DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 11 mai 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se percepe o taxa de 15 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare."

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate cand actioneaza in nume propriu pentru dobandirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale."

3. La articolul 15, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele de urgenta aferente serviciilor prestate pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul;".

4. La articolul 15, alineatele (2)(4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor Legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
(3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o Indemnizatie in valuta stabilita in cuantum net pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, acestea nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariata.
(4) Pentru prestarea de servicii de catre persoane din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c), se acorda O indemnizatie in valuta stabilita pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal, in care sunt incluse Taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului, potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta."

5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)d) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7."

6. Anexa va avea urmatorul cuprins:


Anexa - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate


Nr.         Denumirea serviciilor                 Taxa in euro
crt.

A. Documente de calatorie

1. Eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie          40
2. Blancheta pasaport electronic (simplu, de serviciu, diplomatic)         56
3. Blancheta titlu de calatorie                           5
4. Blancheta pasaport simplu temporar                       20

B. Vize
1. Viza de tranzit aeroportuar                           60
2. Viza de tranzit                                 60
3. Viza de scurta sedere                              60
4. Viza de lunga sedere                              120
5. Viza colectiva                         60 + 1 de persoana 


C. Servicii notariale
1. Redactarea, autentificarea si revocarea unui inscris, indiferent de natura acestuia:
 un exemplar                                   40
 pentru fiecare exemplar in plus                         10

2. Legalizarea semnaturii traducatorului                      40
3.
Legalizarea sigiliului si semnaturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate
de autoritatile romane, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de data certa, pentru
fiecare act                                    30

4. Legalizarea unei copii de pe inscrisuri                     10
5.Legalizarea sigiliilor si semnaturilor de pe actele eliberate de autoritatile straine, care
urmeaza sa produca efecte juridice in Romania                   30
6. Legalizarea sigiliului si semnaturii autoritatilor competente straine de pe certificatele de
origine a marfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul
marfurilor din si in Romania, in functie de valoarea marfurilor, de fiecare exemplar:
 pentru valori de pana la 50.000 euro                      300
 pentru valori intre 50.001100.000 euro                     600 
 pentru valori intre 100.001500.000 euro                    900
 pentru valori intre 500.0011.000.000 euro                  1.500
 pentru valori peste 1. 000.000 euro             3.500+0,1% din valoare


7. Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate in arhivele misiunilor diplomatice
sau oficiilor consulare, de fiecare pagina                     10

8. Efectuarea unei traduceri din sau in limba romana, de fiecare pagina      30
9. Certificarea conformitatii cu originalul in limba din care s-a efectuat 
traducerea                                     20
10. Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular      20
11. Eliberarea unui certificat de cutuma                      30
12. Certificarea modificarilor survenite in rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea
comandantului de nava                               30
13. Prelungirea valabilitatii actelor de conventie ale navelor           30
14. Inregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a 
jurnalului de masini                                30
15. Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite 
in strainatate, achizitionate sau carora li se schimba clasa           300


D. Servicii acte de stare civila
1. Inregistrarea nasterii copilului roman nascut in strainatate         gratuit
2. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare intre 
cetateni romani                                  90
3. Incheierea casatoriei la misiunile diplomatice si oficiile consulare 
intre un cetatean roman si un cetatean strain                   135
4. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de 
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen de 
pana la 6 luni                                   135
5. Inscrierea certificatelor de deces emise de autoritatile straine in registrele 
de stare civila romanesti                           gratuit
6. Inscrierea certificatelor de nastere si de casatorie eliberate de 
autoritatile straine in registrele de stare civila romanesti, in termen 
de peste 6 luni                                  200
7. Inregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat dupa certificatele 
de stare civila romanesti                              45
8. Inregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor de 
stare civila romanesti                               30
9. Eliberarea extraselor de stare civila                      30

E. Servicii diverse
1. Inregistrarea cererii pentru redobandirea cetateniei romane           60
2. Inregistrarea cererii privind renuntarea la cetatenia romana          600
3. Eliberarea dovezii de cetatenie                         10
4. Inregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane in Romania     gratuit
5. Procurarea oricaror acte judiciare si extrajudiciare din tara sau 
din strainatate, la cererea persoanelor fizice sau juridice             30
6. Primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti    30
7. Inregistrarea cererii pentru verificarea autenticitatii permisului 
de conducere romanesc                                30 
8. Alte servicii care nu sunt incluse in prezenta lista               30


NOTE:

1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.

2. Taxa pentru inregistrarea certificatelor de stare civila in registrele de stare civila romanesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevazute de lege.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.

4. Contravaloarea colantelor de viza si a taxei de urgenta, daca este cazul, sunt incluse in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel sau in situatiile prevazute la pct. 3.

5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.

6. Sumele in valuta reprezentand cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la pct. 5, comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au incasat.

7. Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.

8. De la data la care Romania va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevazute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile."

Art. II
Normele metodologice privind incasarea taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 291/2015 privind aprobarea OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
OUG 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ordonanta de urgenta nr. 64/2014
Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei
OUG 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 96/2013
OG 25/2013 pentru modificarea si completarea OG 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora. Ordonanta 25/2013
Legea 158/2013 pentru modificarea si completarea OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. Lege nr. 158/2013
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Ordinul 1410/2010 pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Lege 354/2009 privind aprobarea OUG nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Legea nr. 354/2009
HG 922/2009 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 284/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani din strainatate, aprobate prin GH 94/2006. Hotararea nr. 922/2009
Legea nr. 177/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare
Legea nr. 171/2009 privind aprobarea OUG nr. 147/2008 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
OG nr. 3/2009 privind unele masuri fiscale in domeniul taxelor consulare. Ordonanta 3/2009
Lege nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
Drept procesual civil. Partea generala. Editia 5
Prof. univ. dr. Ligia Catuna

Pret: 59.9 lei
50.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
144 useri online

Useri autentificati: