DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si InternelorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 30/01/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. I pct. IV. 2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. 1 - (1) Pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
2. Anexa se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000) - LISTA cuprinzand serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine si taxele percepute pentru desfasurarea acestor activitati

  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                            Termenul de efectuare  Cuantumul taxei                             
 NR.                            a prestatiei       (lei)         Actele normative in baza carora se      
 crt        Denumirea prestatiei        __________________________________________     efectueaza prestatiile reglementate      
                             in regim  in regim in regim in regim                             
                             normal  de urgenta normal de urgenta                            
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 1 Avizarea efectuarii lucrarilor care implica    30 de zile  5 zile   100    200   a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 195/2002   
   inchiderea sau crearea de restrictii pentru                         privind circulatia pe drumurile publice, republicata, 
   circulatia pe drumurile publice a                              cu modificarile si completarile ulterioare art 33  
   vehiculelor si/sau a pietonilor                               alin (2)                       
                                                 b) Regulamentul de aplicare a Ordonantei de      
                                                 urgenta a Guvernului nr 195/2002 privind circulatia  
                                                 pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea      
                                                 Guvernului nr 1391/2006, cu modificarile       
                                                 ulterioare art 4 alin (1), art 8 alin (1) si   
                                                 art 87                        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 2 Avizarea proiectelor de instalare a        30 de zile  5 zile   100    200   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 195/2002,    
   mijloacelor de semnalizare rutiera prin                           republicata, cu modificarile si completarile      
   indicatoare, marcaje, semafoare electrice                          ulterioare art 5 alin (1) si (3), art 30 alin   
   si alte dispozitive speciale                                (4) si art 33 alin (1)                
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 3 Avizarea amplasarii obiectivelor social_     30 de zile  5 zile   40    100   Ordonanta Guvernului nr 43/1997 privind regimul    
   economice in zona drumului public si proiectarea,                      drumurilor, republicata, cu modificarile si      
   constructia sau amenajarea intersectiilor si a                       completarile ulterioare art 30 si art 52 alin (1) 
   cailor de acces la drumul public                                                          
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 4 Eliberarea autorizatiei pentru procurarea     45 de zile 30 de zile  100    300   a) Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si al  
   armei letale sau a armei neletale supuse                          munitiilor, cu modificarile si completarile      
   autorizarii                                         ulterioare art 12                  
                                                 b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 5    
                                                 alin (1) si art 48 alin (1)             
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 5 Eliberarea autorizatiei pentru procurarea     30 de zile 10 zile   50    100   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   armei letale sau a armei neletale supuse                          ulterioare art 12                  
   autorizarii titularului de permis (a doua                          b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
   arma si urmatoarele)                                    nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 5    
                                                 alin (3) si art 48 alin (1)             
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 6 Acordarea atestatului de colectionar       30 de zile 15 zile   20    50   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
                                                 ulterioare art 12                  
                                                 b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 22   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 7 Eliberarea cartii de identitate a armei      15 zile  10 zile   20    40   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
                                                 ulterioare art 98                  
                                                 b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 97   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 8 Eliberarea unui nou permis de arma         15 zile   5 zile   20    40   Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile  
                                                 ulterioare art 51                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 9 Eliberarea unei noi carti de identitate a     15 zile   5 zile   20    40   Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile  
   armei                                            ulterioare art 100 alin (2)            
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 10 Inscrierea armei in permisul de arma la      10 zile   5 zile   _     10   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   titularul de permis dupa procurarea                             ulterioare art 13, art 24 alin (1) si art 581  
   acesteia sau radierea armei din permisul                          alin (1)                       
   de arma dupa instrainarea acesteia                             b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 12   
                                                 alin (1), art 13 alin (1) si art 481 alin (3)   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 11 Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu     15 zile  10 zile   300    500   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   arme si munitii de catre persoanele                             ulterioare art 108                 
   juridice constituite ca armurieri                              b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 108   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 12 Avizarea societatilor comerciale in        15 zile  10 zile   100    200   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   vederea constituirii ca armurieri si                            ulterioare art 106                 
   includerea in obiectul de activitate a                           b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
   operatiunilor cu arme si munitii                              nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 106   
                                                 alin (2) lit_ c)                   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 13 Acordarea avizului pentru desfasurarea      30 de zile 10 zile   500    1000  a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   operatiunilor comerciale de import si                            ulterioare art 110 alin (3)            
   export cu arme si munitii de catre                             b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
   armurierii autorizati                                    nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 121   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 14 Eliberarea autorizatiei de detinere arme     30 de zile 10 zile   500    700   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   letale si munitii de catre persoanele                            ulterioare art 80                  
   juridice                                          b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 56   
                                                 alin (2) lit_ j)                   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 15 Eliberarea certificatului de detinator pentru   30 de zile 10 zile   200    300   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   arme si munitii neletale catre persoanele                          ulterioare art 82                  
   juridice care si_au notificat intentia                           b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 65   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 16 Preschimbarea autorizatiei de detinere de     10 zile    _    300    _   Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile  
   arme letale si munitii de catre persoane                          ulterioare art 75                  
   juridice, de folosire a acestora, de                                                        
   efectuare a operatiunilor cu arme letale si                                                    
   munitii                                                                      
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 17 Eliberarea autorizatiei de functionare a     30 de zile 10 zile   300    500   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   poligonului de tragere                                   ulterioare art 85                  
                                                 b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 73   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 18 Preschimbarea autorizatiei de functionare     10 zile    _    100    _   Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile  
   pentru poligoanele de tragere autorizate                          ulterioare art 75                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 19 Eliberarea autorizatiei pentru organizarea     15 zile  10 zile   300    500   Normele metodologice de aplicare a Legii        
   si desfasurarea cursului de initiere si                           nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
   pregatire teoretica si practica pentru                           aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
   cunoasterea legislatiei si a modului de                           modificarile si completarile ulterioare art 79   
   folosire a armelor si munitiilor                                                          
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 20 Eliberarea atestatului de instructor in      15 zile  10 zile   50    100   a) Legea nr 295/2004, cu modificarile si completarile 
   poligonul de tragere                                    ulterioare art 72 alin (3)             
                                                 b) Normele metodologice de aplicare a Legii      
                                                 nr 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, 
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 130/2005, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 84   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 21 Eliberarea autorizatiei de detinere a       30 de zile 15 zile   200    500   Legea nr 126/1995 privind regimul materiilor     
   materiilor explozive                                    explozive, cu modificarile si completarile       
                                                 ulterioare art 8                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 22 Eliberarea autorizatiei de depozitare a      30 de zile 15 zile   200    500   Legea nr 126/1995, cu modificarile si completarile  
   materiilor explozive                                    ulterioare art 9                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 23 Eliberarea vizei anuale a autorizatiilor de    30 de zile 15 zile   100    200   Legea nr 126/1995, cu modificarile si completarile  
   detinere si de depozitare a materiilor                           ulterioare art 11                  
   explozive                                                                     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 24 Eliberarea autorizatiilor de transfer sau     30 de zile 15 zile   200    500   Hotararea Guvernului nr 207/2005 privind stabilirea  
   tranzit explozivi de uz civil                                cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor  
                                                 de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor  
                                                 pe piata art 18 alin (1) si art 23 alin (3)   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 25 Avizari artificieri                30 de zile 15 zile   5     10   Normele tehnice privind detinerea, prepararea,     
                                                 experimentarea, distrugerea, transportul,       
                                                 depozitarea, manuirea si folosirea materiilor     
                                                 explozive utilizate in orice alte operatiuni      
                                                 specifice in activitatile detinatorilor, precum si   
                                                 autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor,    
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 536/2002, cu  
                                                 modificarile si completarile ulterioare art 115   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 26 Avizari pirotehnisti               30 de zile 15 zile   5     10   Normele tehnice privind detinerea, prepararea,     
                                                 experimentarea, distrugerea, transportul,       
                                                 depozitarea, manuirea si folosirea materiilor     
                                                 explozive utilizate in orice alte operatiuni      
                                                 specifice in activitatile detinatorilor, precum si   
                                                 autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor,    
                                                 aprobate prin Hotararea Guvernului nr 536/2002,    
                                                 cu modificarile si completarile ulterioare art    
                                                 115 alin (1)_                     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 27 Eliberarea unui certificat de cazier judiciar   10 zile   3 zile   _     10   Legea nr 290/2004 privind cazierul judiciar, cu    
   pentru persoane fizice                                   modificarile si completarile ulterioare art 21   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 28 Eliberarea unui certificat de cazier judiciar   10 zile   3 zile   _     20   Legea nr 290/2004, cu modificarile si completarile  
   pentru persoane juridice                                  ulterioare art 21                  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 29 Obtinerea unui certificat de cazier judiciar   20 de zile        20        Legea nr 290/2004, cu modificarile si completarile  
   dintr_un alt stat membru al Uniunii                             ulterioare art 213                 
   Europene, pentru persoane fizice                                                          
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 30 Aviz pentru desfasurarea activitatilor de     15 zile   2 zile   50    100   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 105/2001     
   pescuit industrial si sportiv organizate in                         privind frontiera de stat a Romaniei, aprobata cu   
   apele de frontiera, apele maritime                             modificari prin Legea nr 243/2002, cu         
   interioare si in marea teritoriala                             modificarile si completarile ulterioare art 40   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 31 Aviz pentru desfasurarea unor activitati de    15 zile   2 zile   50    100   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 105/2001,    
   agrement si sportive, altele decat pescuitul                        aprobata cu modificari prin Legea nr 243/2002, cu   
   sportiv, organizate in apele de frontiera,                         modificarile si completarile ulterioare art 42   
   apele maritime interioare si in marea                            alin (1)                       
   teritoriala                                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 32 Aviz pentru desfasurarea activitatii de      30 de zile  5 zile   20    30   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 105/2001,    
   vanatoare organizate de_a lungul frontierei                         aprobata cu modificari prin Legea nr 243/2002, cu   
   de stat pe adancimea de 500 m de la fasia                          modificarile si completarile ulterioare art 44   
   de protectie a frontierei de stat catre                           alin (2)                       
   interior, pentru frontiera de uscat, si de la                                                   
   limita terenului inundabil, pentru frontiera                                                    
   de apa                                                                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 33 Aviz pentru desfasurarea, in punctele de     30 de zile 15 zile   50    100   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 105/2001,    
   trecere a frontierei de stat, a altor activitati                      aprobata cu modificari prin Legea nr 243/2002, cu   
   decat efectuarea controlului de frontiera                          modificarile si completarile ulterioare art 45   
                                                 alin (1)                       
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 34 Aplicarea apostilei pe actul oficial         _     _     22    _   Ordonanta Guvernului nr 66/1999, pentru aderarea   
   administrativ, la solicitarea persoanelor                          Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea     
   fizice                                           cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine,  
                                                 adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin  
                                                 Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 35 Aplicarea apostilei pe actul oficial         _     _     44    _   Ordonanta Guvernului nr 66/1999, aprobata prin    
   administrativ, la solicitarea persoanelor                          Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2 
   juridice si in cazul reprezentarii titularului                                                   
   actului de catre un avocat                                                             
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 36 Inregistrarea cererii pentru aplicarea        _     _     3     _   Ordonanta Guvernului nr 66/1999 aprobata prin     
   apostilei                                          Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 150/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei de poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si
HG 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. Hotarare nr. 425/2014
OUG 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale. Ordonanta de urgenta 28/2014
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Ordin nr. 1918/2013/65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
Drept european si international penal
Radu Florin Razvan,Radu Florin Razvan

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: