DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 25/10/2007

Ministerul Transporturilor


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Dispozitiile prezentelor norme metodologice se aplica pentru controlul respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, denumite tahografe sau tahografe digitale, care efectueaza operatiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto.
(2) Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de munca ale acestora, precum si cresterea sigurantei rutiere si respectarea principiilor concurentei loiale intre intreprinderi/operatorii de transport rutier.


Capitolul II - Activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de inregistrare a activitatii acestora


Art. 2
(1) Controlul respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR), denumit in continuare Acordul AETR, si ale Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora se va desfasura atat in trafic, cat si la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier.
(2) Controlul in trafic se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si/sau de catre politisti rutieri, potrivit competentelor legale.
(3) Controlul la sediile intreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectueaza de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si/sau de catre personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, potrivit competentelor legale.
(4) La controalele efectuate in trafic, privind respectarea perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, va putea participa si personalul specializat, cu atributii de inspectie si control al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", care va verifica starea tehnica si functionarea tahografelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(5) In cursul exercitarii atributiilor, personalul cu atributii de control are dreptul:
a) sa patrunda in orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante si sa inspecteze orice parte a vehiculului si a tahografului, putand sa verifice, sa retina si/sau sa copieze orice document ori inregistrare relevanta pentru activitatea de control;
b) sa solicite conducatorului auto sau intreprinderii/ operatorului de transport rutier sa prezinte de indata vehiculul spre a fi inspectat intr-o locatie dotata corespunzator pentru evaluari tehnice amanuntite, daca exista indicii privind interventii neautorizate asupra tahografului sau privind existenta unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzator in trafic;
c) sa patrunda, in vederea efectuarii controlului si in timpul programului normal de lucru, in orice spatiu in care isi desfasoara activitatea intreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informatii relevante pentru activitatea de control al respectarii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto.

Art. 3
Coordonatorul national al activitatilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., denumita in continuare Coordonator national.

Art. 4
Coordonatorul national are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea de control, astfel incat:
(i) sa fie verificat anual cel putin 1% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto care fac obiectul prezentei ordonante. Incepand cu 1 ianuarie 2008, vor fi verificate anual cel putin 2% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto, iar incepand cu 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate in cursul anului de conducatorii auto;
(ii) sa fie verificate in trafic cel putin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual si cel putin 25% din numarul acestora sa fie verificate la sediile intreprinderilor de transport rutier. Incepand cu 1 ianuarie 2008, cel putin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducatorilor auto verificate anual vor fi verificate in trafic si cel putin 50% din numarul acestora vor fi verificate la sediul intreprinderilor de transport rutier;
b) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea organizarii unor activitati comune de control;
c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportari statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE;
d) colaboreaza cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea depistarii si sanctionarii unor eventuale incalcari ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si/sau Acordului AETR, acolo unde exista indicii in acest sens;
e) transmite informatiile prevazute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni si ori de cate ori sunt solicitate astfel de informatii cu privire la anumite cazuri particulare.

Art. 5
(1) Controalele efectuate in trafic se vor desfasura in locuri si ore diferite, acoperind o suprafata extinsa a retelei de drumuri, astfel incat sa fie dificila evitarea punctelor de control.
(2) Controalele vor fi efectuate fara discriminare. Personalul cu atributii de control al Coordonatorului national si/sau politistii rutieri nu vor face discriminari pe baza niciunui motiv, cum ar fi:
a) tara in care a fost inmatriculat vehiculul;
b) tara de resedinta a conducatorului auto;
c) tara in care isi are sediul intreprinderea;
d) punctul de plecare si punctul de sosire ale calatoriei;
e) tipul tahografului: analogic sau digital.

Art. 6
La controalele in trafic se vor verifica, in general, urmatoarele:
a) respectarea perioadelor de conducere zilnica si saptamanala, a pauzelor si perioadelor de repaus zilnic si saptamanal;
b) foile de inregistrare pentru zilele precedente, care trebuie detinute la bordul vehiculului in conformitate cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
c) datele inregistrate pentru aceeasi perioada pe cardul conducatorului auto si/sau in memoria aparatului de inregistrare, in conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului si/sau pe foile imprimate;
d) cazurile de depasire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada mentionata in art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, definite ca perioade de peste un minut in care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h, pentru vehiculele din categoria N3, sau de 100 km/h, pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 si M3 fiind definite in anexa II partea A la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor si a remorcilor acestora;
e) functionarea corecta a aparatului de inregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii si/sau a cardului conducatorului auto si/sau a foilor de inregistrare ori, daca este cazul, prezenta documentelor prevazute la art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.

Art. 7
(1) Conducatorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie sa prezinte, la cererea personalului cu atributii de control, urmatoarele:
a) foile de inregistrare din saptamana in curs si cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente;
b) cardul conducatorului auto, in cazul in care este titularul unui asemenea card;
c) orice informatie introdusa manual si orice imprimat scos in timpul saptamanii in curs si in timpul celor 15 zile precedente, in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
d) formularul pentru atestarea activitatilor in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dupa caz.
(2) Conducatorul auto care conduce un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 trebuie sa prezinte, la cererea personalului cu atributii de control:
a) cardul conducatorului auto al carui titular este;
b) orice informatie introdusa manual si orice imprimat scos in timpul saptamanii in curs si in timpul celor 15 zile precedente, in conformitate cu prezentele norme metodologice si cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
c) foile de inregistrare corespunzatoare perioadei prevazute la lit. b), in cazul in care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
d) formular pentru atestarea activitatilor in conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau Acordul AETR, dupa caz.

Art. 8
Pentru efectuarea verificarilor in trafic personalul cu atributii de control va dispune de echipamente pentru descarcarea datelor din unitatea montata pe vehicul si de pe cardul conducatorului auto, de citirea datelor, analizarea datelor si/sau transmiterea rezultatelor catre o baza de date spre analiza, precum si de echipamente pentru verificarea diagramelor-tahograf.

Art. 9
(1) Constatarea nerespectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 in trafic se va evidentia si se va consemna de catre personalul cu atributii de control al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. intr-un formular-tip, inseriat si numerotat, denumit "Formular de control in trafic". Modelul acestuia este prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(2) Formularul de control in trafic va fi compus din doua exemplare autocopiante, dintre care un exemplar se inmaneaza sub semnatura conducatorului auto.
(3) In cazul in care acesta refuza sa il semneze sau sa il preia, agentul constatator va face aceasta mentiune la rubrica "Semnatura conducatorului auto".

Art. 10
(1) Verificarile efectuate la sediile intreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, in plus fata de aspectele prevazute la art. 6, urmatoarele:
a) respectarea perioadelor saptamanale de repaus si, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihna;
b) respectarea limitarii la doua saptamani a duratei de conducere a vehiculului;
c) foile de inregistrare, datele si imprimarile provenind de la unitatea montata pe vehicul si de pe cardul conducatorului auto.
(2) Verificarile vor fi efectuate in prezenta persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, care va pune la dispozitia personalului de control toate inregistrarile solicitate.
(3) La prelevarea inregistrarilor se completeaza un proces-verbal de prelevare, al carui model este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi inregistrat la intreprinderea/operatorul de transport rutier, in care se vor inscrie in coloana 1 numele conducatorilor auto in cazul prelevarii de diagrame si/sau date din cardurile conducatorilor auto ori numarul de inmatriculare al vehiculului in cazul prelevarii de date copiate din memoria tahografelor digitale. In coloana 2 se vor inscrie perioadele de timp pentru care s-au prelevat inregistrarile.
(4) In cazul prelevarii de diagrame-tahograf, se va verifica continuitatea dintre diagrame prin citirea kilometrilor inscrisi de conducatorul auto in zona centrala a diagramei completate, daca este cazul, cu verificarea continuitatii la inregistrarile distantei parcurse. Din aceste verificari se determina lipsa inregistrarilor.
(5) Pentru fiecare conducator auto supus verificarilor se vor preleva inregistrari care sa acopere minimum 28 de zile, astfel incat sa se poata verifica si respectarea conditiilor referitoare la perioadele saptamanale de conducere si de odihna, cele referitoare la timpul total de conducere pentru doua saptamani consecutive, precum si recuperarea timpului de odihna saptamanala.
(6) Daca la prelevare se constata lipsa unor inregistrari sau nerespectarea obligatiei de a descarca periodic datele din cardurile de conducator auto sau din memoria tahografelor digitale, aceste fapte se vor consemna in rubrica "Mentiuni" a procesului-verbal de prelevare.
(7) Analiza inregistrarilor prelevate de la sediul operatorilor de transport rutier se face la sediul agentiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier prin utilizarea echipamentelor specifice aflate in dotare.
(8) Controlul documentelor si datelor furnizate de catre intreprinderi la cererea personalului cu atributii de control al agentiilor teritoriale ale ARR/Inspectoratului rutier se considera ca fiind control efectuat la sediile intreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
(9) Verificarile efectuate la sediul operatorilor de transport rutier privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 se vor evidentia in formularul-tip "Fisa de contraventii", care, dupa completare, se va comunica intreprinderii/operatorului de transport rutier. Modelul fisei de contraventii este prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

Art. 11
(1) Controalele la sediile intreprinderilor/operatorilor de transport rutier se vor organiza si atunci cand cu ocazia controalelor efectuate in trafic s-au constatat incalcari grave ale regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85.
(2) Personalul cu atributii de control va tine seama de toate informatiile furnizate de organismul de legatura desemnat al unui alt stat membru, in conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului, referitoare la intreprinderea/operatorul de transport rutier respectiv, in timpul controalelor efectuate.

Art. 12
(1) Coordonatorul national va intreprinde, de cel putin 6 ori pe an, controale concertate in trafic - controale efectuate in acelasi timp de catre autoritatile de control a doua sau mai multe state membre, fiecare actionand pe propriul teritoriu -, avand ca tematica domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 si a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85.
(2) Coordonatorul national va participa impreuna cu organismele echivalente din statele membre ale Uniunii Europene la organizarea unor programe de formare privind cele mai bune practici in domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 si a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 cel putin o data pe an si va facilita schimbul de informatii si experienta la nivelul angajatilor din cadrul organismelor echivalente ale celorlalte state membre cel putin o data pe an.

Art. 13
Coordonatorul national va elabora proceduri proprii de control pentru indeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 14
(1) Pentru verificarea respectarii perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere, a tahografelor si a datelor inscrise pe foile de inregistrare utilizate, personalul cu atributii de inspectie si control al Coordonatorului national va fi pregatit profesional pentru desfasurarea acestei activitati.
(2) Pregatirea profesionala va fi efectuata astfel incat sa se asigure personalului scolarizat cunostintele necesare despre tahografe si foile de inregistrare, precum si cunostintele necesare referitoare la reglementarile in vigoare privind perioadele de conducere si perioadele de odihna ale conducatorilor auto care efectueaza transporturi rutiere.


Capitolul III - Sistemul de evaluare a intreprinderilor/operatorilor de transport rutier


Art. 15
Coordonatorul national va introduce un sistem de evaluare pentru intreprinderi/operatori de transport rutier pe baza numarului si a gravitatii incalcarilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, comise de fiecare intreprindere/operator de transport rutier.

Art. 16
Intreprinderile/operatorii de transport rutier evaluati ca prezentand un grad de risc ridicat vor face obiectul unor controale mai riguroase si mai frecvente.

Art. 17
Criteriile si normele de punere in aplicare a unui astfel de sistem de evaluare vor fi elaborate de catre Coordonatorul national prin instructiuni proprii.


Capitolul IV - Sanctiuni


Art. 18
(1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere si perioadele de odihna de catre conducatorii auto care efectueaza transporturi rutiere se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 37/2007.
(2) In masura in care contraventiile la care se face referire la art. 8 pct. 26-35 si 37-48 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 sunt depistate in trafic, precum si in toate celelalte situatii in care conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de odihna prevazute de legislatia in vigoare, suplimentar fata de sanctiunea cu amenda prevazuta la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 se va aplica si sanctiunea imobilizarii vehiculului pana la indeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3) Imobilizarea vehiculului rutier se face astfel incat sa nu fie afectata siguranta rutiera.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
                                  Seria AETR nr. ..................
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    ¦Autoritatea Rutiera Romana -¦                  ¦11. Rezultatul controlului¦
¦    ¦      ARR       ¦  Formular de control in trafic  ¦  [] Alte verificari  ¦
¦ SIGLA ¦Agentia/Inspectoratul Rutier¦  Timpii de conducere si odihna  ¦  [] Amenda       ¦
¦    ¦Adresa           ¦Reglementarile UE 561/2006 - 3821/85¦  [] Avertisment    ¦
¦    ¦Tel.            ¦      Acordul AETR      ¦  [] Imobilizare    ¦
¦    ¦              ¦                  ¦  [] Fara abateri    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Locul controlului                                          ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦13. Cod postal al zonei       ¦13. Agent de   ¦1. Locul     ¦2. Data:  ¦3. Ora:   ¦
¦  autoritatii de control     ¦  control    ¦  controlului  ¦  / /   ¦       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Categoria drumului                                         ¦
¦[] Autostrada            [] Drum National           [] Alta categorie     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Vehicul                                               ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦4. Numar      ¦6. Tipul de¦Masa totala¦8. Tara¦5. Numar    ¦6. Tip  ¦Masa totala¦Tara  ¦
¦  inmatriculare al¦  vehicul:¦maxima   ¦    ¦  inmatriculare¦  remorca¦maxima   ¦    ¦
¦  autovehiculului ¦      ¦      ¦    ¦  remorca   ¦     ¦      ¦    ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Conducator auto si intreprinderea/operatorul de transport rutier                  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦7. Numele operatorului de transport rutier:    ¦Tara:   ¦Adresa:               ¦
¦                          ¦      +------------------------------------¦
¦                          ¦      ¦                  ¦
¦                          ¦      +------------------------------------¦
¦                          ¦      ¦                  ¦
¦                          ¦      +------------------------------------¦
¦                          ¦      ¦Telefon:¦              ¦
+---------------------------------------------------+-----------+------------------------------------¦
¦9. Numele conducatorului auto:¦Data nasterii:   ¦Tara:   ¦Adresa:               ¦
¦               ¦          ¦      +------------------------------------¦
¦               ¦          ¦      ¦                  ¦
¦               ¦          ¦      +------------------------------------¦
¦               ¦          ¦      ¦                  ¦
+------------------------------+--------------------¦      +------------------------------------¦
¦Seria de card a        ¦          ¦      ¦Telefon:              ¦
¦conducatorului auto:     ¦          ¦      ¦                  ¦
+---------------------------------------------------+-----------+------------------------------------¦
¦Angajator - daca este altul            ¦Tara:   ¦Adresa, numarul de telefon:     ¦
¦decat cel de la rubrica 7:             ¦      ¦                  ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Tipul de transport                                         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦[] National      ¦[] De marfuri    ¦[] Tahograf digital    ¦[] Pe teritoriul UE     ¦
¦           ¦          ¦             ¦[] Pe teritoriul tarilor AETR¦
¦[] International   ¦[] De persoane   ¦[] Tahograf analogic   ¦[] National/Altele      ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Perioada pentru care au fost analizate inregistrarile                        ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  De la data  ¦  Ora  ¦  La data  ¦  Ora  ¦Nr. de zile verificate ¦Citirea kilometrajului ¦
+----------------+---------+---------------+---------+-----------------------+-----------------------¦
¦  /  /    ¦  :  ¦  /  /    ¦  :  ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Contraventii - art. 8 din OG nr. 37/2007                              ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Cod UE¦Punctul:¦Valoare amenda conform¦Data si ora de inceput ¦ Cod UE ¦Data si ora de inceput   ¦
¦   ¦    ¦art. 9 alin. 1 litera:¦si sfarsit       ¦    ¦si sfarsit         ¦
+------+--------+----------------------+-----------------------+--------+----------------------------¦
+------+--------+----------------------+-----------------------+--------+----------------------------¦
+------+--------+----------------------+-----------------------+--------+----------------------------¦
+------+--------+----------------------+-----------------------+--------+----------------------------¦
+------+--------+----------------------+-----------------------+--------+----------------------------¦
+--------------------------------------+--------------------------------+----------------------------¦
¦Imobilizarea se aplica pana la:    ¦Ora:   ¦Data  /  /   Sau¦[] Nu se aplica imobilizarea¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦12. Comentarii:                                           ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Date descarcate sau diagrame luate de la conducator auto si/sau vehicul               ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Document ¦[] Diagrame¦[] Raport  ¦[] Date digitale¦[] Date digitale   ¦[] Altele        ¦
¦eliberat ¦  tahograf¦  tiparit ¦  din memoria ¦  din cardul     ¦  (Specificati mai sus)¦
¦pentru:  ¦  Numarul ¦  Numarul ¦  tahografului ¦  conducatorului auto¦            ¦
¦     ¦      ¦      ¦        ¦           ¦            ¦
+----------------------------------------------------+-----------------------------------------------¦
¦13. Semnatura agentului de control:         ¦Semnatura conducatorului auto:         ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNA - ARR 
  AGENTIA TERITORIALA A ARR/INSPECTORATUL RUTIER ...................... 


  PROCES-VERBAL DE PRELEVARE A INREGISTRARILOR 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Operator transport rutier/intreprindere          ¦Cod fiscal            ¦
+-----------------------------------------------------------+---------------------------------¦
¦Adresa                           ¦Nr. de vehicule utilizate    ¦
+-----------------------------------------------------------+---------------------------------¦
¦Tip/tipuri de transport                  ¦Nr. de conducatori auto angajati ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. Conducatori auto sau numere inmatriculare ¦      2. Perioada prelevata      ¦
+-----------------------------------------------+---------------------------------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------+---------------------¦
¦                        ¦de la         ¦pana la       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
  Mentiuni:
        Primit,                         Predat,
  Inspectorul/Inspectorii care              Reprezentantul operatorului de
   a/au efectuat prelevarea                   transport rutier
  ...............................             ...............................
    (numele si semnatura)                (numele, semnatura si stampila)
 ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
  AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNA - ARR 
  AGENTIA TERITORIALA A ARR ............................................ 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                      FISA DE CONTRAVENTII                       ¦
¦                Prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 37/2007                ¦
¦                                                      ¦
¦Operator transport/intreprindere:     Tipul de transport     Numarul de conducatori auto controlati ¦
¦.................................  ............................  ...................................... ¦
¦     Sediul social:          Data controlului       Numarul de vehicule utilizate   ¦
¦.................................  ............................  ...................................... ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦    Clasificarea abaterii    ¦    Incadrarea faptei    ¦  Proces-verbal de contraventie:   ¦
¦                  ¦                ¦    seria, numarul, valoarea    ¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+-----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------------¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
         Intocmit,                      Seful Agentiei teritoriale a ARR,
    ..............................                ..................................
Poate fi de interes si:
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
Legea 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Lege nr. 114/2015
Legea 76/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale
Ordin 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere
OG 8/2015 pentru modificarea si completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii
HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
Ordin nr. 173/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Ordin 149/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romane
Ordin 143/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de politici publice
Ordin 141/2014 privind evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie
OG 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Ordonanta nr. 21/2014
Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
Hotarare nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
OUG 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune. Ordonanta de Urgenta nr. 110/2013
Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura. Ordonanta de urgenta nr. 68/2013
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
Evaziunea fiscala. Comentarii si exemple practice. Editia 3
Neculai Cârlescu

Pret: 59.9 lei
51 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
47 useri online

Useri autentificati: