DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 19/12/2007

1. Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 (denumita in continuare ordonanta de urgenta):
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul general si principiile administrarii datoriei publice.
Norme metodologice:
1.1. Prin administrarea datoriei publice se intelege ansamblul operatiunilor privind dimensionarea, structurarea, contractarea si derularea datoriei publice guvernamentale, incluzând refinantarea/rambursarea, modificarea caracteristicilor, inregistrarea si raportarea acesteia, precum si administrarea riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale si ansamblul operatiunilor de autorizare si monitorizare a datoriei publice locale.

2. Art. 2 lit. d) si e) din ordonanta de urgenta:
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autorizare bugetara permanenta - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse in bugetul de stat aferente platii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale in vigoare;
b) Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari - organismul care avizeaza conditiile financiare privind emiterea de garantii de stat, precum si acordarea de subimprumuturi sub forma unor obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, ale carui componenta si competente se aproba prin hotarâre a Guvernului.
c) datorie publica - totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale;
d) datorie publica guvernamentala - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta;
e) datorie publica locala - totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre autoritatile administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si la nivelul unitatii administrativteritoriale de catre autoritatile administratiei publice locale, din comisioanele incasate de la subimprumutati/garantati de Guvern, respectiv de la garantatii de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si din alte surse prevazute de lege;
g) garantat - persoana juridica pentru care se prevede ca rambursarea finantarii garantate de stat sa se faca din veniturile proprii, fara a afecta bugetul de stat, sau, in cazul garantiilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea sa se faca din bugetele locale, precum si din veniturile operatorilor economici si serviciilor publice din subordinea unitatilor admnistrativ-teritoriale care beneficiaza de garantiile acordate de catre acestea, pentru care se prevede ca rambursarea sa se faca din surse proprii;
h) garantie - angajamentul asumat in numele si in contul statului de catre Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, sau de catre unitatile administrativ-teritoriale prin autoritatile administratiei publice locale pentru o perioada determinata;
j) subimprumut - finantare rambursabila angajata de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor si transferata catre subimprumutat prin acordul de imprumut subsidiar;
k) subimprumutat - persoana juridica care beneficiaza de imprumuturi angajate de Ministerul Economiei si Finantelor si a caror rambursare se asigura exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fara a afecta bugetul de stat sau in cazul unitatilor administrativ-teritoriale se prevede ca rambursarea sa se faca din bugetele locale.
Norme metodologice:
2. b) Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari - examineaza si avizeaza emiterea de garantii de stat pentru imprumuturile contractate de operatorii economici si unitatile administrativ-teritoriale si subimprumuturile acordate acestora de Ministerul Economiei si Finantelor.
2. c) Datorie publica reprezinta totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale, care pot fi exprimate in moneda nationala si in valuta. In scopul evaluarii datoriei publice a României, orice obligatie exprimata in valuta este calculata in moneda nationala, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Nationala a României valabil in ultima zi din perioada pentru care se face raportarea.
2. d) Datoria publica guvernamentala este alcatuita din datoria publica guvernamentala directa si datoria publica guvernamentala garantata.
Datoria publica guvernamentala directa reprezinta totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 (denumita in continuare ordonanta de urgenta), inclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pâna la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Datoria publica guvernamentala garantata reprezinta totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, exclusiv cele contractate de autoritatile administratiei publice centrale pâna la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
2. e) Datoria publica locala este alcatuita din datoria publica locala directa si datoria publica locala garantata.
Datoria publica locala directa reprezinta totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate direct de catre acestea, pe baze contractuale, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Datoria publica locala garantata reprezinta totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile garantate de catre acestea, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Art. 3 din ordonanta de urgenta:
(1) In procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor are ca obiectiv asigurarea necesitatilor de finantare guvernamentala in conditiile minimizarii costurilor pe termen lung si limitarii riscurilor implicate;
(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei si Finantelor in scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea in vedere reglementarile in materie ale institutiilor europene abilitate;
(3) In cazul operatiunilor de administrare a riscurilor aferente obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor poate incheia acorduri cu institutiile financiare, in vederea utilizarii de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilaterala a obligatiilor rezultate intre partile participante, astfel incât sa rezulte periodic o singura obligatie finala neta a uneia dintre parti, in conformitate cu legislatia in materie in vigoare si in baza normelor emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta;
(4) Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza cu consultarea Bancii Nationale a României strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o inainteaza spre aprobare Guvernului si spre informare Parlamentului României; strategia este revizuibila anual sau ori de câte ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare o impun;
(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, in conformitate cu prevederile alin. (1), reprezinta venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului trezoreriei statului.
Norme metodologice:
3.1. Ministerul Economiei si Finantelor este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale, directa si garantata, in lei si in valuta, si are, pentru indeplinirea acestui scop, autoritatea de a intreprinde urmatoarele:
a) estimeaza si asigura necesarul de lichiditate si disponibilitati banesti pentru realizarea la timp si in conditii de siguranta a cheltuielilor bugetare;
b) administreaza datoria publica guvernamentala, inclusiv costurile si riscurile asociate, tinând cont de evolutia pietelor financiare interne si externe, astfel incât, pe termen lung, sa se minimizeze costurile aferente, prin acceptarea unor riscuri limitate;
c) stabileste, tinând cont de contextul si de perspectivele macroeconomice, precum si de conditiile si perspectivele pietelor financiare, strategia, instrumentele si caracteristicile datoriei publice guvernamentale;
d) in procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, mentine in permanenta relatii cu institutiile financiare interne si externe, cu mediile investitionale si cu agentiile internationale de rating si monitorizeaza factorii care pot influenta conditiile derularii eficiente si in siguranta a operatiunilor specifice;
e) elaboreaza anual Contul general al datoriei publice, ca anexa la Contul general anual de executie a bugetului de stat.
3.2. Instrumentele de datorie utilizate pentru administrarea datoriei publice guvernamentale pot fi emise si/sau utilizate doar de catre Ministerul Economiei si Finantelor, fiind denominate in lei si/sau in valuta, prin accesarea pietelor financiare interne si externe, dupa cum urmeaza:
3.2.1. Instrumentele de datorie publica guvernamentala ce pot fi contractate, nefiind insa limitate la acestea, sunt:
a) titlurile de stat, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit;
b) imprumuturile de la institutii financiare românesti sau straine;
c) imprumuturile de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale;
d) imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
e) instrumente structurate, cum ar fi credite furnizor;
f) leasing financiar;
g) instrumente de cash management (atragere de depozite, operatiuni repo si altele asemenea);
h) scrisori de garantie de stat.
3.2.2. Instrumentele de datorie pot fi contractate pe termen scurt (durata de rambursare nu depaseste un an), pe termen mediu (durata de rambursare este mai mare de un an, dar nu depaseste 5 ani) si pe termen lung (durata de rambursare depaseste 5 ani).
3.2.3. Datoria contractata pâna la momentul intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta de catre ordonatorii principali de credite fara garantia statului sau de catre operatorii economici, in baza scrisorilor de confort pentru care rambursarea se efectueaza din surse proprii si in completare din bugetul de stat, se inregistreaza in registrul datoriei publice.
3.2.4. In scopul contractarii datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor mentionate la pct. 3.2.1. lit. b), e) si f), Ministerul Economiei si Finantelor alege institutia/institutiile finantatoare in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice; in cazul emisiunilor de titluri de stat, prin licitatie, conform regulamentelor si procedurilor specifice pietei titlurilor de stat; in cazul imprumuturilor bilaterale de la institutii financiare, selectia se realizeaza prin transmiterea de cerere de oferta catre institutiile financiare si/sau publicarea cererii de oferta pe web-site-ul Ministerului Economiei si Finantelor; in cazul emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale, selectia se realizeaza doar dupa aprobarea in Guvern a emisiunii, pe baza transmiterii de cerere de oferta catre institutii financiare si/sau publicarea cererii de oferta pe web-site-ul Ministerului Economiei si Finantelor; in cazul imprumuturilor pe termen scurt in cadrul operatiunilor de cash management, selectia se poate realiza pe baza de anunturi transmise prin mijloace de comunicatie (e-mail securizat, fax etc.) sau prin alte metode, conform legislatiei privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
3.2.5. In functie de tipul instrumentului ales si de complexitatea procedurii de selectie, Ministerul Economiei si Finantelor poate emite norme privind procedura de selectie a institutiei finantatoare, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor, astfel incât transparenta, durata si siguranta procesului de contractare a finantarii rambursabile sa fie adecvate caracteristicilor specifice ale pietelor accesate si sa conduca la executarea eficienta a operatiunilor respective.
3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa faca urmatoarele operatiuni, fara a se limita la acestea:
a) swap-uri valutare, contracte futures, optiuni si alte operatiuni specifice de administrare a riscului valutar;
b) contracte forward, swap-uri pe rata dobânzii, optiuni si alte operatiuni specifice de administrare a riscului de dobânda;
c) operatiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinantarea datoriei scadente si/sau rambursarea anticipata a unei datorii existente nescadente, incluzând modificarea conditiilor aferente datoriei existente prin operatiuni de rascumparare anticipata a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum si alte operatiuni;
d) operatiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentala prin acordarea/perceperea de garantii/colaterale celorlalte parti cu care incheie contracte/acorduri in procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.
3.2.7. Definitiile si conditiile de utilizare a instrumentelor mentionate la pct. 3.2.1 si 3.2.4 se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
3.3.1. In scopul realizarii operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor poate incheia cu institutii financiare contracte/acorduri-cadru (acorduri ISDA) care nu genereaza obligatii financiare pentru partile semnatare, dar care stipuleaza conditiile generale in care se vor desfasura operatiunile intre parti.
3.3.2. Acordurile mentionate la pct. 3.3.1 definesc si reglementeaza operatiunile de compensare bilaterala (netting), care presupun compensarea, pâna la obtinerea unei sume nete (off-set), convertita intr-o singura valuta, a valorilor unor drepturi sau obligatii de plata rezultate intre Ministerul Economiei si Finantelor si institutiile financiare cu care se incheie acordurile/contractele financiare pentru administrarea datoriei guvernamentale si/sau de administrare a riscurilor aferente obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale.
3.3.3. In baza acordurilor incheiate cu institutiile financiare, prevazute la pct. 3.3.2, Ministerul Economiei si Finantelor poate utiliza instrumente financiare derivate (swap-uri valutare, de rata a dobânzii, contracte forward sau futures, optiuni etc.) pentru asigurarea riscurilor specifice unor obligatii de natura datoriei guvernamentale existente si/sau viitoare fara a mai fi necesara o selectie prealabila a institutiei financiare care va oferi instrumentul ales.
3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate in conformitate cu pct. 3.3.2, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligatiile de natura datoriei publice guvernamentale existente si/sau viitoare, ele fiind strâns legate de aceste obligatii-suport. Definitiile si conditiile de utilizare pentru aceste instrumente se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
3.4.1. Strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale prezinta obiectivele referitoare la managementul datoriei publice pe termen mediu, precum si instrumentele care vor fi utilizate in scopul atingerii acestor obiective, tinând cont de evolutiile si perspectivele macroeconomice si cele aferente pietelor financiare pe perioada acoperita.
3.4.2. Pâna la sfârsitul anului 2007 va fi elaborata, supusa aprobarii Guvernului si transmisa spre informare Parlamentului prima strategie pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, care va acoperi perioada 2008-2010.
3.4.3. Strategia privind administrarea datoriei publice guvernamentale poate fi revizuita anual sau ori de câte ori este nevoie, in functie de evolutiile conditiilor de piata si de modificarea necesitatilor de finantare, ca urmare a modificarii tintei de deficit bugetar.
3.4.4. In fiecare an, incepând cu anul 2009, pâna la 31 martie, Ministerul Economiei si Finantelor va prezenta spre aprobare Guvernului României raportul referitor la implementarea strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior.
3.5.1. Veniturile si cheltuielile rezultate in urma utilizarii instrumentelor financiare derivate si/sau a altor instrumente specifice administrarii riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale reprezinta venituri si/sau cheltuieli ale bugetului de stat.
3.5.2. Veniturile din dobânda acumulata incasata ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezinta venit la bugetul Trezoreriei Statului; plata dobânzii la scadenta, aferenta acestor titluri, se efectueaza din bugetul Trezoreriei Statului, in limita creditelor bugetare aprobate si in completare de la bugetul de stat.

4. Art. 4 din ordonanta:
(1) Guvernul este autorizat sa angajeze in numele si contul statului obligatii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei si Finantelor, in urmatoarele scopuri:
a) finantarea deficitului bugetului de stat, finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pâna la alocarea de sume cu aceasta destinatie, finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat din exercitiul curent;
b) refinantarea si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale;
c) mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor, in conformitate cu criteriile prevazute in normele metodologice elaborate in conformitate cu art. 12 alin (1);
d) finantarea pe baza de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesitati prioritare pentru economia româneasca;
(2) In cazul alin. (1) lit. d) beneficiarii garantiilor de stat, precum si subimprumutatii se stabilesc, pentru fiecare caz in parte, prin lege, numai dupa obtinerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari;
(3) Autoritatile administratiei publice centrale nu pot fi beneficiari ai garantiilor de stat sau ai subimprumuturilor acordate de catre Ministerul Economiei si Finantelor;
(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei si Finantelor contracteaza imprumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evolutia disponibilitatilor existente in contul curent general al Trezoreriei Statului si de evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat in decursul acelui an.
(5) Finantarile rambursabile contractate de la organismele financiare internationale destinate finantarii deficitului bugetului de stat se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(6) Modalitatea de aprobare a operatiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabileste prin norme emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
Norme metodologice:
4. 1.b) Refinantarea datoriei publice guvernamentale reprezinta contractarea unei datorii noi in vederea platii unei obligatii financiare de natura datoriei publice guvernamentale scadente. Rambursarea/rascumpararea anticipata reprezinta plata inainte de termen/scadenta a unei obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, care se poate realiza fie ca urmare a exercitarii acestei optiuni de catre creditori, fie ca urmare a exercitarii optiunii de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in scopul administrarii eficiente a datoriei publice guvernamentale si a serviciului datoriei publice guvernamentale. In cazul rambursarii anticipate, costurile aferente acestei operatiuni reprezinta cheltuieli bugetare ale anului bugetar in care se efectueaza operatiunea.
4. 1.c) In vederea asigurarii permanente si in conditii de siguranta a resurselor financiare necesare efectuarii platilor din contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Economiei si Finantelor stabileste, prin ordin al ministrului, un nivel minim necesar in acest cont. Sumele care depasesc aceasta valoare minima pot fi investite in instrumente de piata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind derularea si utilizarea resurselor Trezoreriei Statului, avându-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, in aceasta ordine si prioritate.
4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizeaza tinându-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pietei titlurilor de stat, care vor fi incluse in strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, in luna decembrie a fiecarui an, Ministerul Economiei si Finantelor va anunta programul de emisiune a titlurilor de stat pe piata interna si externa pentru anul urmator. Acest program poate fi modificat in cursul anului, in functie de evolutiile pietelor financiare si de modificarea necesitatilor de finantare. Calendarul anual se detaliaza prin anunturile si prospectele periodice emise in cursul unui an, fiind specificate caracteristicile titlurilor de stat ce urmeaza a fi emise. Calendarul anual, anunturile si prospectele periodice pot contine informatii cu privire la alte operatiuni cu titluri de stat, cum ar fi programul de rascumparari in avans (buybacks) si operatiunile de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).
4.1.2. In cazul titlurilor de stat emise pe piata interna interbancara, seria se stabileste in conformitate cu prevederile Conventiei incheiate de Ministerul Economiei si Finantelor cu Depozitarul central. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa plateasca Depozitarului central contravaloarea serviciului de alocare a codurilor ISIN.
4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe baza de legi speciale se efectueaza prin lansarea de imprumuturi de stat de tipul obligatiunilor de stat dedicate, ale caror caracteristici detaliate in prospectul de emisiune sunt stabilite prin prevederile legilor speciale.
Valoarea nominala si data emisiunii obligatiunilor de stat sunt indicate pe propria raspundere de catre beneficiarul desemnat de legea speciala, prin solicitarea scrisa, formulata si transmisa de catre acesta la Ministerul Economiei si Finantelor, insotita de urmatoarele documente justificative: nota contabila si extrasul de cont din data acordarii imprumutului.
Pe baza solicitarii beneficiarului desemnat, Ministerul Economiei si Finantelor procedeaza la elaborarea si aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat.
Intre Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat, si beneficiarul obligatiunilor de stat, desemnat prin legea speciala in calitate de imprumutator, se incheie o conventie in care sunt reluate si completate conditiile imprumutului: valoarea nominala, rata dobânzii etc.
Dupa aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului economiei si finantelor si semnarea conventiei, Ministerul Economiei si Finantelor le transmite in copie si, respectiv, in original beneficiarului desemnat. Totodata, este notificata Banca Nationala a României, in calitate de agent al statului, si se transmit la directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor documentele justificative care au insotit solicitarea formulata de beneficiarul desemnat, in vederea efectuarii tuturor operatiunilor cu privire la emisiune.
4.1.4. Contractarea datoriei publice guvernamentale garantate pe baza de legi speciale se efectueaza prin emiterea de scrisori de garantie in favoarea, in conditiile si in limita plafoanelor stabilite prin prevederile legilor speciale si/sau ale hotarârilor de Guvern date in aplicarea acestora. Beneficiarul desemnat prin legea speciala formuleaza si depune la Ministerul Economiei si Finantelor o solicitare scrisa prin care indica, in limita plafoanelor aprobate, sumele si termenul de valabilitate al garantiei. Pe baza acestei solicitari, Ministerul Economiei si Finantelor, in conformitate cu prevederile legii speciale, procedeaza la elaborarea scrisorilor de garantie, care dupa aprobare sunt transmise in original beneficiarului desemnat.
4.1.5. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa ofere compensatii pentru titlurile de stat emise in forma materializata, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, cu conditia ca titlul de stat sa fie identificabil prin serie, numar si descriere, in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar detinatorul sa fi efectuat formalitatile de publicitate in conditiile legii.
4.1.6. Procedura de contractare a finantarilor rambursabile care reprezinta datorie publica guvernamentala directa pentru fiecare instrument de datorie, precum si procedura de emitere a garantiilor de stat se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
4.2.1. Unitatile administrativ-teritoriale pot fi beneficiare ale garantiilor de stat sau subimprumuturilor acordate de catre Ministerul Economiei si Finantelor numai pe baza unei legi speciale, dupa obtinerea in prealabil a autorizarii de contractare din partea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si a Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, in aceasta ordine. In cazul celorlalti beneficiari ai garantiilor de stat sau subimprumuturilor acordate de catre Ministerul Economiei si Finantelor sunt obligatorii aprobarea prin lege a garantiei de stat/subimprumutului, precum si avizul prealabil al Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari.
4.2.2. Incheierea conventiilor de garantie de stat si a acordurilor de imprumut subsidiar sau a acordurilor de imprumut subsidiar si garantie, dupa caz, se va face cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, prevederile obligatorii care trebuie incluse in documentele necesare urmând a fi descrise prin ordin al ministrului economiei si finantelor, emis in aplicarea prezentelor norme.
4.2.3. Subimprumutarea finantarilor contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor in numele statului, beneficiarilor acesteia se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Economiei si Finantelor si acestia sau, dupa caz, in baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie, incheiate intre Ministerul Economiei si Finantelor, pe de o parte, si beneficiarii finali ai imprumutului, precum si unitatile administrativ-teritoriale garante ale acestora, in conditiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe de alta parte.
4.2.4. Ministerul Economiei si Finantelor, in numele statului român si in baza prevederilor din acordurile de imprumut si din acordurile de imprumut subsidiar, poate mandata o institutie financiara sa administreze imprumuturi externe, in conditiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa plateasca in schimbul acestui serviciu un comision de administrare din sursele prevazute in bugetul de stat.
4.2.5. Finantarile rambursabile contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor in numele statului român, a caror administrare a fost mandatata unei institutii financiare, vor fi platite de catre beneficiarii de subimprumut Ministerului Economiei si Finantelor sau, dupa caz, institutiei financiare, in conditiile stabilite prin acordul de administrare si prin acordurile de imprumut subsidiar sau acordurile de imprumut subsidiar si de garantie.
4. 2.6 Ministerul Economiei si Finantelor percepe de la institutiile financiare sau de la beneficiarii finali un comision pentru alimentarea fondului de risc, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, daca legea de ratificare a imprumutului nu prevede altfel.
4.2.7. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa subimprumute sau sa emita garantii de stat pentru imprumuturi contractate de orice operator economic sau unitate administrativ-teritoriala desemnata prin lege speciala, pentru care se prevede ca rambursarea imprumutului garantat sau subimprumutat de stat sa se faca din surse proprii, fara a afecta bugetul general consolidat, sau, in cazul garantiilor/subimprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea sa se faca din bugetele locale ale acestora, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, respectiv cu avizul prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor si al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, precum si in conditiile impuse de alte legi speciale.
Acordarea garantiilor de stat si a subimprumuturilor de catre Ministerul Economiei si Finantelor se realizeaza, in conformitate cu reglementarile comunitare in domeniul ajutorului de stat, doar in baza unei legi special adoptate in acest scop.
4.2.8. Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank va analiza si va supune spre avizare Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari proiectele propuse in vederea autorizarii emiterii unei garantii de stat sau a acordarii unui subimprumut de catre Ministerul Economiei si Finantelor, cu avizul prealabil al acestuia.
4.2.9. Metodologia de lucru pentru Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank, precum si pentru Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari in materie de avizare a acordarii de subimprumuturi sau garantii de stat de catre Ministerul Economiei si Finantelor se stabileste prin norme si proceduri de lucru aprobate de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I.
4.6. Emisiunile de titluri de stat pe piata interna se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, iar emisiunile de titluri de stat pe pietele externe se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu informarea Guvernului.

5. Art. 5 din ordonanta de urgenta:
(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezinta o obligatie a statului neconditionata si irevocabila de plata a capitalului, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantarilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tara, comisioanele, dobânzile, valoarea discontului si alte cheltuieli legate de angajarea finantarilor rambursabile in numele si contul statului vor fi platite din bugetul de stat;
(2) In vederea platii serviciului datoriei publice guvernamentale se acorda autorizare bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli;
(3) Sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, dupa caz, urmatoarele:
a) disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
b) finantarile rambursabile angajate in numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;
c) cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat;
d) sumele incasate de Ministerul Economiei si Finantelor de la subimprumutati, in baza acordurilor incheiate cu acestia, cu respectarea conditiilor acordurilor prin care au fost angajate finantarile rambursabile;
e) sumele prevazute in bugetele persoanelor juridice care au contractat finantari rambursabile cu garantia statului;
f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei si Finantelor, pentru situatiile in care garantatii/subimprumutatii nu isi onoreaza obligatiile prevazute in acordurile incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor;
g) alte surse, in conditiile legii;
(4) Banca Nationala a României in baza conventiilor incheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor, poate actiona ca agent al statului in rambursarea datoriei publice guvernamentale contractata in alta moneda decât moneda nationala, precum si in organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata interna;
(5) Pentru activitatile derulate de catre Banca Nationala a României, in conformitate cu alin. 4 in calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale si pentru plasarea catre terti a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat sa plateasca comisioane din bugetul de stat, al caror cuantum este stabilit prin conventie intre cele doua parti.
Norme metodologice:
5.1. Sumele reprezentând ratele de capital, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale, datorate la scadente conform prospectelor de emisiune, acordurilor sau contractelor de imprumut, constituie serviciul datoriei publice guvernamentale si sunt o obligatie neconditionata si irevocabila a statului.
5.2. Rambursarea la scadenta a ratelor de capital aferente datoriei publice guvernamentale se efectueaza:
a) prin plata efectiva a sumelor datorate la scadenta, ceea ce conduce la diminuarea soldului imprumutului; sau
b) prin refinantarea datoriei publice guvernamentale conform prevederilor legale in vigoare.
5.3. Rambursarea datoriei publice guvernamentale, precum si plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantarilor rambursabile se asigura dupa cum urmeaza:
5.3.1. Pentru finantarile rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, in vederea finantarii deficitului bugetului de stat, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice si a efectuarii platilor revine Ministerului Economiei si Finantelor, care va asigura sumele necesare din urmatoarele surse:
a) imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
b) finantari rambursabile angajate in numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;
c) sume in valuta trase din imprumuturi externe;
d) sume prevazute in bugetul de stat si in bugetul Trezoreriei Statului cu aceasta destinatie;
e) disponibilitati ale contului curent general al Trezoreriei Statului, in cazul certificatelor de trezorerie pentru populatie transformate in certificate de depozit, conform normelor metodologice specifice.
5.3.2. Echivalentul in lei al valutei necesare rambursarii ratelor de capital aferente imprumuturilor utilizate la finantarea deficitului bugetului de stat se asigura astfel:
a) ratele de capital la cursul istoric se asigura prin refinantarea datoriei publice pe baza de imprumuturi de stat;
b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigura de la bugetul de stat, iar cele favorabile reprezinta venituri ale bugetului de stat.
5.3.3. Pentru finantarile rambursabile contractate direct de Guvern in scopul finantarii unor programe/proiecte sau al altor necesitati prioritare pentru economia româneasca si subimprumutate unor beneficiari finali - operatori economici si/sau unitati administrativ-teritoriale, pe baza de acord de imprumut subsidiar (AIS), in conditiile legii, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine in totalitate beneficiarilor finali, care au obligatia sa asigure prin bugetele proprii si bugetele locale, dupa caz, necesarul in lei pentru plata integrala a serviciului datoriei publice.
5.3.4. Obligatia de plata catre creditori a serviciului aferent finantarilor rambursabile contractate de Guvern revine Ministerului Economiei si Finantelor. Prin acordul de imprumut si/sau acordul de imprumut subsidiar Ministerul Economiei si Finantelor poate delega aceasta atributie, dupa caz, beneficiarilor finali.
5.3.5. Pentru finantarile rambursabile contractate direct de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si subimprumutate unor beneficiari finali - autoritati ale administratiei publice centrale - institutii publice, pe baza de acord de imprumut subsidiar (AIS), in conditiile legii, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine in totalitate, pâna la termenul prevazut la alin. 1 al art. 14 din ordonanta de urgenta, beneficiarilor finali care au obligatia sa asigure prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, necesarul in lei pentru plata integrala a serviciului datoriei publice.
5.3.6. Pentru finantarile rambursabile contractate de autoritatile administratiei publice centrale si garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectueaza direct in contul creditorilor de catre fiecare garantat, pâna la termenul prevazut la alin. 1 al art. 14 din ordonanta de urgenta, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat, la termenele si in conditiile acordurilor de imprumut.
5.3.7. Pentru finantarile rambursabile contractate de operatorii economici si/sau unitatile administrativ-teritoriale si garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectueaza direct in contul creditorilor de catre fiecare garantat din surse proprii si/sau de la bugetul local, dupa caz, la termenele si in conditiile acordurilor de imprumut. Pentru finantarile rambursabile contractate de operatorii economici si/sau serviciile publice din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale si garantate de respectivele unitati administrativ-teritoriale, plata serviciului datoriei publice se efectueaza direct in contul creditorilor de catre fiecare garantat din surse proprii, la termenele si in conditiile acordurilor de imprumut.
5.3.8. In situatia in care beneficiarii finali - operatori economici si/sau unitati administrativ teritoriale - ai finantarilor rambursabile contractate de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora si ai celor garantate de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor nu dispun de resurse financiare pentru achitarea obligatiilor de plata la scadenta, conform clauzelor acordului de imprumut si/sau acordului de imprumut subsidiar, obligatia de plata integrala a serviciului datoriei publice revine Ministerului Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat sau garant, si se efectueaza din fondul de risc, in baza art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgenta.
5.3.9. In cazul in care garantiile emise de stat in baza legilor speciale ajung in situatia de a fi executate, Ministerul Economiei si Finantelor este obligat sa efectueze plata sumelor garantate, utilizând sursele prevazute de lege.
In functie de prevederile legii speciale in baza careia a fost emisa garantia ce urmeaza a fi executata, sursele de efectuare a platilor sunt, dupa caz, bugetul de stat, de la capitolul de cheltuieli cu aceasta destinatie, prin emisiuni de titluri de stat si alte surse prevazute de legea speciala.
In cazul in care garantiile emise de stat in baza legilor speciale fie ajung la scadenta, fie, in functie de prevederile legii speciale, dupa caz, au scadenta inainte de data limita mentionata in scrisoarea de garantie, Ministerul Economiei si Finantelor procedeaza la anularea acestora.
5.3.10. Pentru finantarile rambursabile contractate direct de Guvern in vederea finantarii deficitului bugetului de stat si sustinerii balantei de plati si a rezervei valutare, precum si pentru finantarile rambursabile subimprumutate unor beneficiari finali - operatori economici si/sau unitati administrativ-teritoriale si pentru cele contractate de operatori economici si/sau unitati administrativ-teritoriale si garantate de stat, active pâna la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, plata serviciului datoriei publice se efectueaza potrivit procedurilor stabilite prin legislatia aplicabila pâna la acea data.
5.4. Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al Trezoreriei Statului, dupa finantarea deficitelor bugetare prevazute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi utilizate in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) din acelasi act normativ.
5.5. Utilizarea altor surse pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectueaza in conditiile stabilite prin lege, in limita disponibilului inregistrat pe baza extrasului de cont datat cu 3 zile bancare inaintea efectuarii operatiunii. Cu sumele incasate si utilizate pentru diminuarea imprumuturilor pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat se diminueaza deficitele din anii precedenti, in ordinea inregistrarii acestora.
5.6. Cheltuielile prevazute in bugetul de stat privind plata serviciului datoriei publice guvernamentale se vor efectua conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
5.7. Rambursarea la scadenta a ratelor de capital aferente imprumuturilor de stat de pe piata interna, exprimate in valuta, se efectueaza la valoarea determinata pe baza cursului istoric de la data emisiunii, diferentele de curs valutar nefavorabile reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat, iar cele favorabile, venituri ale bugetului de stat. Dobânzile si celelalte costuri aferente imprumuturilor de stat de pe piata interna, exprimate in valuta, se platesc conform pct. 5.3.1. lit d).
5.8. Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata va fi efectuata in prima zi lucratoare dupa data scadentei platii, daca in acordul de imprumut sau in prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fara obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramâne in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
5.9. Daca prin acordul de imprumut subsidiar se stabileste ca platile se fac prin Ministerul Economiei si Finantelor, subimprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Economiei si Finantelor, cu 10 zile calendaristice inainte de scadenta prevazuta in acordul de imprumut, suma in lei sau echivalentul in lei al obligatiei de plata in valuta, calculata la cursul de schimb valutar valabil la data platii catre Ministerul Economiei si Finantelor, la care se adauga o marja asiguratoare de 5%, care va acoperi eventuala fluctuatie de curs valutar pentru perioada dintre data platii catre Ministerul Economiei si Finantelor si data platii catre creditor. In cazul in care echivalentul in lei astfel calculat nu acopera obligatia de plata a subimprumutatului/beneficiarului final, respectiv echivalentul in lei la cursul de schimb valutar valabil cu cel putin 4 zile calendaristice inainte de data scadentei catre creditor, acesta, din proprie initiativa, va achita diferenta Ministerului Economiei si Finantelor. Eventualele sume virate in plus de subimprumutat/beneficiar final se vor returna de catre Ministerul Economiei si Finantelor din proprie initiativa.
5.10. Plata in alta moneda decât moneda nationala a serviciului datoriei publice guvernamentale, de catre Ministerul Economiei si Finantelor, se poate efectua prin Banca Nationala a României, in baza unei conventii.
5.10.1. In cazul finantarilor rambursabile de pe piata externa, Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste ordinul de schimb valutar pentru cumparare valuta, daca este cazul, si ordinul de plata de valuta pe baza notificarii de plata transmise de creditor. Ministerul Economiei si Finantelor vireaza la data scadentei, respectiv in aceeasi zi in care este cumparata valuta, contravaloarea in lei, calculata pe baza cursului valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil in ziua respectiva. Documentele justificative pentru plata contravalorii in lei a valutei scadente sunt notificarea de plata primita de la creditor si/sau, dupa caz, comunicarea Bancii Nationale a României privind cursul valutar valabil in ziua efectuarii platii.
5.10.2. In cazul finantarilor rambursabile in valuta de pe piata interna, in situatia in care sursele in valuta ale Ministerului Economiei si Finantelor legal constituite si destinate platii serviciului nu permit efectuarea platilor scadente, se solicita cumpararea de valuta de la Banca Nationala a României prin ordinul de schimb valutar pentru cumparare valuta. Plata efectiva a valutei datorate la scadenta se efectueaza prin ordinul de plata de valuta, in baza obligatiei de plata la scadenta catre detinatorii finali ai titlurilor de stat. Pentru valuta cumparata, in aceeasi zi, Ministerul Economiei si Finantelor calculeaza si vireaza Bancii Nationale a României echivalentul in lei al acesteia, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a României, valabil in ziua efectuarii platii.
In situatia in care plata serviciului datoriei publice guvernamentale de pe piata interna se efectueaza in moneda nationala, Ministerul Economiei si Finantelor poate utiliza valuta legal constituita cu aceasta destinatie, prin vânzarea de valuta catre Banca Nationala a României, pe baza ordinului de schimb valutar pentru vânzare valuta, la cursul valutar valabil in ziua efectuarii platii.
5.11. (1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat se produce atunci când:
a) obligatiile aferente finantarii rambursabile garantate de stat sunt achitate in totalitate de catre beneficiarul acestuia sau de un tert;
b) Ministerul Economiei si Finantelor efectueaza plata sau platile, pâna la stingere, creditorului, in numele beneficiarului de garantie de stat;
c) termenul de valabilitate stipulat in scrisoarea de garantie a expirat;
d) alte conditii prevazute expres in scrisoarea de garantie.
(2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, in termen de 10 zile de la indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1).
5.12. Incepand cu anul 2009, operatiunile de plati in valuta se pot efectua si prin Trezoreria Operativa Centrala, din contul de corespondent in valuta deschis de Ministerul Economiei si Finantelor, in conformitate cu legislatia in vigoare privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
5.13. Ministerul Economiei si Finantelor, prin directiile specializate cu atributii in domeniul inspectiei fiscale, urmareste modul in care beneficiarii finantarilor rambursabile garantate de stat sau subimprumutate constituie si asigura sursele de rambursare a finantarilor rambursabile si de plata a dobânzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri aferente finantarilor rambursabile respective.

6. Art. 6 din ordonanta de urgenta:
(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantiile de stat, precum si din subimprumuturi se constituie fondul de risc;
(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitatile administrativ-teritoriale se stabileste la un nivel inferior celui calculat in conformitate cu procedurile prevazute in normele metodologice emise in baza art. 12 alin (1), prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, dupa consultarea prealabila a Comitetului pentru finante publice locale, infiintat in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare;
(3) Sursele fondului de risc sunt:
a) sumele incasate sub forma de comisioane de la subimprumutati/garantati de stat;
b) sumele incasate de la subimprumutati/garantati de stat reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri aferente finantarilor rambursabile garantate sau subimprumutate de stat platite de Ministerul Economiei si Finantelor, in numele garantatului sau subimprumutatului;
c) dobânzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;
d) majorari de intârziere, la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata in termen de catre subimprumutati sau garantati de stat, a comisioanelor la fondul de risc si, respectiv, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantarii rambursabile;
e) sume recuperate conform legii;
f) fonduri alocate de la bugetul de stat in acest scop;
(4) Sumele aflate in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor aferente garantiilor de stat si subimprumuturilor, in cazul in care subimprumutatii sau garantatii de stat nu dispun la scadenta de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plata.
(5) Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor.
(6) Disponibilitatile aflate in fondul de risc la sfârsitul anului se regularizeaza cu bugetul de stat in limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitatile ramase in fondul de risc la sfârsitul anului dupa regularizarea cu bugetul de stat se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
Norme metodologice:
6.1. Pe baza analizei economice si financiare a documentatiei prezentate de persoana juridica solicitanta de garantie de stat sau de subimprumut, Banca de Export-Import a României - S.A. - Eximbank sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc al solicitantului.
6.2. In functie de gradul de risc stabilit conform pct. 6.1, Ministerul Economiei si Finantelor determina nivelul comisionului de risc in procente, iar suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului garantat sau subimprumutat, cu exceptia unitatilor administrativ-teritoriale, in cazul in care nivelul comisionului la fondul de risc datorat de acestea se stabileste la un nivel inferior celui calculat conform pct. 6.1 si 6.2, prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, dupa consultarea prealabila a Comitetului pentru finante publice locale, infiintat in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.3. Comisionul de risc reprezinta suma datorata la fondul de risc de beneficiarul unei finantari rambursabile garantate de stat sau de subimprumutat, in cuantumul si la termenele stipulate in conventia de garantare, in acordul de subimprumut sau acordul de subimprumut si de garantie, incheiat cu Ministerul Economiei si Finantelor.
6.4. Ministerul Economiei si Finantelor va emite norme tehnice pentru determinarea comisionului de risc, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
6.5. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
6.6. Evidenta contabila a fondului de risc se organizeaza atât la Ministerul Economiei si Finantelor, cât si la fiecare persoana juridica care s-a angajat sa plateasca contributii la fondul de risc, in baza conventiei de garantare, a acordului de subimprumut sau a acordului de subimprumut si de garantie.
6.7. Garantiile de stat pentru finantari rambursabile reprezinta obligatii indirecte ale statului român, care se exercita in cazul in care beneficiarul final nu poate sa achite, in intregime sau partial, rata de capital, dobânda, comisioanele si/sau alte costuri aferente, stabilite in conformitate cu clauzele acordului/contractului de imprumut.
6.8. In cazul in care beneficiarul finantarii rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate nu poate asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare in vederea rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si/sau a altor costuri aferente finantarii rambursabile, acesta va inainta Ministerului Economiei si Finantelor o cerere prin care ii solicita acestuia sa plateasca sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorilor de garantie si acordurilor/contractelor de imprumut, dupa caz, si va declara pe propria raspundere, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei din acordurile/contractele de imprumut, lipsa disponibilitatilor banesti necesare achitarii sumelor scadente. Cererea de plata va include ratele de capital datorate, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, precum si data scadentei platilor ce urmeaza sa fie facute creditorului de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
6.9. In cazul in care specificatiile din cererea de plata sunt in conformitate cu clauzele acordului de imprumut, pe baza documentelor prevazute la pct. 6.8, Ministerul Economiei si Finantelor va solicita Bancii Nationale a României plata sumelor scadente catre creditor in contul indicat de beneficiarul final al finantarii rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate si de creditor la data specificata in cerere si va dispune transferarea contravalorii in lei a valutei din fondul de risc in aceeasi zi in care este cumparata valuta, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a României, valabil in ziua respectiva.
Aceeasi procedura se aplica si in cazul finantarilor rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate, contractate in valuta de la un finantator intern.
6.10. In cazul garantiilor in lei acordate de Ministerul Economiei si Finantelor unitatilor administrativ-teritoriale care au contractat imprumuturi pentru prefinantarea investitiilor pe Masura 2.1. SAPARD, in situatia in care beneficiarii acestora nu pot asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare in vederea rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si/sau a altor costuri aferente finantarii rambursabile, acestia vor inainta Ministerului Economiei si Finantelor o cerere prin care ii solicita acestuia sa plateasca sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorii de garantie si contractului de imprumut, si vor declara pe propria raspundere, cu 10 zile calendaristice inainte de data platilor, lipsa disponibilitatilor banesti necesare achitariii sumelor scadente. Ministerul Economiei si Finantelor va efectua plata in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise de la finantatorul intern. Cererea de plata va contine elementele prevazute la pct. 6.8.
6.11. In cazul finantarilor rambursabile garantate de stat si/sau subimprumutate, contractate, in conditiile legii, de la un finantator intern, pe baza documentelor prevazute la pct. 6.8 si/sau 6.9, Ministerul Economiei si Finantelor va dispune plata sumei in lei datorata creditorului intern in contul indicat de beneficiarul/beneficiarul final al finantarii rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subimprumutate si de catre creditorul intern.
6.12. Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, in aceasta ordine si prioritate. Disponibilitatile fondului de risc existente in contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtatoare de dobânda. Nivelul ratei dobânzii se stabileste la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

7. Art. 7 din ordonanta de urgenta:
(1) Sumele platite la scadente de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat sau garant, in contul subimprumutatilor sau garantatilor de stat ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de catre acestia, precum si majorarile de intârziere aferente acestor categorii de debite, se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal subimprumutatii sau garantatii de stat, in baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizeaza sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii constituie titlu executoriu.
(2) Cu sumele recuperate in conditiile prezentului articol se reintregeste disponibilul fondului de risc pentru datoria publica guvernamentala.
Norme metodologice:
7.1. Sumele platite de Ministerul Economiei si Finantelor in contul subimprumutatilor sau garantatilor de stat ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de catre acestia, precum si majorarile de intârziere aferente acestor categorii de debite se recupereaza, conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale, de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal subimprumutatii sau garantatii de stat, in baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizeaza la scadenta sumele de recuperat si care constituie, in momentul emiterii, titluri de creanta, urmând sa devina, potrivit legii, titluri executorii. Procedura de recuperare a sumelor platite de catre Ministerul Economiei si Finantelor se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

8. Art. 8 din ordonanta de urgenta:
Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza anual raportul privind datoria publica guvernamentala si il transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobata a raportului este transmisa spre informare Parlamentului, dar nu mai târziu de data de 30 iulie a anului urmator celui de raportare.
Norme metodologice:
8.1. Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual si prezinta Guvernului, spre aprobare, si Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publica guvernamentala, care trebuie sa contina informatii despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de indatorare publica si informatii despre piata primara si secundara a titlurilor de stat.

9. Art. 9 din ordonanta de urgenta:
(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor rambursabile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

10. Art. 10 din ordonanta de urgenta:
(1) Schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unitatile administrativ-teritoriale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

11. Art. 11 din ordonanta de urgenta:
(1) Nerespectarea obligatiilor de raportare de catre beneficiarii de imprumuturi care constituie datorie publica, conform normelor emise in acest scop in aplicarea prezentei ordonante de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 15.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele fiscale imputernicite, in conditiile legii.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Norme metodologice:
11.1. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domeniul fiscal imprumutatii, subimprumutatii sau garantatii, in baza sesizarilor transmise de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

12. Art. 12 din ordonanta de urgenta:
(1) La propunerea Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Guvernul aproba norme metodologice de aplicare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;
(2) Modalitatile de inregistrare si raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevazute la alin. (1).
Norme metodologice:
12.2.1. Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia de a tine registrul datoriei publice, in care se evidentiaza situatia datoriei publice in ordine cronologica. Registrul datoriei publice reprezinta baza de date in format electronic, care evidentiaza situatia datoriei publice in ordine cronologica si care are 4 componente: subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, subregistrul datoriei publice locale directe si subregistrul datoriei publice locale garantate.
12.2.2. Registrele vor cuprinde date privind finantarile rambursabile contractate direct si garantiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum si alte informatii stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
12.2.3. Beneficiarii finantarilor rambursabile care constituie datoria publica in conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanta de urgenta vor raporta pâna la data de 15 a lunii informatii pentru luna anterioara privind datoria angajata, in structura stabilita prin normele aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
12.2.4. Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual Contul general al datoriei publice, anexa la Contul general anual de executie a bugetului de stat, care se transmite spre aprobare Parlamentului României. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale si Contul general al datoriei publice locale, la care se anexeaza situatia garantiilor acordate de stat si unitatile administrativ-teritoriale.
12.2.5. Structura Contului general al datoriei publice se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

13. Art. 13 din ordonanta de urgenta:
Pentru contractarea si administrarea datoriei publice locale se aplica prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare.
Norme metodologice:
13.1. Datoria publica locala, definita prin art. 2 din ordonanta de urgenta, face parte din datoria publica a României, dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice locale se va efectua din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale imprumutate, prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, din resursele financiare proprii ale beneficiarilor de garantii emise de unitatile administrativ-teritoriale.
13.2. Contractarea si garantarea finantarilor rambursabile, pentru realizarea investitiilor publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale numai cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, in conditiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
13.3. Unitatile administrativ-teritoriale care deruleaza imprumuturi interne si/sau externe contractate direct au obligatia de a raporta lunar Ministerului Economiei si Finantelor tragerile efectuate din aceste imprumuturi, in termenul prevazut la pct. 12.2.3, in vederea determinarii influentei cuantumului acestora asupra deficitului bugetului general consolidat. De asemenea, trimestrial, se vor transmite estimari privind efectuarea unor astfel de trageri pe perioada de un an urmatoare raportarii.
13.4. Inregistrarea si raportarea datoriei publice locale se efectueaza conform normelor aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

14. Art. 14 din ordonanta de urgenta:
(1) Incepând cu anul 2008, in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj nu se mai aproba credite bugetare destinate platii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor interne si externe contractate de catre ordonatorii de credite cu sau fara garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora;
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) obligatiile de natura datoriei publice contractate pentru finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat;
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor asigura includerea in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, a fondurilor necesare efectuarii platii serviciului datoriei publice aferente imprumuturilor externe si interne contractate de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora;
(4) Incepând cu anul 2008, nu se mai includ in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sume alocate din imprumuturi interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora;
(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor ramase de tras din imprumuturile prevazute la alin. (4) vor fi cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj in cadrul sumelor alocate de la aceste bugete;
(6) Ministerul Economiei si Finantelor va efectua tragerile din imprumuturile prevazute la alin. (4) si va utiliza sumele respective pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru efectuarea platilor externe in contul datoriei publice guvernamentale;
(7) Obligatiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligatii. Aceste protocoale se vor incheia pâna cel târziu la data de 30 noiembrie 2007;
(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol se vor face de catre Ministerul Economiei si Finantelor in colaborare cu ordonatorii principali de credite implicati in aplicarea acestor prevederi;
(9) Pâna la data de 1 octombrie 2007, acordurile de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifica in mod corespunzator, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol. In cazul in care nu se obtine acordul finantatorilor externi, se aplica prevederile din acordurile de imprumut incheiate cu acestia si din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor incheiate pâna la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Norme metodologice:
14.1. Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta vor fi preluate spre administrare de catre Ministerul Economiei si Finantelor urmatoarele categorii de acorduri de imprumut, numai dupa obtinerea acordului finantatorului:
a) acorduri de imprumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite imprumutat/subimprumutat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, asa cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut;
b) acordurile de imprumut incheiate de Ministerul Economiei si Finantelor si operatori economici cu bancile finantatoare, in regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, asa cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut; in cazul in care actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri specifica drept sursa de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici si, in completare, de la bugetul de stat, se va considera ca aceasta este obligatia de drept a operatorului economic beneficiar al imprumutului si, in consecinta, nu se preia in sarcina Ministerului Economiei si Finantelor pentru scopurile prevazute de ordonanta de urgenta;
c) acordurile de imprumut contractate de operatori economici si garantate de stat, prin Ministerul Economiei si Finantelor, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, asa cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut.
14.2. Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza, cu consultarea ordonatorilor principali de credite, norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

15. Art. 15 din ordonanta de urgenta:
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) si d), iar din alin. 2 - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) si d), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita o perioada mai lunga de un an pâna la finalizare se considera trimitere la art. 3 din prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Procedurile de contractare a datoriei publice aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitiva pe baza prevederilor legale in vigoare la data initierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.
(4) Derularea imprumuturilor active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va face conform procedurilor stabilite prin legislatia aplicabila pâna la acea data, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 14.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta privind datoria publica, oug 64/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, oug nr. 141/2007
Hotarare nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica
OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009
HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010
Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: