DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte proceduralePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16 ianuarie 2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) si al art. 296^19 alin. (1^9)-(1^12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatori nerezidenti cu persoane fizice rezicente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
(1) Aspectele procedurale privind aplicarea prevederilor art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Contribuabilii persoane fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatorii prevazuti la art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal au obligatia depunerii lunare a formularului 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania".

Art. 3
Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4
Organul fiscal competent organizeaza evidenta acordurilor incheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatori straini, precum si evidenta angajatilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevazute in anexele nr. 3 si 4.

Art. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - PROCEDURA de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii


A. Inregistrarea acordurilor incheiate cu angajatori din state care nu intra sub incidenta reglemetnarilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale

1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale au obligatia inregistrarii acordurilor referitoare la declararea si plata contributiilor sociale obligatorii la organul fiscal competent.
2. Organul fiscal competent este:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.
3. Persoanele fizice romane, precum si persoanele fizice nerezidente care detin cod numeric personal (CNP) depun la organul fiscal competent:
- formularul 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane", pentru actualizarea vectorului viscal, avand bifate la capitolul C "Date privind activitatea desfasurata" casuta "Angajator", precum si in capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sectiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale;
- o copie, tradusa in limba romana, certificata de traducatori autorizati, a acordului incheiat cu angajatorul, referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale obligatorii.
4. Persoanele fizice nerezidente, care nu detin cod numeric personal, depun la organul fiscal competent:
- formularul 030 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine", in vederea inregistrarii fiscale si/sau actualizarii vectorului fiscal, avand bifate la capitolul C "Date privind activitatea desfasurata" casuta "Angajator", precum si in capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sectiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale;
- o copie, tradusa in limba romana, certificata de traducatori autorizati, a acordului incheiat cu angajatorul, referitor la obligatia declararii si platii contributiilor sociale obligatorii.

B. Inregistrarea acordurilor incheiate cu angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte
1. Persoanele fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, si care au incheiat un acord cu angajatorul privind declararea si plata contributiilor sociale au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, dupa caz:
a) formularul 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane", pentru actualizarea vectorului fiscal, avand bifate in capitolul C "Date privind activitatea desfasurata" casuta "Angajator", precum si in capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sectiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale persoanele fizice romane sau persoanele fizice nerezidente care detin cod numeric personal (CNP);
b) formularul 030 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine", in vederea inregistrarii fiscale si/sau actualizarii vectorului fiscal, avand bifate in capitolul C "Date privind activitatea desfasurata" casuta "Angajator", precum si in capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sectiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale persoanele fizice nerezidente care nu detin cod numeric personal.
2. Organul fiscal competent este cel prevazut la pct. 2 din sectiunea A.
3. Angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii.
4. Angajatorii prevazuti la pct. 3 pot transmite o copie a acordului, tradusa in limba romana, certificata de traducatori autorizati, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariului sau pot imputernici angajatul sa indeplineasca aceasta obligatie, potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala.
5. Angajatilor care au fost imuterniciti sa transmita organului fiscal competent informatii privind acordul incheiat le sunt aplicabile prevederile sectiunii A.

C. Inregistrarea persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplimatice si posturile consulare acreditate in Romania, in cazul in care misiunile si posturile respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale
1. Persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, in cazul in care misiunile si posturile respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale, au obligatia sa depuna la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu:
a) formularul 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane", pentru actualizarea vectorului fiscal, avand bifate la capitolul C "Date privind activitatea desfasurata" casuta "Angajator", precum si in capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sectiunilereferitoare la impozitul pe venitul din salarii si contributiile sociale;
b) o adeverinta din care sa rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obtin venituri din salarii.

D. Dispozitii comune
1. Acordurile incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie sa contina, in mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corecta de catre angajat, a contributiilor sociale datorate, cum ar fi: codul CAEN al activitatii principale a angajatorului, conditiile de munca etc.
2. a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevazute in sectiunile A-C au obligatia sa depuna lunar formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
b) Sectiunea "Date de identificare a platitorului" si sectiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completeaza cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligatia declararii contributiilor sociale..
c) Persoanele prevazute la lit. a) declara in formularul 112 si impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fara a mai depune formularul 224 "Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania".
3. Obligatiile declarative si de plata a contributiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulata in acordul incheiat cu angajatorul.
4. La incetarea obligatiei de declarare si de plata a contributiilor sociale, persoana fizica rezidenta sau nerezidenta are obligatia depunerii declaratiei de mentiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligatiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii si a contributiilor sociale.
5. Declaratia de mentiuni care se depune la organul fiscal competent este, dupa caz:
a) formularul 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane" pentru persoanele fizice romane sau persoanele fizice nerezidente care detin cod numeric personal (CNP);
b) formularul 030 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine" pentru persoanele fizice nerezidente care nu detin cod numeric personal.

E. Dispozitii finale
1. Organul fiscal competent organizeaza evidenta acordurilor incheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii straini, precum si evidenta angajatilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevazute in anexele 3 si 4.
2. In situatia in care intervin modificari cu privire la perioada pentru care se incheie acordul, acestea se declara de catre contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului aditional la organul fiscal competent.
Informatiile din actul aditional se opereaza de organul fiscal in evidenta acordurilor incheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii straini, la pozitia corespunzatoare din registru unde a fost inregistrat acordul initial.
3. Documentele primite de organul fiscal competent, potrivit prezentei proceduri, se arhiveaza la dodarul fiscal al contribuabilului.


ANEXA Nr. 2 - ASPECTE PROCEDURALE privind aplicarea prevederilor art. 296^19 alin. (1^12) din Codul fiscal

1. Angajatorii nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania, care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, si cae nu au incheiate acorduri cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia achitarii contributiilor sociale datorate de angajatori, a retinerii si virarii contributiilor sociale individuale, precum si a depunerii lunare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
2. Angajatorii au obligatia de inregistrare fiscala, potrivit art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. a) Angajatorii care, potrivit reglementarilor comunitare, datoreaza in Romania contributiile pentru salariatii lor carora le este aplicabila legislatia de asigurari sociale din Romania se inregistreaza fiscal direct sau prin imputernicit.
b) Angajatorii, altii decat cei prevazuti la lit. a), se inregistreaza fiscal prin imputernicit.
4. a) Angajatorii care se inregistreaza prin imputernicit au obligatia desemnarii unui imputernicit potrivit art. 18 din Codul de procedura fiscala, care depune declaratia de inregistrare fiscala la organul fiscal competent, avand completata sectiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligatiile declarative privind contributiile sociale.
b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevazuti la lit. a) este organul fiscal in a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea care constituie sursa de venit.
5. a) Angajatorii care se inregistreaza direct depun la organul fiscal competent formularul (090) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct", cod MFP 14.13.01.10.11n, avand completata sectiunea "Date privind vectorul fiscal" cu obligatiile declarative privind contributiile sociale.
b) Organul fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevazuti la lit. a) este serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
6. La incetarea obligatiei de declarare a contributiilor sociale, angajatorii depun declaratia de mentiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligatiei de mentiuni privind contributiile sociale sau pentru anularea inregistrarii fiscale, daca nu au alte obligatii declarative in Romania.


ANEXA Nr. 3 - REGISTRU privind organizarea evidentei acordurilor incheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii straini


Nr. Numarul de  Date de identificare Date de identificare Date despre acord
          a persoanei fizice  a angajatorului
crt. inregistrare Numele si  CNP/NIF Denumire Tara    Data incheierii Perioada pentru
                               acordului    care se incheie acordul*
          prenumele 
                              De la (zz/ll/aaaa)  Pana la (zz/ll/aaaa)

-----------------
* Se modifica de catre organul fiscal competent in situatiile in care in datele prevazute in acordul initial intervin modificari cu privire la perioada pentru care se incheie acordul intre persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii straini.


ANEXA Nr. 4 - REGISTRU privind organizarea evidentei angajatilor misiunilor diplomatice si posturilor consulare


        Date de identificare a persoanei fizice Date de identificare a misiunii diplomatice
                                     /postului consular    
Nr. Numarul de   Numele si prenumele  CNP/NIF           Denumire      Tara
crt. inregistrare

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 28/2013
OG 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Ordonanta Guvernului nr. 31/2013
Ordin 8/2013 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Ordin 286/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea competentelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne sau ale institutiilor si structurilor aflate in subordine, in aplicarea OUG 69/2012 privind asigurarea unei contributi
Ordin nr. 1951/2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
Legea 166/2012 privind aprobarea OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Lege nr. 166/2012
Ordin nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ANAF 1294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic
OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
HG 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Hotararea nr. 850/2012
OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 17/2012
Ordin nr. 492/914/2012 privind stabilirea metodologiei de aplicare a prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
OUG 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta 17/2012
Hotararea 6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Legea 55/2012 privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol). Lege nr. 55/2012
OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: