, prevazuta in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
b) imputernicirea notariala, pentru cazul in care cererea de validare este semnata de catre persoana imputernicita, in original;
c) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a producatorului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;
d) certificatul de inregistrare in registrul comertului, emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in copie certificata "conform cu originalul";
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
f) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
g) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
h) certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru mentionat/mentionate in cererea de validare, aflat in termen de valabilitate la data depunerii, in original sau in copie legalizata;
i) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;
j) actul doveditor al calitatii de importator sau de reprezentant autorizat al producatorului/importatorului de autovehicule electrice noi, in copie certificata "conform cu originalul";
k) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in copie certificata "conform cu originalul"; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea, in original si copie (originalul se restituie), conform celor declarate in cererea de validare.

Articolul 12 - Depunerea dosarului de validare
(1) Dosarul de validare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii. Documentele cuprinse in dosarul de validare vor fi depuse in limba romana sau, dupa caz, insotite de traducere autorizata.
(2) Plicul continand dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
(3) Plicul continand dosarul de validare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea completa a producatorului si adresa sediului social;
b) titlul: "Dosar de validare in Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic" - producator;
c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
(4) La data receptionarii plicului continand dosarul de validare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.

Articolul 13 - Validarea producatorului
(1) Validarea producatorului are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de validare al acestuia, efectuata de o comisie de analiza, denumita in continuare comisia.
(2) Comisia se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
(3) Comisia verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate completand grila de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii producatorului, prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Atrag respingerea dosarului de validare:
a) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta desfasurarea activitatilor producatorului in cadrul programului.
(5) Comisia inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand producatorii propusi spre validare si producatorii propusi spre respingere in urma analizei, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand producatorii propusi spre validare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand producatorii propusi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aproba validarea producatorilor in baza propunerii Comitetului director.
(8) Lista producatorilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data aprobarii de catre Comitetul director.

Articolul 14 - Contractul de finantare nerambursabila
(1) Contractul de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract, reprezinta actul juridic in temeiul caruia Autoritatea asigura producatorului validat decontarea ecotichetelor acordate solicitantilor in cadrul programului.
(2) Prin contract se stabilesc:
a) marca de autovehicul electric nou comercializat prin program;
b) data depunerii documentelor necesare decontarii;
c) drepturile si obligatiile Autoritatii, precum si drepturile si obligatiile producatorului validat.
(3) Modelul contractului este prevazut in anexa nr. 3.
(4) Pana la momentul perfectarii contractului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare si/sau completare realizandu-se cu acordul ambelor parti, exprimat in scris, prin act aditional.
(5) Contractul se redacteaza si se semneaza in doua exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.
(6) Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.
(7) Se considera renuntare la calitatea de producator validat neprezentarea producatorului pentru semnarea contractului intrun termen de maximum 5 zile lucratoare de la data stabilita si comunicata acestuia de catre Autoritate.
(8) Din partea producatorului validat, contractul se semneaza de catre reprezentantul legal ori de catre persoana mandatata in mod expres prin imputernicire notariala prezentata in original.
(9) Producatorul validat prezinta, pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului cu Autoritatea, originalele documentelor depuse in copie la dosarul de validare, pentru ca acestea din urma sa fie certificate "conform cu originalul" de catre personalul directiei de specialitate responsabile cu implementarea programului din cadrul Autoritatii.
(10) Lista producatorilor validati care au incheiat contracte cu Autoritatea se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

Articolul 15 - Inscrierea solicitantului la producatorul validat
(1) Producatorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea si se afla cuprins in lista prevazuta la art. 14 alin. (10) poate efectua inscrierea solicitantilor acceptati in program.
(2) Inscrierea solicitantului se face in limita numarului de ecotichete alocate programului si in termenele stabilite de prezentul ghid.
(3) Solicitantul are obligatia de a se inscrie la producatorul validat in termen de 20 de zile in cazul persoanelor fizice si de 45 de zile in cazul persoanelor juridice, termen calculat de la publicarea listei cu solicitantii acceptati pe pagina de internet a Autoritatii.
(4) Inscrierea consta in completarea cererii de alocare ecotichet in doua exemplare de catre producator si eliberarea unui exemplar solicitantului; cererile de alocare ecotichet trebuie transmise de catre producator Autoritatii, ele pot fi transmise prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei prevazute la alin. (3); formularele cererii de alocare ecotichet, a confirmarii de alocare si a ecotichetului sunt prevazute in anexele nr. 4-6.
(5) In cazul solicitantului persoana fizica, persoana juridica, unitatea administrativ-teritoriala sau institutia publica, inscrierea in program se efectueaza numai dupa verificarea includerii acestuia in lista solicitantilor acceptati de catre Autoritate si numai in limita sumei aprobate.

Articolul 16 - Confirmarea alocarii ecotichetului de catre Autoritate
(1) Cererea de alocare ecotichet, inregistrata la producatorul validat, se transmite Autoritatii in scopul confirmarii alocarii ecotichetului.
(2) Autoritatea transmite producatorului validat confirmarea alocarii ecotichetului.
(3) Producatorul validat are obligatia de a nu demara procedura de achizitionare a autovehiculului electric nou inainte de primirea confirmarii de alocare a ecotichetului, emisa de catre Autoritate.
(4) Dupa primirea confirmarii de alocare a ecotichetului producatorul validat are obligatia sa demareze si sa finalizeze procedura de achizitionare a autovehiculului nou. Termenul de valabilitate a ecotichetului este de maximum 30 de zile, fara a se depasi data de 15 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului. Termenul se calculeaza de la data emiterii confirmarii de catre Autoritate.
(5) Neutilizarea ecotichetului in termenul si in conditiile prevazute la alin. (4) atrage decaderea beneficiarului de a-l utiliza.
(6) Distribuirea ecotichetelor se face de catre Autoritate, prin directia de specialitate responsabila cu implementarea programului, numai impreuna cu confirmarea de alocare.
(7) Producatorul validat are obligatia sa verifice daca ecotichetul si confirmarea de alocare a ecotichetului sunt completate corect si integral, fara stersaturi si nedeteriorate.
(8) In situatia erorilor de completare si/sau in situatia deteriorarii confirmarilor de alocare a ecotichetelor, restituirea si inlocuirea acestora se efectueaza pe baza de solicitare scrisa care se depune la AFM in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data producerii erorii si/sau deteriorarii.
(9) AFM are dreptul de a decide asupra oportunitatii inlocuirii confirmarilor de alocare a ecotichetelor eronat completate si/sau deteriorate.

Articolul 17 - Decontarea ecotichetului
(1) Decontarea ecotichetelor se face prin virament in contul de trezorerie al producatorului validat, in baza documentelor justificative ce insotesc cererea de tragere, al carei formular este prevazut in anexa nr. 7. Decontarea se efectueaza in ordinea depunerii de catre producatorii validati a cererilor de tragere, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a programarii decadale a platilor, pe categorii de proiecte si programe finantate de catre Autoritate.
(2) Cererea de tragere se inregistreaza si se depune la Autoritate la data stipulata prin contract, la aceasta anexandu-se urmatoarele documente:
a) lista beneficiarilor, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al producatorului validat sau de catre persoana imputernicita de catre acesta;
b) facturile emise beneficiarilor, aferente achizitionarii autovehiculelor electrice noi, in original si in copii; dupa certificarea "conform cu originalul" de catre personalul Autoritatii a exemplarelor prezentate in copie, facturile prezentate in original se restituie producatorului validat;
c) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele producatorului validat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, in original sau in copie legalizata;
d) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producatorului validat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si certificatul de atestare fiscala emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul de lucru prin care sunt comercializate autovehicule electrice noi in cadrul programului, aflate in termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, in original sau in copii legalizate;
e) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producatorului validat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, in original sau in copie legalizata;
f) confirmarea de alocare a ecotichetului.
(3) Lista beneficiarilor trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) in cazul beneficiarului - persoana fizica: informatii privind inscrierea solicitantului (numarul de iesire al cererii de alocare ecotichet dat de producator la momentul transmiterii catre Autoritate, cuantumul unitar al ecotichetului solicitat la data eliberarii cererii de alocare ecotichet), atributele de identificare a solicitantului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate); datele de identificare a autovehiculului electric nou (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, seria si puterea); informatii privind achizitia autovehiculului electric nou (numarul de intrare al cererii de alocare ecotichet dat de producator la momentul receptionarii acesteia de la Autoritate, cuantumul ecotichetului, seria, numarul si data eliberarii facturii, instrumentul de plata utilizat si data efectuarii platii); in situatia finantarii solicitantului in baza unui contract de leasing financiar, se mentioneaza numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala a societatii de leasing;
b)in cazul beneficiarului - persoana juridica de drept public sau de drept privat: informatii privind inscrierea solicitantului (numarul de iesire al cererii de alocare ecotichet dat de producator la momentul transmiterii catre Autoritate, cuantumul unitar al ecotichetului solicitat la data eliberarii cererii de alocare ecotichet), atributele de identificare a solicitantului (denumirea completa, cod de identificare fiscala, numarul de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/ judecatorie, dupa caz), datele de identificare a autovehiculului electric nou (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, seria si puterea), informatii privind achizitia autovehiculului electric nou (numarul de intrare al cererii de alocare ecotichet dat de producator la momentul receptionarii acesteia de la Autoritate, cuantumul ecotichetului obtinut, seria, numarul si data eliberarii facturii, instrumentul de plata utilizat si data efectuarii platii); in situatia finantarii solicitantului in baza unui contract de leasing financiar, se vor preciza numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala a societatii de leasing.
(4) Factura trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) atributele de identificare a producatorului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului, dupa caz: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedinta; denumire, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului, adresa sediului;
c) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de cont bancar;
d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numarul de identificare, seria, puterea), inclusiv tipul sistemului de propulsie (in acest caz, electric).
(5) In factura de livrare a autovehiculului electric nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea "Suma de ........... lei, din care 12.000 lei reprezinta ecotichetul, se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic pentru anul 2013". Sub rubrica "Total de plata" se inscrie textul "Diferenta de plata solicitant" si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre solicitant.
(6) Prin exceptie, in situatia in care unele dintre elementele prevazute la alin. (4) lit. d) nu se regasesc in cuprinsul facturii prezentate in vederea decontarii, producatorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului electric nou, in copie certificata "conform cu originalul".
(7) Responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si realitatea datelor si/sau informatiilor inscrise in documentele depuse la Autoritate apartine, in integralitate, producatorului validat.
(8) Autoritatea aproba cererea de tragere numai in conditiile in care cererea este complet si corect intocmita si documentele justificative aferente sunt complete, corect intocmite si conforme cu prevederile legale in vigoare.
(9) Cu exceptia facturilor prezentate in original, documentele depuse de catre producatorul validat raman in pastrarea Autoritatii.
(10) Ultima cerere de tragere se poate depune pana cel mai tarziu la data 13 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului, iar decontarea se va efectua pana cel mai tarziu la data de 24 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.

Sectiunea 2 - Solicitantul


Articolul 18 - Eligibilitate
(1) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa in cadrul programului orice persoana fizica domiciliata sau rezidenta in Romania.
(2) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul programului urmatoarele categorii de persoane juridice romane:
a) persoana juridica de drept public - unitatea administrativ-teritoriala, institutia publica;
b) persoana juridica de drept privat.
(3) In sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritoriala se intelege si subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului.
(4) In cazul in care un solicitant din cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national doreste sa achizitioneze un autovehicul electric nou prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
(5) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar in cazul in care atat solicitantul, cat si producatorul indeplinesc conditiile prevazute in cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.
(6) Prima de casare se poate obtine in conditiile prevazute de Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

Subsectiunea 1 - Persoana fizica


Articolul 19 - Criterii de eligibilitate
Poate participa in cadrul programului persoana fizica ce indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) are domiciliul sau resedinta in Romania;
b) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare;
c) intentioneaza sa dobandeasca de la un producator validat unul sau mai multe autovehicule electrice.

Articolul 20 - Continutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de finantare prevazuta in anexa nr. 8, semnata de solicitant, in original;
b) imputernicirea notariala, pentru cazul in care cererea de validare este semnata de catre persoana imputernicita, in original;
c) actul care ii atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in copie;
d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie;
e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul, in original ori copie legalizata.

Subsectiunea 2 - Acceptarea in program si achizitionarea autovehiculului nou de catre solicitant - persoana fizica


Articolul 21 - Depunerea dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.
(2) Plicul continand dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
(3) Plicul continand dosarul de acceptare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea completa a solicitantului si adresa de domiciliu/resedinta;
b) titlul: "Dosar de acceptare in Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic" - solicitant - persoana fizica;
c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
(4) La data receptionarii plicului continand dosarul de acceptare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.

Articolul 22 - Acceptarea solicitantului
(1) Acceptarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de acceptare, efectuata de catre o comisie de acceptare.
(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
(3) Comisia de acceptare verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate completand, in functie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii solicitantilor, prevazute in cuprinsul anexei nr. 10.
(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
a) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta realizarea obiectivului propus in cadrul programului.
(5) Comisia de acceptare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand solicitantii propusi spre acceptare si solicitantii propusi spre respingere in urma analizei, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand solicitantii propusi spre acceptare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand solicitantii propusi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aproba finantarea solicitantilor acceptati in baza propunerii Comitetului director.
(8) Lista solicitantilor acceptati, precum si sumele aprobate acestora se publica pe pagina de internet a Autoritatii. Lista va cuprinde informatii cu privire la solicitant, numarul de ecotichete rezervate/solicitant si numarul de ecotichete alocate/solicitant. Lista va fi actualizata potrivit confirmarilor de alocare a ecotichetelor, emise de catre Autoritate.
(9) Lista solicitantilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data aprobarii de catre Comitetul director.

Articolul 23 - Obtinerea cererii de alocare ecotichet
(1) Dupa publicarea listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea, solicitantul se poate prezenta la oricare dintre acestia in vederea inscrierii in scopul achizitionarii autovehiculului electric nou.
(2) Solicitantul obtine cererea de alocare ecotichet in conditiile prevazute la art. 15.
(3) Solicitantul poate cere, in interiorul termenelor prevazute la art. 15 alin. (3), anularea cererii de alocare a ecotichetului completata la un producator validat. Solicitantul care a anulat cererea de alocare a ecotichetului se poate inscrie la alt producator validat respectand termenele prevazute la art. 15 alin. (3).
(4) Solicitantul poate solicita Autoritatii retragerea dosarului de acceptare, oricand in interiorul termenului prevazut la art. 15 alin. (3), in baza unei cereri. Ulterior retragerii dosarului de acceptare, Autoritatea anuleaza confirmarea alocarii ecotichetului, notificandu-l pe acesta.
(5) La data retragerii dosarului de acceptare, solicitantul depune la producatorul validat cererea de alocare ecotichet, in original. Producatorul anuleaza cererea de alocare ecotichet.
(6) Solicitantul care si-a retras dosarul de participare se mai poate inscrie in program, la acelasi sau la un alt producator validat, in conditiile prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

Articolul 24 - Obligatiile producatorului
Producatorul validat garanteaza vanzarea autovehiculului electric nou, din al carui pret de comercializare, cu TVA, se va scadea cuantumul ecotichetului, catre solicitantul, care, in conditiile si termenele prevazute prin cererea de alocare ecotichet, s-a prezentat in vederea efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou.

Articolul 25 - Cedarea dreptului de beneficiu asupra ecotichetului
In cadrul programului, solicitantul nu poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra ecotichetului.

Articolul 26 - Achizitionarea autovehiculului electric nou
(1) In termenul prevazut la art. 15 alin. (3), producatorul validat si solicitantul efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului.
(2) La data efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou, beneficiarul depune la producatorul validat declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care solicitantul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul electric nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar.

Subsectiunea 3 - Persoana juridica de drept public sau de drept privat


Articolul 27 - Criterii de eligibilitate
Poate participa in cadrul programului persoana juridica de drept public sau de drept privat care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) actioneaza in nume propriu;
b) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
c) nu este inregistrata cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;
d) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
e) nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. d) si nici pentru orice alta situatie similara;
f) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
g) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, acesta nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
h) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006;
i) potrivit declaratiei din Cererea de finantare, nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;
j) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis aferente Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic si Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (pentru cazul in care solicitantul a obtinut sau a intreprins demersurile obtinerii primei de casare), nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere).

Articolul 28 - Continutul dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de finantare prevazuta in anexa nr. 9, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
b) imputernicirea notariala sau orice document administrativ de reprezentare emis de catre reprezentantul legal in conditiile legii, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;
c) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";
d) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
e) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
f) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
g) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
h) actul de infiintare, in copie certificata "conform cu originalul" (lege, act al autoritatilor publice locale sau centrale/documente statutare/hotarare judecatoreasca de infiintare - dupa caz);
i) hotararea organelor de decizie privind participarea la program, dupa caz, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la achizitionarea autovehiculului electric nou, cuantumul ecotichetului ce urmeaza a fi solicitat, precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului electric nou;
j) copiile certificate "conform cu originalul" ale situatiilor financiare anuale la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de catre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite, dupa caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori si/sau rapoartele de audit, conform prevederilor legale, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara incheiata la data depunerii cererii de finantare; in cazul solicitantului nou-infiintat (care isi deruleaza activitatea de cel putin 6 luni) se va prezenta ultima situatie financiara semestriala sau anuala, aferenta activitatii realizate pana la momentul depunerii dosarului de finantare, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara;
k) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind incadrarea/neincadrarea in categoria beneficiarilor de ajutor de stat, conform anexei nr. 12;
l) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind situatia economico-financiara in sensul prevederilor cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform anexei nr. 14; modalitatea de stabilire a dificultatii economico-financiare se regaseste in anexa nr. 15;
m) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal ca ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, in original;
n) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal ca nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral, in original;
o) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul electric nou ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului (se va mentiona inclusiv codul CAEN, daca este aplicabil), in original;
p) in cazul solicitantului care desfasoara activitati economice, declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis aferente Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic pentru anul 2013 si Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2013 (pentru cazul in care solicitantul a obtinut sau a intreprins demersurile obtinerii primei de casare), nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere), conform anexei nr. 13;
(2) Se poate solicita prin cererea de finantare cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, in caz contrar solicitarea fiind nula.

Subsectiunea 4 - Acceptarea in program si achizitionarea autovehiculului nou de catre solicitantul persoana juridica de drept public sau de drept privat


Articolul 29 - Depunerea dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.
(2) Plicul continand dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.
(3) Plicul continand dosarul de acceptare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea completa a solicitantului si adresa sediului;
b) titlul: "Dosar de acceptare in Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic" - solicitant - unitate administrativ-teritoriala/institutie publica/unitate sau institutie de invatamant, de stat sau privata/organizatie neguvernamentala/unitate apartinand unui cult religios recunoscut in Romania/operator economic;
c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.
(4) La data receptionarii plicului continand dosarul de acceptare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.

Articolul 30 - Acceptarea solicitantului
(1) Acceptarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de acceptare, efectuata de catre o comisie de acceptare.
(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
(3) Comisia de acceptare verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate completand, in functie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii solicitantilor, prevazute in cuprinsul anexei nr. 11.
(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
a) documentele care sunt ilizibile sau contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii ce se dovedesc neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;
c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta realizarea obiectivului propus in cadrul programului.
(5) Comisia de acceptare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand solicitantii propusi spre acceptare si solicitantii propusi spre respingere in urma analizei, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand solicitantii propusi spre acceptare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand solicitantii propusi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aproba finantarea solicitantilor acceptati in baza propunerii Comitetului director.
(8) Lista solicitantilor acceptati, precum si sumele aprobate acestora se publica pe pagina de internet a Autoritatii.
(9) Lista solicitantilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data aprobarii de catre Comitetul director.
(10) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aprobarii de catre Comitetul de avizare a finantarii proprietarilor acceptati, comisia de acceptare elaboreaza si transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii lista solicitantilor acceptati, cu atributele de identificare ale acestora, numele si prenumele reprezentantilor legali, codurile CAEN ale activitatilor principale si codurile CAEN ale activitatilor pentru care au fost solicitate finantarile, precum si cuantumul sumelor aprobate spre finantare.
(11) Structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informatii si/sau documente relevante in legatura cu finantarea proprietarilor operatori economici in baza schemei de minimis.

Articolul 31 - Obtinerea cererii de alocare ecotichet
(1) Dupa includerea sa in lista prevazuta la art. 30 alin. (8), solicitantul acceptat se poate inscrie la oricare producator validat care a incheiat contract cu Autoritatea si se afla cuprins in lista prevazuta la art. 14 alin. (10). Solicitantul acceptat caruia ii sunt incidente reglementarile in vigoare in materia achizitiilor publice se poate inscrie la un producator validat numai dupa derularea tuturor procedurilor, in conditiile si termenele impuse prin lege.
(2) Solicitantul obtine cererea de alocare ecotichet in conditiile prevazute la art. 15.
(3) Solicitantul poate cere, in interiorul termenelor prevazute la art. 15 alin. (3), anularea cererii de alocare a ecotichetului, completata la un producator validat. Solicitantul care a anulat cererea de alocare a ecotichetului se poate inscrie la alt producator validat respectand termenele prevazute la art. 15 alin. (3).
(4) Solicitantul poate solicita Autoritatii retragerea dosarului de acceptare, oricand in interiorul termenului prevazut la art. 15 alin. (3), in baza unei cereri. Ulterior retragerii dosarului de acceptare, Autoritatea anuleaza confirmarea alocarii ecotichetului, notificandu-l pe acesta.
(5) La data retragerii dosarului de acceptare, solicitantul depune la producatorul validat cererea de alocare ecotichet, in original. Producatorul anuleaza cererea de alocare ecotichet.
(6) Solicitantul care si-a retras dosarul de participare se mai poate inscrie in program, la acelasi sau la un alt producator validat, in conditiile prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

Articolul 32 - Obligatiile producatorului
Producatorul validat garanteaza vanzarea autovehiculului electric nou, din al carui pret de comercializare, cu TVA, se va scadea cuantumul ecotichetului, catre solicitantul, care, in conditiile si termenele prevazute prin cererea de alocare ecotichet, s-a prezentat in vederea efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou.

Articolul 33 - Cedarea dreptului de beneficiu asupra ecotichetului
In cadrul programului, solicitantul nu poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra ecotichetului.

Articolul 34 - Achizitionarea autovehiculului electric nou
(1) In termenul prevazut la art. 15 alin. (3), producatorul validat si solicitantul efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului.
(2) La data efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului electric nou, solicitantul depune la producatorul validat declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care solicitantul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul electric nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar.


Capitolul III - Dispozitii finale


Articolul 35 - Contestarea rezultatului
(1) Producatorul sau solicitantul al carui dosar de validare ori, dupa caz, dosar de acceptare a fost respins poate introduce contestatie la decizia Autoritatii.
(2) Contestatia, formulata in scris, se depune la registratura Autoritatii in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor, respectiv de la data publicarii pe pagina de internet a Autoritatii a listei producatorilor sau a listei solicitantilor respinsi.
(3) Contestatia poate fi transmisa prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acesteia de catre Autoritate in interiorul termenului prevazut la alin. (2).
(4) La data receptionarii contestatiei, aceasta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare.
(5) Contestatia trebuie sa cuprinda:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numarul unic de inregistrare atribuit de catre registratura Autoritatii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, dupa caz;
c) obiectul contestatiei;
d) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza;
e) numele si prenumele reprezentantului legal ori ale imputernicitului acestuia, semnatura si stampila.
(6) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
(7) Solutionarea contestatiei se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.
(8) Comisia de solutionare a contestatiilor inainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei. In situatia admiterii contestatiei de catre Comitetul director, acesta inainteaza Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, dupa caz.

Articolul 36 - Pastrarea documentelor
(1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.
(2) Documentele depuse de catre producatorul sau solicitantul al carui dosar de validare ori, dupa caz, dosar de acceptare a fost aprobat, nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera producatorului validat sau solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.
(3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui documentele depuse de catre producatorul sau solicitantul al carui dosar de validare ori, dupa caz, dosar de acceptare a fost respins.

Articolul 37 - Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea si producatorul validat raspund pentru gestionarea, in conditiile legii, a datelor cu caracter personal apartinand solicitantilor participanti in cadrul programului.

Articolul 38 - Reguli de publicitate
(1) Orice demers publicitar efectuat de catre producatorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor electrice noi prin program, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca aceasta se realizeaza prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, derulat de Autoritate si finantat din Fondul pentru mediu.
(2) Orice reducere de pret, sub orice denumire, promovata de catre producatorul validat, trebuie astfel prezentata publicului, incat sa nu genereze confuzii intre aceasta si ecotichet.
(3) Regula prevazuta la alin. (2) se aplica intocmai si in cazul proiectului sau programului promovat de catre producatorul validat, in vederea evitarii oricaror confuzii intre acesta si programul finantat din Fondul pentru mediu.

Articolul 39 - Publicarea informatiilor relevante
(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu programul se publica pe pagina de internet a Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea "Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic".
(2) Singurele date, informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presa de catre Autoritate si/sau autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
(3) Orice modificare, completare sau derogare de la prevederile prezentului ghid, se aproba prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Articolul 40 - Anexe
Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezentul ghid.


Anexele 1 - 15 la ghid

click pentru fisier Anexe - extras Monitorul Oficial




Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. Lege nr. 212/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
OG 8/2015 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Legea 109/2014 privind aprobarea OUG 11/2013 pentru modificarea si completarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere. Lege nr. 109/2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
Legea 232/2013 privind aprobarea OG 6/2012 pentru modificarea si completarea OG 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de
Legea 218/2013 pentru modificarea si completarea OG 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizare la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Leg
Legea 168/2013 privind aprobarea OG 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Lege nr. 168/2013
Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta de urgenta 9/2013
Institutii politice. Editia 2
Stefan Deaconu

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:



-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari




Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
140 useri online

Useri autentificati: