DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 29/01/2008Art. 1
Beneficiaza de ajutor lunar sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului:
a) avea stabilita calitatea de pensionar al sistemului public de pensii prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii;
b) indeplinea conditiile de pensionare si avea inregistrata cererea de stabilire a pensiei in sistemul public de pensii la casa teritoriala de pensii, chiar daca, pana la data decesului, nu a fost emisa decizia de pensie.

Art. 2
(1) Ajutorul lunar se acorda la cerere, cu indeplinirea cumulativa la data solicitarii, de catre sotul supravietuitor, a urmatoarelor conditii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza, si are, la data solicitarii, cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, detaliata, in functie de data nasterii, in anexa nr. 9 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) indeplineste conditiile de pensionare si are inregistrata cerere de stabilire a pensiei la casa teritoriala de pensii, chiar daca pana la data solicitarii ajutorului nu a fost emisa decizia de pensie;
c) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
d) nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
e) durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
f) are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
g) nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii.
(2) Beneficiaza de ajutorul lunar sotul supravietuitor care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin. (1) si care nu se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
b) desfasoara activitatea in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
c) este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
d) este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
e) este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare ori de management;
f) este membru al unei asociatii familiale;
g) este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
h) este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
i) realizeaza venituri din alte activitati profesionale.
(3) Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie din sistemul public realizate de catre sotul supravietuitor, aflate in plata sau, dupa caz, cuvenite la data solicitarii, sunt mai mici de:
a) 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
b) 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de una sau mai multe categorii de pensie stabilite numai in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.
(4) Pentru stabilirea plafonului de venit fata de care se acorda ajutorul lunar, se au in vedere toate veniturile din pensiile prevazute la alin. (3) de care beneficiaza sotul supravietuitor la data solicitarii.
(5) In situatia in care sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de serviciu, fiind stabilita si pensie din sistemul public de pensii, la acordarea ajutorului lunar se are in vedere cuantumul pensiei aflate in plata, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (3) si la art. 7 alin. (1).
(6) In cazul in care sotul supravietuitor beneficiaza numai de pensie de serviciu, nefiind indeplinite si conditiile pentru stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se acorda.

Art. 3
Plata ajutorului lunar acordat sotului supravietuitor inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste una dintre conditiile de acordare prevazute la art. 2 alin. (1) si (2).

Art. 4
Eventualele modificari ale cuantumului pensiei intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar nu influenteaza conditiile de acordare prevazute la art. 2 alin. (3) si nici cuantumul ajutorului lunar prevazut la art. 7 alin. (1).

Art. 5
Beneficiaza de ajutorul lunar si sotul supravietuitor care are cel putin 5 ani de casatorie, in conditiile legii.

Art. 6
La determinarea conditiei prevazute de lege privind durata casatoriei se au in vedere numai ani intregi.

Art. 7
(1) In cazul in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost de cel putin 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:
a) 113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a);
b) 44 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. b).
(2) In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevazut la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz, se diminueaza proportional cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc.
(3) Pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a), a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) este de:
a) 57 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
b) 68 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
c) 80 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
d) 91 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
e) 102 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.
(4) Pentru sotul supravietuitor care se regaseste in situatiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. b), a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) este de:
a) 22 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
b) 27 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
c) 31 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
d) 36 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
e) 40 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.

Art. 8
(1) Ajutorul lunar se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea de acordare a ajutorului lunar;
b) copia buletinului de identitate sau a cartii de identitate din care sa rezulte codul numeric personal;
c) copia certificatului de nastere al sotului supravietuitor;
d) copia certificatului de casatorie;
e) copia certificatului de deces al sotului decedat;
f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dupa caz, dovada depunerii la casa teritoriala de pensii, anterior decesului, a cererii de pensionare a sotului decedat;
g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dupa caz, dovada depunerii la casa teritoriala de pensii a cererii de pensionare a sotului supravietuitor;
h) declaratia pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, din care sa rezulte ca sotul supravietuitor nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu s-a recasatorit dupa decesul sotului si ca nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, dupa caz.
(2) Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a sotului supravietuitor sau, dupa caz, a mandatarului, tutorelui, curatorului sau a reprezentantului legal si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
(3) Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.
(4) Cererile inregistrate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, se considera a fi depuse in luna ianuarie 2008, iar plafoanele prevazute la art. 2 alin. (3) se vor raporta la cuantumul drepturilor de pensie realizate de sotul supravietuitor in luna ianuarie 2008.
(5) Documentatia care sta la baza stabilirii ajutorului lunar prevazut de Legea 578/2004, cu modificarile ulterioare, se constituie intr-un dosar distinct.
(6) Ajutorul se evidentiaza pe talon de plata distinct fata de documentul de plata in baza caruia se achita drepturile de pensie.

Art. 9
Prevederile referitoare la stabilirea, plata, incetarea platii pensiilor, recuperarea sumelor incasate necuvenit, precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica in mod corespunzator si ajutorului lunar stabilit in conditiile legii.

Art. 10
Modelul de cerere, de decizie, precum si cel al declaratiei pe propria raspundere, prevazut la art. 8 lit. h), se aproba prin decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.


Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, hotarare nr. 69/2008In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


Poate fi de interes si:
Avocat Romania
Divortul in Romania
Avocat divort
Lege nr. 288/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
Codul Familiei, actualizat 2009
Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, Legea nr. 396/2006
Lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, legea nr. 17/2000, republicata in 2007
Ordin nr. 299/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie sesiunea 22 martie 2009, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 171/2009
Ghid metodologic de implementare a standardelor minime obligatorii privind centrul de pregatire si sprijinire a reintegrarii sau integrarii copilului in familie, 2006
Ordonanta de urgenta nr. 97/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, OUG 97/2007
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
Legea adoptiei, legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 2012
Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie
Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, consolidata 2009
Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr. 217/2003 republicata 2014
OG nr. 95/2003, ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Lege nr. 236/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
Lege nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Rudenia. Rudenia fireasca, rudenia prin adoptie. Afinitate
Resurse juridice. Informatii juridice de interes. Articole juridice


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: