DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloialaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 5 decembrie 2012

CONSILIUL CONCURENTEI

In baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

Art. 1
In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei, se pune in aplicare Regulamentul privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile art. 39 din Regulamentul de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 101/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2012.

Art. 3
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - REGULAMENT privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala


In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.


Capitolul I - Consideratii generale si domeniul de aplicare


Art. 1
In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. s) din Legea concurentei, punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea concurentei neloiale, este incredintata Consiliului Concurentei, in calitate de autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul concurentei, cu exceptia faptelor care, potrivit legii, constituie infractiuni.

Art. 2
Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de identificare si santionare de catre Consiliul Concurentei a faptelor de concurenta neloiala prevazute laart. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale in urma sesizarilor sau din oficiu, fiind aplicabil faptelor de concurenta neloiala savarsite de persoane fizice sau juridice, romane ori straine, pe teritoriul Romaniei.

Art. 3
In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) sesizare petitie/reclamatie formulata in scris de catre o persoana fizica sau juridica interesata, avand ca obiect posibile fapte de concurenta neloiala;
b) operator economic entitatea angajata intr-o activitate cu caracter de continuitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare;
c) cercetare aprofundata procedura declansata de catre autoritatea de concurenta prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, din oficiu sau ca urmare a sesizarii formulate in scris de catre o persoana fizica ori juridica interesata, constand in examinarea posibilelor fape de concurenta neloiala care prezinta suficient emei de fapt si de drept pentru o analiza;
d) fapta de concurenta neloiala orice fapt sau act prin care se obtin avantaje economice prin mijloace nelegitime efectuat de catre un operator economic si care are efectul actual sau potential al afectarii cel mai putin a unui concurent si/sau al concurentei pe anumite piete sau sectoare economic;
e) uzante comerciale cinstite ansamblu de practici sau reguli cunoscute care se aplica in relatiile de afaceri dintre comercianti in scopul prevenirii incalcarii drepturilor legitime ale uneia dintre acestea;
f) dosarul cauzei dosarul cu toate documentele ce au fost obtinute, produse si/sau colectate de catre autoritaea de concurenta in cursul instrumentarii unei sesizari sau al desfasurarii unei cercetari din oficiu, care sustin si motiveaza solutia adoptata, in conditiile legii;
g) personalul imputernicit inspectorii de concurenta care fac parte din echipa care realizeaza cercetarea aprofundata privind posibile fapte de concurenta neloiala, desemnati prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, dintre care unul va fi numit coordonator;
h) nota de concluzii document procedural elaborat ca urmare a finalizarii cercetarii aprofundate cu privire la o posibila fapta de concurenta neloiala, care cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidentierea probelor, concluziile, precum si propunerile personalului imputernicit.


Capitolul II - Procedura de analiza din oficiu sau la sesizare


Art. 4
(1) In scopul interventiei Consiliului Concurentei, o sesizare inaintata in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. s) din Legea concurentei poate avea ca obiect doar contraventiile prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale.
(2) Consiliul Concurentei va aduce la cunostinta organelor de urmarire penala cazurile prevazute la art. 5 din Legea concurentei neloiale doar atunci cand, analizand o fapta ce ar putea constitui contraventie potrivit art. 4 din Legea concurentei neloiale, constata ca aceasta excedeaza sfera sa de competenta, fiind o posibila fapta de natura penala.

Art. 5
(1) Sesizarile referitoare la existenta unei posibile fapte de concurenta neloiala adresate autoritatii de concurenta sunt repartizate si analizate in termen de 30 de zile de la inregistrare, in cadrul directiei de resort, urmand a se decide, dupa caz:
a) respingerea sesizarii adresate autoritatii de concurenta, in cazul in care se dovedeste ca faptele semnalate nu intra sub incidenta Legii concurentei neloiale, urmand ca autorul sa fie instiintat in legatura cu acest fapt;
b) declansarea unei cercetari aprofundate, daca datele si informatiile existente la dosarul cauzei se incadreaza in obiectul de analiza privind posibile fapte de concurenta neloiala dintre cele prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale. Cercetarea aprofundata este dispusa prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in baza unei note privind propunerea de declansare, avizata de catre membrul Plenului Consiliului Concurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale. Autorul sesizarii va fi informat cu privire la acest aspect.
(2) Termenul de solutionare a sesizarilor formulate in baza Legii concurentei neloiale este de 90 de zile de la data la care autoritatea de concurenta este in posesia tuturor datelor si informatiilor relevante, comunicand aceasta autorului sesizarii, cu respectarea termenului de prescriptie prevazut de lege.

Art. 6
(1) Consiliul Concurentei poate realiza, din oficiu, cercetari aprofundate in vederea identificarii si sanctionarii faptelor de concurenta neloiala, potrivit prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea concurentei neloiale, atunci cand apreciaza ca exista suficient temei de fapt si de drept care sa justifice interventia sa.
(2) Cercetarea aprofundata din oficiu se dispune prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, in baza unei note privind propunerea de declansare elaborata de directia de resort, avizata de membrul Plenului Consiliului Concurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale.

Art. 7
(1) In cadrul cercetarii aprofundate, pentru identificarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala, inspectorii de concurenta pot solicita informtii si pot lua declaratii potrivit prevederilor art. 35 si 35^1 din Legea concurentei.
(2) Inspectorii de concurenta pot efectua si inspectii in temeiul ordinului de inspectie emis de catre presedintele Consiliului Concurentei, in baza unei noe fundamentate cu privire la oportunitatea efectuarii sale. Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, in conformitate cu prevederile Legii concurentei. Inspectiile inopinate vor fi efecutate doar in situatiile in care este necesara obtinerea unor date si informtii care nu sunt disponibile in mod public si care pot fi relevante pentru clarificarea situatiei care face obiectul cercetarii aprofundate.
(3) Cercetarea aprofundata poate conduce la concluzia ca sunt intrunite elementele constitutive ale unei contraventii prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale sau ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii.

Art. 8
(1) Rezultatul cercetarii aprofundate a faptelor semnalate in temeiul prevederilor Legii concurentei neloiale va fi consemnat intr-o nota de concluzii, aprobata de catre superiorul ierarhic al personalului imputernicit si de catre membru Plenului Consiliului Cocurentei desemnat sa coordoneze activitatea in domeniul concurentei neloiale.
(2) Nota de concluzii va cuprinde analiza tuturor aspectelor cercetate, evidentierea probelor, concluziile, precum si propunerile personalului imputernicit care a realizat cerctarea aprofundata, din perspectiva existentei faptelor de concurenta neloiala.
(3) Autorul sesizarii trebuie sa furnizeze elemente de proba privind posibila fapta de concurenta neloiala si sa justifice prejudiciul suferit.
(4) Atunci cand prin nota de concluzii se constata ca faptele analizate nu prezinta elementele constitutive ale unei contraventii prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale, se emite un raspuns motiva in acest sens in cazul in care cercetarea este declansata in urma unei sesizari, iar cand aceasta este realizata din oficiu se emite un ordin de inchidere.
(5) Respingerea sesizarii se paote face, in orice faza, si ca urmare a constatarii ca faptele reclamate au un grad de pericol social redus si nu este afectat un interes de ordin general.
Interesul de ordin general este evaluat atat din perspectiva gravitatii faptelor care fac obiectul sesizarii, cat si din perspectiva daunelor produse si a afectarii pietei.


Capitolul III - Aplicarea sanctiunilor


Art. 9
(1) Constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale se fac de catre inspectorii de concurenta din cadrul personalului imputernicit desemnati sa intocmeasca procesul-verbal de constatare si sanctionare de catre superiorul ierarhic prin nota de concluzii.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 4 alin. 1 din Legea concurentei neloiale si se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13, 28 si 29.
(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei poate fi contestat la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia, in termen de 15 zile de la inmanare sau de la comunicare.

Art. 10
(1) Informatiile, datele si documentele ce constituie dosarul cauzei cu privire la posibile fapte de concurenta neloiala nu vor fi comunicate sau facute publice de catre Consiliul Concurentei pana la finalizarea cercetarii aprofundate.
(2) Informatiile colectate in cadrul procedurii de cercetare aprofundata pot fi folosite doar in scopul aplicarii legislatiei in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei va putea sesiza si alte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, in conditiile in care sunt descoperite aspecte care tin de competenta acestora.

Art. 11
Prezentul regulament este pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 117/2015 privind aprobarea OG 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Ordin nr. 897/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996
Ordin nr. 710/2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a
Legea 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordinul 724/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale
Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei
Ordinul 387/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind restrictionarile direct legate si necesare punerii in aplicare a concentrarilor economice. Ordin nr. 387/2010
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010
HG nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat
Curierul Judiciar, Nr. 12/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: