DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind bursele de marfuri, legea nr 357/2005[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1115 din 09/12/2005
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a burselor de marfuri.
(2) La infiintare, bursele de marfuri solicita avizul prealabil si de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, denumita in continuare C.C.I.R.
(3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitata sa avizeze, sa supravegheze, sa controleze si sa sanctioneze bursele de marfuri.
(4) Bursele de marfuri infiintate in temeiul prezentei legi administreaza piete de interes public si asigura membrilor si clientilor conditii centralizate de negociere pentru operatiuni de:
a) vanzari si cumparari la vedere ori la termen pe piata la disponibil, avand ca obiect bunuri fungibile si mobile prin natura lor sau bunuri fungibile si mobile prin anticipatie, precum si orice alte bunuri calificate de bursa de marfuri ca fiind tranzactionabile;
b) vanzari si cumparari la vedere ori la termen pe piata la disponibil, avand ca obiect titluri reprezentative de marfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului si al altora asemenea, agreate si calificate de bursa de marfuri;
c) vanzari si achizitii de marfuri, servicii sau lucrari pe piata licitatiilor;
d) vanzari si achizitii de creante comerciale pe piata creantelor;
e) vanzari si achizitii de marfuri si/sau produse pe o piata mixta.
(5) Bursele de marfuri pot detine participari unice la un operator de piata, asa cum este acesta definit in legislatia aferenta, cu conditia indeplinirii de catre bursa de marfuri a conditiilor de capital si de structura a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piata.
(6) Bursele de marfuri difuzeaza in Romania si in alte tari informatii privind pretul de piata pentru marfuri si derivatele acestora.
(7) Difuzarea de informatii de catre bursa de marfuri are ca scop informarea producatorilor, procesatorilor, comerciantilor si consumatorilor de marfuri, servicii sau lucrari.

Art. 2
(1) In baza prezentei legi:
a) bursele de marfuri se infiinteaza ca societati pe actiuni;
b) bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare.
(2) In intelesul prezentei legi, bursa de marfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul sa reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activitati in legatura cu pietele pe care le administreaza, activitatile desfasurate de membri si clienti pe pietele administrate de bursa de marfuri si sa asigure respectarea propriilor reglementari.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) agent de bursa - persoana fizica imputernicita de o persoana juridica sau de o persoana fizica sa negocieze oferte, sa efectueze tranzactii si sa incheie contracte in numele si pe contul persoanei juridice/fizice care l-a imputernicit;
b) broker - persoana fizica, atestata potrivit regulamentelor operationale ale bursei de marfuri in cadrul careia isi desfasoara activitatea, care are in atributia sa exclusiva negocierea ofertelor, efectuarea tranzactiilor si incheierea contractelor in numele si pe contul unei societati de brokeraj sau in numele societatii de brokeraj si pe contul clientilor acesteia pe piata la disponibil, pe piata mixta, respectiv in numele si pe contul clientilor pe piata creantelor;
c) bursa de marfuri - societatea comerciala pe actiuni, constituita conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, autonoma in raport cu participantii la piata si care presteaza servicii de utilitate publica pentru membrii si clientii sai, precum si pentru orice alta persoana juridica sau fizica a carei activitate interfereaza cu pietele administrate de bursa de marfuri;
d) bunuri fungibile - bunurile determinate generic, care pot fi inlocuite unele cu altele in executarea unei obligatii contractuale;
e) bunuri mobile prin anticipatie - bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar partile contractante le considera ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;
f) client al bursei - persoana juridica sau fizica a carei activitate de baza este comertul cu marfurile care fac obiectul tranzactiilor pe piata la disponibil sau al contractelor pe piata licitatiilor ori pe o piata mixta sau producatorul ori beneficiarul marfurilor sau care utilizeaza respectivele marfuri in desfasurarea activitatii sale de baza;
g) comanda - ansamblul format din oferta, procedura de vanzare sau de achizitie ce va fi utilizata pentru stabilirea ofertelor raspuns castigatoare, conditii de calificare a persoanelor juridice si fizice care raspund la oferta, caietul de sarcini cuprinzand specificatiile tehnice, conditii de contractare sau contractul si, daca este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garantiei, pretul maxim sau minim acceptat de cel care inregistreaza comanda. Comanda este valabila pentru piata licitatiilor sau pentru piata mixta;
h) contract de bursa - un contract spot, un contract forward, un contract de vanzare ori furnizare de marfuri, servicii sau lucrari, un contract de cesiune de creanta incheiat in conformitate cu reglementarile bursei de marfuri ori un contract de vanzare-cumparare pe piata mixta;
i) contract spot - un contract de vanzare-cumparare, cu clauze prestabilite de bursa de marfuri, cu executare imediata sau cu executare in cel mult 10 zile lucratoare de la data manifestarii acordului ferm de vointa al partilor prin tranzactia efectuata la bursa de marfuri;
j) contract forward - un contract de vanzare-cumparare, cu termen suspensiv, ale carui clauze sunt prestabilite de bursa de marfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce initiaza oferta pana la 18 luni, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare;
k) drept de tranzactionare - dreptul acordat de consiliul de administratie al bursei de marfuri membrului actionar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte si de a efectua tranzactii pe piata la disponibil, pe o piata mixta si/sau de a negocia oferte si de a incheia contracte pe piata licitatiilor si/sau pe piata creantelor;
l) manipularea pietei - actiunea sau inactiunea unui membru actionar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, actionar al acesteia de natura a induce in eroare, sub orice forma, volumul si calitatea ofertei sau a unei comenzi, in masura in care acestea influenteaza elementele unui contract de bursa in scopul obtinerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri;
m) membru actionar - societatea comerciala sau persoana juridica, avand calitatea de actionar al unei burse de marfuri, care detine dreptul de tranzactionare la acea bursa de marfuri;
n) membru afiliat - o terta persoana juridica ce indeplineste conditiile impuse de consiliul de administratie al bursei de marfuri, dobandind astfel dreptul de tranzactionare la acea bursa de marfuri;
o) oferta - manifestarea ferma de a contracta, materializata printr-o instructiune de vanzare sau de cumparare in care sunt consemnate cel putin marfa, pretul in forma determinata sau in forma determinabila si modalitatea de negociere a ofertei pe o piata administrata de o bursa de marfuri;
p) piata la disponibil - piata in care se negociaza oferte si se efectueaza tranzactii pentru incheierea contractelor spot si forward;
q) piata licitatiilor - piata deschisa organizata pentru vanzarea/achizitia de marfuri, servicii sau lucrari ce necesita specificatii tehnice pentru a fi identificabile si vandabile;
r) piata creantelor - piata deschisa organizata pentru vanzarea sau achizitia creantelor;
s) piata mixta - o piata la disponibil incipienta; piata mixta se organizeaza ori de cate ori se urmareste trecerea unei marfi de pe piata licitatiilor pe piata la disponibil. Piata mixta prezinta atat caracteristici ale pietei la disponibil, cat si ale celei a licitatiilor, administrata de bursa de marfuri pentru o perioada de timp;
t) servicii de brokeraj se refera la prestarea pe cont propriu si pe contul clientilor a urmatoarelor activitati:
 • 1. negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe piata la disponibil si/sau pe piata mixta;
 • 2. negocierea ofertelor si incheierea contractelor pe piata creantelor;
  u) societate de brokeraj - societatea comerciala constituita in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, recunoscuta ca intermediar profesionist in bursa de marfuri, detinand calitatea de membru actionar al unei burse de marfuri sau de membru afiliat al acesteia, avand ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;
  v) tranzactie - acordul de vointa cu privire la incheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al pretului; efectuarea unei tranzactii pe piata la disponibil sau pe piata mixta este echivalenta cu incheierea unui contract pe piata licitatiilor sau creantelor.


  Capitolul II - Bursa de marfuri. Membri


  Sectiunea 1 - Bursa de marfuri


  Art. 4
  (1) Bursa de marfuri este societatea comerciala pe actiuni avand ca obiect principal de activitate administrarea pietelor organizate, potrivit prezentei legi.
  (2) Bursele de marfuri administreaza piete la disponibil, piete mixte, piete ale licitatiilor si piete ale creantelor, precum si orice alte tipuri de piete, daca bursa de marfuri indeplineste conditiile prevazute in legislatia specifica acestora.
  (3) Bursa de marfuri poate sa desfasoare si activitati secundare, fara a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de marfuri, organizarea de seminarii si cursuri in scopul pregatirii participantilor in domeniul burselor de marfuri.

  Art. 5
  (1) Pentru a se infiinta o bursa de marfuri trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa se constituie ca societate comerciala pe actiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) obiectul principal de activitate sa fie administrarea pietelor dezvoltate de bursa de marfuri;
  c) sa emita numai actiuni nominative;
  d) actionarii sa fie numai persoane juridice;
  e) capitalul social minim sa reprezinte echivalentul in lei a cel putin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referinta al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii;
  f) capitalul social sa fie integral subscris si varsat in numerar la momentul infiintarii;
  g) actul constitutiv sa nu permita unui actionar sa detina direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot;
  h) actul constitutiv sa nu permita nici unui membru al consiliului de administratie al bursei de marfuri sa detina participari, de orice fel ar fi acestea, intr-o alta bursa de marfuri;
  i) actul constitutiv sa prevada obligativitatea elaborarii regulamentelor si procedurilor specifice activitatii bursei de marfuri;
  j) actul constitutiv sa contina obligativitatea avizarii regulamentelor de catre Colegiul de conducere al C.C.I.R.
  (2) Bursa de marfuri trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alin. (1) pe toata durata functionarii sale.

  Sectiunea 2 - Membri actionari. Membri afiliati. Clientii bursei


  Art. 6
  Persoanele care detin calitatea de membru actionar al bursei de marfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, in nume si pe cont propriu, sa negocieze si sa incheie tranzactii pe piata la disponibil, pe piata mixta si/sau sa negocieze si sa incheie contracte pe piata licitatiilor si/sau a creantelor, in conditiile prevazute de prezenta lege si de regulamentele bursei de marfuri, precum si pe alte piete administrate de bursa de marfuri, daca sunt indeplinite conditiile specifice pietei respective.

  Art. 7
  (1) Consiliul de administratie al bursei de marfuri poate hotari ca terte persoane juridice sa devina membri afiliati ai bursei de marfuri, daca indeplinesc conditiile impuse de regulamentele operationale ale acesteia.
  (2) Membrii afiliati negociaza si incheie tranzactii si/sau contracte pe una sau mai multe piete administrate de bursa de marfuri in aceleasi conditii ca si membrii actionari, incepand cu data la care au dobandit acest drept de la consiliul de administratie al bursei de marfuri.

  Art. 8
  (1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevazute la art. 6, inceteaza la cererea membrului sau pe perioada suspendarii dreptului de tranzactionare al membrului actionar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sanctiune. Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de actionar al bursei de marfuri.
  (2) Sanctiunea de suspendare sau de excludere se pronunta motivat de catre consiliul de administratie al bursei de marfuri, in conditiile si in situatiile prevazute in prezenta lege, si poate fi contestata la Colegiul de conducere al C.C.I.R.
  (3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligatiilor in curs ale acestuia pe pietele administrate de bursa de marfuri.

  Art. 9
  Clientii bursei au acces pe pietele administrate de bursa de marfuri in conditiile instituite de regulamentele bursei respective.

  Sectiunea 3 - Consiliul de administratie al bursei de marfuri


  Art. 10
  (1) Activitatea curenta de administrare a bursei de marfuri este asigurata de consiliul de administratie al acesteia ales de adunarea generala a actionarilor, membrii sai fiind reprezentantii actionarilor, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
  (2) Consiliul de administratie al bursei de marfuri are, pe langa atributiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pe langa cele din actul constitutiv al bursei de marfuri, urmatoarele atributii:
  a) sa aprobe regulamentele operationale ale pietelor administrate de bursa de marfuri si sa solicite validarea lor in proxima adunare generala a actionarilor;
  b) sa stabileasca cuantumul tarifelor si comisioanelor cuvenite bursei de marfuri pentru ofertele care se inregistreaza si pentru tranzactiile care se efectueaza, cuantumul tarifelor si comisioanelor aferente pietei licitatiilor si pietei creantelor;
  c) sa stabileasca nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj;
  d) sa hotarasca asupra cererilor adresate de terte persoane juridice pentru dobandirea calitatii de membru afiliat, orice hotarare de respingere fiind temeinic motivata;
  e) sa hotarasca asupra cererilor adresate de membrii actionari sau afiliati privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de marfuri;
  f) sa exercite, prin persoane imputernicite expres, supravegherea si controlul activitatilor membrilor bursei de marfuri, in temeiul atributiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de marfuri;
  g) sa suspende dreptul de tranzactionare al unui membru actionar;
  h) sa suspende dreptul de tranzactionare sau sa excluda un membru afiliat;
  i) sa suspende sau sa retraga accesul unui client al bursei;
  j) sa suspende sau sa excluda un broker de la tranzactionare;
  k) sa suspende sau sa retraga accesul in piata unui agent de bursa;
  l) sa stabileasca atributiile pe care presedintele consiliului de administratie al bursei de marfuri le poate delega;
  m) sa faca publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzactionare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces in piete.
  (3) Prevederile lit. g), h), i), j) si k) ale alin. (2) se aplica numai daca se constata savarsirea unor abateri grave de la regulamentele operationale ale bursei de marfuri si de la normele emise de consiliul de administratie al acesteia, abateri de natura sa produca prejudicii morale sau materiale unui alt membru actionar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de marfuri.

  Art. 11
  (1) Presedintele consiliului de administratie al bursei de marfuri este directorul general al bursei de marfuri, care, pe langa atributiile prevazute in actul constitutiv, este investit:
  a) sa fixeze programul si orarul pentru sedintele de bursa si sa asigure publicarea cursurilor/preturilor dupa fiecare zi de tranzactionare;
  b) sa desemneze o persoana care in mod obisnuit conduce sedintele de tranzactionare pe piata la disponibil, sa coordoneze negocierea ofertelor si efectuarea de tranzactii pentru incheierea de contracte spot si forward;
  c) sa intrerupa o sedinta de tranzactionare in cazul in care cotatiile la o marfa inregistreaza o fluctuatie mai mare decat fluctuatia permisa prin regulamentele bursei de marfuri pentru piata la disponibil;
  d) sa desemneze o persoana care in mod obisnuit conduce sedintele de bursa sa coordoneze sedintele de pe piata mixta;
  e) sa intrerupa o sedinta de bursa in cazul in care preturile la o marfa/produs inregistreaza fluctuatii mai mari decat fluctuatiile permise prin regulamentele bursei de marfuri pentru piata mixta;
  f) sa desemneze o persoana care in mod obisnuit conduce sedintele de licitatie sa coordoneze vanzarile/achizitiile de marfuri, servicii sau lucrari;
  g) sa desemneze o persoana care in mod obisnuit conduce sedintele de licitatii cu creante sa coordoneze vanzarile/achizitiile de creante comerciale;
  h) sa decida verificarea unei societati de brokeraj in situatii temeinic motivate.
  (2) Presedintele consiliului de administratie al bursei de marfuri poate delega atributiile sale potrivit hotararii consiliului de administratie.

  Sectiunea 4 - Adunarea generala a actionarilor


  Art. 12
  Adunarea generala a actionarilor are, pe langa drepturile si obligatiile conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si actului constitutiv al bursei de marfuri, si urmatoarele atributii:
  a) sa dezbata si sa valideze regulamentul de functionare a bursei de marfuri si orice amendament la acest regulament, precum si regulamentele operationale ale bursei de marfuri si orice amendamente la acestea;
  b) sa valideze hotararile consiliului de administratie al bursei de marfuri privind excluderea de la tranzactionare a brokerilor ori retragerea dreptului de acces agentilor de bursa, in cazul unor abateri grave de la normele de conduita si/sau de la regulamentele operationale ale bursei de marfuri;
  c) sa valideze hotararile consiliului de administratie al bursei de marfuri privind excluderea societatilor de brokeraj ori retragerea dreptului de acces al clientilor bursei, in cazul unor abateri grave de la normele de conduita si/sau de la regulamentele operationale ale bursei de marfuri;
  d) sa valideze hotararile consiliului de administratie al bursei de marfuri privind admiterea sau respingerea cererilor adresate de terte persoane juridice pentru dobandirea calitatii de membru afiliat.


  Capitolul III - Prestarea serviciilor de brokeraj


  Sectiunea 1 - Societatile de brokeraj


  Art. 13
  (1) Societatile de brokeraj au ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de brokeraj in calitate de intermediari profesionisti, pe piata la disponibil, piata mixta si pe piata creantelor. Poate actiona ca societate de brokeraj si persoana juridica ce are organizat in structura sa un departament specializat pentru aceste activitati.
  (2) Societatile de brokeraj pot, de asemenea, sa desfasoare activitati secundare, dar fara a se limita la acestea, cum ar fi acordarea de consultanta clientilor cu privire la activitatile si operatiunile desfasurate pe pietele administrate de bursa de marfuri.

  Art. 14
  Acceptarea unei societati de brokeraj de catre consiliul de administratie al bursei de marfuri este conditionata de indeplinirea urmatoarelor conditii:
  a) sa fie constituita legal ca societate comerciala, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa aiba in obiectul de activitate, prevazut in actul constitutiv, prestarea serviciilor de brokeraj in conformitate cu legislatia in vigoare;
  c) sa detina calitatea de membru actionar sau membru afiliat la bursa de marfuri;
  d) sa indeplineasca conditiile de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;
  e) cel putin o persoana din conducerea executiva sa detina atestat de broker eliberat de bursa de marfuri pe pietele careia presteaza servicii de brokeraj;
  f) sa aiba angajata cel putin o persoana care detine atestat de broker eliberat de bursa de marfuri pe pietele careia presteaza servicii de brokeraj si care are in atributiile sale exclusiv prestarea acestor servicii;
  g) sa indeplineasca cerintele minime de personal si dotare tehnica stabilite in regulamentele bursei de marfuri.

  Art. 15
  (1) Societatile de brokeraj, prin brokerii care actioneaza in numele acestora, negociaza oferte, efectueaza tranzactii, incheie contracte si raspund de transmiterea tuturor informatiilor privind predarea marfii si plata pretului. Societatile de brokeraj sunt obligate sa pastreze confidentialitatea in legatura cu persoana in numele careia negociaza pe piata la disponibil, cu exceptiile prevazute de legislatia in vigoare si regulamentele bursei de marfuri.
  (2) Societatile de brokeraj sunt obligate sa trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele si alte bunuri primite, cu scopul de a constitui garantii si de a efectua tranzactii ori de a incheia contracte, precum si rezultatele obtinute din asemenea operatiuni in numele clientului respectiv. Asemenea sume sau alte bunuri ale clientului sunt inregistrate in evidente separate si nu sunt confundate cu fondurile societatii de brokeraj respective ori utilizate in folosul altui client pentru a constitui garantii, in vederea efectuarii de tranzactii ori incheierii de contracte sau pentru a obtine ori acorda credite.

  Art. 16
  Societatii de brokeraj ii este interzis:
  a) sa se asocieze cu alta societate de brokeraj pentru negocierea in comun a tuturor ofertelor primite sau a unei parti din acestea, fara acordul clientului sau;
  b) sa ofere garantii speciale in ceea ce priveste tranzactionarea/contractarea in afara celor privind negocierea cu diligenta a ofertelor primite;
  c) sa primeasca o oferta de la o persoana aflata in una dintre procedurile prevazute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) sa efectueze tranzactii sau sa incheie contracte fara plata tarifelor ori a comisioanelor cuvenite bursei de marfuri;
  e) sa negocieze o oferta pe piata la disponibil, piata mixta sau pe piata creantelor fara constituirea garantiilor solicitate.

  Art. 17
  Societatile de brokeraj au dreptul sa solicite si sa primeasca de la clientii lor orice masura de protectie impotriva riscului financiar propriu, rezultand din garantarea tranzactiilor efectuate ori din incheierea contractelor prin intermediul lor.

  Sectiunea 2 - Brokerii


  Art. 18
  Brokerii sunt persoane fizice aflate in relatii de munca exclusiv cu o societate de brokeraj, privind negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe piata la disponibil, pe piata mixta si incheierea contractelor pe piata creantelor.

  Art. 19
  Brokerii sunt atestati de consiliul de administratie al bursei de marfuri pe baza promovarii examenului cursului de brokeri organizat de bursa de marfuri sau de organismele de formare profesionala recunoscute de aceasta.

  Art. 20
  Brokerului ii este interzis:
  a) sa fie angajat, administrator sau cenzor/auditor la o alta societate de brokeraj, la o societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit ori sa detina participari de orice fel ar fi acestea la astfel de societati;
  b) sa negocieze oferte si sa efectueze tranzactii pe piata la disponibil in numele si pe contul lui, in mod direct ori prin persoane interpuse si/sau sa incheie contracte pe piata creantelor in numele si pe contul lui, in mod direct ori prin persoane interpuse;
  c) sa negocieze oferte pentru persoane juridice aflate in una dintre procedurile prevazute in Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) sa negocieze oferte in mod discretionar fara acordul clientului;
  e) sa negocieze ofertele clientilor altfel decat in stricta conformitate cu instructiunile primite de la acestia.


  Capitolul IV - Organizarea pietelor la disponibil, a licitatiilor si a creantelor


  Sectiunea 1 - Sedintele de bursa


  Art. 21
  (1) La bursele de marfuri, in cadrul fiecarei piete organizate, sedintele de bursa se desfasoara in mod distinct, conform regulilor stabilite pentru fiecare piata in parte.
  (2) Sedintele de bursa sunt conduse de un coordonator de sedinta, numit de presedintele director general al bursei de marfuri.
  (3) Atributiile coordonatorului de sedinta sunt stabilite prin regulamentele operationale ale bursei de marfuri pentru fiecare piata in parte.
  (4) Sunt nule de drept contractele de bursa incheiate pe piata la disponibil daca uneia dintre partile contractante nu i s-a acordat de consiliul de administratie al bursei de marfuri dreptul de tranzactionare.
  (5) In cazul in care autoritatile contractante achizitioneaza produse, servicii sau lucrari prin intermediul burselor de marfuri, acestea din urma au obligatia de a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice atunci cand aplica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in numele autoritatilor contractante respective.

  Sectiunea 2 - Tranzactionarea si incheierea contractelor


  Art. 22
  (1) Pe piata la disponibil pot inregistra oferte membrii actionari, precum si membrii afiliati.
  (2) Pe piata licitatiilor pot inregistra comenzi membrii actionari, membrii afiliati si orice persoane juridice/fizice sau alte entitati care au incheiat in prealabil un contract de prestari servicii cu bursa de marfuri.
  (3) Pe piata mixta pot inregistra oferte membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei.
  (4) Pe piata creantelor pot inregistra oferte membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei.
  (5) Pot raspunde comenzilor prevazute la alin. (2) si ofertelor prevazute la alin. (4) orice persoane fizice sau juridice interesate, in conditiile stabilite prin reglementarile bursei de marfuri.
  (6) Pot raspunde ofertelor prevazute la alin. (3) membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei, in conditiile stabilite prin reglementarile bursei de marfuri.

  Sectiunea 3 - Operatiuni de bursa


  Art. 23
  (1) Operatiunile de bursa reprezinta, fara a se limita la acestea, ansamblul de reguli comerciale privind:
  a) inregistrarea, negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pentru incheierea de contracte spot si forward pe piata la disponibil;
  b) inregistrarea, negocierea ofertelor si efectuarea tranzactiilor pe o piata mixta;
  c) inregistrarea comenzilor, negocierea ofertelor si incheierea contractelor de vanzare sau achizitie de marfuri, servicii ori lucrari pe piata licitatiilor;
  d) inregistrarea, negocierea ofertelor si incheierea contractelor de cesiune de creanta pe piata creantelor.
  (2) Mecanismele specifice efectuarii operatiunilor de bursa sunt prevazute in regulamentele operationale ale fiecarei burse de marfuri, in temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de prezenta lege.
  (3) Bursa de marfuri reglementeaza cel putin: proceduri de inregistrare a ofertelor si a comenzilor, modul de desfasurare a sedintelor de tranzactionare si de licitatii, proceduri de efectuare a tranzactiilor si de atribuire a contractelor si proceduri de diseminare a informatiilor.


  Capitolul V - Raspunderi si sanctiuni


  Art. 24
  (1) Consiliul de administratie al bursei de marfuri constata abaterile disciplinare si aplica amenzi ca sanctiuni principale in cazul incalcarii regulamentelor bursei de marfuri pe care aceasta le-a emis in temeiul dreptului sau la autoreglementare.
  (2) Nivelul amenzilor, ca sanctiuni principale, se stabileste prin regulamentele bursei de marfuri.
  (3) Consiliul de administratie al bursei de marfuri poate, de asemenea, decide excluderea sau suspendarea pe o perioada determinata a unui membru actionar, membru afiliat sau a unui client al bursei, ca sanctiune disciplinara complementara.
  (4) Sanctiunile prevazute la alin. (3) sunt aplicabile si pentru abaterile savarsite de broker sau de un agent de bursa, in conditiile in care acestea nu constituie infractiuni.
  (5) Regulamentele bursei de marfuri contin cel putin urmatoarele prevederi exprese privind fapte ce constituie incalcari disciplinare ale activitatii desfasurate in legatura cu pietele administrate de bursa de marfuri:
  a) negocierea unei oferte fara dreptul de tranzactionare obtinut de societatea de brokeraj de la consiliul de administratie al bursei de marfuri;
  b) negocierea unei oferte in mod discretionar, fara acordul clientului;
  c) lipsa unei evidente separate in registrele contabile ale unei societati de brokeraj intre tranzactiile efectuate in cont propriu si tranzactiile efectuate in contul unor terti sau intre contractele incheiate in cont propriu si contractele incheiate in contul unor terti, precum si in cazul in care prestarea serviciilor se efectueaza printr-un departament, lipsa unei evidente separate intre registrele contabile ale societatii de brokeraj in ansamblu si ale departamentului in special;
  d) transmiterea si folosirea in interes propriu a informatiilor privilegiate si/sau confidentiale, asa cum sunt acestea definite in legislatia pietei de capital, primite de la un client;
  e) primirea sau negocierea unei oferte in contul unei persoane juridice aflate in una dintre procedurile prevazute in Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) negocierea unei oferte sau efectuarea unei tranzactii, respectiv a unui contract, de catre o societate de brokeraj, de natura sa produca prejudicii morale sau materiale unui client al sau sau unui membru actionar ori afiliat al bursei de marfuri ori unui client al bursei;
  g) transmiterea unei oferte de catre o societate de brokeraj altei societati de brokeraj, fara acordul clientului;
  h) neindeplinirea obligatiilor asumate in urma participarii unui membru actionar, membru afiliat ori a unui client pe una sau mai multe piete administrate de bursa de marfuri.
  (6) Consiliul de administratie al bursei de marfuri constata si aplica sanctiuni disciplinare si in cazul savarsirii uneia dintre urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, acestea nu constituie infractiuni:
  a) manipularea sau incercarea de manipulare a preturilor tranzactiilor efectuate pe pietele administrate de bursa de marfuri;
  b) cumpararea sau incercarea de a deveni cumparator intr-un contract de bursa in asa fel incat sa se obtina controlul pretului acestuia sau sa se incerce acest lucru;
  c) furnizarea cu intentie de raportari false, confuze sau lipsite de precizie si/sau informatii de piata care influenteaza ori pot sa influenteze preturile marfurilor.
  (7) In conditiile in care abaterile prevazute la alin. (6) nu constituie infractiuni, acestea vor fi sanctionate prin amenda si suspendarea sau excluderea membrului actionar, a membrului afiliat ori a clientului de la tranzactionare sau licitare, in functie de gravitatea faptei, potrivit regulamentelor operationale ale bursei de marfuri.
  (8) Sanctiunile prevazute la alin. (7) sunt aplicabile si pentru abaterile savarsite de broker sau de un agent de bursa, in conditiile in care acestea nu constituie infractiuni.

  Art. 25
  (1) Sanctiunile prevazute la art. 24 alin. (3) constau in:
  a) suspendarea temporara a dreptului de tranzactionare pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni sau retragerea dreptului de tranzactionare pentru un membru actionar, un membru afiliat ori pentru un client al bursei;
  b) excluderea unui membru afiliat sau denuntarea unilaterala de catre bursa de marfuri a contractului de prestari servicii incheiat cu una dintre persoanele prevazute la art. 22 alin. (2) ori retragerea dreptului de tranzactionare unui client al bursei, in cazul savarsirii unor abateri grave de la regulamentele operationale si de la normele emise de consiliul de administratie al bursei de marfuri, de natura sa produca prejudicii morale sau materiale unui client in contul caruia a operat sau bursei de marfuri.
  (2) Savarsirea faptelor prevazute de regulamentele bursei de marfuri se constata de membrii consiliului de administratie al bursei de marfuri sau de persoanele desemnate de acesta, precum si de coordonatorul sedintelor de bursa.
  (3) Deciziile de sanctionare se aplica la sesizarea persoanelor prevazute la alin. (2) de catre consiliul de administratie al bursei de marfuri, sub semnatura presedintelui, pe baza actelor de constatare si a probelor administrate, si isi produc efectele de la data comunicarii lor.
  (4) Deciziile de sanctionare se comunica faptuitorului in termen de 30 de zile de la data adoptarii lor.
  (5) Deciziile de aplicare a sanctiunilor, emise de consiliul de administratie al bursei de marfuri, pot fi atacate, incepand cu data comunicarii lor, in termen de maximum 30 de zile, la Colegiul de conducere al C.C.I.R.
  (6) Sumele provenite din sanctiunile aplicate vor fi utilizate cu prioritate pentru despagubirea partii prejudiciate, acolo unde este cazul, sau pentru modernizarea si dezvoltarea bursei de marfuri.
  (7) Deciziile de sanctionare sunt facute publice prin afisare la sediul bursei de marfuri, publicate intr-un ziar de raspandire nationala, precum si pe site-ul bursei de marfuri.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 26
  (1) Litigiile aparute in legatura cu modul de negociere a unei oferte, precum si in legatura cu un contract de bursa se solutioneaza de Camera arbitrala a bursei de marfuri, in situatia in care partile convin in acest sens.
  (2) In masura in care nu intervine conventia partilor, competenta de solutionare revine instantelor de drept comun.
  (3) Camera arbitrala a bursei de marfuri se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile cartii a IV-a din Codul de procedura civila.
  (4) Pana la functionarea Camerei arbitrale a bursei de marfuri, litigiile prevazute la alin. (1) vor fi solutionate de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

  Art. 27
  (1) Bursele de marfuri sunt obligate sa pastreze cel putin 5 ani evidenta tranzactiilor si a contractelor incheiate pe pietele administrate. Evidentele pot fi verificate oricand, la cererea Colegiului de conducere al C.C.I.R. sau a unei instante judecatoresti.
  (2) Orice societate de brokeraj sau broker are obligatia:
  a) sa intocmeasca documentele si sa tina evidentele activitatii sale de societate de brokeraj sau de broker si ale tranzactiilor sale, precum si ale tranzactiilor clientilor sai;
  b) sa intocmeasca si sa pastreze cel putin 5 ani rapoarte cu privire la activitatea desfasurata pe pietele administrate de bursa de marfuri;
  c) sa puna aceste registre si evidente la dispozitie consiliului de administratie al bursei de marfuri si/sau Colegiului de conducere al C.C.I.R.

  Art. 28
  (1) Colegiul de conducere al C.C.I.R. avizeaza, supravegheaza, controleaza si sanctioneaza bursele de marfuri, membrii actionari, membrii afiliati, precum si clientii bursei care detin dreptul de tranzactionare pe pietele administrate de o bursa de marfuri, astfel:
  a) avizeaza regulamentele operationale ale bursei de marfuri;
  b) controleaza respectarea legislatiei si a regulamentelor emise de bursa de marfuri;
  c) in situatia in care se constata abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate retrage avizul dat asupra unuia sau mai multor regulamente;
  d) in situatia in care se constata abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise de bursa de marfuri, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate suspenda dreptul de tranzactionare al membrului actionar, poate suspenda dreptul de tranzactionare sau exclude de la tranzactionare membrul afiliat ori poate retrage dreptul de acces unui client al bursei.
  (2) Pe perioada retragerii avizului asupra unui regulament, nu se pot desfasura activitatile specificate in regulamentul pentru care a fost retras avizul. Retragerea avizului nu aduce atingere obligatiilor in curs de executare asumate potrivit prevederilor respectivului regulament.
  (3) Regulamentele operationale ale bursei de marfuri, astfel cum au fost avizate de Colegiul de conducere al C.C.I.R., sunt publicate pe site-ul bursei de marfuri.

  Art. 29
  Societatile de bursa si societatile de brokeraj existente, care se afla in diverse stadii de autorizare si care desfasoara activitatile prevazute la art. 1 alin. (4) si la art. 13, au obligatia sa se reorganizeze, in vederea incadrarii in prevederile prezentei legi, in maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 29 ianuarie 2006, sub sanctiunea dizolvarii acestora sau a eliminarii din obiectul de activitate a acelor prevederi ce intra sub incidenta prezentei legi, respectiv sub sanctiunea neacceptarii la tranzactionare intr-o bursa de marfuri.


  Nu este

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  37 useri online

  Useri autentificati: