DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OG nr. 16/2008, Ordonanta privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 01/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
In anul 2008, salariile de baza ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, se majoreaza, fata de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, in doua etape, astfel:
a) cu 4,5%, incepand cu data de 1 aprilie 2008, fata de nivelul din luna martie 2008;
b) cu 5,5%, incepand cu data de 1 octombrie 2008, fata de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 2
(1) Salariile de baza ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt prevazute in anexele nr. Ia-IIIa.
(2) Salariile de baza pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% fata de nivelul avut la 31 martie 2008, si pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% fata de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevazute in anexele nr. Ib-IIIb.

Art. 3
Salariile de baza individuale, care se situeaza intre limitele prevazute in anexele la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, avute la data aplicarii prezentei ordonante, se majoreaza, incepand cu data de 1 aprilie 2008, cu 4,5% fata de nivelul avut la data de 31 martie 2008 si, incepand cu data de 1 octombrie 2008, cu 5,5% fata de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 4
(1) In anul 2008, personalul contractual din sectorul sanitar-veterinar salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia, pe langa cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate in anul 2007, potrivit reglementarilor in vigoare, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.
(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de baza corespunzatoare evaluarii se vor realiza in perioada maiseptembrie 2008.

Art. 5
(1) Promovarea personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar in anul 2008, in conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza sa fie promovata persoana, cu exceptia persoanelor incadrate pe posturi unice, prevazute in statul de functii, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
(2) Promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, persoane incadrate pe posturi unice prevazute la alin. (1), precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprinda activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior.

Art. 6
Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu pana la 20% a salariului de baza avut.

Art. 7
(1) In vederea stabilirii salariului de baza, in termen de 15 zile de la reluarea activitatii, persoanele angajate in sectorul bugetar care s-au aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani in cazul copilului cu handicap, precum si cele ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat in acest scop de angajator, urmandu-se procedura reglementata de actele normative in materie.
(2) In cazul nepromovarii examenului prevazut la alin. (1), persoanei respective i se acorda salariul de baza avut anterior sau, dupa caz, salariul de baza minim al functiei detinute anterior.

Art. 8
(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.
(2) Ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor situatia centralizata a transformarilor de posturi efectuate in conditiile legii.

Art. 9
Personalul contractual din sistemul sanitar-veterinar beneficiaza si de celelalte drepturi de natura salariala care se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 10
(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in bugetele aprobate potrivit legii.
(2) Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel incat, impreuna cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se incadreze in fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 11
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente, potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art. 12
(1) Salariile de baza si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.
(2) Salariile de baza individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu in 1 leu in favoarea salariatilor.
(3) Anexele nr. Ia-IIIa si Ib-IIIb*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
___________
*) Anexele nr. Ia-IIIa si Ib-IIIb sunt reproduse in facsimil.

Art. 13
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.


ANEXA Nr. 1a
  ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
Salarii de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea
in sistemul sanitar-veterinar 


  Functii de executie 
  
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                                         ¦     ¦Salariul de baza¦
¦Nr. ¦                   Functia                   ¦ Nivelul ¦  - lei -   ¦
¦crt.¦                                         ¦studiilor+----------------¦
¦  ¦                                         ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------¦
¦                                                 ¦de la 01.01.2008¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale                           ¦    ¦    ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------¦
¦ 1 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA¦  S  ¦   726¦  1657¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I ¦  S  ¦   661¦  1450¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II¦  S  ¦   608¦  1313¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III ¦  S  ¦   588¦  1177¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV ¦  S  ¦   577¦  1056¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Referent, inspector, revizor contabil; debutant                  ¦  S  ¦   549¦   0¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦profesional, subinginer; gradul IA                        ¦  SSD  ¦   598¦  1450¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦profesional, subinginer; gradul I                         ¦  SSD  ¦   588¦  1177¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦profesional, subinginer; gradul II                        ¦  SSD  ¦   577¦  1056¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦profesional, subinginer; gradul III                        ¦  SSD  ¦   566¦  955¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 11 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦profesional, subinginer; debutant                         ¦  SSD  ¦   519¦   0¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios                     ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 12 ¦Consilier juridic gradul IA                            ¦  S  ¦   726¦  1657¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 13 ¦Consilier juridic gradul I                            ¦  S  ¦   661¦  1450¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 14 ¦Consilier juridic gradul II                            ¦  S  ¦   608¦  1313¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 15 ¦Consilier juridic gradul III                           ¦  S  ¦   588¦  1177¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 16 ¦Consilier juridic gradul IV                            ¦  S  ¦   577¦  1056¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 17 ¦Consilier juridic debutant                            ¦  S  ¦   549¦   0¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------¦
¦c) Functii de executie pe trepte profesionale                          ¦    0¦   0¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------¦
¦ 18 ¦Referent IA                                    ¦  M  ¦   598¦  844¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 19 ¦Referent I                                    ¦  M  ¦   588¦  735¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 20 ¦Referent II                                    ¦  M  ¦   577¦  683¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 21 ¦Referent III                                   ¦  M  ¦   566¦  598¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 22 ¦Referent IV                                    ¦  M  ¦   555¦  568¦
+----+----------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+-------¦
¦ 23 ¦Referent debutant                                 ¦  M  ¦   517¦   0¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 2a

   AGRICULTURA
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA,
PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE
DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR
SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETENE 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦      Functia          ¦  Nivelul  ¦ Salariul de baza ¦
¦crt.¦                   ¦ studiilor ¦   - lei -    ¦
+----+--------------------------------------+-------------+--------------------¦
¦  ¦      2393718,75         ¦       ¦ minim  ¦ maxim ¦
+---------------------------------------------------------+--------------------¦
¦                             ¦ de la 01.01.2008 ¦
+---------------------------------------------------------+--------------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale       ¦     ¦     ¦
+---------------------------------------------------------+----------+---------¦
¦ 1 ¦Inginer*), expert           ¦   S   ¦    576¦   1308¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 2 ¦Inginer*) gradul I           ¦   S   ¦    565¦   916¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 3 ¦Inginer*), gradul II          ¦   S   ¦    554¦   801¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 4 ¦Inginer*), gradul III         ¦   S   ¦    545¦   770¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 5 ¦Inginer*), debutant          ¦   S   ¦    518¦    0¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 6 ¦Medic primar veterinar**)       ¦   S   ¦    576¦   1471¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 7 ¦Medic veterinar gradul I        ¦   S   ¦    565¦   1047¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 8 ¦Medic veterinar gradul II       ¦   S   ¦    554¦   916¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 9 ¦Medic veterinar gradul III       ¦   S   ¦    545¦   770¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 10 ¦Medic veterinar debutant        ¦   S   ¦    518¦    0¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 11 ¦Subinginer, asistent veterinar,    ¦  S.S.D.  ¦     ¦     ¦
¦  ¦conductor tehnic; I          ¦      ¦    554¦   916¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 12 ¦Subinginer, asistent veterinar,    ¦  S.S.D.  ¦     ¦     ¦
¦  ¦conductor tehnic; II          ¦      ¦    545¦   737¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 13 ¦Subinginer, asistent veterinar,    ¦  S.S.D.  ¦     ¦     ¦
¦  ¦conductor tehnic; III         ¦      ¦    535¦   688¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 14 ¦Subinginer, asistent veterinar,    ¦  S.S.D.  ¦     ¦     ¦
¦  ¦conductor tehnic; debutant       ¦      ¦    510¦    0¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦b) Functii de executie pe trepte profesionale                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 15 ¦Tehnician***), IA           ¦   M   ¦    545¦   788¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 16 ¦Tehnician***), I            ¦   M   ¦    535¦   672¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 17 ¦Tehnician***), II           ¦   M   ¦    524¦   607¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 18 ¦Tehnician***), debutant        ¦   M   ¦    489¦    0¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 19 ¦Asistent veterinar I, tehnician    ¦   M   ¦     ¦     ¦
¦  ¦veterinar IA              ¦      ¦    545¦   788¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 20 ¦Asistent veterinar II, tehnician    ¦   M   ¦     ¦     ¦
¦  ¦veterinar I              ¦      ¦    535¦   705¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 21 ¦Asistent veterinar III, tehnician   ¦   M   ¦     ¦     ¦
¦  ¦veterinar II              ¦      ¦    524¦   639¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 22 ¦Asistent veterinar, tehnician     ¦   M   ¦     ¦     ¦
¦  ¦veterinar; debutant          ¦      ¦    510¦    0¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 23 ¦Agent veterinar I           ¦  Scoala  ¦     ¦     ¦
¦  ¦                    ¦profesionala¦    524¦   607¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 24 ¦Agent veterinar II           ¦  Scoala  ¦     ¦     ¦
¦  ¦                    ¦profesionala¦    514¦   541¦
+----+---------------------------------------+------------+----------+---------¦
¦ 25 ¦Agent veterinar debutant        ¦  Scoala  ¦     ¦     ¦
¦  ¦                    ¦profesionala¦    510¦    0¦
+------------------------------------------------------------------------------+


*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
**) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).
Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


ANEXA Nr. 3a

 A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                    ¦     ¦  Salariul de baza  ¦
¦Nr. ¦        Functia         ¦ Nivelul ¦    - lei -    ¦
¦crt.¦                    ¦studiilor+----------------------¦
¦  ¦                    ¦     ¦ minim  ¦  maxim  ¦
+----+----------------------------------------+---------+----------------------¦
¦  ¦                    ¦     ¦  de la 01.01.2008 ¦
+----+----------------------------------------+---------+----------------------¦
¦ 1 ¦Stenodactilograf IA*)          ¦  M  ¦    545¦    743¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 2 ¦Stenodactilograf I           ¦  M  ¦    535¦    630¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 3 ¦Stenodactilograf II           ¦  M  ¦    524¦    577¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 4 ¦Stenodactilograf debutant        ¦  M  ¦    510¦     0¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 5 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) ¦  M  ¦    535¦    699¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 6 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; I  ¦ M; G  ¦    524¦    616¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 7 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; II  ¦ M; G  ¦    514¦    562¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 8 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf;   ¦ M; G  ¦     ¦      ¦
¦  ¦debutant                ¦     ¦    510¦     0¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 9 ¦Secretar secretar-dactilograf; I**)   ¦ M; G  ¦    524¦    593¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 10 ¦Secretar, secretar-dactilograf; II**)  ¦ M; G  ¦    514¦    540¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 11 ¦Secretar, secretar-dactilograf;     ¦ M; G  ¦     ¦      ¦
¦  ¦debutant**)               ¦     ¦    510¦     0¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 12 ¦Administrator I             ¦  M  ¦    535¦    750¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 13 ¦Administrator II            ¦  M  ¦    524¦    683¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 14 ¦Administrator III            ¦  M  ¦    514¦    616¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 15 ¦Sef depozit I              ¦  M  ¦    524¦    676¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 16 ¦Sef depozit II             ¦  M  ¦    514¦    616¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 17 ¦Casier, magaziner; I          ¦  M  ¦    524¦    660¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 18 ¦Casier, magaziner; II          ¦ M; G  ¦    514¦    593¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 19 ¦Casier, magaziner; debutant       ¦ M; G  ¦    510¦     0¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 20 ¦Functionar, arhivar; I         ¦  M  ¦    535¦    646¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 21 ¦Functionar, arhivar; II         ¦  M  ¦    524¦    593¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 22 ¦Functionar, arhivar; III        ¦  M  ¦    514¦    540¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 23 ¦Functionar, arhivar; debutant      ¦  M  ¦    510¦     0¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 24 ¦Sef formatie paza, pompieri       ¦     ¦    510¦    593¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 25 ¦Portar, paznic, pompier, ingrijitor,  ¦     ¦     ¦      ¦
¦  ¦guard, bufetier, manipulant bunuri,   ¦     ¦     ¦      ¦
¦  ¦curier; I                ¦     ¦    514¦    535¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 26 ¦Portar, paznic, pompier, ingrijitor,  ¦     ¦     ¦      ¦
¦  ¦guard, bufetier, manipulant bunuri,   ¦     ¦     ¦      ¦
¦  ¦curier; II               ¦     ¦    510¦    524¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 27 ¦Maistru I                ¦     ¦    524¦    729¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 28 ¦Maistru II               ¦     ¦    514¦    676¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 29 ¦Sofer IA***)              ¦     ¦    544¦    863¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 30 ¦Sofer I***)               ¦     ¦    534¦    757¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 31 ¦Sofer II****)              ¦     ¦    514¦    713¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 32 ¦Muncitor calificat I          ¦     ¦    565¦    713¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 33 ¦Muncitor calificat II          ¦     ¦    554¦    676¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 34 ¦Muncitor calificat III         ¦     ¦    545¦    630¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 35 ¦Muncitor calificat IV          ¦     ¦    535¦    593¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 36 ¦Muncitor calificat V          ¦     ¦    524¦    546¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 37 ¦Muncitor calificat VI          ¦     ¦    514¦    535¦
+----+----------------------------------------+---------+----------+-----------¦
¦ 38 ¦Muncitor necalificat          ¦     ¦    510¦    524¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 


1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
**) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
***) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
****) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.
B. UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA SI PROIECTARE 


  1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica 
  
+------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                       ¦     ¦Salariul de baza ¦
¦Nr. ¦          Functia          ¦ Nivelul ¦   - lei -   ¦
¦crt.¦                       ¦studiilor+-----------------¦
¦  ¦                       ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+---------------------------------------------+---------+-----------------¦
¦  ¦                       ¦     ¦de la 01.01.2008 ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Cercetator stiintific principal gradul I   ¦  S  ¦   748¦  2273¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 2 ¦Cercetator stiintific principal gradul II  ¦  S  ¦   599¦  2126¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 3 ¦Cercetator stiintific principal gradul III  ¦  S  ¦   533¦  1659¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 4 ¦Cercetator stiintific            ¦  S  ¦   523¦  1283¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦b) Functii de executie de specialitate neatestate               ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Asistent de cercetare stiintifica      ¦  S  ¦   514¦  1010¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 6 ¦Asistent de cercetare stiintifica stagiar  ¦  S  ¦   510¦    ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare         ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 7 ¦Asistent I                  ¦  M  ¦   514¦  806¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 8 ¦Asistent II                 ¦  M  ¦   510¦  688¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 9 ¦Asistent III                 ¦  M  ¦   510¦  636¦
+----+---------------------------------------------+---------+---------+-------¦
¦ 10 ¦Asistent stagiar               ¦  M  ¦   510¦    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 
  2. Compartimente de informatica.
Salarii de baza pentru functiile de specialitate 
  
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦           Functia           ¦ Nivelul ¦Salariul de baza¦
¦crt.¦                         ¦studiilor¦  - lei -   ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------¦
¦  ¦                         ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------¦
¦  ¦                         ¦     ¦de la 01.01.2008¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale                   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Analist, programator, inginer de sistem; IA   ¦  S  ¦  585¦  1133¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 2 ¦Analist, programator, inginer de sistem; I    ¦  S  ¦  574¦  1075¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 3 ¦Analist, programator, inginer de sistem; II   ¦  S  ¦  564¦   963¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 4 ¦Analist, programator, inginer de sistem; III   ¦  S  ¦  555¦   835¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 5 ¦Analist, programator, inginer de sistem; IV   ¦  S  ¦  544¦   765¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 6 ¦Analist, programator, inginer de sistem; debutant¦  S  ¦  518¦    ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 7 ¦Informatician, conductor tehnic; I        ¦  SSD  ¦  533¦   816¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 8 ¦Informatician, conductor tehnic; II       ¦  SSD  ¦  521¦   748¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 9 ¦Informatician, conductor tehnic; III       ¦  SSD  ¦  513¦   653¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 10 ¦Informatician, conductor tehnic; debutant    ¦  SSD  ¦  510¦    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
¦b) Functii de executie pe trepte profesionale                  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 11 ¦Analist (programator) ajutor IA         ¦  M  ¦  528¦   743¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 12 ¦Analist (programator) ajutor I          ¦  M  ¦  518¦   688¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 13 ¦Analist (programator) ajutor II         ¦  M  ¦  510¦   620¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 14 ¦Analist (programator) ajutor III         ¦  M  ¦  510¦   568¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 15 ¦Analist (programator) debutant          ¦  M  ¦  510¦    ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 16 ¦Operator, controlor date; I           ¦  M  ¦  528¦   688¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 17 ¦Operator, controlor date; II           ¦  M  ¦  518¦   620¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 18 ¦Operator, controlor date; III          ¦  M  ¦  510¦   568¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 19 ¦Operator, controlor date; IV           ¦  M  ¦  510¦   518¦
+----+-------------------------------------------------+---------+-------+--------¦
¦ 20 ¦Operator, controlor date; debutant        ¦  M  ¦  510¦    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 1b

   ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
Salarii de baza pentru personalul care isi desfasoara activitatea in
sistemul sanitar-veterinar 
  
Functii de executie
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                          ¦     ¦Salariul de baza¦Salariul de baza¦
¦Nr. ¦           Functia            ¦ Nivelul ¦  - lei -   ¦  - lei -   ¦
¦crt.¦                          ¦studiilor+----------------+----------------¦
¦  ¦                          ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦ minim ¦ maxim ¦
+-------------------------------------------------------------------+----------------+----------------¦
¦                                  ¦de la 01.04.2008¦de la 01.10.2008¦
+-------------------------------------------------------------------+----------------+----------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+-------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 1 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor ¦  S  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦contabil, auditor; gradul IA             ¦    ¦   759¦ 1.731¦   801¦ 1.827¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor ¦  S  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦contabil, auditor; gradul I              ¦    ¦   691¦ 1.515¦   729¦ 1.599¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor ¦  S  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦contabil, auditor; gradul II             ¦    ¦   636¦ 1.372¦   671¦ 1.448¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Referent de specialitate, inspector de specialitate, ¦  S  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦revizor contabil; gradul III             ¦    ¦   615¦ 1.230¦   649¦ 1.297¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Referent de specialitate, inspector de specialitate, ¦  S  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦revizor contabil; gradul IV              ¦    ¦   603¦ 1.103¦   636¦ 1.164¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Referent, inspector, revizor contabil; debutant    ¦  S  ¦   574¦   0¦   605¦   0¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent,   ¦ SSD ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦interpret relatii, interpret profesional, subinginer; ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦gradul IA                       ¦    ¦   625¦ 1.515¦   659¦ 1.599¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent,   ¦ SSD ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦interpret relatii, interpret profesional, subinginer; ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦gradul I                       ¦    ¦   615¦ 1.230¦   649¦ 1.297¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent,   ¦ SSD ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦interpret relatii, interpret profesional, subinginer; ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦gradul II                       ¦    ¦   603¦ 1.103¦   636¦ 1.164¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent,   ¦ SSD ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦interpret relatii, interpret profesional, subinginer; ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦gradul III                      ¦    ¦   592¦  998¦   624¦ 1.053¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 11 ¦Tehnician-economist, secretar superior, referent,   ¦ SSD ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦interpret relatii, interpret profesional, subinginer; ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦debutant                       ¦    ¦   543¦   0¦   573¦   0¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios              ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 12 ¦Consilier juridic gradul IA              ¦  S  ¦   759¦ 1.731¦   801¦ 1.827¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 13 ¦Consilier juridic gradul I              ¦  S  ¦   691¦ 1.515¦   729¦ 1.599¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 14 ¦Consilier juridic gradul II              ¦  S  ¦   636¦ 1.372¦   671¦ 1.448¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 15 ¦Consilier juridic gradul III             ¦  S  ¦   615¦ 1.230¦   649¦ 1.297¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 16 ¦Consilier juridic gradul IV              ¦  S  ¦   603¦ 1.103¦   636¦ 1.164¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 17 ¦Consilier juridic debutant              ¦  S  ¦   574¦   0¦   605¦   0¦
+-------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦c) Functii de executie pe trepte profesionale           ¦    0¦   0¦    0¦   0¦
+-------------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 18 ¦Referent IA                      ¦  M  ¦   625¦  882¦   659¦  930¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 19 ¦Referent I                      ¦  M  ¦   615¦  768¦   649¦  810¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 20 ¦Referent II                      ¦  M  ¦   603¦  713¦   636¦  753¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 21 ¦Referent III                     ¦  M  ¦   592¦  625¦   624¦  659¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 22 ¦Referent IV                      ¦  M  ¦   580¦  594¦   612¦  626¦
+----+------------------------------------------------------+-------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 23 ¦Referent debutant                   ¦  M  ¦   541¦   0¦   570¦   0¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
ANEXA Nr. 2b

  AGRICULTURA
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR
DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE
SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA,
PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE
DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR
SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETENE 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia            ¦ Nivelul  ¦Salariul de baza¦Salariul de baza¦
¦crt.¦                       ¦ studiilor ¦  - lei -   ¦  - lei -   ¦
+----+----------------------------------------------+------------+----------------+----------------¦
¦  ¦                       ¦      ¦ minim ¦ maxim ¦ minim ¦ maxim ¦
+----------------------------------------------------------------+----------------+----------------¦
¦                                ¦de la 01.04.2008¦de la 01.10.2008¦
+----------------------------------------------------------------+----------------+----------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 1 ¦Inginer*), expert               ¦   S   ¦   601¦  1367¦   635¦  1442¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Inginer*) gradul I              ¦   S   ¦   590¦  957¦   623¦  1010¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Inginer*), gradul II             ¦   S   ¦   579¦  837¦   611¦  883¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Inginer*), gradul III             ¦   S   ¦   569¦  804¦   601¦  848¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Inginer*), debutant              ¦   S   ¦   542¦   0¦   571¦   0¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Medic primar veterinar**)           ¦   S   ¦   601¦  1537¦   635¦  1622¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Medic veterinar gradul I           ¦   S   ¦   590¦  1094¦   623¦  1155¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Medic veterinar gradul II           ¦   S   ¦   579¦  957¦   611¦  1010¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Medic veterinar gradul III          ¦   S   ¦   569¦  804¦   601¦  848¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Medic veterinar debutant           ¦   S   ¦   542¦   0¦   571¦   0¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 11 ¦Subinginer, asistent veterinar, conductor   ¦  S.S.D.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦tehnic; I                   ¦      ¦   579¦  957¦   611¦  1010¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 12 ¦Subinginer, asistent veterinar, conductor   ¦  S.S.D.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦tehnic; II                  ¦      ¦   569¦  770¦   601¦  812¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 13 ¦Subinginer, asistent veterinar, conductor   ¦  S.S.D.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦tehnic; III                  ¦      ¦   559¦  719¦   590¦  758¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 14 ¦Subinginer, asistent veterinar, conductor   ¦  S.S.D.  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦tehnic; debutant               ¦      ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦b) Functii de executie pe trepte profesionale          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 15 ¦Tehnician***), IA               ¦   M   ¦   569¦  823¦   601¦  868¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 16 ¦Tehnician***), I               ¦   M   ¦   559¦  702¦   590¦  741¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 17 ¦Tehnician***), II               ¦   M   ¦   547¦  635¦   577¦  670¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 18 ¦Tehnician***), debutant            ¦   M   ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 19 ¦Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA ¦   M   ¦   569¦  823¦   601¦  868¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 20 ¦Asistent veterinar II, tehnician veterinar I ¦   M   ¦   559¦  737¦   590¦  777¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 21 ¦Asistent veterinar III, tehnician veterinar II¦   M   ¦   547¦  668¦   577¦  705¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 22 ¦Asistent veterinar, tehnician veterinar;   ¦   M   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦debutant                   ¦      ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 23 ¦Agent veterinar I               ¦  Scoala  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦                       ¦profesionala¦   547¦  635¦   577¦  670¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 24 ¦Agent veterinar II              ¦  Scoala  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦                       ¦profesionala¦   540¦  565¦   570¦  596¦
+----+----------------------------------------------+------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 25 ¦Agent veterinar debutant           ¦  Scoala  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦                       ¦profesionala¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
**) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele)
Salariile de baza prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


ANEXA Nr. 3b

  A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR 
  
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                    ¦     ¦Salariul de baza¦Salariul de baza¦
¦Nr. ¦        Functia         ¦ Nivelul ¦  - lei -   ¦  - lei -   ¦
¦crt.¦                    ¦studiilor+----------------+----------------¦
¦  ¦                    ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+----------------------------------------+---------+----------------+----------------¦
¦  ¦                    ¦     ¦de la 01.04.2008¦de la 01.10.2008¦
+----+----------------------------------------+---------+----------------+----------------¦
¦ 1 ¦Stenodactilograf IA*)          ¦  M  ¦   569¦  776¦   601¦  819¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Stenodactilograf I           ¦  M  ¦   559¦  658¦   590¦  694¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Stenodactilograf II           ¦  M  ¦   547¦  603¦   577¦  636¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Stenodactilograf debutant        ¦  M  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) ¦  M  ¦   559¦  730¦   590¦  770¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; I  ¦ M; G  ¦   547¦  644¦   577¦  679¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf; II  ¦ M; G  ¦   540¦  587¦   570¦  619¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Secretar-dactilograf, dactilograf;   ¦ M; G  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦debutant                ¦     ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Secretar, secretar-dactilograf; I**)  ¦ M; G  ¦   547¦  619¦   577¦  653¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Secretar, secretar-dactilograf; II**)  ¦ M; G  ¦   540¦  564¦   570¦  595¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 11 ¦Secretar, secretar-dactilograf;     ¦ M; G  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦debutant**)               ¦     ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 12 ¦Administrator I             ¦  M  ¦   559¦  784¦   590¦  827¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 13 ¦Administrator II            ¦  M  ¦   547¦  713¦   577¦  753¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 14 ¦Administrator III            ¦  M  ¦   540¦  644¦   570¦  679¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 15 ¦Sef depozit I              ¦  M  ¦   547¦  707¦   577¦  746¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 16 ¦Sef depozitii              ¦  M  ¦   540¦  644¦   570¦  679¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 17 ¦Casier, magaziner; I          ¦  M  ¦   547¦  690¦   577¦  728¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 18 ¦Casier, magaziner; II          ¦ M; G  ¦   540¦  619¦   570¦  653¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 19 ¦Casier, magaziner; debutant       ¦ M; G  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 20 ¦Functionar, arhivar; I         ¦  M  ¦   559¦  675¦   590¦  712¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 21 ¦Functionar, arhivar; II         ¦  M  ¦   547¦  619¦   577¦  653¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 22 ¦Functionar, arhivar; III        ¦  M  ¦   540¦  564¦   570¦  595¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 23 ¦Functionar, arhivar; debutant      ¦  M  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 24 ¦Sef formatie paza, pompieri       ¦     ¦   540¦  619¦   570¦  653¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 25 ¦Portar, paznic, pompier, ingrijitor,  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦guard, bufetier, manipulant bunuri,   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦curier; I                ¦     ¦   540¦  559¦   570¦  590¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 26 ¦Portar, paznic, pompier, ingrijitor,  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦guard, bufetier, manipulant bunuri,   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦curier; II               ¦     ¦   540¦  547¦   570¦  577¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 27 ¦Maistru I                ¦     ¦   547¦  762¦   577¦  804¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 28 ¦Maistru II               ¦     ¦   540¦  707¦   570¦  746¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 29 ¦Sofer IA***)              ¦     ¦   568¦  902¦   600¦  951¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 30 ¦Sofer I***)               ¦     ¦   558¦  791¦   589¦  834¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 31 ¦Sofer II****)              ¦     ¦   540¦  745¦   570¦  786¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 32 ¦Muncitor calificat I          ¦     ¦   590¦  745¦   623¦  786¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 33 ¦Muncitor calificat II          ¦     ¦   579¦  707¦   611¦  746¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 34 ¦Muncitor calificat III         ¦     ¦   569¦  658¦   601¦  694¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 35 ¦Muncitor calificat IV          ¦     ¦   559¦  619¦   590¦  653¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 36 ¦Muncitor calificat V          ¦     ¦   547¦  570¦   577¦  602¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 37 ¦Muncitor calificat VI          ¦     ¦   540¦  559¦   570¦  590¦
+----+----------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 38 ¦Muncitor necalificat          ¦     ¦   540¦  547¦   570¦  577¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------+1) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
**) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
***) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
****) Se utilizeaza in ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.
B. UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI
PROIECTARE 


  1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din activitatea de
cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica 
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                     ¦     ¦Salariul de baza¦Salariul de baza¦
¦Nr. ¦         Functia         ¦ Nivelul ¦  - lei -   ¦  - lei -   ¦
¦crt.¦                     ¦studiilor+----------------+----------------¦
¦  ¦                     ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+------------------------------------------+---------+----------------+----------------¦
¦  ¦                     ¦     ¦de la 01.04.2008¦de la 01.10.2008¦
+---------------------------------------------------------+----------------+----------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 1 ¦Cercetator stiintific principal gradul I ¦  S  ¦   782¦  2375¦   825¦  2506¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Cercetator stiintific principal gradul II ¦  S  ¦   626¦  2222¦   660¦  2344¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Cercetator stiintific principal gradul III¦  S  ¦   557¦  1734¦   588¦  1829¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Cercetator stiintific           ¦  S  ¦   547¦  1341¦   577¦  1414¦
+---------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦b) Functii de executie de specialitate neatestate    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Asistent de cercetare stiintifica     ¦  S  ¦   540¦  1055¦   570¦  1113¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Asistent de cercetare stiintifica stagiar ¦  S  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+---------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦c) Functii de executie auxiliare din activitatea de   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦cercetare                        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Asistent I                ¦  M  ¦   540¦  842¦   570¦  889¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Asistent II                ¦  M  ¦   540¦  719¦   570¦  759¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Asistent III               ¦  M  ¦   540¦  665¦   570¦  701¦
+----+------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Asistent stagiar             ¦  M  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  2. Compartimente de informatica. Salarii de baza pentru functiile de
specialitate 
  
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦         Functia             ¦ Nivelul ¦Salariul de baza¦Salariul de baza¦
¦crt.¦                         ¦studiilor¦  - lei -   ¦  - lei -   ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------+----------------¦
¦  ¦                         ¦     ¦ minim ¦ maxim ¦ minim ¦ maxim ¦
+----+-------------------------------------------------+---------+----------------+----------------¦
¦  ¦                         ¦     ¦de la 01.04.2008¦de la 01.10.2008¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦a) Functii de executie pe grade profesionale                           ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Analist, programator, inginer de sistem; IA   ¦  S  ¦   611¦  1184¦   645¦  1249¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 2 ¦Analist, programator, inginer de sistem; I    ¦  S  ¦   600¦  1123¦   633¦  1185¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 3 ¦Analist, programator, inginer de sistem; II   ¦  S  ¦   589¦  1006¦   622¦  1062¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 4 ¦Analist, programator, inginer de sistem; III   ¦  S  ¦   580¦  873¦   612¦  921¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 5 ¦Analist, programator, inginer de sistem; IV   ¦  S  ¦   568¦  799¦   600¦  843¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 6 ¦Analist, programator, inginer de sistem; debutant¦  S  ¦   541¦   0¦   571¦   0¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 7 ¦Informatician, conductor tehnic; I        ¦  SSD  ¦   557¦  853¦   588¦  900¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 8 ¦Informatician, conductor tehnic; II       ¦  SSD  ¦   544¦  782¦   574¦  825¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 9 ¦Informatician, conductor tehnic; III       ¦  SSD  ¦   540¦  682¦   570¦  720¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 10 ¦Informatician, conductor tehnic; debutant    ¦  SSD  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦b) Functii de executie pe trepte profesionale          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 11 ¦Analist (programator) ajutor IA         ¦  M  ¦   552¦  776¦   582¦  819¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 12 ¦Analist (programator) ajutor I          ¦  M  ¦   541¦  719¦   571¦  759¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 13 ¦Analist (programator) ajutor II         ¦  M  ¦   540¦  648¦   570¦  684¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 14 ¦Analist (programator) ajutor III         ¦  M  ¦   540¦  594¦   570¦  626¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 15 ¦Analist (programator) debutant          ¦  M  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 16 ¦Operator, controlor date; I           ¦  M  ¦   552¦  719¦   582¦  759¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 17 ¦Operator, controlor date; II           ¦  M  ¦   541¦  648¦   571¦  684¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 18 ¦Operator, controlor date; III          ¦  M  ¦   540¦  594¦   570¦  626¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 19 ¦Operator, controlor date; IV           ¦  M  ¦   540¦  541¦   570¦  571¦
+----+-------------------------------------------------+---------+--------+-------+--------+-------¦
¦ 20 ¦Operator, controlor date; debutant        ¦  M  ¦   540¦   0¦   570¦   0¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

Poate fi de interes si:
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
Curierul Judiciar, Nr. 3/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
104 useri online

Useri autentificati: