DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 65/2012 pentru aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976. Lege nr. 65/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 26 aprilie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Romania adera la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976.

Art. 2
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei prevazute la art. 1.

Art. 3
Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.CONVENTIE referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976


Statele semnatare ale prezentei conventii, dorind sa imbunatateasca procedurile de eliberare a extraselor multilingve ale unor acte de stare civila, in special cand acestea sunt destinate utilizarii in strainatate, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

Extrasele de pe actele de stare civila constatatoare ale nasterii, casatoriei sau ale decesului sunt intocmite, atunci cand o parte interesata o cere sau atunci cand utilizarea lor necesita o traducere, in conformitate cu formularele A, B si C, anexate la prezenta conventie.
Fiecare stat contractant elibereaza aceste extrase in exclusivitate persoanelor cu drept de obtginere a copiilor conforme cu originalul.


ARTICOLUL 2

Extrasele sunt intocmite pe baza datelor initiale si a mentiunilor operate ulterior pe acte.

ARTICOLUL 3

Fiecare stat contractant are posibilitatea sa completeze formularele anexate la prezenta conventie cu rubrici si simboluri care vor indica alte date sau mentiuni continute in act, cu conditia ca acest text sa fie in prealabil aprobat de Adunarea Generala a Comisiei Internationale de Stare Civila.
Totodata, fiecare stat contractant are posibilitatea sa adauge o rubrica destinata unui numar de identificare.

ARTICOLUL 4

Toate inscrierile pe formulare sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea sa fie inscrise cu caracterele limbii utilizate la intocmirea actului in temeiul caruia se elibereaza extrasul.

ARTICOLUL 5

Datele sunt inscrise cu cifre arabe, indicand succesiv sub simbolurile Jo, Mo si An, ziua, luna si anul. Ziua si luna sunt indicate prin doua cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 luni ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.
Denumirea oricarei localitati mentionate intr-un extras este urmata de denumirea statului unde aceasta localitate este situata, de fiecare data cand acest stat nu este cel in care extrasul este eliberat.
Numarul de identificare este precedat de denumirea statului care l-a atribuit.
Pentru a indica sexul sunt utilizate exclusiv simbolurile urmatoare: M = masculin, F = feminin.
Pentru a indica casatoria, separatia de corp, divortul, anularea casatoriei, decesul titularului actului de nastere, precum si decesul sotului sau sotiei sunt utilizate exclusiv urmatoarele simboluri: Mar = casatorie; Sc = separatia de corp; Div = divort; A = anulare; D = deces; Dm = decesul sotului; Df = decesul sotiei. Aceste simboluri sunt urmate de data si locul producerii evenimentului. Simbolul "Mar" este urmat, in plus, de numele si prenumele sotului.

ARTICOLUL 6

Pe rectoul fiecarui extras, formularele standard, cu exceptia simbolurilor prevazute la art. 5 referitoare la date, sunt redactate in cel putin doua limbi, dintre care in limba sau in una dintre limbile oficiale ale statului unde este eliberat extrasul si in limba franceza.
Semnificatia simbolurilor trebuie in acest caz indicata cel putin in limba sau in una dintre limbile oficiale ale fiecaruia dintre stratele care, la momentul semnarii prezentei conventii, sunt membre ale Comisiei Internationale de Stare Civila sau sunt parte la Conventia de la Paris din 27 septembrie 1956 privind eliberarea anumitor extrase ale actelor de stare civila destinate utilizarii in strainatate, precum si in limba engleza.
Pe versoul fiecarui extras trebuie sa figureze:
- o referinta la conventie, in limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol;
- traducerea formularelor standard, in limbile indicate la alineatul al doilea al prezentului articol, doar daca aceste limbi nu au fost utilizate pe recto;
- un rezumat al art. 3, 4, 5 si 7, cel putin in limba oficiala a autoritatii care elibereaza extrasul.
Fiecare stat care adera la prezenta conventie comunica Consiliului Federal Elvetian, la momentul depunerii instrumentului sau de aderare, traducerea in limba sau in limbile sale oficiale a formularelor standard si a semnificatiei simbolurilor.
Aceasta traducere este transmisa de Consiliul Federal Elvetian statelor contractante si secretarului general al Comisiei Internationale de Stare Civila.
Fiecare stat contractant va avea posibilitatea de a include aceasta traducedre pe extrasele eliberate de autoritatile sale.

ARTICOLUL 7

Daca continutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei parti dintr-o rubrica de pe extras, aceasta rubrica sau parte de rubrica devine neutilizabila, prin barare.

ARTICOLUL 8

Extrasele contin data eliberarii lor si sunt insotite de semnatura si stampila autoritatii care le-a eliberat. Acestea au aceeasi valoare juridica ca si extrasele eliberate conform regulilor de drept intern, in vigoare, in statul care le-a emis.
Acestea sunt acceptate fara legalizare sau fara o formalitate echivalenta pe teritoriul fiecarui stat parte la prezenta conventie.

ARTICOLUL 9

Sub rezerva acordurilor internationale privind eliberarea gratuita a unor copii sau extrase de pe actele de stare civila, pentru extrasele eliberate in aplicarea prezentei conventii nu pot fi impuse taxe mai mari decat cele stabilite pentru extrasele intocmite in aplicarea legislatiei interne in vigoare in statul in care au fost eliberate.

ARTICOLUL 10

Prezenta conventie nu creeaza obstacole in obtinerea copiilor conforme cu originalul de pe actele de stare civila intocmite potrivit regulilor de drept intern ale tarii in care au fost redactate sau transcrise aceste acte.

ARTICOLUL11

Fiecare stat contractant va putea, de la momentul semnarii notificarii prevazute la art. 12 sau aderarii, declara ca isi rezerva dreptul de a nu aplica prezenta conventie asupra extraselor de pe actele de nastere ale copiilor adoptati.

ARTICOLUL 12

Statele contractante vor notifica Consiliului Federal Elvetian indeplinirea procedurilor impuse de constitutiile lor pentru a face aplicabila pe teritoriul lor prezenta conventie.
Consiliul Federal Elvetian va informa statele contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila cu privire la orice notificare in sensul alineatului precedent.

ARTICOLUL 13

Prezenta conventie va intra in vigoare incepand cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii celei de-a cincea notificari si va produce efecte din acel moment intre cele 5 state care au realizat aceasta formalitate.
Pentru fiecare stat contractant, care a realizat ulterior formalitatea prevazuta la articolul precedent, prezenta conventie va produce efecte incepand cu cea de-a treizecea zi de la data depunerii notificarii sale.
La intrarea in vigoare a prezentei conventii, guvernul depozitar va transmite textul secretarului Natiunilor Unsite in vederea inregistrarii si publicarii acestuia, conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 14

Conventia cu privire la eliberarea unor extrase ale actelor de stare civila destinate utilizarii in strainatate, semnata la Paris la 27 septembrie 1956, inceteaza a fi aplicabila intre statele in care prezenta conventie a intrat in vigoare.

ARTICOLUL 15

Rezerva prevazuta la art. 11 va putea fi in orice moment retrasa total sau partial. Retragerea va fi notificata Consiliului Federal Elvetian.
Consiliul Federal Elvetian va informa statele contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila cu privire la orice notificare in sensul alineatului precedent.

ARTICOLUL 16

Prezenta conventie se aplica cu drept deplin pe toata intinderea teritoriului metropolitan al fiecarui stat contractant.
Orice stat va putea, la momentul semnarii, notificarii, aderarii sau ulterior, declara prin notificarea adresata Consiliului Federal Elvetian ca dispozitiile prezentei conventii sunt aplicabile pe unul sau mai multe din teritoriile sale extrametropolitane, in statele sau teritoriile unde acesta isi asuma responsabilitatea internationala. Consiliul Federal Elvetian va informa cu privire la aceasta ultima notificare fiecare Stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila. Dispozitiile prezentei conventii vor deveni aplicabile pe teritoriul sau teritoriile desemnate in notificare din a saizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvetian a primit notificarea mentionata.
Orice stat care a formulat o declaratie, conform dispozitiilor alineatului 2 al prezentului articol, va putea, ca urmare, declara in orice moment, prin notificare adresata Consiliului Federal Elvetian, ca prezenta conventie va inceta sa fie aplicabila pe unul sau mai multe state sau teritorii desemnate in declaratie.
Consiliul Federal Elvetian va informa despre noua notificare fiecare stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila.
Conventia va inceta sa fie aplicabila pe teritoriul vizat din a saizecea zi de la data la care Consiliul Federal Elvetian a primit notificarea.

ARTICOLUL 17

Orice stat va putea adera la prezenta Conventie dupa intrarea in vigoare a acesteia. Instrumentul de aderare va fi depus la Consiliul Federal Elvetian. Acesta va informa fiecare stat contractant si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila privind orice depunere a instrumentelor de aderare. Conventia va intra in vigoare, pentru statul aderant, din a treizecea zi de la data depunerii instrumentului de aderare.

ARTICOLUL 18

Prezenta conventie va ramane in vigoare pe perioada nedeterminata. Fiecare stat contractant va avea totusi dreptul sa o denunte in orice moment prin intermediul unei notificari adresate in scris Consiliului Federal Elvetian, care va informa despre aceasta celelalte state contractante si pe secretarul general al Comisiei Internationale de Stare Civila.
Acest drept de denuntare nu va putea fi exercitat de un stat inainte de expirarea unui termen de un an de la data intrarii in vigoare a conventiei pentru acest stat.
Denuntarea va produce efecte dupa un termen de 6 luni de la data la care Consiliul Federal Elvetian va primi notificarea prevazuta la primul alineat al prezentului articol.

Drept care, reprezentantii subsemnati, fiind imputerniciti in modul cuvenit, au semnat prezenta conventie.
Intocmita la Viena, la 8 septembrie 1976, intr-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Federal Elvetian, iar copia certificata conform cu originalul va fi remisa pe cale diplomatica fiecarui stat contractant si secretarului general al Comisiei Internationale de Stare Civila.
FORMULAR A
1  STAT:    2  SERVICIUL DE STARE CIVILA
3     EXTRAS AL ACTULUI DE NASTERE NR.
4  DATA SI LOCUL NASTERII  Z  L   A
               _ _ _ _ _ _ _ _ 
5  NUME
6  PRENUME
7  SEX     8  TATA    9  MAMA
5  NUME
6  PRENUME
10  ALTE MENTIUNI CU PRIVIRE LA ACT
11  DATA ELIBERARII      Z  L   A
               _ _ _ _ _ _ _ _
   SEMNATURA, STAMPILA

SIMBOLURI:
Z: ziua
L: luna
A: anul
M: masculin
F: feminin
Cas: casatorie
Sc: separatie de corp
Div: divort
A: anulare
D: deces
Dm: deces sot
Df: deces sotie

Extras eliberat in aplicarea conventiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)
1  Stat
2  Serviciul de stare civila
3  Extras din actul de nastere nr.
4  Data si locul nasterii
5  Nume
6  Prenume
7  Sex
8  Tata
9  Mama
10  Alte mentiuni cu privire la act
11  Data eliberarii, semnatura, stampila

*) Conform art. 3, 4, 5 si 7 din prezenta conventie:
*** Inscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea sa fie inscrise cu caracterele limbii utilizate la intocmirea actului, in temeiul caruia se elibereaza extrasul.
*** Datele sunt inscrise cu cifre arabe, indicand succesiv ziua, luna si anul. Ziua si luna sunt indicate prin doua cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 zile ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.
*** Denumirea oricarei localitati este urmata de denumirea statului unde aceasta localitate este situata, cand acest stat nu este cel in care extrasul este eliberat.
*** Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm si Df sunt urmate de data si locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, in plus, de numele si prenumele sotului.
*** Daca continutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei parti dintr-o rubrica, acestea devin neutilizabile prin barare.
**** Adaugarea unor rubrici sau simboluri este supusa acordului prealabil al Comisiei Internationale de Stare Civila.

FORMULAR B
1  STAT:              2  SERVICIUL DE STARE CIVILA
3      EXTRAS AL ACTULUI DE CASATORIE NR.
4  DATA SI LOCUL CASATORIEI         Z   L    A
                       _ _  _ _  _ _ _ _
                   5   SOT      6   SOTIE
7  NUME INAINTE DE CASATORIE
8  PRENUME
9  DATA SI LOCUL NASTERII      Z   L    A   Z   L    A
                   _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _
10  NUME DUPA CASATORIE
11  ALTE MENTIUNI CU PRIVIRE LA ACT
12  DATA ELIBERARII              Z   L    A
                       _ _  _ _  _ _ _ _
   SEMNATURA, STAMPILA

SIMBOLURI:
Z: ziua
L: luna
A: anul
M: masculin
F: feminin
Cas: casatorie
Sc: separatie de corp
Div: divort
A: anulare
D: deces
Dm: deces sot
Df: deces sotie

Extras eliberat in aplicarea Conventiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)
1  Stat
2  Serviciul de stare civila
3  Extras de pe actul de casatorie nr.
4  Data si locul casatoriei
5  Sot
6  Sotie
7  Nume inainte de castorie
8  Prenume
9  Data si locul nasterii
10  Nume dupa casatorie
11  Alte mentiuni cu privire la act
12  Data eliberarii, semnatura, stampila


*) Conform art. 3, 4, 5 si 7 din prezenta conventie:
*** Inscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea sa fie inscrise cu caracterele limbii utilizate la intocmirea actului, in temeiul caruia se elibereaza extrasul.
*** Datele sunt inscrise cu cifre arabe, indicand succesiv ziua, luna si anul. Ziua si luna sunt indicate prin doua cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 zile ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.
*** Denumirea oricarei localitati este urmata de denumirea statului unde aceasta localitate este situata, cand acest stat nu este cel in care extrasul este eliberat.
*** Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm si Df sunt urmate de data si locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, in plus, de numele si prenumele sotului.
*** Daca continutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei parti dintr-o rubrica, acestea devin neutilizabile prin barare.
**** Adaugarea unor rubrici sau simboluri este supusa acordului prealabil al Comisiei Internationale de Stare Civila.
FORMULAR C
1  STAT:            2  SERVICIUL DE STARE CIVILA
3      EXTRAS AL ACTULUI DE DECES NR.
4  DATA SI LOCUL DECESULUI     Z   L    A
                  _ _  _ _  _ _ _ _
5  NUME
6  PRENUME
7  SEX
8  DATA SI LOCUL NASTERII     Z   L    A
                  _ _  _ _  _ _ _ _
9  NUMELE ULTIMULUI SOT
10  PRENUMELE ULTIMULUI SOT
                12  TATA   13  MAMA
5  NUME
6  PRENUME
11  DATA ELIBERARII,        Z   L    A
                  _ _  _ _  _ _ _ _
   SEMNATURA, STAMPILA

SIMBOLURI:
Z: ziua
L: luna
A: anul
M: masculin
F: feminin

Extras eliberat in aplicarea Conventiei semnate la Viena la 8 septembrie 1976*)
1  Stat
2  Serviciul de stare civila
3  Extras de pe actul de deces nr.
4  Data si locul decesului
5  Nume
6  Prenume
7  Sex
8  Data si locul nasterii
9  Numele ultimului sot
10  Prenumele ultimului sot
11  Data eliberarii, semnatura, stampila
12  Tata
13  Mama


*) Conform art. 3, 4, 5 si 7 din prezenta conventie:
*** Inscrierile sunt efectuate cu caractere latine de tipar; ele pot de asemenea sa fie inscrise cu caracterele limbii utilizate la intocmirea actului, in temeiul caruia se elibereaza extrasul.
*** Datele sunt inscrise cu cifre arabe, indicand succesiv ziua, luna si anul. Ziua si luna sunt indicate prin doua cifre, iar anul prin 4 cifre. Primele 9 zile ale lunii si primele 9 zile ale anului sunt indicate prin cifre de la 01 la 09.
*** Denumirea oricarei localitati este urmata de denumirea statului unde aceasta localitate este situata, cand acest stat nu este cel in care extrasul este eliberat.
*** Simbolurile Mar, Sc, Div, A, D, Dm si Df sunt urmate de data si locul producerii evenimentului. Simbolul Mar este urmat, in plus, de numele si prenumele sotului.
*** Daca continutul actului nu permite completarea unei rubrici sau a unei parti dintr-o rubrica, acestea devin neutilizabile prin barare.
**** Adaugarea unor rubrici sau simboluri este supusa acordului prealabil al Comisiei Internationale de Stare Civila.

Pentru Republica Federala Germania (semnat)
Pentru Austria (semnat)
Pentru Belgia (semnat)
Pentru Spania (semnat)
Pentru Franta (semnat)
Pentru Grecia (semnat)
Pentru Italia (semnat)
Pentru Luxemburg (semnat)
Pentru Tarile de Jos: (semnat)
In ceea ce priveste Regatul Tarilor de Jos, termenii "teritoriu metropolitan" si "teritorii extrametropolitane", utilizati in textul conventiei, semnifica, avand in vedere egalitatea care exista din punct de vedere al dreptului public intre Tarile de Jos si Antilele olandeze, "teritoriu european" si "teritorii noneuropene"
Pentru Portugalia (semnat)
Pentru Elvetia: (semnat)
Confederatia Elvetiana declara, conform prevederilor art. 11, ca isi rezerva dreptul de a nu aplica prezenta conventie asupra extraselor de pe actele de nastere a copiilor adoptati a caror filiatie de origine exista.
Pentru Turcia (semnat)
Pentru Iugoslavia (semnat)

Copie certificata conform cu originalul depus in arhivele Confederatiei Elvetiene
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013
Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012
Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie
HG nr. 802/2009 privind realizarea de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ón colaborare cu Serviciul de Telecomun
OUG nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata
Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, Ordonanta de urgenta nr. 60/2008, consolidata 2009
Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Lege nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea da
HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale
OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007
Supravegherea tehnica in Noul Cod de procedura penala
Sandra Gradinaru,Sandra Gradinaru

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: