DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului PublicPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 27 iulie 2013

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE


Vazand Referatul de aprobare nr. 10.108/2012 din 25 aprilie 2013 al Sectiei de resurse umane si documentare,
in aplicarea prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
fata de dispozitiile art. 74 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) si (2), art. 76 si art. 133 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentului regulament.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public


Art. 1
Evaluarea activitatii profesionale anuale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public se realizeaza potrivit legii si prezentului regulament.

Art. 2
(1) Regulamentul stabileste cadrul general pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea concordantei dintre cerintele si standardele postului, deschise in fisa postului, si calitatile angajatului: profesionale, aptitudionale si atitudionale;

b) asigurarea unui sistem motivational, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale, prin avansarea sau promovarea in grade ori trepte profesionale imediat superioare.
(2) Pentru atingerea acestor obiective prezentul regulament prevede:
a) evaluarea posturilor in functie de caracteristicile descriptive privind exigentele si performantele pe care acestea le impun angajatilor;
b) evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor.

Art. 3
Evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex are ca scop aprecierea obiectiva a gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva si a rezultatelor obtinute in mod efectiv.


Art. 4
(1) Activitatea profesionala a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex al parchetelor este evaluata anual de catre conducatorul parchetului in care isi desfasoara activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator", la propunerea grefierului-sef sau prim-grefierului, dupa caz.
(2) Absolvirea oricarei forme de pregatire continua, organizata de Scoala Nationala de Grefieri sau, dupa caz, de institutiile de profil, constituie un criteriu care se are in vedere la evaluarea anuala a personalului auxiliar al parchetelor.
(3) Evaluarile si calificativele anuale se pastreaza la dosarul profesional personal.
(4) In cazul specialistilor IT, evaluarea se realizeaza cu sprijinul compartimentului de specialitate informatica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se semneaza atat de conducatorul parchetului, cat si de catre seful compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) La evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate cu functii de conducere se va avea in vedere si modul de indeplinire a atributiilor manageriale specifice.
(6) Evaluarea personalului prevazut de prezentul regulament, detasat sau delegat la alte institutii, se face de institutia la care acesta functioneaza, in raport cu specificul activitatii desfasurate.

Art. 5
(1) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
(2) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, dar nu poate cuprinde mai putin de 6 luni de activitate in functia respectiva.
(3) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 28 februarie din anul urmator perioadei evaluate.
(4) Sunt supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.
(5) Sunt exceptate de la evaluarea anuala, desfasurata in perioada prevazuta la alin. (2), urmatoarele categorii de salariati:
a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
b) persoanele al caror raport de munca este suspendat, in conditiile legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade cuprinse intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii.

Art. 6
In mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex se face in cursul perioadei evaluate, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raporturile de munca ale salariatului evaluat inceteaza sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca;
b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza, se suspenda sau se modifica, in conditiile legii. In acest caz, evaluatorul are obligatia ca, inainte de incetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori, dupa caz, intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora;
c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat, in conditiile legii, intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite.

Art. 7
(1) Performantele profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex din cadrul parchetelor sunt evaluate pe baza criteriilor de performanta stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, in functie de specificul activitatii compartimentului in care salariatul isi desfasoara activitatea.
(2) Criteriile generale de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex sunt cele prevazute la art. 5 lit. c) din Legea-cadrul nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

Art. 8
(1) De asemenea, evaluarea se realizeaza si in baza urmatoarelor criterii specifice de evaluare pentru functiile de conducere, respectiv pentru functiile de executie:
a) criterii specifice de evaluare pentru functiile de conducere:
- capacitatea de organizare;
- capacitatea de conducere;
- capacitatea de coordonare;
- capacitatea de control;
- capacitatea decizionala;
- capacitatea de delegare;
- capacitatea de dezvolgtare a abilitatilor personalului;
- abilitati de mediere si negociere;
- capacitatea de implementare;
- capacitatea de rezolvare eficienta a problemelor;
- capacitatea de asumare a responsabilitatilor;
- capacitatea de autorperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
- creativitate si spirit de initiativa;
- capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru;
- capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate;
- integritatea morala si etica profesionala;
b) criterii specifice de evaluare pentru functiile de executie:
- capacitatea de implementre;
- capacitatea de rezolvare eficienta a problemelor;
- capacitatea de asumare a responsabilitatilor;
- capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
- creativitate si spirit de initiativa;
- capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru;
- capacitatea de a lucra independent;
- capacitatea de a lucra in echipa;
- capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate;
- integritatea morala si etica profesionala.
(2) In functie de atributiile concrete ale fiecarei categorii de personal auxiliar de specialitate si personal conex, potrivit regulamentului de ordine interioara al parchetelor, evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare; criteriile astfel stabilite se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate.
(3) salariatii care exercita cu caracter temporar o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare a acestor functii, pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva.

Art. 9
Procedura evaluarii se realizeaza in doua etape:
a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator;
b) interviul.

Art. 10
Persoanele care au calitatea de evaluator, potrivit art. 6, completeaza fisele de evaluare, al caror model este prevazut in anexa nr. 1, respectiv anexele nr. 2 si 3, dupa cum urmeaza:
a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor, prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4;
b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
c) consemneaza, dupa caz, rezultatele deosebite ale salariatului, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante;
d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare;
e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate.

Art. 11
(1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata, in cadrul caruia:
a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare;
b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.
(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate, iar evaluatorul poate modifica fisa de evaluare in consecintga.

Art. 12
(1) Pentru stabilirea calificativului, evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare prin acordarea unei note de la 1 la 5 pentru fiecare obiectiv si criteriu, nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire a acestora.
(2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor, rezultate din media aritmetica a notelor acorate pentru fiecare obiectiv sau criteriu, dupa caz.
(3) Semnificatia notelor prevazute la alin. (1) este urmatoarea: nota 1 nivel minim si nota 5 nivel maxim.

Art. 13
Calificativul final al evaluarii se stabilese pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00-2,00 nesatisfacator;
b) intre 2,01-2,00 satisfacator;
c) intre 3,01-4,00 bun;
d) intre 4,01-5,00 foarte bun.

Art. 14
(1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul parchetului.
(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului parchetului.
(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei si se consemneaza in fisa de evaluare.
(4) Fisa de evaluare si raportul final se ataseaza la dosarul profesional.
(5) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin. (1) si (2) se poate adresa instantei competente, in conditiile legii.

Art. 15
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.


Anexa nr. 1 la regulament


FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale a persoanelor care ocupa functii de conducere din cadrul personalului auxiliar de specialitate

Numele si prenumele persoanei evaluate:
Functia:
Gradul:
Data ultimei promovari:

Numele si prenumele evaluatorului:
Functia:

Perioada evaluata: de la ...................................... la ...........................................

Obiective in perioada evaluata % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
.....
Obiective revizuite in perioada evaluata % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
.....
Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor

Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale Nota Cometarii
1. Capacitatea de a organiza
2. Capacitatea de a conduce
3. Capacitatea de coordonare
4. Capacitatea de control
5. Competenta decizionala
6. Capacitatea de a delega
7. Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului
8. Abilitati de mediere si negociere
9. Capacitatea de implementare
10. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
11. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor
12. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite
13. Creativitate si spirit de initiativa
14. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru
15. Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate
16. Integritatea morala si etica profesionala
17. Alte criterii specifice
Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare

Nota finala a evaluarii:
(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare) / 2
Calificativul evaluarii:

Rezultate deosebite:
1.
2.

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:
1.
2.

Alte observatii:
1.
2.

Propuneri de formare profesionala pentru perioada urmatoare:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul % din timp
1.
2.
....

Criterii specifice pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Criteriul
1.
2.
....

Comentariile persoanei evaluate:

1. Numele si prenumele persoanei care a facut evaluarea:
Functia
Semnatura
Data

2. Numele si prenumele persoanei evaluate:
De acord cu rezultatul evaluarii ....................... Semnatura ................... data ..........................
Contest rezultatul evaluarii ............................. Semnatura .................. data .........................

3. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia:
Functia

4. Rezultatul contestatiei
Calificativul acordat dupa contestatie

5. Luarea la cunostinta a rezultatului contesatiei
Numele si prenumele
Semnatura
Data


Anexa nr. 2 la regulament - FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale a persoanelor care ocupa functii de executie din cadrul personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex


Numele si prenumele persoanei evaluate:
Functia:
Gradul:
Data ultimei promovari:

Numele si prenumele evaluatorului:
Functia:

Perioada evaluata: de la ...................................... la ...........................................

Obiective in perioada evaluata % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
.....
Obiective revizuite in perioada evaluata % din timp Realizat (%) Nota
1.
2.
.....
Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor

Criteriile de evaluare a performantei profesionale individuale Nota Cometarii
1. Capacitatea de implementare
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele
3. Capacitatea de asumare a responsabilitatilor
4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite
5. Creativitate si spirit de initiativa
6. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra independent
8. Capacitatea de a lucra in echipa
9. Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate
10. Integritatea morala si etica profesionala
11. Alte criterii specifice
Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare

Nota finala a evaluarii:
(Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare) / 2
Calificativul evaluarii:

Rezultate deosebite:
1.
2.

Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata:
1.
2.

Alte observatii:
1.
2.

Propuneri de formare profesionala pentru perioada urmatoare:

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Obiectivul % din timp
1.
2.
....

Criterii specifice pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea:
Criteriul
1.
2.
....

Comentariile persoanei evaluate:

1. Numele si prenumele persoanei care a facut evaluarea:
Functia
Semnatura
Data

2. Numele si prenumele persoanei evaluate:
De acord cu rezultatul evaluarii ....................... Semnatura ................... data ..........................
Contest rezultatul evaluarii ............................. Semnatura .................. data .........................

3. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia:
Functia

4. Rezultatul contestatiei
Calificativul acordat dupa contestatie

5. Luarea la cunostinta a rezultatului contesatiei
Numele si prenumele
Semnatura
Data


Anexa nr. 3 la regulament - FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate care ocupa posturi de debutant, la sfarsitul perioadei de stagiu


Numele ........................... prenumele .........................
Functia
Locul de munca/compartimentul
Perioada de stagiu: de la ....................... la ......................

Criteriile de evaluare pentru personalul auxiliar de specialitate/personalul conex debutant

Denumirea criteriului Nota
Gradul de realizare a atributiilor prevazute in fisa postului
Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate
Gradul de cunoastere a reglementarilor specifice domeniului
Gradul de adaptare si flexibilitate in indeplinirea atributiilor
Capacitatea de transmitere a ideilor in scris si verbal
Capacitatea de lucru in echipa, de a se integra in aceasta, de a-si aduce contributia, prin activitatea desfasurata, la indeplinirea obiectivelor echipei, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.

Mentiuni privind intervalul de evaluare:
Calificativul de evaluare:
Propuneri:
Recomandari:

1. Numele si prenumele evaluatorului
Functia
Data intocmirii
Semnatura

2. Numele si prenumele persoanei evaluate
Semnatura
Data

3. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza
Functia
Semnatura
Data

4. Numele si prenumele persoanei/membrilor comisiei care solutioneaza contestatia
Functia
Calificativul acordat dupa contestatie
Semnatura
Data


Anexa nr. 4 la regulament


Denumirea parchetului:
Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul:

Aprobat

FISA POSTULUI
Nr. .................

A. Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului:
2. Nivelul postului (de conducere/de executie);
3. Obiectivul/Obiectivele postului:

B. Cerinte specifice pentru ocuparea postului
1. Pregatire:
- studii
- cursuri/programe de perfectionare/specializare
- limbi straine si nivelul de cunoastere
- cunostinte de operare/programare pe calculator si nivelul de cunoastere
- autorizatii speciale
2. Abilitati, calitati, aptitudini necesare
3. Experienta:
- vechime in munca
- vechime in specialitate
4. Competenta manageriala (pentru posturile de conducere)

C. Descrierea sarcinilor ce revin postului
1.
2.
...

D. Responsabilitatea implicata de post
1. De pregatire/luare a deciziilor:
2. Delegarea de atributii si competenta:
3. De pastrare a confidentialitatii:

E. Sfara relationala a titularului postului
1. Sfera relationala interna:
a) Relatii ierarhice
- subordonat fata de:
- superior pentru:
b) Relatii functionale:
c) Relatii de control:
d) Relatii de reprezentare:
2. Sfera relationala externa:
a) cu autoritati si institutii publice:
b) cu organizatii internationale:
c) cu persoane juridice private:

F. Atributiile postului
- descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului

G. Intocmit de:
1. Numele si prenumele:
2. Functia de conducere:
3. Semnatura:
4. Data intocmirii:
Avizat de:
1. Numele si prenumele:
2. Functia publica de conducere:
3. Semnatura:
4. Data:
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului
1. Numele si prenumele:
2. Functia si gradatia corespunzatoare transei de vechime (daca este cazul):
3. Semnatura:
4. Data:
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat
Hotarare CSM 1255/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ
Legea 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Legea nr. 159/2014 abroga infractiunea de presiuni asupra justitiei
Hotararea 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Ordin nr. 60/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare nr. 24/2012
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
HG 819/2014 privind prorogarea unor termene prevazute in HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi republicata 2014. Lege nr. 94/1992 republicata 2014
HG 137/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
HG 56/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea 56/2014
Hotarare CSM 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in fun
Codul de procedura penala. Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala
Ordin 142/C/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.226/C/2009
Hotararea CSM nr. 89/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate
HG 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune. Hotararea 1079/2013
Ordin 3309C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind raspunderea disciplinara a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Justitiei si al Institutului National de Crimonologie, aprobat
Ordin nr. 3568C/2013 privind stabilirea datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti
Hotarare nr. 60/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European COM (2013) 534 final
HG 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie
Legea medierii. Comentarii si explicatii. Editia 3
Flavius Pancescu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: