DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de muncaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 10 martie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Avand in vedere:
 • prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;
 • prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile art. 296 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
 • Planul de propuneri privind eficientizarea activitatii Inspectiei Muncii in domeniul relatiilor de munca, aprobat cu nr. 3.750/MCS din 11 august 2010,
  in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa - Procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca


  I. Completarea si certificarea inscrisurilor efectuate, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care inspectoratele teritoriale de munca le au in pastrare si completare

  Art. 1
  Carnetele de munca vor fi completate la zi (cu date aferente pana la 31 decembrie 2010), ultima inregistrare fiind cea prevazuta in anexa nr. 1. Carnetele astfel completate vor fi certificate de inspectoratul teritorial de munca.

  Art. 2
  (1) Carnetele de munca pastrate si completate de catre inspectoratele teritoriale de munca se predau angajatorilor sau titularilor/imputernicitilor legali pe baza de proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 2, respectiv anexei nr. 3, pana la data de 30 iunie 2011.
  (2) Carnetele de munca pastrate si completate de catre inspectoratele teritoriale de munca se predau angajatorilor conform programarii postate pe site-ul acestora si afisate la sediu, iar titularilor/imputernicitilor legali pe baza unei cereri.

  II. Certificarea si contrasemnarea pentru legalitate a inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-au aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu

  Art. 3
  (1) Angajatorii care au obtinut aprobare de pastrare si completare a carnetelor de munca la sediu le vor completa la zi (cu date aferente pana la 31 decembrie 2010), ultima inregistrare fiind cea prevazuta in anexa nr. 1.
  (2) Inspectoratele teritoriale de munca vor programa angajatorii prevazuti la alin. (1) in vederea certificarii si contrasemnarii carnetelor de munca pentru care acestia au obtinut aprobare de pastrare si completare la sediu. Programul intocmit la nivel de inspectorat teritorial de munca va fi postat pe site-ul acestuia si afisat la sediu.
  (3) Pana la data programata de catre inspectoratul teritorial de munca, asa cum se prevede la alin. (2), pentru verificarea, certificarea si contrasemnarea inscrierilor din carnetele mentionate in procesul-verbal de predare-primire, angajatorii prevazuti la alin. (1) se vor asigura ca:
  a) in ceea ce priveste carnetele de munca pe care le gestioneaza, acestea au fost completate in baza contractelor individuale de munca, a actelor aditionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, inregistrate la inspectoratul teritorial de munca, a actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie etc.);
  b) inscrierile eronate sau efectuate fara respectarea prevederilor legale au fost rectificate de unitatea care pastreaza carnetul de munca, rectificarile certificandu-se la cap. VII din carnetul de munca.

  Art. 4
  Inspectorul din cadrul inspectoratului teritorial de munca va verifica inainte sa certifice inscrierile efectuate in carnetele de munca daca:
  a) statele de plata si declaratiile fiscale lunare au fost inregistrate la inspectoratul teritorial de munca, inclusiv statele de plata si declaratiile fiscale aferente lunii decembrie 2010;
  b) exista debite la plata comisionului;
  c) inscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de munca.

  Art. 5
  (1) Angajatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) vor preda inspectoratului teritorial de munca carnetele de munca completate la zi pe baza unui proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 4.
  (2) La rubrica "Observatii", inspectorul va indica eventualele deficiente constatate la data predarii carnetelor de munca de catre angajatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) si va stabili o data certa de remediere a acestora. Procesul-verbal de predareprimire astfel intocmit va fi returnat angajatorului impreuna cu carnetele de munca in care s-au constatat deficiente.
  (3) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentelor existente in arhiva inspectoratului teritorial de munca, se constata alte deficiente, se va comunica angajatorului situatia constatata si se va proceda la inscrierea acesteia la rubrica "Observatii" din procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 4, respectiv se vor returna carnetele de munca operatorilor economici in vederea remedierii deficientelor si se va repeta procedura de predare-primire a acestora la o data ulterioara stabilita de inspectoratul teritorial de munca.

  Art. 6
  Operatorii economici vor completa procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 4 cu informatiile solicitate, in 3 exemplare, dintre care doua pentru inspectoratul teritorial de munca.

  Art. 7
  Procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 5 se va intocmi in doua exemplare si se va completa de catre inspectoratul teritorial de munca. Dupa verificarea, certificarea si contrasemnarea carnetelor de munca, un exemplar dintre cele doua se va restitui operatorului economic odata cu carnetele de munca.

  Art. 8
  Persoana desemnata de reprezentantii legali ai angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) sa reprezinte unitatea in relatiile cu inspectoratul teritorial de munca in scopul respectarii prezentei proceduri va fi persoana care a fost imputernicita in mod expres sa desfasoare aceasta activitate de predare-primire a carnetelor de munca.

  Art. 9
  Inspectoratele teritoriale de munca vor preda angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) carnetele de munca ale salariatilor, certificate si contrasemnate pentru valabilitatea inscrierilor efectuate, pana la data de 31 martie 2011.

  Art. 10
  Anexele nr. 15 fac parte integranta din prezenta procedura de lucru.


  Anexele nr. 15


  Anexele 1 - 5, click
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Ordonanta de Urgenta nr. 65/2015
  Legea 154/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. Lege nr. 154/2015
  Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Lege nr. 97/2015
  HG 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2015. Hotararea 52/2015
  Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 ? Codul muncii. Lege nr. 12/2015
  Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
  HG 784/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. Hotararea 784/20
  OG 15/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Ordonanta 15/2014
  Legea 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 ? Codul muncii
  Legea 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Lege nr. 78/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  Legea 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. L
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  HG 1077/2013 pentru modificarea HG 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. Hotarare nr. 1077/2013
  Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Lege nr. 380/2013
  HG 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Hotararea 871/2013
  HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
  Legea 277/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Lege nr. 277/2013
  Calauza juristului. Cereri si actiuni in justitie. Editia 5
  Dumitru Andreiu Petre Florescu (coord.),Diana Florea-Burgazli,Popa Ion,Virginia Beldea,Gheza Attila Farmathy,Uta Lucia,Popa Roxana,Antonela Catalina Bratuianu,Dumitru Andreiu Petre Florescu (coord.),Diana Florea-Burgazli,Popa Ion,Virginia Beldea,Gheza Attila Farmathy,Uta Lucia,Popa Roxana,Antonela Catalina Bratuianu,Dumitru Andreiu Petre Florescu (

  Pret: 199 lei
  169.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  61 useri online

  Useri autentificati: