DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18/05/2007
CAPITOLUL I - Definitii


Art. 1
In sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) personal contractual - personalul care desfasoara activitati in baza unui contract individual de munca incheiat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile sanitare publice si salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
b) unitati sanitare - unitatile sanitare, cu sau fara personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigurari sociale de sanatate, din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat si integral din venituri proprii;
c) sistem sanitar - sistemul constituit din unitati sanitare, cu sau fara personalitate juridica, care furnizeaza servicii de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta;
d) medicul de specialitate - medicul confirmat in una dintre specialitatile clinice sau asimilate acestora, precum si in specialitatile paraclinice prevazute in nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice, pentru reteaua de asistenta medicala;
e) casele de asigurari de sanatate - casele de asigurari sociale de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.


CAPITOLUL II - Dispozitii generale


Art. 2
(1) Personalul contractual din unitatile sanitare ale sistemului sanitar are dreptul la servicii medicale, tratament si medicatie in regim gratuit, in conditiile platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Dovada incadrarii in categoria de personal contractual din sistemul sanitar, potrivit alin. (1), se face cu adeverinta emisa de unitatea sanitara angajatoare si care se inmâneaza furnizorului ori de câte ori personalul contractual din unitatile sanitare ale sistemului sanitar beneficiaza de drepturile prevazute la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada se depune de furnizor la casa de asigurari de sanatate cu care are contract de furnizare de servicii, odata cu raportarea lunara.
(3) Casele de asigurari de sanatate vor tine evidente distincte pentru serviciile medicale, tratamentul si medicatia si pentru sumele ce se suporta de la bugetul de stat.

Art. 3
(1) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual din sistemul sanitar, in conditiile art. 2 alin. (1), sunt cele prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si in normele metodologice de aplicare a acestuia.
(2) Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual in conditiile art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda prin furnizorii de servicii medicale si medicamente care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, cu respectarea conditiilor de acordare a asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate reglementate de contractul-cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 4
Drepturile prevazute la art. 2 se acorda personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza recomandarii medicilor de specialitate care se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, avându-se in vedere calificarea profesionala a acestora.

Art. 5
Serviciile medicale, tratamentul si medicatia de care beneficiaza personalul contractual din sistemul sanitar se suporta potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si de la bugetul de stat, dupa cum urmeaza:
a) din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
b) din bugetul de stat - diferenta intre tarifele prevazute in contractul-cadru si tarifele maximale stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, in cazul coplatii sau al contributiei personale a asiguratului prevazute de contractul-cadru.

Art. 6
Sumele suportate de la bugetul de stat pentru drepturile prevazute personalului contractual din sistemul sanitar la art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii Publice, respectiv din bugetul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, in Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.Poate fi de interes si:
Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
Legea 185/2015 pentru aprobarea OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
Training, coaching, mentoring. Metode si modele
Nicoleta-Valentina Florea

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: