DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 590/2003 privind tratatele

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 12/01/2004Capitolul I - Definitii si tipuri de tratate


Sectiunea 1 - Definitii


Art. 1
Pentru scopurile prezentei legi, prin:
a) tratat se intelege actul juridic, indiferent de denumire sau de forma, care consemneaza in scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel departamental, avand scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi si obligatii juridice sau de alta natura, guvernat de dreptul international public si consemnat intr-un instrument unic ori in doua sau in mai multe instrumente conexe;
b) incheierea tratatelor se intelege succesiunea de etape care trebuie urmate, ansamblul de activitati care trebuie desfasurate, precum si ansamblul de proceduri si reguli care trebuie respectate astfel incat tratatul sa intre in vigoare pentru Romania;
c) parafare se intelege aplicarea initialelor numelor reprezentantilor partilor la negociere, in vederea autentificarii, cu caracter provizoriu, a textului convenit sau adoptat in urma negocierilor;
d) semnare ad referendum se intelege etapa facultativa a incheierii tratatelor, care consta in semnarea cu mentiunea ad referendum a unui tratat de catre reprezentantii partilor prezente la negociere, in vederea fixarii cu caracter provizoriu a textului convenit sau adoptat in urma negocierii;
e) depline puteri se intelege documentul eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, semnat de ministrul afacerilor externe si investit cu sigiliul de stat, potrivit reglementarilor si practicii internationale, care consemneaza aprobarea pentru participarea la negocieri, pentru semnarea tratatelor la nivel de stat sau de Guvern ori pentru participarea delegatiilor romane la reuniuni internationale;
f) ratificare se intelege modalitatea de exprimare a consimtamantului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea romana, prin adoptarea unei legi de ratificare de catre Parlament sau, in conditiile legii, prin ordonanta de urgenta a Guvernului;
g) aprobare se intelege modalitatea de exprimare a consimtamantului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea romana, prin adoptarea unei hotarari de aprobare de catre Guvern;
h) aderare se intelege modalitatea prin care se exprima consimtamantul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea romana;
i) acceptare se intelege modalitatea prin care se exprima consimtamantul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea romana si care prevede expres aceasta modalitate;
j) rezerva se intelege declaratia unilaterala, oricare ar fi continutul sau denumirea sa, formulata cu ocazia semnarii, ratificarii, aprobarii, aderarii sau acceptarii unui tratat multilateral, prin care se urmareste modificarea sau excluderea efectelor juridice ale anumitor prevederi ale acestuia pentru partea romana, daca tratatul nu interzice asemenea rezerve si ele sunt conforme dreptului international; pentru a produce efecte, rezervele formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;
k) declaratie se intelege mentiunea formulata cu ocazia semnarii, ratificarii, aprobarii, aderarii sau acceptarii unui tratat multilateral, prin care se interpreteaza unele prevederi ale tratatului de catre partea romana sau prin care partea romana efectueaza notificarile cerute de tratat; declaratiile formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;
l) instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare se intelege documentul prin care se consemneaza ratificarea, aderarea, acceptarea sau aprobarea tratatelor;
m) elemente de identificare a tratatului se intelege, in cazul tratatelor bilaterale, titlul acestora, data si locul semnarii, iar in cazul tratatelor multilaterale, titlul acestora, data si locul adoptarii si/sau deschiderii spre semnare;
n) denuntare, renuntare, retragere se intelege actul unilateral prin care partea romana isi manifesta vointa de a nu mai fi legata prin tratat, conform dreptului international;
o) contract de stat se intelege o intelegere incheiata de catre statul sau Guvernul roman, precum si de ministere sau alte autoritati ale administratiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizatie internationala, respectiv cu institutii financiare sau alte entitati ce nu au calitatea de subiect de drept international in domeniul economic, comercial, financiar si in alte domenii si care nu este guvernata de dreptul international public.

Sectiunea 2 - Categorii de tratate


Art. 2
(1) Romania, Guvernul Romaniei, precum si ministerele si alte autoritati ale administratiei publice centrale, pentru care aceasta atributie este expres prevazuta de legislatia in vigoare, pot incheia tratate la nivel de stat, tratate la nivel guvernamental, respectiv tratate la nivel departamental.
(2) Tratatele prevazute la alin. (1) se incheie cu respectarea principiilor fundamentale si a celorlalte norme imperative ale dreptului international, a dreptului comunitar, a normelor cutumiare internationale, a Constitutiei Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentei legi.


Capitolul II - Procedura incheierii tratatelor


Sectiunea 1 - Aprobarea initierii negocierilor


Art. 3
(1) Pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel de stat, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, dupa caz, impreuna cu ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in competentele caruia sau careia se afla domeniul principal reglementat prin tratat, elaboreaza un memorandum, care va fi avizat de catre toate ministerele in competentele carora se afla din punct de vedere substantial celelalte domenii reglementate prin tratat si insusit de catre Guvernul Romaniei prin semnatura primului-ministru, dupa care va fi inaintat spre aprobare Presedintelui Romaniei.
(2) In cazul tratatelor la nivel de stat pentru care este necesara aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, aprobarea Presedintelui Romaniei se va acorda dupa indeplinirea procedurilor specifice prevazute de legea pentru organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si de reglementarile acestuia.
(3) In cazul tratatelor multilaterale si bilaterale la nivel de stat, inclusiv cu institutii financiare internationale, cu caracter predominant tehnic, Ministerul Afacerilor Externe va fi doar avizator.

Art. 4
(1) Pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel guvernamental, respectiv la nivel departamental, ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1), in competentele caruia sau careia se afla domeniul principal reglementat prin tratat, denumit/denumita in continuare institutie initiatoare, elaboreaza un memorandum, care va fi avizat intotdeauna de catre Ministerul Afacerilor Externe, precum si de catre toate ministerele in competentele carora se afla, din punct de vedere substantial, celelalte domenii reglementate prin tratat si care se inainteaza spre aprobare Guvernului Romaniei, acordata prin semnatura primului-ministru.
(2) In cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, pentru care este necesara aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, aceasta se solicita dupa indeplinirea procedurii prevazute la alin. (1) si dupa indeplinirea procedurii specifice prevazute de legea pentru organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si de reglementarile acestuia, prin semnatura Presedintelui Romaniei, in calitate de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pe memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor.

Art. 5
(1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor va contine referiri la:
a) obiectul tratatului;
b) necesitatea incheierii tratatului;
c) finalitatea incheierii tratatului si implicatiile, in cazul incheierii tratatului respectiv, asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea romana, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei Romaniei, daca este cazul;
d) elementele concrete de mandat al partii romane, ce urmeaza a fi promovate in cadrul negocierilor, inclusiv variante de actiune, daca este cazul.
(2) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor va avea intotdeauna anexata propunerea de text a partii romane, atat in limba romana, cat si in limba de circulatie internationala in care se va incheia tratatul, dupa caz, si, cu titlu informativ, daca acestea exista, propunerea de text a celeilalte parti - in cazul unui tratat bilateral sau proiectul de la care se porneste negocierea, in limba romana si in limba de circulatie internationala in care se va incheia tratatul, si eventualele propuneri de modificare ale partii romane - in cazul unui tratat multilateral.
(3) Propunerea de text a partii romane se redacteaza in conformitate cu art. 2 alin. (2).
(4) Aprobarea initierii negocierilor semnifica atat aprobarea continutului memorandumului, cat si aprobarea propunerii de text a partii romane.

Art. 6
(1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor, semnat de conducatorul institutiei initiatoare, se transmite concomitent, in copie, institutiilor avizatoare, care au obligatia ca, in termen de 7 zile lucratoare de la primire, sa comunice institutiei initiatoare avizele lor in una dintre urmatoarele forme, dupa caz: aviz favorabil, aviz cu observatii si/sau propuneri, aviz negativ.
(2) In urma primirii eventualelor observatii sau propuneri, institutia initiatoare definitiveaza continutul memorandumului si, respectiv, al propunerii de text de tratat a partii romane, pe care le transmite, in original, spre avizare succesiva, institutiilor avizatoare.
(3) In cazul in care intre institutiile initiatoare si, respectiv, avizatoare, dupa consultari la nivel corespunzator, persista diferente de opinie, institutiile avizatoare pot aviza "cu obiectii", care vor fi anexate si prezentate spre solutionare in cadrul sedintei Guvernului.

Art. 7
(1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel de stat va contine propunerea privind persoana avand calitatea de sef al delegatiei de negociatori a partii romane, cu mentionarea functiei si institutiei la care este incadrat.
(2) In cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, desemnarea sefului delegatiei se face prin decizie a conducatorului institutiei initiatoare.
(3) In cazul negocierii tratatelor la nivel guvernamental care, prin obiectul lor, au implicatii politice importante asupra relatiilor externe ale Romaniei, seful delegatiei de negociatori a partii romane se desemneaza de catre Guvernul Romaniei.
(4) Delegatia de negociatori a partii romane pentru tratatele la nivel de stat si, respectiv, la nivel guvernamental va include reprezentantul sau reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe; in cazul tratatelor la nivel departamental, delegatia de negociatori a partii romane va putea include reprezentantul sau reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea institutiei initiatoare.

Sectiunea 2 - Desfasurarea negocierilor


Art. 8
Negocierile se desfasoara prin intalnirea directa a delegatiilor de negociatori sau prin corespondenta, cu respectarea stricta a elementelor de mandat si a variantelor de actiune aprobate.

Art. 9
(1) Pe toata durata negocierilor, dupa fiecare runda de negociere a tratatelor la nivel de stat, respectiv a tratatelor la nivel guvernamental pentru care este necesara ratificarea de catre Parlament conform art. 19 alin. (1), se redacteaza, in termen de cel mult 7 zile lucratoare, un raport care va fi initiat, avizat si aprobat de aceleasi institutii implicate in procedura aprobarii initierii negocierilor.
(2) Raportul va cuprinde sintetic relatarea desfasurarii negocierilor, cu prezentarea pozitiei partenerului/partenerilor de negociere, a rezultatelor rundei, evaluarea posibilelor evolutii ale procesului de negocieri, precum si propuneri vizand mentinerea sau modificarea mandatului de negociere, care vor trebui motivate corespunzator in acest ultim caz, eventuale alte propuneri de actiuni conexe procesului de negociere si vizand sprijinirea acestuia, precum si, in anexa, componenta delegatiei romane, respectiv a delegatiei/delegatiilor partenerului/partenerilor de negociere.
(3) Raportul va fi insotit de forma de text rezultata in urma rundei de negociere, in limba de circulatie internationala si in limba romana, cu evidentierea clara a propunerilor de text ale partilor, in cazul in care negocierea nu s-a finalizat prin convenirea sau adoptarea textului tratatului.
(4) In situatia finalizarii negocierilor, elementele de raport mentionate mai sus vor fi cuprinse sintetic in memorandumul pentru aprobarea semnarii tratatului, elaborat conform art. 15.

Art. 10
(1) In cazul celorlalte tratate la nivel guvernamental, respectiv in cazul tratatelor la nivel departamental, raportul este supus aprobarii conducatorului institutiei initiatoare si este transmis spre informare Ministerului Afacerilor Externe.
(2) In acest caz raportul va avea caracter informativ, fara a propune modificari ale elementelor de mandat si ale variantelor de actiune ale partii romane in negociere. Ministerul Afacerilor Externe poate formula observatii si propuneri in conformitate cu competentele sale, obligatorii pentru institutia initiatoare, avand in vedere elementele de mandat si variantele de actiune anterior aprobate, care sunt obligatorii pentru institutia initiatoare.

Art. 11
(1) Pe toata durata negocierilor, ori de cate ori se va considera necesar, elementele de mandat si variantele de actiune ale partii romane pentru negocierea tratatelor la nivel de stat, la nivel guvernamental si, respectiv, la nivel departamental vor putea fi modificate numai prin memorandum initiat, avizat si aprobat de aceleasi institutii implicate in procedura aprobarii initierii negocierilor.
(2) Procedura prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste schimbarea sefului delegatiei.

Art. 12
(1) In situatia in care forma textului tratatului rezultata din negociere corespunde cu elementele de mandat aprobate, textul va fi convenit, in cazul tratatelor bilaterale, sau adoptat, in cazul tratatelor multilaterale.
(2) Dupa convenire sau adoptare, textul poate fi parafat sau semnat ad referendum.
(3) Dupa convenire sau adoptare, parafare ori semnare ad referendum, procesul de negocieri poate fi reluat, daca este necesar, cu respectarea procedurii prevazute pentru initierea negocierilor.

Sectiunea 3 - Aprobarea semnarii


Art. 13
(1) Dupa finalizarea negocierilor prin convenire sau adoptare, pentru aprobarea semnarii se elaboreaza un memorandum care este initiat, avizat si aprobat in conformitate cu procedura prevazuta la art. 3 sau 4 si art. 6, care se adapteaza corespunzator, conform prevederilor urmatoare.
(2) Ulterior avizarii conform art. 3 sau 4, memorandumul pentru aprobarea semnarii este supus avizarii Ministerului Justitiei.
(3) Procedura prevazuta la art. 3 alin. (2) si la art. 4 alin. (2) cu privire la aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se aplica si pentru etapa aprobarii semnarii.

Art. 14
Daca institutiile avizatoare formuleaza avize cu propuneri, cu observatii, cu observatii si propuneri sau cu obiectii, institutia initiatoare:
a) va relua procesul de negocieri, daca apreciaza ca pertinente observatiile, in vederea obtinerii unui text care sa corespunda acestora; sau
b) va inainta Secretariatului General al Guvernului o nota justificativa, avizata de Ministerul Afacerilor Externe, cuprinzand argumentele neacceptarii, totale sau partiale, a observatiilor sau a avizului negativ, urmand ca Guvernul sa aprobe semnarea ori sa decida reluarea negocierilor.

Art. 15
(1) Memorandumul pentru aprobarea semnarii va contine referiri la:
a) istoricul negocierilor;
b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului cu raportare la elementele de mandat aprobate la inceperea negocierilor, precum si a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea romana, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei Romaniei, daca este cazul;
c) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul, cu mentionarea functiei si institutiei la care este incadrata, precum si propunerea de a i se acorda depline puteri in acest sens, dupa caz.
(2) Memorandumul va avea anexat:
a) textul tratatului rezultat in urma negocierilor, atat in limba romana, cat si in limba de circulatie internationala in care a fost convenit sau adoptat, dupa caz;
b) copia memorandumului pentru aprobarea initierii negocierilor sau, dupa caz, cele mai recente elemente de mandat aprobate.

Art. 16
(1) In mod exceptional, datorita urgentei semnarii tratatului si numai daca exista suficiente elemente sa se considere ca textul convenit sau adoptat al tratatului nu va contine diferente substantiale de fond fata de propunerea de text a partii romane - in cazul unui tratat bilateral sau fata de textul de la care se porneste in negocieri - in cazul unui tratat multilateral, respectiv fata de elementele de mandat ale partii romane, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii si semnarii, care va fi supus procedurii prevazute de prezenta sectiune.
(2) Daca textul convenit sau adoptat difera fata de propunerea de text a partii romane sau fata de propunerea de text de la care s-a pornit in negociere, respectiv fata de elementele de mandat ale partii romane, se va elabora un memorandum separat pentru semnare, conform procedurii prevazute de prezenta sectiune.

Sectiunea 4 - Deplinele puteri


Art. 17
(1) Dupa aprobarea negocierii, respectiv a semnarii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, Ministerul Afacerilor Externe elibereaza deplinele puteri pentru negociere, daca partenerul solicita asemenea depline puteri, si, respectiv, pentru semnare.
(2) Deplinele puteri pentru participarea la negocieri si, respectiv, pentru semnarea tratatelor la nivel departamental se elibereaza conform alin. (1), numai daca partenerul/partenerii de negocieri solicita prezentarea deplinelor puteri.
(3) Presedintele Romaniei, primul-ministru al Guvernului si ministrul afacerilor externe pot negocia si semna tratate fara a prezenta depline puteri.
(4) Ministerul Afacerilor Externe elibereaza depline puteri pentru participarea delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale, daca este necesar potrivit regulilor de procedura ale reuniunii, in baza mandatului aprobat de catre Presedintele Romaniei sau de catre primul-ministru al Guvernului.
(5) Pentru participarea delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale este necesara obtinerea aprobarii, acolo unde este cazul, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data efectuarii deplasarii delegatiilor respective.
(6) In memorandumul pentru obtinerea aprobarii participarii delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale se vor mentiona numele si functia sefului delegatiei si ale supleantului acestuia, urmand ca institutia initiatoare sa transmita Ministerului Afacerilor Externe copia memorandumului aprobat si lista celorlalti membri ai delegatiei, cu respectarea termenului prevazut de lege, in vederea eliberarii deplinelor puteri.

Sectiunea 5 - Exprimarea consimtamantului de a deveni parte la tratat


Art. 18
(1) Exprimarea consimtamantului de a deveni parte la tratat se face, dupa caz, prin ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
(2) In mod exceptional, in cazurile prevazute la art. 26 alin. (1), exprimarea consimtamantului de a deveni parte la tratat se poate face prin semnarea tratatului respectiv.

Art. 19
(1) Se supun Parlamentului spre ratificare prin lege urmatoarele categorii de tratate:
a) tratatele la nivel de stat, oricare ar fi domeniul de reglementare al acestora;
b) tratatele la nivel guvernamental care se refera la cooperarea politica sau care implica angajamente cu caracter politic;
c) tratatele la nivel guvernamental care se refera la cooperarea cu caracter militar;
d) tratatele la nivel guvernamental care se refera la teritoriul de stat, inclusiv regimul juridic al frontierei de stat, precum si la zonele asupra carora Romania exercita drepturi suverane si jurisdictie;
e) tratatele la nivel guvernamental care se refera la statutul persoanelor, drepturile si libertatile fundamentale ale omului;
f) tratatele la nivel guvernamental care se refera la participarea in calitate de membru la organizatii internationale interguvernamentale;
g) tratatele la nivel guvernamental care se refera la asumarea unui angajament financiar care ar impune sarcini suplimentare la bugetul de stat;
h) tratatele la nivel guvernamental ale caror dispozitii fac necesara, pentru aplicare, adoptarea unor noi dispozitii normative avand forta juridica de lege ori a unor legi noi sau amendarea legilor in vigoare si cele care prevad in mod expres cerinta ratificarii lor.
(2) Tratatele prevazute la alin. (1) nu se ratifica prin ordonante ale Guvernului.
(3) In situatii extraordinare, tratatele prevazute la alin. (1) lit. b)-h), a caror reglementare nu poate fi amanata, vor putea fi ratificate prin ordonante de urgenta ale Guvernului, sub conditia justificarii temeinice a urgentei ratificarii.

Art. 20
Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu intra sub incidenta prevederilor art. 19, precum si tratatele semnate la nivel departamental sunt supuse Guvernului spre aprobare prin hotarare.

Art. 21
(1) Tratatele multilaterale care nu au fost semnate in numele Romaniei sau la nivel guvernamental, la care Romania sau Guvernul Romaniei urmeaza sa devina parte si care intra sub incidenta prevederilor art. 19 alin. (1), sunt supuse Parlamentului spre aderare sau acceptare prin lege, daca prevad expres aceasta modalitate de exprimare a consimtamantului de a deveni parte la ele.
(2) In situatii extraordinare, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 19 alin. (3), tratatele multilaterale prevazute la alin. (1) pot fi supuse aderarii sau acceptarii prin ordonanta de urgenta a Guvernului.
(3) Tratatele prevazute la alin. (1) care nu intra sub incidenta prevederilor art. 19 alin. (1) sunt supuse Guvernului, spre aderare sau acceptare, prin hotarare.

Art. 22
(1) Tratatele se ratifica, se aproba, se accepta sau se adera la ele prin lege ori se aproba, se accepta sau se adera la acestea prin hotarare a Guvernului, dupa caz.
(2) In cazul exceptional prevazut la art. 19 alin. (3) si la art. 21 alin. (2) se elaboreaza o ordonanta de urgenta de ratificare, aderare sau acceptare, care va fi supusa aprobarii Parlamentului prin lege.
(3) Titlul actului normativ va contine mentiunea ratificarii, aprobarii, aderarii sau acceptarii tratatului, titlul complet al tratatului si celelalte elemente de identificare.
(4) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare contine, de regula, un articol unic care prevede mentiunea "se ratifica ...", "se aproba ...", "se adera la ...", "se accepta ...", urmata de titlul complet al tratatului, insotit de celelalte elemente de identificare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul tratatelor bilaterale - data si locul semnarii;
b) in cazul tratatelor multilaterale supuse ratificarii sau aprobarii - data si locul adoptarii si/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind insotite de mentionarea datei intrarii in vigoare a tratatului, daca este cazul, precum si a datei si locului semnarii de catre partea romana;
c) in cazul tratatelor multilaterale supuse aderarii sau acceptarii - data si locul adoptarii si/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind insotite de mentionarea datei intrarii in vigoare a tratatului, daca este cazul.
(5) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare a unui tratat multilateral poate cuprinde si unul sau mai multe articole continand rezerve si/sau declaratii ale partii romane, care se fac cu respectarea stricta a prevederilor tratatului.
(6) In cazul acelor tratate ale caror dispozitii implica modificarea sau completarea unuia sau mai multor acte normative in vigoare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include prevederi exprese, cu trimiteri clare, prin care se modifica sau se completeaza dispozitiile actelor normative respective, pentru asigurarea concordantei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului.
(7) In cazul tratatelor ale caror prevederi implica adoptarea de dispozitii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor lor, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include norme detaliate de natura sa permita aplicarea tratatului, fara ca prin aceste norme sa se poata aduce atingere regimului juridic stabilit prin tratat sau textului tratatului.
(8) In cazul in care pentru aplicarea prevederilor tratatelor prevazute la alin. (7) este suficienta adoptarea de acte normative cu forta juridica inferioara actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, actul normativ respectiv va fi adoptat imediat dupa adoptarea actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.
(9) Normele de natura sa permita aplicarea tratatului la care se refera alin. (6)-(8) intra in vigoare la data intrarii in vigoare a tratatului sau dupa aceasta data, in termenul prevazut de acestea.
(10) Prevederile alin. (6)-(9) nu aduc atingere posibilitatii adoptarii unor dispozitii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor unui tratat, ulterior intrarii in vigoare a acestuia, in cazul in care acest lucru se va dovedi necesar.
(11) Prevederile alin. (6)-(9) nu se aplica in cazul tratatelor ale caror dispozitii implica adoptarea unor legi organice pentru aplicarea lor.
(12) Proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se initiaza si se avizeaza in conformitate cu procedura prevazuta la art. 3, respectiv art. 4 si 6, care se adapteaza corespunzator, Ministerul Justitiei fiind ultimul in ordinea avizatorilor, si se adopta in conformitate cu normele procedurale in vigoare, in functie de tipul actului normativ.
(13) In cazul in care, datorita conexiunii dintre ele, doua sau mai multe tratate se ratifica, se aproba, se adera la acestea sau se accepta prin acelasi act normativ, masura ratificarii, aprobarii, aderarii sau acceptarii se va exprima, pentru fiecare tratat, printr-un articol distinct.

Art. 23
(1) Expunerea de motive care insoteste proiectul de lege de ratificare, aderare sau acceptare, respectiv nota de fundamentare care insoteste proiectul hotararii Guvernului de aprobare, aderare sau acceptare ori proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului de ratificare, aderare sau acceptare va cuprinde urmatoarele:
a) necesitatea incheierii tratatului pentru partea romana;
b) finalitatea incheierii tratatului pentru partea romana;
c) istoricul negocierilor;
d) in cazul tratatelor bilaterale semnate, supuse ratificarii sau aprobarii - data si locul semnarii, mentionarea persoanei semnatarului din partea romana;
e) in cazul tratatelor multilaterale semnate de partea romana, supuse ratificarii sau aprobarii - data si locul adoptarii si/sau deschiderii spre semnare, data si locul semnarii de catre partea romana, cu mentionarea persoanei semnatarului, data intrarii in vigoare, daca este cazul;
f) in cazul tratatelor multilaterale supuse spre aderare sau acceptare - data si locul adoptarii si/sau deschiderii spre semnare, data intrarii in vigoare, daca este cazul;
g) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului din perspectiva intereselor partii romane, a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea romana, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv din perspectiva compatibilitatii cu dreptul comunitar, precum si a masurilor de adaptare necesare;
h) prezentarea prevederilor prin care se urmareste asigurarea concordantei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului la care se refera alin. (6) si (7) ale art. 22;
i) prezentarea si motivarea rezervelor sau declaratiilor la tratat, daca este cazul, cuprinse in proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare;
j) in cazul exceptional prevazut la art. 19 alin. (3) si la art. 21 alin. (2), justificarea temeinica a urgentei ratificarii, aderarii sau acceptarii, prin ordonanta de urgenta a Guvernului, mentionarea interesului public afectat in lipsa ratificarii, aderarii sau acceptarii, precum si a obtinerii aprobarii exprese a Presedintelui Romaniei.
(2) In cazul tratatelor semnate la nivel de stat, la expunerea de motive a proiectului legii de ratificare se anexeaza, in copie, memorandumul pentru aprobarea semnarii.

Art. 24
(1) Dupa adoptare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se publica, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, insotit de textul in limba romana al tratatului.
(2) In cazuri temeinic justificate, Parlamentul si, respectiv, Guvernul pot hotari ca textele anumitor tratate sa nu fie publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, acestea urmand sa fie comunicate tuturor institutiilor interesate.

Sectiunea 6 - Intrarea in vigoare a tratatelor


Art. 25
(1) Tratatele intra in vigoare in conformitate cu prevederile cuprinse in acestea.
(2) Tratatele bilaterale la nivel de stat intra in vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, la termenul prevazut de tratat sau printr-o alta modalitate prevazuta de acesta, in conformitate cu prezenta lege.
(3) Tratatele bilaterale la nivel guvernamental sau departamental intra in vigoare la data ultimei notificari prin care se comunica celeilalte parti indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare, la termenul prevazut de tratat de la data ultimei notificari sau printr-o alta modalitate prevazuta de tratat, in conformitate cu prezenta lege.
(4) Instrumentele de ratificare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel de stat se redacteaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, se semneaza de catre Presedintele Romaniei, se contrasemneaza de catre ministrul afacerilor externe si se investesc cu sigiliul de stat.
(5) Instrumentele de aprobare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel guvernamental, daca este cazul, se redacteaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, se semneaza de catre primul-ministru al Guvernului, se contrasemneaza de catre ministrul afacerilor externe si se investesc cu sigiliul de stat.
(6) Instrumentele prevazute la alin. (5) urmeaza a fi schimbate intre parti sau depuse la depozitar de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(7) Notificarea, daca este cazul, a celeilalte parti sau a depozitarului cu privire la indeplinirea procedurilor interne vizand ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea tratatelor se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, pe cale diplomatica.
(8) In cazul in care ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea s-a facut cu rezerve sau/si declaratii, continutul acestora, astfel cum este redat in actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, va fi inclus ca atare in textul instrumentului de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare ori in notificarea privind indeplinirea procedurilor interne vizand ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea.
(9) Intrarea in vigoare a tratatelor se face cunoscuta prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare.

Art. 26
(1) Pot intra in vigoare de la data semnarii urmatoarele categorii de tratate:
a) tratatele la nivel guvernamental sau departamental care se incheie in aplicarea unor tratate in vigoare care prevad expres aceasta posibilitate;
b) protocoalele de cooperare la nivel departamental pe care le incheie Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei cu ministerele afacerilor externe ale altor state;
c) programele de cooperare la nivel guvernamental si departamental in domeniul educatiei, culturii, sportului, cercetarii, pe termen de cel mult 5 ani, fara posibilitatea prelungirii automate a valabilitatii;
d) tratatele prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv cele care implica a contributie a partii romane, si care sunt negociate si semnate de reprezentantii ministerului care gestioneaza problematica integrarii europene, in calitate de coordonator national al asistentei financiare nerambursabile, respectiv cele privind participarea la programe comunitare;
e) tratatele, altele decat cele mentionate la lit. d), prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila, precum si cele la nivel guvernamental sau departamental care reglementeaza derularea unor proiecte de specialitate sau cu caracter tehnic, cu sprijinul financiar al partenerului strain.
(2) Tratatele prevazute la alin. (1) pot fi semnate numai dupa obtinerea aprobarilor prevazute de prezenta lege pentru semnare, inclusiv pentru intrarea in vigoare de la data semnarii, si dupa eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, daca este necesar.

Art. 27
(1) Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu trebuie supuse ratificarii conform art. 19 alin. (1) si, respectiv, la nivel departamental se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnarii, fie in intregime, fie in ceea ce priveste unele dispozitii ale acestora, cu conditia includerii in tratat a unei prevederi exprese in acest sens, urmand ca procedura de aprobare sa fie indeplinita in cel mai scurt timp.
(2) Tratatele la nivel de stat, precum si tratatele la nivel guvernamental care, conform art. 19 alin. (1), trebuie supuse ratificarii nu pot intra in vigoare prin procedura semnarii si nu se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnarii.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1), memorandumul pentru aprobarea semnarii va include expres solicitarea de aprobare a punerii in aplicare provizorii de la data semnarii si precizarea prevederilor care vor beneficia de acest regim, semnarea avand loc numai dupa aprobarea semnarii si eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, daca este necesar.

Art. 28
(1) Dupa semnare, ministerul initiator al procedurii de semnare va elabora o nota de informare a Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu privire la data semnarii si, respectiv, a intrarii in vigoare sau aplicarii cu titlu provizoriu a tratatului.
(2) Prin ordin al conducatorului ministerului initiator al procedurii de semnare se va dispune publicarea, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a textelor tratatelor la care se refera alin. (1), in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data semnarii tratatului.

Sectiunea 7 - Tratatele in forma simplificata, incheiate prin schimb de note verbale sau de scrisori


Art. 29
(1) Tratatele in forma simplificata a schimbului de note verbale se incheie numai de catre Ministerul Afacerilor Externe si intra in vigoare la data efectuarii schimbului sau la alt moment prevazut de acestea, fara a mai fi supuse ratificarii sau aprobarii ulterioare.
(2) Tratatele in forma simplificata a schimbului de scrisori se incheie de catre Ministerul Afacerilor Externe si intra in vigoare la data efectuarii schimbului de scrisori sau la alt moment prevazut de acestea, fara a mai fi supuse ratificarii sau aprobarii ulterioare.
(3) Ministerul care gestioneaza problematica integrarii europene, in calitatea sa de coordonator national al asistentei financiare nerambursabile, poate incheia tratate la nivel guvernamental in forma simplificata a schimbului de scrisori, prin care se acorda Romaniei asistenta tehnica sau financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv care implica o contributie a partii romane, respectiv tratate privind participarea la programe comunitare. Aceste tratate intra in vigoare la data efectuarii schimbului de scrisori sau la alt moment prevazut de acestea, fara a mai fi supuse ratificarii sau aprobarii ulterioare.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica tratatelor care nu fac necesara ratificarea prin lege de catre Parlament, conform art. 19.
(5) Tratatele la nivel guvernamental in forma simplificata, indiferent de denumire, care fac necesara ratificarea prin lege de catre Parlament, intra in vigoare dupa ratificare, la data ultimei notificari privind indeplinirea procedurii interne pentru intrarea in vigoare, sau la alt moment precizat de acestea, prin raportare la data ultimei notificari.
(6) Aprobarile pentru negocierea si, respectiv, semnarea tratatelor in forma simplificata se obtin conform procedurilor prevazute de prezenta lege.
(7) Ministrul afacerilor externe, respectiv ministrul care gestioneaza problematica integrarii europene, va dispune prin ordin publicarea, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a textelor tratatelor prevazute la alin. (1)-(3), in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data intrarii lor in vigoare.

Sectiunea 8 - Inregistrarea tratatelor


Art. 30
(1) Ministerul Afacerilor Externe intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite a tratatelor la nivel de stat si guvernamental care prevad cerinta inregistrarii, precum si a celor care, data fiind importanta lor, fac necesara inregistrarea.
(2) Ministerul Afacerilor Externe trimite copiile certificate ale tratatelor multilaterale pentru care Romania are calitatea de depozitar, pentru a fi inregistrate la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite.


Capitolul III - Aplicarea, modificarea si incetarea valabilitatii tratatelor


Sectiunea 1 - Aplicarea tratatelor


Art. 31
(1) Obligatiile prevazute de tratatele in vigoare se executa intocmai si cu buna-credinta.
(2) Aplicarea si respectarea dispozitiilor tratatelor in vigoare reprezinta o obligatie pentru toate autoritatile statului roman, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si pentru persoanele fizice si juridice romane sau aflate pe teritoriul Romaniei.
(3) Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, precum si alte ministere si autoritati ale statului au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru aplicarea tratatelor in vigoare, precum si de a controla modul in care se realizeaza acestea.
(4) Dispozitiile tratatelor in vigoare nu pot fi modificate, completate sau scoase din vigoare prin acte normative interne ulterioare intrarii lor in vigoare.
(5) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica neexecutarea dispozitiilor unui tratat in vigoare.
(6) Aplicarea unui tratat in vigoare sau a unor prevederi ale acestuia poate fi suspendata conform prevederilor acestuia sau prin acordul partilor.
(7) Propunerea de suspendare a aplicarii unui tratat se face printr-un memorandum initiat de ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) si are competenta in domeniul principal reglementat prin tratat. Memorandumul este supus avizarii si aprobarii, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 3 sau 4 si art. 6.
(8) Memorandumul prevazut la alin. (7) va cuprinde si, respectiv, va avea anexate:
a) argumentarea oportunitatii suspendarii aplicarii;
b) temeiul juridic al suspendarii aplicarii;
c) consecintele politice, juridice, economice sau de alta natura ale suspendarii aplicarii;
d) copia textului tratatului.
(9) Dupa aprobarea suspendarii aplicarii, Ministerul Afacerilor Externe notifica masura suspendarii celeilalte/celorlalte parti la tratat, pe cale diplomatica.

Sectiunea 2 - Modificarea si incetarea valabilitatii tratatelor


Art. 32
(1) Tratatele in vigoare se modifica in conformitate cu prevederile acestora sau prin acordul partilor.
(2) Modificarea tratatelor in vigoare urmeaza procedura prevazuta pentru incheierea acestora, cu exceptia cazurilor in care tratatul respectiv prevede expres o procedura distincta.

Art. 33
In cazul in care, dupa intrarea in vigoare a unui tratat, se constata existenta unei erori materiale care nu afecteaza substanta sa, aceasta poate fi corectata prin intelegere cu cealalta parte sau celelalte parti la tratatul respectiv, realizata de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note verbale.

Art. 34
(1) Incetarea valabilitatii tratatelor prin acordul partilor sau prin denuntare, renuntare ori retragere urmeaza procedura prevazuta pentru intrarea in vigoare a acestora.
(2) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aproba incetarea valabilitatii tratatului prin acordul partilor, denuntare, renuntare sau retragere va cuprinde si, respectiv, va avea anexate:
a) argumentarea oportunitatii incetarii valabilitatii tratatului;
b) temeiul juridic al incetarii valabilitatii tratatului;
c) consecintele politice, juridice, economice sau de alta natura ale incetarii valabilitatii tratatului;
d) copia textului tratatului.
(3) Daca este necesar, denuntarea tratatelor la nivel de stat se consemneaza in instrumentul de denuntare, renuntare sau retragere, care este redactat de Ministerul Afacerilor Externe si este, ca regula, semnat de ministrul afacerilor externe si investit cu sigiliul de stat.
(4) Ministerul Afacerilor Externe trimite depozitarului instrumentul de denuntare, renuntare sau retragere ori notifica denuntarea, renuntarea sau retragerea ori incetarea valabilitatii tratatului prin alta modalitate, pe cale diplomatica.
(5) Incetarea valabilitatii tratatelor se face cunoscuta prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data incetarii valabilitatii sau de la data constatarii incetarii valabilitatii tratatului.


Capitolul IV - Dispozitii diverse


Sectiunea 1 - Atributiile Ministerului Afacerilor Externe


Art. 35
(1) Ministerul Afacerilor Externe este organul specializat prin care se asigura coordonarea si politica unitara in domeniul de reglementare al prezentei legi.
(2) La solicitarea autoritatilor statului sau din oficiu, in vederea asigurarii aplicarii intocmai in Romania a prevederilor tratatelor, Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu alte institutii competente, elaboreaza avize conforme cu privire la problemele juridice legate de interpretarea sau aplicarea acestora.
(3) La solicitarea autoritatilor statului sau din oficiu, Ministerul Afacerilor Externe se pronunta asupra caracterului de tratat in intelesul dreptului international public, respectiv asupra caracterului juridic al obligatiilor continute de acesta.

Art. 36
(1) La inceputul fiecarui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza o sinteza privind tratatele la nivel de stat si guvernamental semnate, ratificate, aprobate, la care s-a aderat sau care au fost acceptate, respectiv care au intrat in vigoare in cursul anului calendaristic precedent.
(2) Sinteza prevazuta la alin. (1) se transmite spre informare Presedintelui Romaniei, Guvernului si Parlamentului pana la sfarsitul lunii ianuarie a fiecarui an.
(3) Anual Ministerul Afacerilor Externe editeaza din fondurile prevazute in bugetul sau compendii si culegeri cu textele tratatelor reprezentative intrate in vigoare, incheiate la nivel statal si guvernamental.

Art. 37
(1) Ministerul Afacerilor Externe, precum si alte ministere si autoritati ale statului au obligatia sa semnaleze Presedintelui Romaniei, Guvernului si Parlamentului problemele pe care le ridica aplicarea unor tratate in vigoare, in vederea solutionarii operative a acestora, in deplina conformitate cu dreptul international si interesele partii romane.
(2) Ministerul Afacerilor Externe analizeaza, in consultare cu alte ministere si autoritati ale statului, rezervele la tratatele multilaterale pe care le-au formulat alte state si poate formula obiectii la acestea, daca este necesar, conform dreptului international si practicii internationale.
(3) Ministerul Afacerilor Externe poate initia, in consultare cu alte ministere si autoritati ale statului, retragerea rezervelor formulate de partea romana la un tratat multilateral, care urmeaza aceeasi procedura ca si la exprimarea consimtamantului cu privire la tratatul respectiv.
(4) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aproba retragerea rezervelor cuprinde cauzele pentru care s-a optat pentru aceasta.
(5) Dupa intrarea in vigoare a actului normativ prin care se aproba retragerea rezervelor, Ministerul Afacerilor Externe notifica depozitarului retragerea rezervelor partii romane sau transmite instrumentul de retragere a rezervelor, care este, de regula, semnat de ministrul afacerilor externe si investit cu sigiliul de stat.

Art. 38
(1) Originalele tratatelor bilaterale la nivel de stat si la nivel guvernamental, originalele tratatelor multilaterale care prevad calitatea de depozitar a Romaniei sau a Guvernului Romaniei, precum si copiile certificate ale tratatelor multilaterale semnate sau la care Romania ori Guvernul Romaniei este parte se pastreaza in Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Originalele tratatelor bilaterale incheiate la nivel de stat si la nivel guvernamental se transmit Ministerului Afacerilor Externe pentru depozitare, in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data semnarii.
(3) In calitate de depozitar, Ministerul Afacerilor Externe tine evidenta situatiei juridice a tratatelor bilaterale si multilaterale semnate sau la care Romania ori Guvernul Romaniei este parte si indeplineste atributiile decurgand din calitatea de depozitar conform dreptului international si practicii internationale.
(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite in privinta tratatelor incheiate de Romania, precum si textele tratatelor revizuite, care se publica, fara plata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Ministerul Afacerilor Externe pastreaza sigiliul de stat al Romaniei.

Sectiunea 2 - Publicitatea textelor tratatelor anterior publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei


Art. 39
(1) Textele tratatelor bilaterale nu pot fi facute publice pana la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia cazului in care exista o obligatie internationala asumata de partea romana in acest sens.
(2) Dupa semnare, pana la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, textele tratatelor bilaterale pot fi facute publice cu acordul expres al celeilalte parti, dupa cum urmeaza:
a) in cazul tratatelor la nivel de stat - cu aprobarea Presedintelui Romaniei;
b) in cazul tratatelor la nivel guvernamental - cu aprobarea primului-ministru al Guvernului;
c) in cazul tratatelor la nivel departamental - cu aprobarea conducatorului institutiei initiatoare si cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Sectiunea 3 - Examinarea compatibilitatii prevederilor tratatelor cu Constitutia Romaniei


Art. 40
(1) Dupa convenirea sau adoptarea tratatelor prevazute la art. 19 alin. (1), in orice etapa a incheierii lor, oricare dintre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei ori un numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori pot solicita Curtii Constitutionale avizul privind compatibilitatea prevederilor tratatelor cu Constitutia Romaniei.
(2) Curtea Constitutionala se va pronunta in termen de 30 de zile de la data sesizarii, interval in care procedurile interne legate de incheierea tratatului se suspenda.
(3) In cazul in care tratatul cuprinde dispozitii contrare Constitutiei Romaniei si nu este posibila renegocierea tratatului, iar in cazul tratatelor multilaterale, nici formularea de rezerve, proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va fi promovat numai dupa revizuirea Constitutiei.
(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere procedurilor de control al constitutionalitatii legilor si ordonantelor Guvernului, prevazute de legea privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. In cazul in care, in exercitarea atributiilor sale de control al constitutionalitatii, Curtea Constitutionala decide ca dispozitiile unui tratat aflat in vigoare pentru Romania sunt neconstitutionale, Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu ministerul sau institutia in competentele caruia/careia se afla domeniul principal reglementat prin tratat, va face demersuri, in termen de 30 de zile, pentru initierea procedurilor necesare in vederea renegocierii tratatului sau incetarii valabilitatii acestuia pentru partea romana ori, dupa caz, in vederea revizuirii Constitutiei.

Sectiunea 4 - Procedura incheierii intelegerilor la nivelul autoritatilor administratiei publice locale cu autoritati similare din alte state


Art. 41
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a solicita avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe si al ministerului cu atributii de sprijin si control al autoritatilor publice locale cu privire la intentia de a initia negocieri pentru incheierea de intelegeri de cooperare cu autoritati similare din alte state.
(2) Intelegerile de cooperare prevazute la alin. (1) se incheie cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) Anterior semnarii, proiectele de intelegeri de cooperare pe care autoritatile administratiei publice locale intentioneaza sa le incheie cu autoritati similare din alte state vor fi avizate de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre ministerul cu atributii de sprijin si control al autoritatilor publice locale.
(4) Intelegerile de cooperare la care se refera prezentul articol pot intra in vigoare de la data semnarii.
(5) Copii ale intelegerilor de cooperare semnate vor fi transmise, in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii, Ministerului Afacerilor Externe si ministerului cu atributii de sprijin si control al autoritatilor publice locale.
(6) Procedura prevazuta la alin. (1)-(4) este suplimentara procedurilor in acest domeniu care trebuie indeplinite la nivelul autoritatilor publice locale pentru aprobarea initierii negocierilor, respectiv a semnarii, sau pentru indeplinirea altor acte cu privire la intelegerile de cooperare respective.

Sectiunea 5 - Sanctiunea nerespectarii normelor privind incheierea tratatelor


Art. 42
Tratatele incheiate cu incalcarea normelor dreptului international privind validitatea tratatelor si a normelor privind capacitatea si/sau procedura incheierii tratatelor pot fi declarate nule, procedura de aprobare a declararii nulitatii fiind similara celei urmate pentru intrarea in vigoare a categoriei respective de tratate.

Sectiunea 6 - Exceptii


Art. 43
Procedura incheierii intelegerilor tehnice la nivel departamental, indiferent de denumire, pentru indeplinirea obligatiilor asumate de Romania prin tratate in domeniul cooperarii cu fortele armate straine, nu intra sub incidenta prezentei legi, urmand a fi reglementata prin hotarare a Guvernului.

Art. 44
Contractele de stat nu intra sub incidenta prezentei legi.

Sectiunea 7 - Dispozitii finale


Art. 45
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991, cu completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.Poate fi de interes si:
Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
Legea 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Fed
Ordin 254/2013 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Roma
Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare
Legea 276/2011 privind procedura prin care Romania devine parte la tratatele incheiate intre Uniunea Europeana si statele membre, pe de o parte, si state terte sau organizatii internationale, pe de alta parte
Hotararea nr. 11/2011 privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, n temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlament
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Ordin nr. 187/2010 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
Lege nr. 340/2009 privind formularea de catre Romania a unei declaratii in baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. Legea 340/2009
Lege nr. 111/2008 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007
Lege nr. 112/2008 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Washington la 26 mai 1999
Ordin nr. 880/2008 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
64 useri online

Useri autentificati: